Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku

ŘEHÁK, David, Lucie FLYNNOVÁ a Abdollah MALEKJAFARIAN. Methodological framework for assessing and strengthening the resistance of railway critical infrastructure elements. In: 13th International Conference TRANSBALTICA 2022: Transportation Science and Technology : September 15-16, 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2023. s. 737-745. ISBN 978-3-031-25863-3. [Detail]
MICHALCOVÁ, Lenka, David ŘEHÁK a Martin HROMADA. Communication system for sharing and providing information about threats and incidents on transport infrastructure elements. In: 2023 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON). Piscataway: IEEE, 2023. s. 253-257. ISBN 979-8-3503-9654-6. [Detail]
HELEGDA, Iris, Matouš HELEGDA, Jan SKŘÍNSKÝ, Kateřina KUBRICKÁ a Marek PODKUL. NEW ASPECTS OF EXPLOSION CHARACTERISTICS OF SELECTED HYBRID MIXTURES. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 23, Issue 4.1. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2023. s. 101-108. ISBN 978-619-7603-59-0. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Alexandra KARDOŠOVÁ, Kateřina KUBRICKÁ a Lenka BRUMAROVÁ. THE APPROACH OF THE CZECH REPUBLIC AND SELECTED COUNTRIES TO SOLVING THE PROBLEM OF THE INTERACTION OF FIRE SPRINKLER SYSTEM AND SMOKE AND HEAT EXHAUST VENTILATION SYSTEMS. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 23, Issue 5.1. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2023. s. 255–262. ISBN 978-619-7603-60-6. [Detail]
JEMELKOVÁ, Simona a Lenka MICHALCOVÁ. Identification and classification of soft targets in railway infrastructure. In: TRANSBALTICA XIII : transportation Science and Technology : proceedings of the 13th International Conference TRANSBALTICA, September 15-16, 2022, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2023. s. 667-676. ISBN 978-3-031-25862-6. [Detail]
PODKUL, Marek, Jiří POKORNÝ, Zuzana HEINZOVÁ, Alexandra KARDOŠOVÁ, Kateřina KUBRICKÁ a Lenka BRUMAROVÁ. A Case Study of Smoke Layer Interface Assessment During an Airport Hall Fire. In: Transport Means 2023 : sustainability : research and solutions : proceedings of the 27th international scientific conference : October 04-06, 2023, Hybrid Conference - Palanga, Lithuania. Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2023. s. 633-638. ISBN 978-1-71387-953-4. [Detail]
KOTALOVA, Nikol a Lucie FLYNNOVÁ. Strengthening Resilience of Electricity Critical Infrastructure in the Context of Railway Transport. In: Transportation Research Procedia. Volume 74. Amsterdam: Elsevier, 2023. s. 1268-1275. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŘEHÁK, David a Alena ŠPLÍCHALOVÁ. Application of Composite Indicator in Evaluation of Resilience in Critical Infrastructure System. In: 2022 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST) : 7-9 September 2022, Valeč, Česká republika. Piscataway: IEEE, 2022. s. 1-6. ISBN 978-1-66549-363-5. [Detail]
FLYNNOVÁ, Lucie, Jarmil VALÁŠEK a František PAULUS. Threats and Resilience: Methodology in the Area of Railway Infrastructure. In: 2022 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST) : 7-9 September 2022, Valeč, Česká republika. Piscataway: IEEE, 2022. s. nestránkováno. ISBN 978-1-66549-363-5. [Detail]
DOBEŠ, Pavel a Barbora MARTINÍKOVÁ. Towards a New Czech Approach to the Investigation of Industrial Accidents Causes. In: 9th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2022 : conference proceedings : 22-31 August, 2022, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2022. s. 1-6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ANTONÍN, Miroslav. VOCATIONAL TRAINING OF THE BASIC BODIES OF INTEGRATED RESCUE SYSTEM OF THE CZECH REPUBLIC WITH THE USAGE OF THE SIMULATION TECHNOLOGIES AND THE VIRTUAL REALITY. In: EDULEARN22 Proceedings :14th International Conference on Education and New Learning Technologies : Palma, Spain, 4-6 July, 2022. Valencie: IATED Academy, 2022. s. 2636-2645. ISBN 978-84-09-42484-9. [Detail]
HEINZOVÁ, Zuzana, Kateřina KUBRICKÁ, Marek PODKUL, Jiří POKORNÝ, Lenka BRUMAROVÁ a Jörg REITSEMA. Safe evacuation of people from objects affected by disaster with subsequent fire. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 22, Issue 5.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2022. s. 379-386. ISBN 978-619-7603-46-0. [Detail]
ŠPLÍCHALOVÁ, Alena. Předpoklady využití kompozitního indikátoru pro potřeby ochrany kritické infrastruktury. In: Mladá veda 2022 : medzinárodná konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov pod záštitou doc. Ing. Evy Sventekovej, PhD. dekanky Fakulty bezpečnostného inžinierstva : zborník príspevkov : 25.-26.4. 2022, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2022. s. 222-232. ISBN 978-80-554-1871-1. [Detail]
ŘEHÁK, David, Lucie FLYNNOVÁ a Simona SLIVKOVÁ. Concept of Resistance in the Railway Infrastructure Elements Protection. In: TRANSBALTICA XII : transportation science and technology : proceedings of the 12th International Conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. s. 419-428. ISBN 978-3-030-94773-6. [Detail]
SLIVKOVÁ, Simona, David ŘEHÁK, Michalcová LENKA a Pittner RADIM. Threat assessment of the railway infrastructure soft targets. In: TRANSBALTICA XII : transportation science and technology : proceedings of the 12th International Conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. s. 429-438. ISBN 978-3-030-94773-6. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Barbora MARTINÍKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jaromír VÁVRA. Návrh metodiky pro inovaci přístupu k vyšetřování havárií. In: TVIP 2022 : Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí : konference APROCHEM a symposium Odpadové fórum : 20.-22.9.2022, Hustopeče u Brna. Praha: CEMC-České ekologické manažerské centrum, 2022. s. 1-10. ISBN 978-80-85990-39-3. [Detail]
KARDA, Ladislav a Marek SMETANA. Documentation for the staff training - standardized structure of the regional crisis staff. In: ICERI 2021 : 14th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings : 8-9 November, 2021. Valencie: IATED Academy, 2021. s. 2983-2987. ISBN 978-84-09-34549-6. [Detail]
TOMANOVÁ, Kateřina, Marek SMETANA a Štěpán KAVAN. Use of modern technologies in preparation for crisis management. In: INTED2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference : 8-9 March, 2021 : conference proceedings : online conference. Valencie: IATED Academy, 2021. s. 2231-2240. ISBN 978-84-09-27666-0. [Detail]
SLIVKOVÁ, Simona, Lenka BRUMAROVÁ a Jakub BRUMAR. Innovation of the Compulsory Course "Population Protection and Environmental Security". In: INTED2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference : 8-9 March, 2021 : conference proceedings : online conference. Valencie: IATED Academy, 2021. s. 4778-4783. ISBN 978-84-09-27666-0. [Detail]
TOMANOVÁ, Kateřina, Barbora KLUČKOVÁ, Lenka BRUMAROVÁ a Simona SLIVKOVÁ. Improving Distance Learning in Safety Disciplines. In: INTED2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference : 8-9 March, 2021 : conference proceedings : online conference. Valencie: IATED Academy, 2021. s. 4821-4826. ISBN 978-84-09-27666-0. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Pavel KUKULIAČ a Jakub BRUMAR. Use of geographic information systems in crisis management. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 900. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HEINZOVÁ, Zuzana, Kateřina KUBRICKÁ, Marek PODKUL a Jiří POKORNÝ. Climate change, fires and their impact on safety. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
AXMAN, Milan a Šárka KROČOVÁ. SAFERY OF DAMS IN CRISIS SITUATIONS Safety of dams in crisis situations. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Ostrava: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA, Ondřej CHROMEČKA, Simona JEMELKOVÁ a Hana KUBÁTOVÁ. MEASURING THE INCIDENCE OF NANOPARTICLES IN THE WORKPLACE ATMOSPHERE WITH A FOCUS ON THE WOODWORKING AND ENGINEERING INDUSTRIES. In: NANOCON 2021 : 13th International Conference on Nanomaterials - research & application : abstracts : conference proceedings : October 20-22, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 371-376. ISBN 978-80-88365-00-6. [Detail]
KLUČKOVÁ, Barbora, Kateřina TOMANOVÁ, Lenka BRUMAROVÁ a Jiří POKORNÝ. Transport constructions, their safety in connection with the protection of the population. In: NTinAD : New Trends in Aviation Development 2021 : the XVI. international scientific conference : proceedings : November 25-26, 2021, Technical University of Košice, Slovakia. Piscataway: IEEE, 2021. s. 97-101. ISBN 978-1-66541-341-1. [Detail]
KOTALOVÁ, Nikol, Lenka MICHALCOVÁ, David ŘEHÁK a Klaudia KRÁLOVÁ. Sharing and Providing Information to Protect Soft Targets in the Railway Infrastructure. In: Transportation Research Procedia. Volume 55. Amsterdam: Elsevier, 2021. s. 1759–1766. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠPLÍCHALOVÁ, Alena a Lucie FLYNNOVÁ. Indicator Approach to the Failure of Critical Road Transportation Infrastructure Elements. In: Transportation Research Procedia. Volume 55. Amsterdam: Elsevier, 2021. s. 1767-1774. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PODKUL, Marek, Zuzana HEINZOVÁ, Jiří POKORNÝ, Lenka BRUMAROVÁ a Leo LUZAR. Determination of fire scenarios for the assessment of smoke accumulation in a space without its removal. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2020 : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Issue 5.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 237-244. ISBN 978-619-7603-10-1. [Detail]
HEINZOVÁ, Zuzana, Marek PODKUL, Jiří POKORNÝ, Lenka BRUMAROVÁ a Leo LUZAR. Determining fire scenarios for assessing ventilation effectiveness along protected escape routes. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2020 : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Issue 5.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 245-252. ISBN 978-619-7603-10-1. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka, Jiří POKORNÝ a Lenka BRUMAROVÁ. GLOBAL SECURITY THREATS IN THE WORLD. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 393-400. ISBN 978-619-7603-12-5. [Detail]
KLUČKOVÁ, Barbora, Kateřina TOMANOVÁ, Jiří POKORNÝ a Vilém ADAMEC. Possible aproach to unification of safety plans. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 615-622. ISBN 978-619-7603-12-5. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Jiří POKORNÝ a Šárka KROČOVÁ. APPLICATION OF EDUCATIONAL MATERIAL IN SAFETY FIELDS. In: EDULEARN20 : 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : conference proceedings : 6th - 7th of July, 2020. Valencie: IATED Academy, 2020. s. 7658-7664. ISBN 978-84-09-17979-4. [Detail]
POLCAROVÁ, Eliška, Lenka BRUMAROVÁ a Jakub BRUMAR. EDUCATION OF COMMUNITY AND EVALUATION OF EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC. In: EDULEARN20 : 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : conference proceedings : 6th - 7th of July, 2020. Valencie: IATED Academy, 2020. s. 7665-7671. ISBN 978-84-09-17979-4. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Jakub BRUMAR a Jiří POKORNÝ. Creating of Risk Maps. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Jakub BRUMAR, Kateřina TOMANOVÁ a Jiří POKORNÝ. J.F. Aeroclub Airport Risk Assessment Prostějov. In: NTinAD : New Trends in Aviation Development 2020 : the XV. International scientific conference : proceedings : September 17-18, 2020, Grandhotel Starý Smokovec – High Tatras, Slovakia. Danvers: IEEE, 2020. s. 28-32. ISBN 978-1-72817-324-5. [Detail]
DVOŘÁK, Zdeněk, Mária LUSKOVÁ, David ŘEHÁK a Simona SLIVKOVÁ. Criticality Assessment of Railway Bridges. In: Transbaltica XI : Transportation Science and Technology : proceedings of the International Conference Transbaltica, May 2-3, 2019, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2020. s. 474-483. ISBN 978-3-030-38665-8. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Lenka BRUMAROVÁ, Horst GONDEK, Šárka KROČOVÁ, M. TOMASKOVA a Vladimír VLČEK. Importance of fire safety equipment for ensuring safety in road tunnels. In: Transport Means 2020 : sustainability: research and solutions : proceedings of the 24th international scientific conference : September 30 - October 02, 2020, online conference - Kaunas, Lithuania. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2020. s. 452-457. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Jakub BRUMAR a Kateřina TOMANOVÁ. Preparednes in crisis management. In: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15) : 01 – 05 November 2020, Venice, Italy. Singapore: Research Publishing Services, 2020. s. 1915-1922. ISBN 978-981-14-8593-0. [Detail]
KLUČKOVÁ, Barbora, Jiří POKORNÝ, Kateřina TOMANOVÁ a Lenka BRUMAROVÁ. Land-use planning as a basis for risk management in the territory. In: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15) : 01 – 05 November 2020, Venice, Italy. Singapore: Research Publishing Services, 2020. s. 4218-4223. ISBN 978-981-14-8593-0. [Detail]
MACHALOVÁ, Barbora, Kateřina TOMANOVÁ, Vilém ADAMEC a Jiří POKORNÝ. Area planning as a tool to ensure the safety of the area. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 5.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 123-130. ISBN 978-619-7408-85-0. [Detail]
MACHALOVÁ, Barbora, Kateřina TOMANOVÁ a Simona SLIVKOVÁ. Increasing the level of protection of the population through the elements of the smart city. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 5.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 469-476. ISBN 978-619-7408-85-0. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Jakub BRUMAR a Kateřina TOMANOVÁ. Municipality preparedness for an extraordinary events. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 5.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 555-562. ISBN 978-619-7408-85-0. [Detail]
TOMANOVÁ, Kateřina, Barbora MACHALOVÁ, Jiří POKORNÝ a Vilém ADAMEC. Safety planning in the czech republic. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 5.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 657-664. ISBN 978-619-7408-85-0. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Tomáš HALO, Daniel ČEPICA, František FOJTÍK, Václav KOLÁŘ a Leopold PLEVA. Biomechanics - Pulling out of infusion hoses. In: Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings. Praha: Czech Society for Mechanics, 2019. s. 97-101. ISBN 978-80-214-5766-9. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel, Lenka BRUMAROVÁ a Zuzana VALÁŠKOVÁ. Modern approaches to territorial risk analysis. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 1.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 215-222. ISBN 978-619-7408-76-8. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka a Jakub BRUMAR. Application of case study in safety fields. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 5.4. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 41-48. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Petr BITALA, Vít KLEČKA, Michal VAŠINEK, Zdeněk ZELINGER, Jan SUCHÁNEK, Michal DOSTÁL a Václav VÁLEK. Analysis of Wavelength Modulation Spectra for Determination of OH Radical Concentration in an Atmospheric Pressure Laminar Premixed Flames. In: Journal of Physics: Conference Series. Volume 1298. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-3. ISBN 978-1-5108-9571-3. [Detail]
MACHALOVÁ, Barbora a Jiří POKORNÝ. Vymezení hrozeb z pohledu ochrany obyvatelstva využitelných pro územní plánování. In: Mladá věda 2019 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 4. září 2019, Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. s. 49-52. ISBN 978-80-7385-222-1. [Detail]
TOMANOVÁ, Kateřina a Vilém ADAMEC. Územní bezpečnost a ochrana obyvatelstva. In: Mladá věda 2019 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 4. září 2019, Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. s. 79-82. ISBN 978-80-7385-222-1. [Detail]
MACHALOVÁ, Barbora, Lenka BRUMAROVÁ, Jiří POKORNÝ a M. HOVANEC. Conditions for determining airport locations in terms of population protection. In: NTinAD : New Trends in Aviation Development 2019 : the IX. International scientific conference : proceedings : September 26-27, 2019, Castle Karlova Koruna, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2019. s. 110-114. ISBN 978-1-72814-078-0. [Detail]
SMETANA, Marek a Ladislav KARDA. Handling emergency planning process, using the scenarios and the network analysis. In: NTinAD : New Trends in Aviation Development 2019 : the IX. International scientific conference : proceedings : September 26-27, 2019, Castle Karlova Koruna, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2019. s. 159-163. ISBN 978-1-72814-078-0. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Jakub BRUMAR, Jiří POKORNÝ a Peter KORBA. Preparedness for an aircraft accident. In: NTinAD : New Trends in Aviation Development 2019 : the IX. International scientific conference : proceedings : September 26-27, 2019, Castle Karlova Koruna, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2019. s. 16-20. ISBN 978-1-72814-078-0. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka a Jakub BRUMAR. Rozpracování analýzy hrozeb na území České republiky. In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2019 : recenzovaný sborník abstraktů XVIII. ročníku mezinárodní konference : 30.-31. leden 2019, Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. s. 7-9. ISBN 978-80-7385-209-2. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Vít KLEČKA, Tomáš BLEJCHAŘ, Michal DOSTÁL, Petr BITALA, Václav VÁLEK, Jan SUCHÁNEK a Zdeněk ZELINGER. Experimental apparatus and modeling framework for studying counter-flow laminar flames. In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2019 : February 20-22, 2019, Prague. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR Praha, 2019. s. 175-182. ISBN 978-80-87012-69-7. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka a Jakub BRUMAR. Visualization of risks in the Czech Republic. In: Proceedings of Research World International Conference : 16th-17th February, 2019, Boston, USA. Bhuvanéšvar: Institute of Research and Journals, 2019. s. 1-5. ISBN 978-93-87405-18-9. [Detail]
ŘEHÁK, David, Vendula ONDERKOVÁ a Veronika BRABCOVÁ. Determinants of Dynamic Resilience Modelling in Critical Infrastructure Elements. In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL) : 22–26 September 2019, Hannover, Germany. Singapur: Research Publishing, 2019. s. 3314-3319. ISBN 978-981-11-2724-3. [Detail]
PATRMAN, David, Alena ŠPLÍCHALOVÁ, David ŘEHÁK a Vendula ONDERKOVÁ. Factors Influencing the Performance of Critical Land Transport Infrastructure Elements. In: TRANSCOM 2019 : 13th International Scientific Conference of Young Scientists on Sustainable, Modern and Safe Transport : book of abstracts : High Tatras, Grand Hotel Bellevue, 29 - 31 May 2019, Slovak Republic. Žilina: University of Žilina, 2019. s. 1518–1524. ISBN 978-80-554-1565-9. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Lenka BRUMAROVÁ, Horst GONDEK, F. PAULUS a M. TOMASKOVA. Use of mobile fans to ensure the safety of road tunnels during fire. In: Transport Means - Proceedings of the International Conference 2019. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 435-440. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠISER, Anton, Ladislav MARIŠ, David ŘEHÁK a Pellowski WITALIS. The Use of Expert Judgement as the Method to Obtain Delay Time Values of Passive Barriers in the Context of the Physical Protection System. In: 2018 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST). Piscataway: IEEE, 2018. s. 126-130. ISBN 978-1-72810-082-1. [Detail]
SIVÁKOVÁ, Lenka, Jozef RISTVEJ a Vendula ONDERKOVÁ. Further Analysis on Cumulative and Synergic Effect of Risks and Hazards on Selected Protected Object. In: Chemical Engineering Transactions. Volume 67. Milán: The Italian Association of Chemical Engineering, 2018. s. 91-96. ISBN 978-88-95608-64-8. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Vilém ADAMEC a Petr BERGLOWIEC. New progressive teaching methods at the fbi. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 5.4. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. s. 217-224. ISBN 978-619-7408-49-2. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Jiří POKORNÝ a Jakub BRUMAR. Teaching methods focusing on simulation. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 5.4. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. s. 273-280. ISBN 978-619-7408-49-2. [Detail]
KOZEL, Petr, Lucie ORLÍKOVÁ, Marek POMP a Šárka MICHALCOVÁ. Application of the p-Median Approach for a Basic Decomposition of a Set of Vertices to Service Vehicles Routing. In: Mathematical Methods in Economics : MME 2018 : 36th international conference : September 12-14, 2018, Jindřichův Hradec. Praha: MATFYZPRESS, 2018. s. 252-257. ISBN 978-80-7378-371-6. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka a Štěpán KAVAN. Základní východiska mapování rizik v České republice. In: Mezinárodní kolokvium Bezpečná společnost 2018 : sborník příspěvků : České Budějovice, 28.–29. listopadu 2018 = International Colloquium Safe Society 2018 : conference proceedings : Ceske Budejovice, November 28.-29., 2018. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2018. s. 35-40. ISBN 978-80-7556-038-4. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Zuzana a Eliška POLCÁROVÁ. Propojení teorie krizového řízení s praxí při edukacii na univerzitách. In: Mladá veda – Veda a krízové situácie : zborník príspevkov z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: EDIS – Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2018. s. 224-232. ISBN 978-80-554-1440-9. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Jakub BRUMAR a Jiří POKORNÝ. Airport integrated operational center. In: New Trends in Aviation Development 2018 (NTAD 2018) : 13th international scientific conference : 30.-31. srpna, 2018, Košice, Slovenská republika. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. s. 25-29. ISBN 978-1-5386-7917-3. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Lenka BRUMAROVÁ. Perspektiva center pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti. In: Ochrana obyvatelstva - Zdravotní záchranářství 2018 : sborník XVII. ročníku mezinárodní konference : 31. ledna – 1. února 2018, Ostrava, Česko. Ostrava: SPBI, 2018. s. 50-53. ISBN 978-80-7385-198-9. [Detail]
ŘEHÁK, David. Východiska hodnocení resilience prvků kritické infrastruktury. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 23. medzinárodná vedecká konferencia : 23.-24. máj 2018, Žilina. Žilina: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2018. s. 298-306. ISBN 978-80-554-1439-3. [Detail]
HAVKO, J., Jiří POKORNÝ a Lenka BRUMAROVÁ. Evaluation of local fires in energy systems in the context of national standards of the Czech and Slovak Republics. In: Safety and Security Engineering : proceedings of SAFE 2017 (6-8 September 2017, Rome, Italy). Wessex: Wessex Institute of Technology, 2018. s. 153-160. ISBN 978-1-78466-211-0. [Detail]
KUBÍČEK, Jan, Libor MICHALEK, Tomáš URBANCZYK, Jaromír KONEČNÝ, Martin TOMIS, Filip BENEŠ, Jiří ŠVUB, Pavel STAŠA a Leopold PLEVA. Novel Aproach for Localization of Patients in Urgent Admission Department. In: Studies in Computational Intelligence. Volume 769. Cham: Springer, 2018. s. 455-464. ISBN 978-3-319-76080-3. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Lenka BRUMAROVÁ, Jana WOJNAROVÁ, Marianna TOMASKOVA a Horst GONDEK. Perspective of the use of road asphalt surfaces in tunnel construction. In: Transport Means - Proceedings of the International Conference. Volume 2018. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 290-296. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRISTLOVÁ, Eliška, Lenka MALÉŘOVÁ, Marek SMETANA, Hana ŠTVERKOVÁ a Jana WOJNAROVÁ. Komparace strategických dokumentů zabývající se problematikou resilience v krizovém řízení. In: Advances in fire and safety engineering : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 19. – 20. október 2017, Trnava, Slovensko. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. s. 277-286. ISBN 978-80-8096-245-6. [Detail]
ŘEHÁK, David, Simona SLIVKOVÁ a Veronika BRABCOVÁ. Evaluation the resilience of critical infrastructure subsystems. In: ESREL 2017: proceedings of the 27th edition of the international conference European Safety and Reliability Conference : June 18-22, 2017, Portorož, Slovenia. Boca Raton: CRC Press, 2017. s. 955-962. ISBN 978-1-138-62937-0. [Detail]
ŘEHÁK, David, Martin HROMADA a Jozef RISTVEJ. Indication of Critical Infrastructure Resilience Failure. In: ESREL 2017: proceedings of the 27th edition of the international conference European Safety and Reliability Conference : June 18-22, 2017, Portorož, Slovenia. Boca Raton: CRC Press, 2017. s. 963-970. ISBN 978-1-138-62937-0. [Detail]
UČEŇ, Oldřich, Karel FRYDRÝŠEK, František FOJTÍK, Lubor BIALY a Leopold PLEVA. BIOMECHANICS - VERIFICATION OF FORCE CHARACTERISTICS OF A DEVICE FOR REDUCTION OF BONE FRAGMENTS IN PATIENTS WITH FINGER FRACTURES. In: Engineering Mechanics 2017: 23rd international conference : May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 994-997. ISBN 978-80-214-5497-2. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Lenka MALÉŘOVÁ. Fire plume characteristics and their application in assessment of a local fire. In: FIRE PROTECTION, SAFETY AND SECURITY 2017. 960 53 ZVOLEN: TECHNICKA UNIVERZITA ZVOLENE, 2017. s. 208-213. ISBN 978-80-228-2957-1. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka a Vojtěch VÁCLAVÍK. Water-use in the context of the approaching climate change. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 0125032. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Eliška POLCAROVÁ, Jiří POKORNÝ a Jana WOJNAROVÁ. Using of mobile flood protection on the territory of the Moldova as possible protection of the community. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka a Vilém ADAMEC. Využití zátěžových testu při ověřování bezpečnostní připravenosti. In: Konference Krizového řízení a řešení krizových situací : 14. - 15. září 2017, FLKŘ v Uherském Hradišti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 211-218. ISBN 978-80-7454-717-1. [Detail]
POLCAROVÁ, Eliška a Marek SMETANA. TEORETICKÝ RÁMEC ZVYŠOVÁNÍ RESILIENCE KOMUNITY V PODMÍNKÁCH ČR. In: Mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management: 15. – 16. listopadu 2017, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 1-4. ISBN 978-80-7454-696-9. [Detail]
BRABCOVÁ, Veronika a David ŘEHÁK. Tvorba procesních modelů vybraných opatření ochrany obyvatelstva. In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2017 : sborník přednášek XVI. Ročníku mezinárodní konference : 1. - 2. února, 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 10-12. ISBN 978-80-7385-179-8. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr, Pavel DANIHELKA, Pavel DOBEŠ, Barbora BAUDIŠOVÁ, Jakub DLABKA, Veronika NEŠPOROVÁ a Vendula HANUSOVÁ. Moderní metody snižování rizik katastrof na bázi budování resilience komunit. In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2017 : sborník přednášek XVI. Ročníku mezinárodní konference : 1. - 2. února, 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 135-139. ISBN 978-80-7385-179-8. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Dopady výpadku cloudových služeb - přispívá využití těchto služeb k resilienci organizace?. In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2017 : sborník přednášek XVI. Ročníku mezinárodní konference : 1. - 2. února, 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 165-167. ISBN 978-80-7385-179-8. [Detail]
KARDA, Ladislav. Využívání a zabezpečení hesel u Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2017 : sborník přednášek XVI. Ročníku mezinárodní konference : 1. - 2. února, 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 46-50. ISBN 978-80-7385-179-8. [Detail]
KRISTLOVÁ, Eliška, Marek SMETANA a Jana WOJNAROVÁ. Resilience - jeden pojem, a přesto tolik pohledů. In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2017 : sborník přednášek XVI. Ročníku mezinárodní konference : 1. - 2. února, 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 64-65. ISBN 978-80-7385-179-8. [Detail]
ONDERKOVÁ, Vendula a David ŘEHÁK. Proces určování prvků kritické infrastruktury silniční dopravy. In: Požární ochrana 2017 : sborník příspěvků : 6. – 7. září 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 222-225. ISBN 978-80-7385-188-0. [Detail]
DVOŘÁK, Zdeněk, Eva SVENTEKOVÁ, David ŘEHÁK a Zoran ČEKEREVAC. Assessment of Critical Infrastructure Elements in Transport. In: Procedia Engineering. Volume 187. Amsterdam: Elsevier, 2017. s. 548-555. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SLIVKOVÁ, Simona, David ŘEHÁK, Veronika NEŠPOROVÁ a Michaela DOPATEROVÁ. Correlation of variables determining resilience of critical infrastructure. In: Procedia Engineering. Volume 192. Amsterdam: Elsevier, 2017. s. 812-817. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VÍCHOVÁ, Kateřina, Martin HROMADA a David ŘEHÁK. The Use of Crisis Management Information Systems in Rescue Operations of Fire and rescue system in the Czech Republic. In: Procedia Engineering. Volume 192. Amsterdam: Elsevier, 2017. s. 947-952. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MIKLOŠÍKOVÁ, Miroslava, Hana ŠTVERKOVÁ a Lenka MALÉŘOVÁ. The use of Bloom´s taxonomy in teaching technical subjects at university. In: SGEM 2017 : proceedings of the 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : June 29 – July 5, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 54. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 219-226. ISBN 978-619-7408-11-9. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka a Jiří POKORNÝ. Transport of Dangerous Substance in Territory. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference : September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 607-610. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LOVEČEK, Tomáš, Eva SVENTEKOVÁ, Ladislav MARIŠ a David ŘEHÁK. Determining the Resilience of Transport Critical Infrastructure Element: Use Case. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference : September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 824-828. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Michal VALOUCH a Lenka MALÉŘOVÁ. Systém posuzování staveb řešených metodami požárního inženýrství v rámci HZS ČR. In: 21. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 25. - 26. máj 2016, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině v EDIS, 2016. s. 517 - 522. ISBN 978-80-554-1213-9. [Detail]
NEŠPOROVÁ, Veronika, Simona SLIVKOVÁ a David ŘEHÁK. Identifikace kritických prvků ve vybraných oblastech. In: 21. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 25. - 26. máj 2016, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině v EDIS, 2016. s. 439-446. ISBN 978-80-554-1213-9. [Detail]
ŘEHÁK, David a Petr NOVOTNÝ. Bases for modelling the impacts of the critical infrastructure failure. In: Chemical Engineering Transactions, Volume 53. Milano: AIDIC Servizi, 2016. s. 91-96. ISBN 978-88-95608-44-0. [Detail]
ŘEHÁK, David, Martin HROMADA a Petr NOVOTNÝ. European Critical Infrastructure Risk and Safety Management: Directive Implementation in Practice. In: Chemical Engineering Transactions. Volume 48. Milano: AIDIC Servizi, 2016. s. 943-948. ISBN 978-88-95608-39-6. [Detail]
HÜTTER, Marek, Radomír ŠČUREK a Radim PALOCH. Possibilities of misuse of UAVs by terrorist groups. In: IV Międzynarodowa Konferencja "Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne, Zagrożenia CBRNE". Częstochowa: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2016. s. 41-43. ISBN 978-83-65179-43-2. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Petr KUČERA a Lenka MALÉŘOVÁ. Aproximace doby do zahájení evakuace osob při shromažďovacích akcích ve vnějším prostředí v případě požáru. In: Ochrana obyvatelstva - zdravotní záchranářství 2016 : sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 3. - 4. únor 2016. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 100 - 103. ISBN 978-80-7385-171-2. [Detail]
KUČERA, Petr a Jiří POKORNÝ. Moderní principy součinnosti aktivních požárně bezpečnostních zařízení v pojetí kodexu norem požární bezpečnosti staveb. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 199 – 201. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
NEŠPOROVÁ, Veronika, Michaela DOPATEROVÁ, Simona SLIVKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a David ŘEHÁK. Přístupy k hodnocení kritických prvků území v závislosti na základních lidských potřebách. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 311-314. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Vysokoúrovňové indikátory resilience v energetice. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 423-427. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
LOVEČEK, Tomáš, Anton ŠISER, David ŘEHÁK a Martin HROMADA. Resistance of Passive Security Elements as A Quantitative Parameter Influencing The Overall Resistance and Resilience of A Critical Infrastructure Element. In: SECURWARE 2016 : 10th International Conference on Emerging Security Information‚ Systems and Technologies : proceedings : July 24-28, 2016, Nice, France. Wilmington: International Academy, Research, and Industry Association, 2016. s. 200-205. ISBN 978-1-61208-493-0. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína, Lenka MALÉŘOVÁ a Jiří ŠINDLER. Response of rescue system to an extraordinary event. In: Safety and reliability of complex engineered systems : proceedings of the 25th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2015, Zürich, Switzerland, 7-10 September 2015. London: CRC Press, 2016. s. 1945-1950. ISBN 978-1-138-02879-1. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Vilém ADAMEC a Jiří POKORNÝ. Expert preparedness of crisis staff - traffic accident with leak of dangerous substance. In: “Transport means – 2016” : proceedings of the 20th international scientific conference : October 5-7, 2016, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2016. s. 794-797. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Vladimír VLČEK. Use of Statistics for Qualitative Analysis of Fire Engineering Methods. In: 4. Magdeburger Brand- und Explosionsschutztag. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2015. s. 1-7. ISBN 978-3-00-048960-0. [Detail]
KROČA, Daniel a Michail ŠENOVSKÝ. Povyshenie bezhopasnoti vypolneniya rabot pric hrezvychajno jsituacii blagodarya technicheckim ustrojstvam. In: Aktual’nyje problémy povyšenija effektivnosti i bezopasnosti ekspluatacii gorno-šachtogo i neftepromyslovogo oborudovanija : Perm‘, 12-15 oktjabrja 2015 goda. Perm': PNIPU, 2015. s. 73-78. ISBN 978-5-990-60854-5. [Detail]
HROMADA, Martin a David ŘEHÁK. Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 1-6. ISBN 978-80-7454-559-7. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Lenka MALÉŘOVÁ a Martin ADAMEC. Jak stanovit zranitelnost území jinak. In: Krizový management 2015: sborník příspěvků z konference : Institut ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč, 2.-3.9.2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 64-69. ISBN 978-80-7395-941-8. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr, Jiří MARKUCI a Michal TITKO. Návrh modelu pro posuzování kritičnosti prvků železniční infrastruktury. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie : XII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 14. - 15. október 2015, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 161-166. ISBN 978-80-554-1103-3. [Detail]
POKORNÝ, Jiří. Využití metod požárního inženýrství ke zvýšení bezpečnosti kulturních památek. In: Mosty k požární ochraně kulturních památek : odborná konference s mezinárodní účastí : 8. října 2015 v Praze. Praha: Národní památkový ústav, Generální ředitelství, 2015. s. 52 - 60. ISBN 978-80-7480-042-9. [Detail]
PUPÍKOVÁ, Jana a David ŘEHÁK. Ochrana osob v obchodních centrech před následky teroristických útoků. In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015 : sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 159-162. ISBN 978-80-7385-158-3. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Možnosti odhadu hodnocení snášenlivosti nebezpečných látek. In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015 : sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 177-179. ISBN 978-80-7385-158-3. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK, Jiří POKORNÝ a Pavel ŠENOVSKÝ. FIRESAFE - Dynamika požáru. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 138 – 140. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
KUČERA, Petr, Tomáš PAVLÍK, Jiří POKORNÝ a Pavel ŠENOVSKÝ. FIRESAFE - Dynamika požáru. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 138-140. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
KUČERA, Petr a Jiří POKORNÝ. FIRESAFE - Certifikovaná metodika pro specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 141 – 142. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Petr KUČERA. FIRESAFE - Zásady evakuačních procesů a evakuační modely. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 265 – 267. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Martin NANEK, Martin PLISKA a Zdeněk ŠLACHTA. FIRESAFE - Statistické zdroje využitelné pro požárně inženýrské aplikace. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 268 – 270. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Barbora BAUDIŠOVÁ, Jakub DLABKA, Pavel DANIHELKA a David ŘEHÁK. Approach of the Czech Republic to the prevention of environmentally oriented terrorism. In: SGEM 2015 : 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts : conference proceedings : 26 Aug - 01 Sep 2015, Albena, Bulgaria. Book 3, Anthropology, archeology, history & philosophy. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 11-18. ISBN 978-619-7105-49-0. [Detail]
ŘEHÁK, David, Aleš BERNATÍK a Petr NOVOTNÝ. Preference Risk Assessment of Hazardous Substances Road Transportation. In: Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014. London: CRC Press, 2015. s. 1671-1676. ISBN 978-1-138-02681-0. [Detail]
TRČKA, Martin, Adam THOMITZEK, Barbora BAUDIŠOVÁ a Jan ONDRUCH. Safe Distance for Firefighting in Protective Zones of 400kV Power Lines. In: Safety and reliability of complex engineered systems : proceedings of the 25th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2015, Zürich, Switzerland, 7-10 September 2015. London: CRC Press, 2015. s. 3319-3322. ISBN 978-1-138-02879-1. [Detail]
KUČERA, Petr a Jiří POKORNÝ. Posouzení požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství. In: Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 23 – 25. ISBN 978-80-7385-161-3. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr, Jiří MARKUCI, David ŘEHÁK, Ibrahim ALMARZOUQI a Lucia JANUŠOVÁ. Proposal of Systems Approach to Critical Infrastructure Determination in European Union Countries. In: Transcom Proceedings 2015 : 11th European Conference of Young Researchers and Scientists : Žilina, June 22-24, 2015, Slovak Republic. Žilina: University of Žilina, 2015. s. 66-74. ISBN 978-80-554-1043-2. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Karolína CHMELÍKOVÁ a Miloš ZAJÍC. The safety situation within the context of simulations of crisis management processes. In: WIT Transactions on The Built Environment. Volume 150. Southampton: WIT Press, 2015. s. 209-218. ISBN 978-1-84564-926-5. [Detail]
PUPÍKOVÁ, Jana. Bezpečnost a ochrana obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob při úniku chemické látky. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 199-205. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
ŘEHÁK, David a Pavel ŠENOVSKÝ. Preference Risk Assessment of Electric Power Critical Infrastructure. In: Chemical Engineering Transactions. Milano: The Italian Association of Chemical Engineering, 2014. s. 469-474. ISBN 978-88-95608-27-3. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr a Petr ROSTEK. Perspective of Cross-Cutting Criteria as a Major Instrument to Determination of Critical Infrastructure in the Czech Republic. In: International doctoral seminar 2014 : 19.-21.5.2014, Zielona Góra, Poland. Trnava: AlumniPress, 2014. s. 141-148. ISBN 978-80-8096-195-4. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka. Hodnocení bezpečnostní situace v území. In: Krizový management 2014 : sborník příspěvků z konference : Institut ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč, 18.-19.9. 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 74-80. ISBN 978-80-7395-871-8. [Detail]
KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše a David ŘEHÁK. Sheltering of Population in the Protected Area. In: Management & Safety 2014 : 9th International Scientific and Professional Conference : Moravske Toplice, Slovenia, 13.-14.6.2014. Zagreb: SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2014. s. 293-298. ISBN 978-953-58000-1-9. [Detail]
ADAMEC, Vilém a Lenka MALÉŘOVÁ. Příprava lektorů dalšího vzdělávání v ochraně obyvatelstva. In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II : sborník z mezinárodní konference : Uherské Hradiště, FLKŘ UTB ve zlíně, 10.-11. září 2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. s. 11-14. ISBN 978-80-7454-413-2. [Detail]
ŘEHÁK, David, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Perspektivy ukrývání obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. In: Ochrana obyvatelstva 2014 : sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 5. - 6. únor 2014 : abstrakty. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 206-209. ISBN 978-80-7385-142-2. [Detail]
ZAVILA, Ondřej, Marian BOJKO, Milada KOZUBKOVÁ, Pavel DANIHELKA a Lenka MALÉŘOVÁ. Analýza šíření plynného NH3 ze zimního stadionu v případě malého a velkého havarijního úniku nástroji CFD. In: Požární ochrana 2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 393-397. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína a Pavlína JEŽKOVÁ. Hodnocení parametrů mobilních protipovodňových systémů. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 116-119. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel a David ŘEHÁK. Informing the Population in Case of Extraordinary Events by means of Digital Video Broadcasting – Terrestrial. In: Safety and security engineering V. Southampton: WIT Press, 2014. s. 123-132. ISBN 978-1-84564-745-2. [Detail]
ŘEHÁK, David, Pavel DANIHELKA a Aleš BERNATÍK. Criteria Risk Analysis of Facilities for Electricity Generation and Transmission. In: Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon. London: CRC Press, 2014. s. 2073-2080. ISBN 978-1-138-00123-7. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína a Vilém ADAMEC. Response of Rescue System to an Extraordinary Event. In: Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon. London: CRC Press, 2014. s. 3261-3265. ISBN 978-1-138-00123-7. [Detail]
JEŽKOVÁ, Pavlína a Michail ŠENOVSKÝ. Assessment of criteria important to the choice of flood protection measures in the area. In: Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon. London: CRC Press, 2014. s. 3281 - 3286. ISBN 978-1-138-00123-7. [Detail]
ZAVILA, Ondřej, Marian BOJKO, Milada KOZUBKOVÁ, Pavel DANIHELKA a Lenka MALÉŘOVÁ. CFD Analysis of the Influence of Meteorological Conditions on Motion of Gas Ammonia in the Case of Emergency Release in Urban Development. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1558. New York: American Institute of Physics, 2013. s. 216-219. ISBN 978-0-7354-1184-5. [Detail]
KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a David ŘEHÁK. Ukrytí obyvatelstva v chráněných prostorech. In: Bezpečnostní management a společnost : sborník abstraktů mezinárodní konference pořádané 22. a 23. května 2013 v Brně. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2013. s. 242-247. ISBN 978-80-7231-928-2. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, Pavel ŠENOVSKÝ, Michail ŠENOVSKÝ a David ŘEHÁK. Territorial Risk Analysis and Mapping. In: Chemical Engineering Transactions. Volume 31. Milano: The Italian Association of Chemical Engineering, 2013. s. 79-84. ISBN 978-88-95608-22-8. [Detail]
ROSTEK, Petr a Jiří MARKUCI. DEFINITION OF CRITERIA FOR EVALUATION THE INFLUENCE OF FAILURE THE ELEMENT THE ROAD INFRASTRUCTURE TO OTHER ELEMENTS OF INFRASTRUCTURES. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 1173-1184. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
ROSTEK, Petr a Jiří MARKUCI. ASSESSMENT OF SYSTEMIC IMPORTANCE OF ELEMENTS OF THE ROAD INFRASTRUCTURE IN THE MUNICIPALITY BOLATICE. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 1184-1193. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
JEŽKOVÁ, Pavlína a Drahomíra JEŽKOVÁ. Hodnocení problematiky ochrany před povodněmi v území. In: Ochrana obyvatelstva - DEKONTAM 2013 : sborník přednášek XII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB-TUO, 29.-30. ledna 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 52-55. ISBN 978-80-7385-122-4. [Detail]
ROSTEK, Petr, Jana PUPÍKOVÁ, Jiří MARKUCI a Vilém ADAMEC. Využití metod operační analýzy pro posuzování kritičnosti prvku dopravní infrastruktury. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 228-231. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
SMETANA, Marek a Ivana TOVARYŠOVÁ. Stres u pracovníků krizového štábu. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 295 – 297. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
ZAVILA, Ondřej, Milada KOZUBKOVÁ, Marian BOJKO, Pavel DANIHELKA a Lenka MALÉŘOVÁ. Mathematical simulation of ammonia gas release in a complex urban terrain using CFD and a statistical approach. In: Safety and security engineering V. Southampton: WIT Press, 2013. s. 759-770. ISBN 978-1-84564-745-2. [Detail]
DROZDOVÁ, Michala, Petr RAPANT a Lenka MALÉŘOVÁ. Support system for the training of crisis management group members. In: WIT Transactions on the Built Environment. Volume 134. Southampton: WIT Press, 2013. s. 247 - 255. ISBN 978-1-84564-744-5. [Detail]
ADAMEC, Vilém. Dokumentační činnosti krizového štábu. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Pavel ŠENOVSKÝ. Protection of Wood-made Constructions. In: Wood and Fire Safety : 7th international scientific conference : The High Tatras Štrbské Pleso, The Patria Hotel, Slovakia : May,13th-16th 2012 : proceedings. Ostrava: Šmíra-Print, 2012. s. 293-296. ISBN 978-80-87427-32-3. [Detail]
SMRŽOVÁ, Tatiana. Důsledky chovů hospodářských zvířat na globální změny klimatu a naopak. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011. s. 87-92. ISBN 978-80-89282-65-4. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, Michail ŠENOVSKÝ a Pavel ŠENOVSKÝ. Safety and Security Aspects of LNG Storage Facilities. In: 8th World Congress of Chemical Engineering. Montreal: Canadian Society for Chemical Engineering, 2009. s. 2045-2051. ISBN 0-920804-44-6. [Detail]
FOLDYNA, Libor a Michail ŠENOVSKÝ. Decision-making Processes of Crisis Managers of Public Administration. In: Present and Future of Crisis Management 2009. Prague 4: T-SOFT a.s., Novodvorska14/1010, 142 01 Prague 4, 2009. s. 8-11. ISBN 978-80-254-5913-3. [Detail]
ADAMEC, Vilém. Bezpečnostní inženýrství ve službách ochrany obyvatelstva. In: Sborník mezinárodního semináře k 60. výročí Ženevských protokolů - CD. Praha,: MV GŘ HZS ČR, Praha, 2009. s. 5-11. ISBN 978-80-86640-72-3. [Detail]
ADAMEC, Vilém. Bezpečnostní aspekty územního rozvoje. In: Sborník přednášek konference Ochrana obyvatelstva 2009, Recenzované periodikum. Ostrava: SPBI, 2009. s. 1-10. ISBN 978-80-7385-059-3. [Detail]
FOLDYNA, Libor a Michail ŠENOVSKÝ. Spolehlivost lidského činitele krizových manažerů krajských úřadů. In: Sborník přízpěvků z Mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 53-55. ISBN 978-80-248-2010-1. [Detail]