Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Software

KLEČKA, Vít a Miriam KADLUBCOVÁ. Software pro zpracování naměřených dat. VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. [Detail]
DROZDOVÁ, Michala, Lenka MALÉŘOVÁ a Marek SMETANA. Software pro hodnocení rizika územních celků. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ŘEHÁK, David a Zbyněk PETR. Softwarový nástroj pro jednotné stanovení kritičnosti zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny (ELEKTŘINA). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ŘEHÁK, David a Pavel ŠENOVSKÝ. Nástroj vyhodnocování environmentální bezpečnosti územního rozvoje (Spatial Development Impact Assessment). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel a Pavlína JEŽKOVÁ. Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. VŠB-TU Ostrava, FBI, 2013. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Databáze nebezpečné látky. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. [Detail]