Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Audiovizuální tvorba

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše a David ŘEHÁK. Disaster Risk Reduction System at the Regional Level in the Czech Republic. Geneva: The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel a Pavlína JEŽKOVÁ. Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření - manuál. Ostrava2013. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Open Journal Importer - uživatelská příručka. Ostrava2013. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Zotero a jeho použití pro management citací s IS Oponent 2.5+. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2010. [Detail]