Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studium v doktorském studijním programu je nejvyšším typem studia na vysoké škole. Absolventi doktorského studijního programu získají nejvyšší vysokoškolské vzdělání pro uplatnění ve výzkumu a vývoji, vzdělávání, v organizacích poskytujících expertní služby. Předpokladem přijetí je ukončené magisterské studium ve stejném nebo příbuzném oboru.

O doktorském studiu

 • Studium je realizováno ve studijním programu „Požární ochrana a bezpečnost“.
 • Má standardní délku studia čtyři roky.
 • Je určen pro absolventy magisterského studijního programu.
 • Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Co získáte doktorským studiem?

 • Akademický titul doktor Ph.D. z VŠB-TUO
 • Přípravu pro řešení úkolů aplikované vědy
 • Díky praxi jste připraveni na vědeckou kariéru

Jak se přihlásit k doktorskému studiu

 • nejlépe již v rámci magisterského studia si vybrat zaměření svého zájmu
 • dle zájmu a sympatií si vybrat školitele a kontaktovat ho (školitel v případě souhlasu vypíše dané téma)
 • provést průzkum v dané oblasti zájmu (rešerše, analýza současného stavu atd.) a najít „problém“, který je potřeba vyřešit = vytvořit si zaměření disertační práce
 • v rámci stanovených termínů se přihlásit k doktorskému studiu (klasická přihláška na VŠB) Termíny podání přihlášek
 • v kontaktu se studijním oddělením si pohlídat termín přijímacího řízení (obvykle v červnu)
 • k přijímacímu řízení si vypracovat prezentaci tématu disertační práce:
  • aktuálnost řešené problematiky
  • skutečnosti determinující cíl práce
  • cíle disertační práce
  • předpokládané přínosy práce
  • metodologie disertační práce
  • rešerše významných zdrojů
 • obhájit téma disertační práce a nastoupit ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu „Požární ochrana a bezpečnost“ na Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO pro akademický rok 2024/2025

Zjistěte více

Témata disertačních prací pro přijímací řízení AR 2023/2024 Témata disertačních prací pro přijímací řízení AR 2024/2025
1. kolo 2. kolo 3.kolo 1. kolo 

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.