Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

ADAMEC, Vilém, Lenka BRUMAROVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ a Milan ORAVEC. Krízové manžérstvo-kauzalita javov v krízovom manažérstve. Ostrava: SPBI, 2019. ISBN 978-80-7385-213-9. [Detail]
ŘEHÁK, David, Martin HROMADA a Pavel ŠENOVSKÝ. Resilience kritické infrastruktury: Teorie, principy, metody. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. ISBN 978-80-7385-224-5. [Detail]
ŘEHÁK, David, Bohumír MARTÍNEK a Petr LEGIERSKÁ. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb (2. rozšířené vydání). Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. ISBN 978-80-7385-220-7. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Petr BERGLOWIEC, Pavel ŠENOVSKÝ, Martin ADAMEC a Dušan VÁLEK. Operační střediska v integrovaném záchranném systému. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. ISBN 978-80-7385-225-2. [Detail]
JAROŠ, Lubomír, Antonín KRÖMER, Lenka MALÉŘOVÁ a Jiří POKORNÝ. Posuzování rizik v území. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s, 2017. ISBN 978-80-7385-189-7. [Detail]
VIDRIKOVÁ, Dagmar, Kamil BOC, Zdeněk DVOŘÁK a David ŘEHÁK. Critical Infrastructure and Integrated Protection. Ostrava: The Association of Fire and Safety Engineering, 2017. ISBN 978-80-7385-190-3. [Detail]
KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ, Tomáš INSPEKTOR, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Marek SMETANA a Jana ZAPLETALOVÁ. Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. Optimalizace aktivit při přívalové povodni, při ohrožení svahovými pohyby a toxické havárii na silnici a železnici. Brno: SOLITON.CZ, 2015. ISBN 978-80-87621-07-3. [Detail]
SMETANA, Marek, Martin TRČKA, Jiří VALA, Štěpán KAVAN, Pavel DANIHELKA, Михаил БЕНКЕС, Михаил КАПРЕ, Иoн КОБУШЧEАН, Михаил ЧЕРЕЧЕЧА a Ефим ОЛАРУ. Некоторые аспекты безопасности в Чешской Республике и Молдове. Chișinău, Republica Moldova: UTM Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015. ISBN 978-9975-45-403-2. [Detail]
ŘEHÁK, David a Jana PUPÍKOVÁ. Ukrytí obyvatelstva v České republice. Ostrava: SPBI, 2015. ISBN 978-80-7385-152-1. [Detail]
ŘEHÁK, David, Bohumír MARTÍNEK a Petra RŮŽIČKOVÁ. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-169-9. [Detail]
KUČERA, Petr, Isabela BRADÁČOVÁ, Jiří POKORNÝ, Tereza ČESELSKÁ, Aleš DUDÁČEK, Pavlína MATEČKOVÁ, Petr MYNARČÍK, Miroslav MYNARZ, Martin NANEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Zdeněk NYTRA, Tomáš PAVLÍK, Martin PLISKA, Pavel POLEDŇÁK, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ, Zdeněk ŠLACHTA, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Vladimír VLČEK. Požární inženýrství v souvislostech III. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-164-4. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel ŠENOVSKÝ, David ŘEHÁK, Petra RŮŽIČKOVÁ a Aleš BERNATÍK. Bezpečnost občanů a rizika v území. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-172-9. [Detail]
ŘEHÁK, David, Jaroslav CÍGLER, Pavel NĚMEC a Libor HADÁČEK. Kritická infrastruktura elektroenergetiky: určování, posuzování a ochrana. Ostrava: SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-126-2. [Detail]
KUČERA, Petr, Petr KUČERA, Jiří POKORNÝ, Jiří POKORNÝ, Isabela BRADÁČOVÁ, Tereza ČESELSKÁ, Aleš DUDÁČEK, Miroslav MYNARZ, Miroslava NETOPILOVÁ, Pavel POLEDŇÁK, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ, Martin NANEK, Zdeněk NYTRA, Tomáš PAVLÍK, Martin PLISKA a Vladimír VLČEK. Požární inženýrství v souvislostech I. Ostrava: SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-141-5. [Detail]
SMETANA, Marek. Humanitární pomoc při zvládání rozsáhlých mimořádných událostí. Ostrava: SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-138-5. [Detail]
ADAMEC, Vilém. Krizové štáby veřejné správy. Ostrava: Sdružení požárního a abezpečnostního inženýrtsví, 2013. ISBN 978-80-7385-139-2. [Detail]
SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. Ostrava: SPBI, 2012. ISBN 978-80-7385-121-7. [Detail]
ŘEHÁK, David a Libor FOLWARCZNY. Východiska technického a organizačního zabezpečení ochrany obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-117-0. [Detail]
PROCHÁZKOVÁ, Dana. Metody rizikového inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-111-8. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Šárka KROČOVÁ, Libor FOLWARCZNY, Jiří ŠINDLER, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jiří PAGÁČ a Dušan ŽÍDEK. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7385-118-7. [Detail]
SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní plánování. Brno: Computer Press Media, a.s., 2010. ISBN 978-80-251-2989-0. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Karol BALOG. Integrální bezpečnost. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-076-0. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel ŠENOVSKÝ, Aleš BERNATÍK, Petr KUČERA a Jiří POKORNÝ. Rizika průmyslových zón. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-083-8. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-007-4. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Karol BALOG, Zdeněk HANUŠKA a Pavel ŠENOVSKÝ. Nebezpečné látky II. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-000-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-025-8. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Pavel PROKOP. Větrání objektů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-008-1. [Detail]