Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

SUCHÁNEK, Jan, Michal DOSTÁL, Václav VÁLEK, Eliška POLCAROVÁ, Petra ROUPCOVÁ, Zdeněk ZELINGER, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Michal VAŠINEK, Pavel KUBÁT, Martin FERUS a Svatopluk CIVIŠ. Wavelength modulation spectroscopy for multicomponent analytics of biomass burning tracers. In: 3rd General Meeting and Workshop on SECs in Industry : proceedings of abstracts : October 25-27, 2017, Prague, Czech Republic. [Česko]: [s.n.], 2017. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ONDERKOVÁ, Vendula a Veronika BRABCOVÁ. Případová studie procesu určování prvků kritické infrastruktury silniční dopravy. In: Mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management: 15. – 16. listopadu 2017, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISBN 978-80-7454-696-9. [Detail]
POLCAROVÁ, Eliška, Lenka MALÉŘOVÁ, Marek SMETANA, Hana ŠTVERKOVÁ a Jana WOJNAROVÁ. Historical perspective on the development of the concept of resilience. In: New Trends in Management and Production Engineering: regional, cross-border and global perspectives : 4th international scientific conference : Cieszyn, 1st-2nd June 2017 : book of abstracts. Dąbrowa Górnicza: University of Dąbrowa Górnicza, 2017. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Jakub BRUMAR a Romeu DA SILVA VICENTE. Případová studie lesního požáru v Portugalsku. In: Požární ochrana 2017 : sborník příspěvků : 6. – 7. září 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. ISBN 978-80-7385-188-0. [Detail]
SLIVKOVÁ, Simona, Jiří MARKUCI a Petr NOVOTNÝ. Vybraná opatření ochrany obyvatelstva v oblasti železniční přepravy. In: Ochrana obyvatelstva - zdravotní záchranářství 2016 : sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 3. - 4. únor 2016. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 142-145. ISBN 978-80-7385-171-2. [Detail]
TAŠLOVÁ, Johana, Veronika NEŠPOROVÁ a David ŘEHÁK. Předurčování jednotek sboru dobrovolných hasičů obce k realizaci opatření ochrany obyvatelstva. In: Ochrana obyvatelstva - zdravotní záchranářství 2016 : sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 3. - 4. únor 2016. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 156-159. ISBN 978-80-7385-171-2. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr. Návrh přístupu k určování regionálních subjektů a prvků kritické infrastruktury. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 324-328. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
KRISTLOVÁ, Eliška a Marek SMETANA. Shromáždění na kulturních akcích v České republice. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 196-198. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Petr BERGLOWIEC, Lenka MALÉŘOVÁ, Jiří POKORNÝ a Marek SMETANA. Zkušenosti s aplikací metodik projektu SIMPROKIM jako nástroje pro snižování rizik ve veřejné správě. In: “Veřejná správa 2016” : sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference : 22. září 2016, Pardubice, Česko. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7560-041-7. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. STRESS OF THE OFFICERS OF PREVENTION AND CIVIL EMERGENCY PREPAREDNESS SECTION. In: Management and safety : [proceedings] : M&S 2015 : conference theme: Stress management and safety : program cycle: modern management concepts and safety : 10th international conference, Opatija, Croatia, June 12th and 13th, 2015. Zagreb: The European Society of Safety Engineers, 2015. s. 268 - 275. ISBN 978-953-58000-3-3. [Detail]
KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Kateřina BLAŽKOVÁ a Jiří POKORNÝ. TRAINING AND EDUCATION OF POPULATION IN THE CZECH REPUBLIC – SYSTEMATIC TRAINING OF PUPILS, STUDENTS AND TEACHERS IN THE THREAT ZONES IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. In: Management and safety : [proceedings] : M&S 2015 : conference theme: Stress management and safety : program cycle: modern management concepts and safety : 10th international conference, Opatija, Croatia, June 12th and 13th, 2015. Zagreb: The European Society of Safety Engineers, 2015. s. 276 - 281. ISBN 978-953-58000-3-3. [Detail]
NEŠPOROVÁ, Veronika a Johana TAŠLOVÁ. Bezpečnost zdravotnické kritické infrastruktury. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie : XII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 14. - 15. október 2015, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 148-160. ISBN 978-80-554-1103-3. [Detail]
SLIVKOVÁ, Simona. Bezpečnostní plány železniční přepravy nebezpečných látek. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie : XII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 14. - 15. október 2015, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 200-208. ISBN 978-80-554-1103-3. [Detail]
BLAŽKOVÁ, Kateřina, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Jiří POKORNÝ. Výchova a vzdělávání obyvatelstva - příprava žáků, studentů a pedagogů škol v zónách ohrožení. In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015 : sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 10 – 13. ISBN 978-80-7385-158-3. [Detail]
POKORNÝ, Jiří. Příprava preventistů ochrany obyvatelstva v rámci projektu pro zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání ochrany obyvatelstva v Moravskoslezském kraji. In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015 : sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 129 - 130. ISBN 978-80-7385-158-3. [Detail]
MARKUCI, Jiří, Petr ROSTEK a Michaela DOPATEROVÁ. Analýza souvztažností jako nástroj pro hodnocení vzájemné závislosti. In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015 : sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 95-99. ISBN 978-80-7385-158-3. [Detail]
SLIVKOVÁ, Simona, Johana TAŠLOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Návrh kritérií kritičnosti prvků železniční dopravní infrastruktury. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 291-294. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
ČERNÁ, Lenka. Metody identifikace a analýzy rizik používané ve finančním managementu. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
POKORNÝ, Jiří. Zvýšení ochrany obyvatelstva v domácnostech s využitím preventivního portálu ČAHD. In: Červený kohout : 18. ročník konference : 24.-25.3.2015, Frymburk. České Budějovice: Dům Techniky České Budějovice, 2015. s. 1-8. ISBN 978-80-02-02580-1. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr a Jiří MARKUCI. Validace limitních hodnot průřezových kritérií krajské kritické infrastruktury v oblasti teplárenství. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 33. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr, Jiří MARKUCI a David ŘEHÁK. Transformace průřezových kritérií národní kritické infrastruktury pro potřeby kritické infrastruktury na regionální úrovni. In: Ochrana obyvatelstva 2014 : sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 5. - 6. únor 2014 : abstrakty. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 127-132. ISBN 978-80-7385-142-2. [Detail]
ROSTEK, Petr a Petr NOVOTNÝ. Aplikovatelnost stávajících průřezových kritérií na oblast teplárenství. In: Požární ochrana 2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 302-305. ISSN 1803-1803. [Detail]
MARKUCI, Jiří a David ŘEHÁK. Vzájemné závislosti v oblasti kritické infrastruktury. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 207-210. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
ŠUMPICH, Jan, Zbyněk CARBOL, Karolína CHMELÍKOVÁ a Tomáš NOVÁK. CALCULATION OF ENERGY SAVINGS IN ARTIFICIAL LIGHTING USING DAYLIGHT-BASED DIMMING. In: II. Workshop NETFEI : rozvoj a partnerství mezi FEI a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání : Ostrava 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 133-135. ISBN 978-80-248-3188-6. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína. Natural Disasters and their Frequency in the Moravian- Silesian Region. In: II. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 15.05.2013, Ostrava-Poruba, RV101 budova CPIT VŠB-TUO. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 7-10. ISBN 978-80-248-2987-6. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína, Pavlína JEŽKOVÁ a Vilém ADAMEC. Četnost zásahů jednotek požární ochrany na událostech typu živelní pohroma v Moravskoslezském kraji v letech 2007 – 2012. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 68-70. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína. Anticipated Response of Rescue System to an Extraordinary Event. In: Results and Solutions of Young R & S for Innovations and Progress 2013 : conference proceedings : Ostrava 2013. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 17-20. ISBN 978-80-248-3292-0. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína. Natural Disaster in Moravian- SIlesian Region. In: Workshop na podporu sítí : sborník. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2986-9. [Detail]
SMRŽOVÁ, Tatiana. BOZP s biologickými činiteli a potenciální rizika v oblasti zemědělství na příkladu SRN. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011 : sborník přednášek : XI. ročník mezinárodní konference : VŠB-TU Ostrava, 10. květen 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 184 - 192. ISBN 978-80-248-2424-6. [Detail]
ROSTEK, Petr, Karolína CHMELÍKOVÁ a Vilém ADAMEC. FUNCTIONAL OCCUPATION OF MEMBERS OF CRISIS STAFFS IN THE MORAVIAN - SILESIAN REGION. In: MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky :sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník III : 10.-14. prosince 2012, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 3363-3372. ISBN 978-80-905243-3-0. [Detail]
SYRUČKOVÁ, Martina a Jan BARABÁŠ. VYUŽITÍ MAGNETOMETRIE V RÁMCI FYZICKÉ OCHRANY KLÍČOVÝCH PRVKŮ TEPELNÝCH ELEKTRÁREN. In: MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky :sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník III : 10.-14. prosince 2012, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. ISBN 978-80-905243-3-0. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína, Vilém ADAMEC a Petr ROSTEK. AMDS a jeho využitie v oblasti krízového manažmentu. In: Mladá veda 2012 : veda a krízové situácie : IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov : 11.-12. októbra 2012, Žilina : [zborník prednášok a posterov]. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0575-9. [Detail]
ZAJÍC, Miloš a Vilém ADAMEC. Využití analýzy rizika při plánování bezpečnostního opatření. In: Mladá veda 2012 : veda a krízové situácie : IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov : 11.-12. októbra 2012, Žilina : [zborník prednášok a posterov]. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0575-9. [Detail]
ADAMEC, Vilém a Miloš ZAJÍC. Aplikace analýzy rizika v bezpečnostní ochraně objektů. In: Ochrana obyvatelstva - nebezpečné látky 2012 : Ostrava, VŠB - TU 1. - 2. února 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-109-5. [Detail]
SYRUČKOVÁ, Martina a Jan BARABÁŠ. Význam tepla jako oblasti kritické infrastruktury a ve vztahu k ochraně obyvatelstva. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 314-316. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
BARABÁŠ, Jan. Bezpečnost občanů v kontextu krizového řízení a ochrany obyvatelstva. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 5 - 7. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Karolína CHMELÍKOVÁ, Petr ROSTEK, Antonín KRÖMER a Matin MRÁZEK. Využití systému AMDS pro vyrozumívání členů krizových štábů v Moravskoslezském kraji. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
FOLWARCZNY, Libor. Možná řešení kalamitního výskytu komárů při povodních. In: Krizový management 2011 : 10 let krizového řízení - teorie pro praxi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. ISBN 978-80-7395-410-9. [Detail]
SMETANA, Marek a Radek MALÝ. Investigating occurrence of traffic accidents in Moravian-Silezian region. In: Modern Safety Technologies in Transport. Bratislava: Suprema Ltd., 2011. s. 382-386. ISBN 978-80-970772-1-1. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Tatiana SMRŽOVÁ. Klimatické změny a chov hospodářských zvířat. In: Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. s. 117-119. ISSN 1803-7372. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Ladislav JÁNOŠÍK, Šárka BERNATÍKOVÁ a Michal VEJDA. Vyhodnocení fyziologie odívání pro hasiče. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 109-111. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
PROCHÁZKOVÁ, Dana, Ivana BARTLOVÁ a Michail ŠENOVSKÝ. Data o dopadech vybraných pohrom shromážděná pomocí kombinace metody Co se stane, když a metodiky případové studie pro podporu rozhodování. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 292-299. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel a Michail ŠENOVSKÝ. Potřeba znalostních systémů pro řízení bezpečnosti sektorů kritické infrastruktury. In: Požární ochrana. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 317-319. ISSN 1803-1803. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka a Vilém ADAMEC. Problematika povodní ve skotském městě Perth. In: Požární ochrana. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 67-70. ISSN 1803-1803. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, Pavel ŠENOVSKÝ, Lenka KOPECKÁ a Petra JELÍNKOVÁ. Modelling of Hazardous Zones around Selected Alternative Energy Sources. 2010. s. 419-426. ISBN 978-90-76019-29-1. [Detail]
ADAMEC, Vilém. Způsoby stanovení úrovně civilné nouzové připravenosti územních celků. In: Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 5-14. ISBN 978-80-7395-198-6. [Detail]