Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Poloprovoz, technologie

VÁCLAVÍK, Vojtěch, Libor FOLWARCZNY, Tomáš DVORSKÝ, Vilém ADAMEC a Jaromír DAXNER. Poloprovozní ověření sorbentu na bázi makroporézního silikátu pro sorpci extrahovatelných látek a mazadel. VŠB-TUO, 2013. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Libor FOLWARCZNY, Eva PERTILE, Tomáš DVORSKÝ a Vilém ADAMEC. Poloprovozní ověření aplikace sorbentu s názvem POROSORB k sorpci extrahovatelných látek, provozník kapalin a mazadel. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Eva PERTILE, Tomáš DVORSKÝ a Vilém ADAMEC. Poloprovozní ověření aplikace sorbentu s názvem POROSORB k sorpci kyselin. VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Vilém ADAMEC, Josef MÁRTON, Jaromír DAXNER, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Iva BESTOVÁ. Poloprovozní ověření aplikace sorbentu HEVISORB. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, REO AMOS, spol. s r.o., D&DAXNER TECHNOLOGY s.r.o., 2011. [Detail]