Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikovaná metodika

HROMADA, Martin, Tomáš LOVEČEK a David ŘEHÁK. Metodika pro realizaci technických opatření ke zvýšení ochrany měkkých cílů železniční infrastruktury. 2023. [Detail]
ŘEHÁK, David, Alena ŠPLÍCHALOVÁ, Martin HROMADA, Tomáš LOVEČEK, Bohuš LEITNER a Richard HLAVATÝ. Metodika identifikace indikátorů narušení resilience prvků kritické infrastruktury. 2022. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, David ŘEHÁK, Vilém ADAMEC, Martin HROMADA, Jiří ROSENKRANZ, Václav HRUBÝ, Kateřina BLAŽKOVÁ, František PAULUS, Lenka MICHALCOVÁ, Tomáš FRÖHLICH, Petr NOVOTNÝ, Simona SLIVKOVÁ a Barbora MACHALOVÁ. Metodika pro ochranu obyvatelstva v územním plánování a ve stavebním řízení. 2020. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Petr BERGLOWIEC, Jakub BRUMAR, Štěpán KAVAN, Antonín KRÖMER, Pavel KUKULIAČ, Petr MUSIAL, Tomáš PEŇÁZ, Simona SLIVKOVÁ a Kateřina TOMANOVÁ. Mapování rizik na území České republiky. 2020. [Detail]
HROMADA, Martin, David ŘEHÁK, Tomáš FRÖHLICH a František KOVÁŘÍK. Metodika hodnocení krizové připravenosti územních celků s vazbou na vnější resilienci kritické infrastruktury. 2019. [Detail]
ŘEHÁK, David, Pavel ŠENOVSKÝ, Martin HROMADA, Lukáš PIDHANIUK, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš LOVEČEK, Jozef RISTVEJ, Bohuš LEITNER, Eva SVENTEKOVÁ a Ladislav MARIŠ. Metodika hodnocení resilience prvků kritické infrastruktury. 2018. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Barbora BAUDIŠOVÁ, David ŘEHÁK, Jan KOLONIČNÝ a David KUPKA. Postup pro dotčené subjekty pro snížení dopadů vybraných prvků energetické kritické infrastruktury na životní prostředí. 2017. [Detail]
ŠOUKAL, Jiří, Pavel DOBEŠ, Jan NEVĚŘIL, Pavel POLEDŇÁK, Šárka KROČOVÁ, Dalibor MÍČEK, Oldřich ŠPUTA, Petr ROSTEK, Martin KOMÁREK, Miloš TUNKA a Jan ONDRUCH. Operačně taktický pokyn k terénnímu nasazení vysokokapacitních čerpacích zařízení pro dálkovou dopravu vody při mimořádných událostech. 2016. [Detail]
ŘEHÁK, David, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ, Jaroslav HEGAR, Miroslav MYNARZ, Martin ŠTRUBLÍK a Jana PUPÍKOVÁ. Metodika pro výstavbu chráněných prostorů ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob. 2015. [Detail]
ŘEHÁK, David, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Jaroslav HEGAR. Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí. 2015. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Bohdan FILIPI. TGA index - metodika kontroly stárnutí materiálu. 2015. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel a Michail ŠENOVSKÝ. KM index - metodika kontroly a hodnocení rizika území. 2015. [Detail]
KUČERA, Petr, Jiří POKORNÝ, Isabela BRADÁČOVÁ, Tereza ČESELSKÁ, Aleš DUDÁČEK, Miroslav MYNARZ, Martin NANEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Zdeněk NYTRA, Tomáš PAVLÍK, Martin PLISKA, Pavel POLEDŇÁK, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ, Zdeněk ŠLACHTA a Vladimír VLČEK. Metodika pro specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti. 2015. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Marek SMETANA, Michail ŠENOVSKÝ, Libor FOLWARCZNY, Lenka MALÉŘOVÁ, Petr BERGLOWIEC, Karolína CHMELÍKOVÁ, Jana WOJNAROVÁ a Michala DROZDOVÁ. Metodika pro školení pracovníků krizového managementu. 2015. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Vilém ADAMEC, Marek SMETANA, Michail ŠENOVSKÝ, Petr BERGLOWIEC, Libor FOLWARCZNY, Karolína CHMELÍKOVÁ, Jana WOJNAROVÁ a Michala DROZDOVÁ. Metodika pro hodnocení rizika územních celků. 2015. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Pavel DANIHELKA, Vladimír KLABAN, Jaroslav ŠEBEK, Jakub DLABKA, Barbora BAUDIŠOVÁ, David ŘEHÁK, Václav ČIHÁK, František KOVÁŘÍK, Simona JANÍČKOVÁ a Šárka BERNATÍKOVÁ. Metodika pro postup provádění kontroly plánu fyzické ochrany podniku s nebezpečnými průmyslovými chemickými látkami, ohroženého potenciálním teroristickým útokem. 2015. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel, Pavlína JEŽKOVÁ a Michail ŠENOVSKÝ. Metodika volby mobilních protipovodňových systémů. 2014. [Detail]
ŘEHÁK, David a Libor HADÁČEK. Metodika jednotného určování zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny národní a evropskou kritickou infrastrukturou a zajišťování fyzické ochrany těchto zařízení. 2013. [Detail]
VANĚK, Michal, Yveta TOMÁŠKOVÁ a Michail ŠENOVSKÝ. Metodika hodnocení bezpečnostních projektů. 2012. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Pavel DANIHELKA, Aleš KOŤÁTKO a Pavel HRDINA. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro identifikaci a hodnocení kombinovaných rizik přírodního původu a závažných havárií. 2012. [Detail]
ŘEHÁK, David, Jiří DVOŘÁK, Lenka NOVOTNÁ a Aleš KOMÁR. Metodický pokyn Sekce logistiky Ministerstva obrany k zajištění environmentální bezpečnosti vojenských výcvikových aktivit realizovaných mimo vojenské výcvikové prostory. Praha: Sekce logistiky Ministerstva obrany, 2010. [Detail]