Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

ŘEHÁK, David, Alena ŠPLÍCHALOVÁ, Martin HROMADA, Tomáš LOVEČEK a Richard HLAVATÝ. Využití indikátorů v ochraně kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2022. ISBN 978-80-7385-259-7. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Tomáš TICHÝ, František KUDA, Petr DURDÍK, Josef FILIP, Vilém ADAMEC, Lenka KAUEROVÁ, Jaroslav URMINSKÝ, Vladimír KOUDELA, Martina IMRAMOVSKÁ, Jana KOŠŤÁLOVÁ, Radim KOVAŘÍK, Jiří POKORNÝ, Jaroslav SYNEK a Anna TLAMKOVÁ. Městské inženýrství nejen pro městské inženýry. Praha: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2022. ISBN 978-80-88265-39-9. [Detail]
SMETANA, Marek, Štěpán KAVAN a Kateřina TOMANOVÁ. OCHRANA A BEZPEČNOST OBYVATELSTVA PŘI CHEMICKÉ A RADIAČNÍ HAVÁRII SAFEBOOK. 2020: Centrum pro bezpečný stát z.s., 2020. ISBN 978-80-905615-7-1. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Lenka BRUMAROVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ a Milan ORAVEC. Krízové manžérstvo-kauzalita javov v krízovom manažérstve. Ostrava: SPBI, 2019. ISBN 978-80-7385-213-9. [Detail]
ŘEHÁK, David, Martin HROMADA a Pavel ŠENOVSKÝ. Resilience kritické infrastruktury: Teorie, principy, metody. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. ISBN 978-80-7385-224-5. [Detail]
ŘEHÁK, David, Bohumír MARTÍNEK a Petr LEGIERSKÁ. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb (2. rozšířené vydání). Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. ISBN 978-80-7385-220-7. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Petr BERGLOWIEC, Pavel ŠENOVSKÝ, Martin ADAMEC a Dušan VÁLEK. Operační střediska v integrovaném záchranném systému. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. ISBN 978-80-7385-225-2. [Detail]
JAROŠ, Lubomír, Antonín KRÖMER, Lenka MALÉŘOVÁ a Jiří POKORNÝ. Posuzování rizik v území. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s, 2017. ISBN 978-80-7385-189-7. [Detail]
VIDRIKOVÁ, Dagmar, Kamil BOC, Zdeněk DVOŘÁK a David ŘEHÁK. Critical Infrastructure and Integrated Protection. Ostrava: The Association of Fire and Safety Engineering, 2017. ISBN 978-80-7385-190-3. [Detail]
KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ, Tomáš INSPEKTOR, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Marek SMETANA a Jana ZAPLETALOVÁ. Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. Optimalizace aktivit při přívalové povodni, při ohrožení svahovými pohyby a toxické havárii na silnici a železnici. Brno: SOLITON.CZ, 2015. ISBN 978-80-87621-07-3. [Detail]
SMETANA, Marek, Martin TRČKA, Jiří VALA, Štěpán KAVAN, Pavel DANIHELKA, Михаил БЕНКЕС, Михаил КАПРЕ, Иoн КОБУШЧEАН, Михаил ЧЕРЕЧЕЧА a Ефим ОЛАРУ. Некоторые аспекты безопасности в Чешской Республике и Молдове. Chișinău, Republica Moldova: UTM Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015. ISBN 978-9975-45-403-2. [Detail]
ŘEHÁK, David a Jana PUPÍKOVÁ. Ukrytí obyvatelstva v České republice. Ostrava: SPBI, 2015. ISBN 978-80-7385-152-1. [Detail]
ŘEHÁK, David, Bohumír MARTÍNEK a Petra RŮŽIČKOVÁ. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-169-9. [Detail]
BRADÁČOVÁ, Isabela, Tereza ČESELSKÁ, Aleš DUDÁČEK, Pavlína MATEČKOVÁ, Petr MYNARČÍK, Miroslav MYNARZ, Martin NANEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Zdeněk NYTRA, Tomáš PAVLÍK, Martin PLISKA, Pavel POLEDŇÁK, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ, Zdeněk ŠLACHTA, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Vladimír VLČEK. Požární inženýrství v souvislostech III. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-164-4. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel ŠENOVSKÝ, David ŘEHÁK, Petra RŮŽIČKOVÁ a Aleš BERNATÍK. Bezpečnost občanů a rizika v území. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-172-9. [Detail]
ŘEHÁK, David, Jaroslav CÍGLER, Pavel NĚMEC a Libor HADÁČEK. Kritická infrastruktura elektroenergetiky: určování, posuzování a ochrana. Ostrava: SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-126-2. [Detail]
KUČERA, Petr, Jiří POKORNÝ, Isabela BRADÁČOVÁ, Tereza ČESELSKÁ, Aleš DUDÁČEK, Miroslav MYNARZ, Miroslava NETOPILOVÁ, Pavel POLEDŇÁK, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ, Martin NANEK, Zdeněk NYTRA, Tomáš PAVLÍK, Martin PLISKA a Vladimír VLČEK. Požární inženýrství v souvislostech I. Ostrava: SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-141-5. [Detail]
SMETANA, Marek. Humanitární pomoc při zvládání rozsáhlých mimořádných událostí. Ostrava: SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-138-5. [Detail]
ADAMEC, Vilém. Krizové štáby veřejné správy. Ostrava: Sdružení požárního a abezpečnostního inženýrtsví, 2013. ISBN 978-80-7385-139-2. [Detail]
SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. Ostrava: SPBI, 2012. ISBN 978-80-7385-121-7. [Detail]
ŘEHÁK, David a Libor FOLWARCZNY. Východiska technického a organizačního zabezpečení ochrany obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-117-0. [Detail]
PROCHÁZKOVÁ, Dana. Metody rizikového inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-111-8. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Šárka KROČOVÁ, Libor FOLWARCZNY, Jiří ŠINDLER, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jiří PAGÁČ a Dušan ŽÍDEK. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7385-118-7. [Detail]
SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní plánování. Brno: Computer Press Media, a.s., 2010. ISBN 978-80-251-2989-0. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Karol BALOG. Integrální bezpečnost. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-076-0. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel ŠENOVSKÝ, Aleš BERNATÍK, Petr KUČERA a Jiří POKORNÝ. Rizika průmyslových zón. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-083-8. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-007-4. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Karol BALOG, Zdeněk HANUŠKA a Pavel ŠENOVSKÝ. Nebezpečné látky II. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-000-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-025-8. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Pavel PROKOP. Větrání objektů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-008-1. [Detail]