Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

KARDA, Ladislav a Štěpán KAVAN. Emergency Board Management as a Tool for Strengthening Resilience of the Electric Power Industry: A Case Study in the Czech Republic. Energies. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2023, 16(5), s. 2467. ISSN 1996-1073. [Detail]
ŘEHÁK, David, Alena ŠPLÍCHALOVÁ, Martin HROMADA, Neil WALKER, Heidi JANEČKOVÁ a Jozef RISTVEJ. Critical Entities Resilience Failure Indication. Safety Science. Elsevier, 2023, 170(Listopad), s. 1-16. ISSN 0925-7535. [Detail]
HROMADA, Martin, David ŘEHÁK, Bartosz SKOBIEJ a Martin BAJER. Converged Security and Information Management System as a Tool for Smart City Infrastructure Resilience Assessment. Smart Cities. MDPI Open Access Publishing, 2023, 6(5), s. 2221-2244. ISSN 2624-6511. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Lenka BRUMAROVÁ, Petr BERGLOWIEC, Pavel ŠENOVSKÝ a Marek SMETANA. Koncept virtuálního krizového štábu. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2023, 23(1), s. 3-12. ISSN 1804-1639. [Detail]
ŘEHÁK, David, Lucie FLYNNOVÁ, Martin HROMADA a Clemente FUGGINI. The Importance of Resistance in the Context of Critical Infrastructure Resilience: An Extension of the CIERA Method. Systems. MDPI Open Access Publishing, 2023, 11(10), s. 1-15. ISSN 2079-8954. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Barbora MARTINÍKOVÁ, Vít KLEČKA, Petr LEPÍK, Petr NOVOTNÝ a Pavel DANIHELKA. Review of Selected Chemical Accident Report Sites Regarding Major Accident Investigation and Lessons Learned Needs. Chemical Engineering Transactions. Milano: The Italian Association of Chemical Engineering, 2022, 90(2022), s. 613-618. ISBN 978-88-95608-27-3. [Detail]
ŘEHÁK, David, Simona SLIVKOVÁ, Heidi JANEČKOVÁ, Dominika ŠTUBEROVÁ a Martin HROMADA. Strengthening Resilience in the Energy Critical Infrastructure: Methodological Overview. Energies. MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(14), s. 5276. ISSN 1996-1073. [Detail]
ŘEHÁK, David, Martin HROMADA, Vendula ONDERKOVÁ, Neil WALKER a Clemente FUGGINI. Dynamic Robustness Modelling of Electricity Critical Infrastructure Elements as a Part of Energy Security. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. Elsevier, 2022, 136(March), s. 107700. ISSN 0142-0615. [Detail]
VIDLIČKA, Martin, Karol BALOG, Aleš DUDÁČEK a Dana CHUDOVÁ. Removal of Total Organic Carbon (TOC) from a Stationary Source using Diatomaceous Earth and Activated Carbon during the Processing of Polymeric Materials. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. IJETAE Publication House, 2022, 12(10), s. 29-36. ISSN 2250-2459. [Detail]
VIDLIČKA, Martin, Karol BALOG, Aleš DUDÁČEK a Dana CHUDOVÁ. Explosion Suppression of Combustible Polymer Dust in the Fabric Filter. International Journal of Environmental Sciences. Nové Dillí: Academic Science Publications and Distributions, 2022, 8(2), s. 1-13. ISSN 2229-7359. [Detail]
PODKUL, Marek, Jiří POKORNÝ, Lenka BRUMAROVÁ, Dagmar DLOUHÁ, Zuzana HEINZOVÁ, Kateřina KUBRICKÁ, Dawid SZURGACZ a Miroslav FANTA. New Calculation Technique for Assessment of Smoke Layer Interface in Large Buildings in Connection with the Design of Buildings in the Czech Republic. SUSTAINABILITY. BASEL: MDPI, 2022, 14(11), s. 1-18. ISSN 2071-1050. [Detail]
TOMANOVÁ, Kateřina, Barbora KLUČKOVÁ, Marek PILÁT, Patrik ŠVÁB a Michaela KEŠEĽOVÁ. Safety approaches of population protection during air shows in the Czech republic. Acta Avionica. Technická univerzita v Košiciach, 2021, 23(2), s. 45-52. ISSN 1335-9479. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA, Hana KUBATOVA a Simona SLIVKOVÁ. Preparation and modification of hybrid compounds based on GO-biochar and verification of their sorption properties. Chemical Engineering Transactions. Milano: The Italian Association of Chemical Engineering, 2021, 84, s. 61-66. ISBN 978-88-95608-27-3. [Detail]
HROMADA, Martin, David ŘEHÁK a Luděk LUKÁŠ. Resilience Assessment in Electricity Critical Infrastructure from the Point of View of Converged Security. Energies. MDPI Open Access Publishing, 2021, 14(6), s. 1-20. ISSN 1996-1073. [Detail]
BERNATÍKOVÁ, Šárka, Aleš DUDÁČEK, Radka PŘICHYSTALOVÁ, Vít KLEČKA a Lucie KOCŮRKOVÁ. Characterization of Ultrafine Particles and VOCs Emitted from a 3D Printer. International Journal of Environmental Research and Public Health. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 18(3), s. nestránkováno. ISSN 1660-4601. [Detail]
MAKKA, Katarina, Katarina KAMPOVA, Tomáš LOVEČEK, Aleš BERNATÍK, David ŘEHÁK a Roman ONDREJKA. Prevention and Mitigation of Injuries and Damages Arising from the Activity of Subliminal Enterprises: A Case Study in Slovakia. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. Elsevier, 2021, 70(May), s. 104410. ISSN 0950-4230. [Detail]
TOMANOVÁ, Kateřina, Milan ORAVEC a Vilém ADAMEC. Rozšírená realita, modelovanie ARSandboxom a jej využitie v krízovom manažérstve. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2021, 21(2), s. 16-23. ISSN 1804-1639. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Matice rizik - zajímavosti, problémy a jak je minimalizovat. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2021, 21(2), s. 36-41. ISSN 1804-1639. [Detail]
SLIVKOVÁ, Simona, Lenka BRUMAROVÁ, Barbora KLUČKOVÁ, Jiří POKORNÝ a Kateřina TOMANOVÁ. Safety of Constructions from the Point of View of Population Protection in the Context of Industry 4.0 in the Czech Republic. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(17), s. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
KAVAN, Š., O. DVOŘÁČKOVÁ, Jiří POKORNÝ a Lenka BRUMAROVÁ. Long-term power outage and preparedness of the population of a region in the Czech Republic-A case study. Sustainability. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(23), s. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, David ŘEHÁK, Valerio COZZANI, Pavel FOLTIN, Jarmil VALÁŠEK a František PAULUS. Integrated Environmental Risk Assessment of Major Accidents in the Transport of Hazardous Substances. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(21), s. 11993. ISSN 2071-1050. [Detail]
OULEHLOVÁ, Alena, Irena TUŠER a David ŘEHÁK. Environmental Risk Assessment of a Diesel Fuel Tank: A Case Study. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(12), s. 6537. ISSN 2071-1050. [Detail]
ŘEHÁK, David, David PATRMAN, Pavel FOLTIN, Zdeněk DVOŘÁK a Viktor SKRICKIJ. Negative Impacts from Disruption of Road Infrastructure Elements Performance to Dependent Subsystems: Methodological Framework. Transport. Vilnius Gediminas Technical University, 2021, 36(6), s. 510-524. ISSN 1648-4142. [Detail]
ŠPLÍCHALOVÁ, Alena. Možné využití indikátorů při prediktivní analýze selhání funkce prvků elektroenergetické kritické infrastruktury. Trilobit. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 2021(1), s. 1-6. ISSN 1804-1795. [Detail]
TOMANOVÁ, Kateřina a Vilém ADAMEC. Události s hromadným výskytem osob. Trilobit. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 13(1), s. 1-6. ISSN 1804-1795. [Detail]
POLCAROVÁ, Eliška. Personal experience with measures to protect communities against COVID-19 in Australia. Trilobit. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 2021(1), s. 1-7. ISSN 1804-1795. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Zuzana HEINZOVÁ, Petr KUČERA, Lenka BRUMAROVÁ a Š. KAVAN. Aktuální trendy v oblasti bezpečnostního větrání garáží. Vytápění, větrání, instalace. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021, 30(1), s. 30-36. ISSN 1210-1389. [Detail]
ŠPLÍCHALOVÁ, Alena, David PATRMAN, Nikol KOTALOVÁ a Martin HROMADA. Managerial Decision-making within Indicating Disruption of Critical Infrastructure Elements Resilience. Administrative Sciences. MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(3), s. 18. ISSN 2076-3387. [Detail]
ŠPLÍCHALOVÁ, Alena, David PATRMAN a Nikol KOTALOVÁ. Predictive Indication of Performance Failure in Electricity Critical Infrastructure Elements. Chemical Engineering Transactions. The Italian Association of Chemical Engineering, 2020, 82(2020), s. 7-12. ISSN 2283-9216. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Michal DOSTÁL, Vít KLEČKA, Petr BITALA, Václav VÁLEK, Michal VAŠINEK, Tomáš BLEJCHAŘ, Jan SUCHÁNEK, Zdeněk ZELINGER a Jan WILD. TDLAS-based in situ diagnostics for the combustion of preheated ultra-lean dimethyl ether/air mixtures. Fuel. San Diego: Elsevier, 2020, 263(Březen), s. nestránkováno. ISSN 0016-2361. [Detail]
KAMPOVÁ, Katarína, Tomáš LOVEČEK a David ŘEHÁK. Quantitative Approach to Physical Protection Systems Assessment of Critical Infrastructure Elements: Use Case in the Slovak Republic. International Journal of Critical Infrastructure Protection. Elsevier, 2020, 30(September), s. 100376. ISSN 1874-5482. [Detail]
ŘEHÁK, David, Simona SLIVKOVÁ, Radim PITTNER a Zdeněk DVOŘÁK. Integral Approach to Assessing the Criticality of Railway Infrastructure Elements. International Journal of Critical Infrastructures. Inderscience Publishers, 2020, 16(2), s. 107-129. ISSN 1475-3219. [Detail]
DVOŘÁK, Zdeněk, David ŘEHÁK, Andrej DAVID a Zoran CEKEREVAC. Qualitative Approach to Environmental Risk Assessment in Transport. International Journal of Environmental Research and Public Health. MDPI Open Access Publishing, 2020, 17(15), s. 1-18. ISSN 1661-7827. [Detail]
TOMANOVÁ, Kateřina, Marek SMETANA a Štěpán KAVAN. SWOT analysis of the usability of augmented and virtual reality in teaching crisis management. Košická bezpečnostná revue. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2020, Volume 10(2), s. 59-73. ISSN 1338-4880. [Detail]
ŘEHÁK, David. Assessing and strengthening organisational resilience in a critical infrastructure system: Case study of the Slovak Republic. Safety Science. Elsevier, 2020, 123(March), s. 1-9. ISSN 0925-7535. [Detail]
ŘEHÁK, David, Martin HROMADA a Tomáš LOVEČEK. Personnel threats in the electric power critical infrastructure sector and their effect on dependent sectors: Overview in the Czech Republic. Safety Science. Elsevier, 2020, 127(July), s. 104698. ISSN 0925-7535. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Barbora KLUČKOVÁ, Simona SLIVKOVÁ, Lenka BRUMAROVÁ a Vladimír VLČEK. Planning of safety of cities and territory from the point of view of population protection in the czech republic. Sustainability. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(22), s. 1-17. ISSN 2071-1050. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr a Jánošíková MICHAELA. Designating Regional Elements System in a Critical Infrastructure System in the context of the Czech Republic. Systems. MDPI Open Access Publishing, 2020, 8(2), s. 13. ISSN 2079-8954. [Detail]
TOMANOVÁ, Kateřina, Marek SMETANA, Štěpán KAVAN, Zdeněk RATHAUSKÝ a Soňa MUDROCHOVÁ. VYUŽITÍ ROZŠÍŘENÉ REALITY PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ OBYVATELSTVA. The Science for Population Protection. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2020, 12(1), s. 39-46. ISSN 1803-568X. [Detail]
POLCAROVÁ, Eliška a Jana PUPÍKOVÁ. STAKEHOLDERS ENGAGEMENT IN THE DISASTER RECOVERY PHASE AS A MEANS OF INCREASING RESILIENCE COMMUNITY. Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2020, 15(1), s. 73-80. ISSN 1805-3238. [Detail]
ŘEHÁK, David, David PATRMAN, Veronika BRABCOVÁ a Zdeněk DVOŘÁK. Identifying Critical Elements of Road Infrastructure Using Cascading Impact Assessment. Transport. Vilnius Gediminas Technical University, 2020, 35(3), s. 300-314. ISSN 1648-4142. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Lenka BRUMAROVÁ, Horst GONDEK, M TOMÁŠKOVÁ a Vladimír VLČEK. Aktuální stav posuzování požární bezpečnosti staveb s výhledem do budoucnosti. Vytápění, větrání, instalace. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2020, 29(1), s. 36-41. ISSN 1210-1389. [Detail]
SCHREIBEROVÁ, Lenka, Pavel DANIHELKA, Pavel DOBEŠ, Vít KLEČKA, Barbora MARTINÍKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Michal VAŠINEK. Environmentální rizika terorismu ve světle závažných průmyslových chemických havárií. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2020, 13(4), s. 1-9. ISSN 1803-3687. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Lenka BRUMAROVÁ, Petr KUČERA, Jozef MARTINKA, Adam THOMITZEK a Pavel ZAPLETAL. The effect of Air Flow Rate on Smoke Stratification in Longitudinal Tunnel Ventilation. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019, 24(3), s. 173-187. ISSN 1335-1788. [Detail]
ŘEHÁK, David, Radimský MICHAL, Martin HROMADA a Zdeněk DVOŘÁK. Dynamic Impact Modeling as a Road Transport Crisis Management Support Tool. Administrative Sciences. MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(2), s. Article No. 29. ISSN 2076-3387. [Detail]
ŘEHÁK, David, Pavel ŠENOVSKÝ, Martin HROMADA a Tomáš LOVEČEK. Complex Approach to Assessing Resilience of Critical Infrastructure Elements. International Journal of Critical Infrastructure Protection. Elsevier, 2019, 25(1), s. 125-138. ISSN 1874-5482. [Detail]
KAVAN, Štěpán, Lenka NOVOTNÁ, Marek SMETANA a Kateřina TOMANOVÁ. Documentation and Training of Possible Solution of Tasks of Population Protection in Case of Accident at Temelín Nuclear Power Plant. Košická bezpečnostná revue. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2019, 9(2), s. 34-43. ISSN 1338-4880. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel, Vilém ADAMEC a Petr BERGLOWIEC. Metody umělé inteligence v operačních střediscích. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019, 19(1), s. 17-22. ISSN 1804-1639. [Detail]
PATRMAN, David a Alena ŠPLÍCHALOVÁ. Use of mathematical modelling in the area of emergency planning. Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2019, 14(1), s. 29-39. ISSN 1805-3238. [Detail]
SLIVKOVÁ, Simona, David ŘEHÁK a Petr NOVOTNÝ. Critical Element Designation System in Rail Transport in the Czech Republic. Chemical Engineering Transactions. The Italian Association of Chemical Engineering, 2018, 67(September 2018), s. 775-780. ISSN 2283-9216. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Vladimir MOZER, Lenka BRUMAROVÁ, Dagmar DLOUHÁ a Peter WILKINSON. A simplified method for establishing safe available evacuation time based on a descending smoke layer. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2018, 20(2), s. 28-34. ISSN 1335-4205. [Detail]
KOZEL, Petr, Lucie ORLÍKOVÁ a Šárka MICHALCOVÁ. The modified rural postman problem in vehicle route optimization. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2018, 20(3), s. 88-92. ISSN 1335-4205. [Detail]
LEITNER, Bohuš, David ŘEHÁK a Robertas KERSYS. The New Procedure for Identification of Infrastructure Elements Significance in Sub-Sector Railway Transport. Communications. Žilinská univerzita, 2018, 20(2), s. 41-48. ISSN 1335-4205. [Detail]
BRABCOVÁ, Veronika, Simona SLIVKOVÁ, David ŘEHÁK, Fulvio TOSERONI a Ján HAVKO. Assessing the Cascading Effect of Energy and Transport Critical Infrastructure Elements: Case Study. Communications. Žilinská univerzita, 2018, 20(2), s. 8 - 15. ISSN 1335-4205. [Detail]
ŘEHÁK, David, Pavel ŠENOVSKÝ, Martin HROMADA, Tomáš LOVEČEK a Petr NOVOTNÝ. Cascading Impact Assessment in a Critical Infrastructure System. International Journal of Critical Infrastructure Protection. Elsevier, 2018, 22(September), s. 125-138. ISSN 1874-5482. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka a Jakub BRUMAR. The Risk Mapping in the Czech Republic. Košická bezpečnostná revue. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2018, 8(2), s. 8-16. ISSN 1338-4880. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Petr BERGLOWIEC a Milan ORAVEC. Možnosti krízového manažmentu v priestore Industry 4.0. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2018, 18(1), s. 27-31. ISSN 1804-1639. [Detail]
ŘEHÁK, David, Pavel ŠENOVSKÝ a Simona SLIVKOVÁ. Resilience of Critical Infrastructure Elements and its Main Factors. Systems. MDPI Open Access Publishing, 2018, 6(2), s. 1-13. ISSN 2079-8954. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Jakub BRUMAR a Romeu DE SILVA VICENTE. Problematika lesních požárů v Portugalsku. TZB-info. 2018, 2018(1), s. 1-5. ISSN 1801-4399. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Vilém ADAMEC, Jakub BRUMAR a Romeu DA SILVA VICENTE. Assessment of crisis preparedness resourcing to stress tests. Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2018, Volume 13(1), s. 8-14. ISSN 1805-3238. [Detail]
KULKLA, Slavomir a Marek SMETANA. A Simulation Experiment and Multi-criteria Assessment of Manufacturinf Process Flow Variants Tested on a Computer Model. Applied Computer Science. Polish Association for Knowledge Promotion, 2017, 13(2), s. 72-81. ISSN 1895-3735. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Lenka MALÉŘOVÁ. Centra pro vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. Košická bezpečnostná revue. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2017, 7(1), s. 61 – 68. ISSN 1338-4880. [Detail]
KRISTLOVÁ, Eliška, Lenka MALÉŘOVÁ, Marek SMETANA, Hana ŠTVERKOVÁ a Jana WOJNAROVÁ. Co se skrývá pod povrchem resilience?. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017, 17(1), s. 12-14. ISSN 1804-1639. [Detail]
BRABCOVÁ, Veronika a David ŘEHÁK. Zvýšení srozumitelnosti opatření ochrany obyvatelstva s využitím procesního modelování. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017, 17(1), s. 3-5. ISSN 1804-1639. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Lenka MALÉŘOVÁ a Horst GONDEK. Stanovení charakteristik lokálního požáru v návaznosti na standardy pro hodnocení požární bezpečnosti staveb v České republice. The Science for Population Protection. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2017, 9(2), s. 1-10. ISSN 1803-635X. [Detail]
BREHOVSKÁ, Lenka, Veronika NEŠPOROVÁ a David ŘEHÁK. Approach to Assessing the Preparedness of Hospitals to Power Outages. Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017, 12(1), s. 30-40. ISSN 1805-3238. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Horst GONDEK. Comparison of theoretical method of the gas flow in corridors with experimental measurement in real scale. Acta Montanistica Slovaca. Volume 18. Košice: Technická univerzita Košice, 2016, 21(2), s. 146-153. ISSN 1335-1788. [Detail]
ZAVILA, Ondřej, Rudolf CHMELÍK a Michaela DOPATEROVÁ. Statistics of Aviation Accidents and Preconditions for Aviation Accidents in Czechoslovak and Czech Military Jet Aircraft: Fire. Advances in Military Technology. Univerzita obrany v Brně, 2016, 11(2), s. 211-226. ISSN 1802-2308. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr, Jiří MARKUCI, David ŘEHÁK, Ibrahim ALMARZOUQI a Lucia JANUŠOVÁ. Critical Infrastructure Designation in European Union Countries: Implementation of Systems Approach. Communications. Žilinská univerzita, 2016, 18(2), s. 163-169. ISSN 1335-4205. [Detail]
ŘEHÁK, David, Jiří MARKUCI, Martin HROMADA a Karla BARČOVÁ. Quantitative evaluation of the synergistic effects of failures in a critical infrastructure system. International Journal of Critical Infrastructure Protection. Elsevier, 2016, 14(1), s. 3-17. ISSN 1874-5482. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Dagmar DLOUHÁ a Petr KUČERA. Study of the necessity of use of virtual origin in assessment of selected Fire Plume characteristics. MM Science Journal. Praha: MM Publishing, 2016, 2016(NOVEMBER), s. 1424-1428. ISSN 1803-1269. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Petr KUČERA a Lenka MALÉŘOVÁ. Approximation of the Time to Initiate the Evacuation of Persons at Large Group Events in Outdoor Environments in Case of a Fire. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016, 11(1), s. 55-60. ISSN 1801-1764. [Detail]
KUČERA, Petr a Jiří POKORNÝ. Metodika projektu FIRESAFE jako sjednocující krok při požárně inženýrských aplikacích. The Science for Population Protection. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2016, 8(1), s. 1-7. ISSN 1803-635X. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Lenka MALÉŘOVÁ, Petr BERGLOWIEC, Marek SMETANA, Andrzej URBANEK, Krzysztof ROGOWSKI a Maciej ZAORSKI. Mezinárodní spolupráce při studiu krizového řízení. The Science for Population Protection. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2016, 8(1), s. 129-134. ISSN 1803-635X. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Lenka MALÉŘOVÁ a Martin ADAMEC. Jak stanovit zranitelnost území jinak. The Science for Population Protection. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2016, 8(1), s. 35-39. ISSN 1803-635X. [Detail]
POKORNÝ, Jiří. Zásady stanovení priority při uvedení zařízení pro odvod kouře a tepla a dalších aktivních požárně bezpečnostních zařízení do činnosti. Vytápění, větrání, instalace. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016, 25(1), s. 50-53. ISSN 1210-1389. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Lenka MALÉŘOVÁ a Petr BERGLOWIEC. Odborná příprava krizového štábu obce s rozšířenou působností Kravaře. 112 Odborný časopis požární ochrany, IZS a ochrany obyvatelstva. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2015, 2015(8), s. 24-25. ISSN 1213-7057. [Detail]
KUČERA, Petr a Jiří POKORNÝ. Metodika pro specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství. 112 Odborný časopis požární ochrany, IZS a ochrany obyvatelstva. 2015, XIV(6), s. 1-6. ISSN 1213-7057. [Detail]
ZAVILA, Ondřej, Rudolf CHMELÍK a Martin TRČKA. Fire-fighting Systems in Aircraft in the Service of Czechoslovakia and the Czech Republic since 1948. Advances in Military Technology. Univerzita obrany v Brně, 2015, 10(1), s. 119-133. ISSN 1802-2308. [Detail]
LACH, Karel, Brian STEER, Boris GORBUNOV, Vladimír MIČKA a Robert MUIR. Evaluation of Exposure to Airborne Heavy Metals at Gun Shooting Ranges. Annals of Occupational Hygiene. Oxford University Press, 2015, 59(3), s. 307-323. ISSN 0003-4878. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar, Horst GONDEK a Jiří POKORNÝ. “CUTTING PATTERN” - A PROGRAM FOR ANALYSIS OF CONFIGURATION OF CUTTERS ON A CUTTERHEAD. Aplimat - Journal of Applied Mathematics and Engineerings. Slovak University of Technology, 2015, 6(2014), s. 51-57. ISSN 1337-6365. [Detail]
TRČKA, Martin, Lenka KLIMKOVÁ, Bohdan FILIPI a Hana VĚŽNÍKOVÁ. VLIV STÁRNUTÍ TRANSFORMÁTOROVÉHO OLEJE NA JEHO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY. Chemické listy. Česká společnost chemická, 2015, 109(12), s. 957-959. ISSN 0009-2770. [Detail]
STRELCOVÁ, Stanislava, David ŘEHÁK a David E. A. JOHNSON. Influence of critical infrastructure on enterprise economic security. Communications. Žilinská univerzita, 2015, 17(1), s. 105-110. ISSN 1335-4205. [Detail]
MOZER, Vladimír, Jiří POKORNÝ, Petr KUČERA, Ľubica VRÁBĽOVÁ a Peter WILKINSON. UTILITY OF COMPUTER MODELLING IN DETERMINATION OF SAFE AVAILABLE EVACUATION TIME. Communications. Žilinská univerzita, 2015, 17(1), s. 67 - 72. ISSN 1335-4205. [Detail]
BLAŽKOVÁ, Kateřina, Jiří POKORNÝ a Vladimír ČABLÍK. Improving the Environmental Safety by Means of Chemical Monitoring System. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 36(2), s. 37-43. ISSN 1640-4920. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Marianna TOMÁŠKOVÁ a Michaela BALAŽIKOVÁ. Study of changes for selected fire parameters at activation of devices for smoke and heat removal and at activation of fixed extinguishing device. MM Science Journal. MM Publishing, 2015, 1(1), s. 764 – 767. ISSN 1803-1269. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Karolína CHMELÍKOVÁ a Vilém ADAMEC. Crisis Staff Exercise – Aviation Accident. Nase More. University of Dubrovnik, 2015, 62(3), s. 171 – 174. ISSN 0469-6255. [Detail]
MIČKA, Vladimír, Eduard JEŽO, Karel LACH, Šárka BERNATÍKOVÁ a Zdeňka KALIČÁKOVÁ. OCCUPATIONAL EXPOSURE TO AIRBORNE ULTRAFINE PARTICLES IN VARIOUS INDUSTRIAL WORKPLACES. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015, 1(10), s. 1-7. ISSN 1801-1764. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr, Jiří MARKUCI, Michal TITKO, Simona SLIVKOVÁ a David ŘEHÁK. PRACTICAL APPLICATION OF A MODEL FOR ASSESSING THE CRITICALITY OF RAILWAY INFRASTRUCTURE ELEMENTS. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015, X(2), s. 26-32. ISSN 1801-1764. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Marianna TOMÁŠKOVÁ. Změna podmínek průběhu požáru při aktivaci zařízení pro odvod kouře a tepla a stabilního hasicího zařízení. The Science for Population Protection. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2015, 7(1), s. 113 – 122. ISSN 1803-635X. [Detail]
KAVAN, Štěpán, Zdeněk RATHAUSKÝ, Soňa CEMPÍRKOVÁ a Martin TRČKA. NOVÉ TRENDY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI. The Science for Population Protection. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2015, 7(2/2015), s. 63-71. ISSN 1803-635X. [Detail]
ADAMEC, Vilém. Vzdělávání krizových štábů v Rakousku. The Science for Population Protection. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2015, 7(1), s. 87-90. ISSN 1803-635X. [Detail]
POKORNÝ, Jiří. Výkon státní správy HZS ČR se zaměřením na požární větrání. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2015, 24(2), s. 58 – 61. ISSN 1210-1389. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka a Petr BERGLOWIEC. Crisis management and simulation of processes as education tool. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. MAGNANIMITAS, 2014, 4(1), s. 46-48. ISSN 1804-7890. [Detail]
ZAVILA, Ondřej, Marian BOJKO, Milada KOZUBKOVÁ, Pavel DANIHELKA, Barbora BAUDIŠOVÁ, Lenka MALÉŘOVÁ a Mária ČARNOGURSKÁ. CFD Analysis of the Influence of Meteorological Conditions on Motion of Ammonia. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2014, 18(1), s. 64-70. ISSN 1335-2393. [Detail]
ŘEHÁK, David a Jana PUPÍKOVÁ. Contaminant resistance of buildings in emergency planning zones. Advanced Materials Research. Volume 1001. Trans Tech Publications, 2014, 1001(1), s. 27-32. ISSN 1662-8985. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Marek SMETANA a Michala DROZDOVÁ. Decreasing aftermath large extraordinary situations via the simulations. Advanced Materials Research. Volume 1001. Trans Tech Publications, 2014, 1001(1), s. 453-457. ISSN 1022-6680. [Detail]
ZAVILA, Ondřej, Marian BOJKO, Milada KOZUBKOVÁ, Pavel DANIHELKA a Lenka MALÉŘOVÁ. Vliv meteorologických podmínek na rozptyl plynného NH3 při havarijním úniku v městské zástavbě. Meteorologické zprávy. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2014, 67(5), s. 135-140. ISSN 0026-1173. [Detail]
ZAVILA, Ondřej, Marian BOJKO, Jana JABLONSKÁ, Pavel DANIHELKA a Lenka MALÉŘOVÁ. Analýza šíření plynného NH3 ze zimního stadionu v případě malého a velkého havarijního úniku nástroji CFD. Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2014, 26(1), s. 14-18. ISSN 1211-0337. [Detail]
ZAVILA, Ondřej, Marian BOJKO, Milada KOZUBKOVÁ, Pavel DANIHELKA a Lenka MALÉŘOVÁ. Aplikační možnosti metodiky SYMOS’97 versus CFD výpočtové kódy – výhody a omezení demonstrované na praktické studii. Rescue report. Brno: Siviliania, 2014, 2014(2), s. 40-42. ISSN 1212-0456. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr, Jiří MARKUCI a David ŘEHÁK. Určování prvků regionální kritické infrastruktury. Spektrum. 2014, 14(1/2014), s. 54-59. ISSN 1804-1639. [Detail]
ROSTEK, Petr, Jiří MARKUCI a Vilém ADAMEC. PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ PŘI POSUZOVÁNÍ KRITIČNOSTI PRVKU INFRASTRUKTURY. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2014, 6(1/2014), s. 41-52. ISSN 1803-635X. [Detail]
ŘEHÁK, David, Aleš DUDÁČEK a Pavel POLEDŇÁK. A Multipurpose Robotic Vehicle for the Rescue of Persons and Interventions in Emergency Situations. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2013, 15(1), s. 103-109. ISSN 1335-4205. [Detail]
VANĚK, Michal, Yveta TOMÁŠKOVÁ, Michail ŠENOVSKÝ a Lucie KRČMARSKÁ. Integrated Safety Implications for Project Management. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2013, 11(1), s. 96-102. ISSN 1335-4205. [Detail]
ŘEHÁK, David, Kateřina SIKOROVÁ a Pavel ŠENOVSKÝ. Safety Assessment for Spatial Development. Ekológia. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2013, 32(2), s. 220-241. ISSN 1335-342X. [Detail]
ROSTEK, Petr a Vilém ADAMEC. Kritičnost infrastruktury a kritická infrastruktura ČR. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 1(2013), s. 37-40. ISSN 1211-6920. [Detail]
VANĚK, Michal, Yveta TOMÁŠKOVÁ, Michail ŠENOVSKÝ a Lucie KRČMARSKÁ. Management bezpečnostních projektů – 2. část. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 13(1), s. 44-47. ISSN 1211-6920. [Detail]
JEŽKOVÁ, Pavlína a Michail ŠENOVSKÝ. Kritéria důležitá pro volbu mobilních protipovodňových opatření. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 2013(2), s. 5-9. ISSN 1211-6920. [Detail]
ROSTEK, Petr a Vilém ADAMEC. Riziko nebo kritičnost infrastruktury. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2013, 5(4), s. 45-57. ISSN 1803-635X. [Detail]
KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a David ŘEHÁK. Basic Measure of Civil Protection in the Area of Buildings Established for the Gathering of Large Numbers of the Population. Economics and Management. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2012, 6(3), s. 32-39. ISSN 1802-3975. [Detail]
ŘEHÁK, David a Libor HADÁČEK. Electricity Production and Transmission Facilities Assessment as Part of Critical Infrastructure Protection. Economics and Management. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2012, 2012(2), s. 80-88. ISSN 1802-3975. [Detail]
SUCHARDOVÁ, Petra, Eva ŠTOUDKOVÁ a Oldřich SUCHARDA. Moderní aspekty řízení BOZP. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2012, 11(4), s. 73-75. ISSN 1213-8762. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel a Oldřich BURGER. Alternativní metody informování obyvatelstva v území. Krízový manažment. Žilina: Žilinská univerzita, 2012, 12(1), s. 68-73. ISSN 1336-0019. [Detail]
JEŽKOVÁ, Pavlína a Drahomíra JEŽKOVÁ. Kontrolní seznam jako nástroj vhodný pro hodnocení ohrožení obyvatel v záplavových územích. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(1/2012), s. 11-14. ISSN 1211-6920. [Detail]
ŘEHÁK, David. Krokový algoritmus objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(1), s. 19-25. ISSN 1211-6920. [Detail]
ČERNÁ, Lenka. Požární bezpečnost dřevostaveb z ekonomického pohledu. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(1), s. 30-32. ISSN 1211-6920. [Detail]
ROSTEK, Petr, Karolína CHMELÍKOVÁ a Vilém ADAMEC. Posuzování efektivity vyrozumění členů krizových štábů prostřednictvím technologie AMDS na základě významnosti jednotlivých členů. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 2(2012), s. 57-60. ISSN 1211-6920. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel a Michail ŠENOVSKÝ. Možnosti oceňování škod pro účely identifikace zranitelných míst. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(1), s. 7-10. ISSN 1211-6920. [Detail]
JANOUŠEK, Radek a Lenka ČERNÁ. Optimalizace obkladů dřevěných a ocelových sloupů namáhaných požárem ze čtyř stran. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(2), s. 76-79. ISSN 1211-6920. [Detail]
VANĚK, Michal, Yveta TOMÁŠKOVÁ, Michail ŠENOVSKÝ a Lucie KRČMARSKÁ. Management bezpečnostních projektů – 1. část. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(2), s. 8. ISSN 1211-6920. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka a Pavel HRDINA. Simulation of crisis management processes as a means of education. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, 7(1), s. 73-76. ISSN 1801-1764. [Detail]
ROSTEK, Petr a Vilém ADAMEC. Kritická infrastruktura na úrovni územních systémů. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2012, 2(2012), s. 103-114. ISSN 1803-635X. [Detail]
SYRUČKOVÁ, Martina, Petr ROSTEK a Radomír ŠČUREK. POSTAVENÍ FYZICKÉ OCHRANY U PRVKŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2012, 4(2/2012), s. 115-126. ISSN 1803-635X. [Detail]
ŘEHÁK, David, Jiří MARKUCI a Barbora LIŠKOVÁ. Budování improvizovaných úkrytů v panelové zástavbě. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2012, 4(1), s. 43-64. ISSN 1803-635X. [Detail]
ROSTEK, Petr, Karolína CHMELÍKOVÁ, Vilém ADAMEC a Dušan VÁLEK. Testování stávajícího způsobu vyrozumívání členů krizových štábů v podmínkách Moravskoslezského kraje. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2012, 3(2012), s. 57-66. ISSN 1803-635X. [Detail]
ROSTEK, Petr, Karolína CHMELÍKOVÁ a Vilém ADAMEC. Testování technologie AMDS pro potřebu vyrozumění členů krizových štábů v podmínkách Moravskoslezského kraje. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2012, 4(4/2012), s. 65-84. ISSN 1803-635X. [Detail]
ŘEHÁK, David, Pavel HRDINA, Michail ŠENOVSKÝ a Jiří DVOŘÁK. Case Study on the Spatial Development Impact Assessment Tool Applied in the Spatial Development Environmental Security Assessment. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2011, 13(2), s. 32-36. ISSN 1335-4205. [Detail]
ŽITNÍKOVÁ, Iva, Lenka MALÉŘOVÁ, René PŘIBYL, Michal SCHWARZ, Aleš BERNATÍK a Lenka KOPECKÁ. Hodnocení a řízení rizik železničních přejezdů. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2011, 2011(2), s. 78-82. ISSN 1335-4205. [Detail]
ŘEHÁK, David, Jiří DVOŘÁK a Pavel DANIHELKA. Algorithm of the process of military training activities environmental impact assessment: Hazard & Impact Index. Ekológia. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2011, 30(1), s. 110–121. ISSN 1335-342X. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, Pavel ŠENOVSKÝ a M. PITT. LNG as a potential alternative fuel – Safety and security of storage facilities. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. Oxford: Elsevier, 2011, 24(1), s. 19-24. ISSN 0950-4230. [Detail]
ADAMEC, Vilém a Pavel HRDINA. Systém protipovodňové ochrany obce Bolatice. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011, 2011(1), s. 15-18. ISSN 1211-6920. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel, Aleš BERNATÍK a Michail ŠENOVSKÝ. Podpora efektivní evakuace s použitím prostředků IT. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011, 11(2), s. 52-54. ISSN 1211-6920. [Detail]
ADAMEC, Vilém. Odborná příprava osob zařazených do krizových štábů. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011, 11(2), s. 59-62. ISSN 1211-6920. [Detail]
SMRŽOVÁ, Tatiana. Součinnost příslušných orgánů státní správy v souvislosti s nákazami hospodářských zvířat. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011, 11(2), s. 74-78. ISSN 1211-6920. [Detail]
ZDRÁHAL, Karel a Marek SMETANA. Issues resulting from the use of the crisis managment terminology in the czech legal framework. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011, 6(1), s. 23-27. ISSN 1801-1764. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Population Vulnerability Evaluation Against Long-term Floods Impacts. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011, 6(1), s. 34-39. ISSN 1801-1764. [Detail]
ŘEHÁK, David a Zuzana GIERTLOVÁ. Proposal for Unifying the Safety and Security Terminology at the Faculty of Safety Engineering of the VŠB-Technical University of Ostrava. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011, 6(2), s. 61-64. ISSN 1801-1764. [Detail]
HRDINA, Pavel, Aleš KOŤÁTKO a Pavel DOBEŠ. Analýza rizik územního celku s využitím geografických informačních systémů. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 10(1), s. 25-29. ISSN 1211-6920. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka a Vilém ADAMEC. Aplikace výsledků evropského projektu SIPROCI. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 10(1), s. 33-36. ISSN 1211-6920. [Detail]
ŘEHÁK, David. Preventivní ochrana obyvatelstva, technické infrastruktury a životního prostředí před negativními vlivy územního rozvoje. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 10(2), s. 41-44. ISSN 1211-6920. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel a Michail ŠENOVSKÝ. Modelování předpokládaných následků selhání prvků kritické infrastruktury pomocí AHS. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 10(1), s. 62-64. ISSN 1211-6920. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel a Michail ŠENOVSKÝ. Potřeba znalostních systémů pro řízení bezpečnosti sektorů kritické infrastruktury. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 10(2), s. 64-66. ISSN 1211-6920. [Detail]
ČERNÝ, Ondřej a Pavel ŠENOVSKÝ. Nekonvenční metody modelování rozvoje požáru. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010, 5(2), s. 23-30. ISSN 1801-1764. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Iva ŽITNÍKOVÁ a Aleš BERNATÍK. Statistiky nehodovosti na železničních přejezdech v Moravskoslezském kraji v letech 2005 – 2009. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010, 5(2), s. 81-88. ISSN 1801-1764. [Detail]
ŘEHÁK, David a Jiří DVOŘÁK. The Assessment Tool of Social, Technical and Environmental Security of Spatial Development. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010, 5(2), s. 89-99. ISSN 1801-1764. [Detail]
JANOŠEC, Josef a David ŘEHÁK. Česká republika a krizové stavy při vojenských hrozbách. The Science for Population Protection. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2010, 2(2), s. 77-100. ISSN 1803-635X. [Detail]
ŘEHÁK, David. Katalog rizik: softwarový nástroj pro podporu řízení rizik v resortu obrany. Vojenské rozhledy. Praha: Agentura vojenských informací a služeb, 2010, 19(51)(1), s. 40-44. ISSN 1210-3292. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Drahomíra JEŽKOVÁ. Ochrana kritické infrastruktury - vodní hospodářství. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 8(1), s. 338-344. ISSN 1803-7372. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka a Vilém ADAMEC. Strategické plánování územního rozvoje a ochrany jeho obyvatel. Požární ochrana. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 18(1), s. 335-343. ISSN 1803-1803. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Pavel ŠENOVSKÝ. Možnosti využití expertních systémů při hodnocení rizika. Požární ochrana. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 18(1), s. 572-576. ISSN 1803-1803. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Využití moderních nástrojů analýzy významnosti pro určení kritičnosti prvků kritické infrastruktury. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 9(1), s. 15-17. ISSN 1211-6920. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC, Šárka KROČOVÁ a Pavel ŠENOVSKÝ. Hodnocení rizika prvků kritické infrastruktury. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 9(1), s. 5-8. ISSN 1211-6920. [Detail]