Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2022!

SAFETY CULTURE AWARD 2022/2023

Jaký je stav kultury bezpečnosti ve Vaší firmě ? Pokud se chcete dozvědět více, zapojte se do soutěže SAFETY CULTURE AWARD.

Hledáte další náměty, inspiraci a příklady dobré praxe?
Pomocí soutěže SAFETY CULTURE AWARD chceme hodnotit
KULTURU BEZPEČNOSTI firem v České Republice a zároveň jim poskytnou možnost vzájemného předávání zkušeností.

KDO SE MŮŽE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT ?

Výrobní firmy, které mají více než 80 zaměstnanců.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY ÚČASTI ?
Od 20.6.2022 bude na webových stránkách organizátora soutěže www.fbi.vsb.cz/sca
zveřejněn soutěžní dotazník. Tento dotazník je potřebné pravdivě vyplnit a následně zaslat
e-mailem na adresu nejpozději do 31.8.2022.

CO VÁM ÚČAST V SOUTĚŽI MŮŽE PŘINÉST ?

Všechny zúčastněné firmy obdrží zpětnou vazbu a základní informace o silných a slabých
místech v oblasti kultury bezpečnosti, a to společně s komentářem a informacemi,
jak efektivně zvýšit úroveň bezpečnosti.
Vaší účastí podpoříte koncept společenské odpovědnosti firem a přispějete k povědomí
široké i odborné veřejnosti o oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovním prostředí.

 

Vloženo: 21. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
další novinky