Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

VRÁBEL, Martin, Sylva DRÁBKOVÁ a Pavel DOBEŠ. Mathematical Simulation of the High Capacity Pumping System for Emergencies. In: Experimental Fluid Mechanics 2019 : proceedings of the international conference : November 19.-22., 2019, Franzensbad, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. s. 591-596. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ONDERKOVÁ, Vendula a Veronika BRABCOVÁ. Případová studie procesu určování prvků kritické infrastruktury silniční dopravy. In: Mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management: 15. – 16. listopadu 2017, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISBN 978-80-7454-696-9. [Detail]
SLIVKOVÁ, Simona, Jiří MARKUCI a Petr NOVOTNÝ. Vybraná opatření ochrany obyvatelstva v oblasti železniční přepravy. In: Ochrana obyvatelstva - zdravotní záchranářství 2016 : sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 3. - 4. únor 2016. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 142-145. ISBN 978-80-7385-171-2. [Detail]
TAŠLOVÁ, Johana, Veronika NEŠPOROVÁ a David ŘEHÁK. Předurčování jednotek sboru dobrovolných hasičů obce k realizaci opatření ochrany obyvatelstva. In: Ochrana obyvatelstva - zdravotní záchranářství 2016 : sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 3. - 4. únor 2016. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 156-159. ISBN 978-80-7385-171-2. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr. Návrh přístupu k určování regionálních subjektů a prvků kritické infrastruktury. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 324-328. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
SLIVKOVÁ, Simona. Bezpečnostní plány železniční přepravy nebezpečných látek. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie : XII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 14. - 15. október 2015, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 200-208. ISBN 978-80-554-1103-3. [Detail]
MARKUCI, Jiří, Petr ROSTEK a Michaela DOPATEROVÁ. Analýza souvztažností jako nástroj pro hodnocení vzájemné závislosti. In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015 : sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 95-99. ISBN 978-80-7385-158-3. [Detail]
SLIVKOVÁ, Simona, Johana TAŠLOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Návrh kritérií kritičnosti prvků železniční dopravní infrastruktury. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 291-294. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr a Jiří MARKUCI. Validace limitních hodnot průřezových kritérií krajské kritické infrastruktury v oblasti teplárenství. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 33. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
NOVOTNÝ, Petr, Jiří MARKUCI a David ŘEHÁK. Transformace průřezových kritérií národní kritické infrastruktury pro potřeby kritické infrastruktury na regionální úrovni. In: Ochrana obyvatelstva 2014 : sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 5. - 6. únor 2014 : abstrakty. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 127-132. ISBN 978-80-7385-142-2. [Detail]
ROSTEK, Petr a Petr NOVOTNÝ. Aplikovatelnost stávajících průřezových kritérií na oblast teplárenství. In: Požární ochrana 2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 302-305. ISSN 1803-1803. [Detail]
MARKUCI, Jiří a David ŘEHÁK. Vzájemné závislosti v oblasti kritické infrastruktury. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 207-210. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína. Natural Disasters and their Frequency in the Moravian- Silesian Region. In: II. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 15.05.2013, Ostrava-Poruba, RV101 budova CPIT VŠB-TUO. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 7-10. ISBN 978-80-248-2987-6. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína, Pavlína JEŽKOVÁ a Vilém ADAMEC. Četnost zásahů jednotek požární ochrany na událostech typu živelní pohroma v Moravskoslezském kraji v letech 2007 – 2012. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 68-70. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína. Anticipated Response of Rescue System to an Extraordinary Event. In: Results and Solutions of Young R & S for Innovations and Progress 2013 : conference proceedings : Ostrava 2013. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 17-20. ISBN 978-80-248-3292-0. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína. Natural Disaster in Moravian- SIlesian Region. In: Workshop na podporu sítí : sborník. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2986-9. [Detail]
SMRŽOVÁ, Tatiana. BOZP s biologickými činiteli a potenciální rizika v oblasti zemědělství na příkladu SRN. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011 : sborník přednášek : XI. ročník mezinárodní konference : VŠB-TU Ostrava, 10. květen 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 184 - 192. ISBN 978-80-248-2424-6. [Detail]
ROSTEK, Petr, Karolína CHMELÍKOVÁ a Vilém ADAMEC. FUNCTIONAL OCCUPATION OF MEMBERS OF CRISIS STAFFS IN THE MORAVIAN - SILESIAN REGION. In: MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky :sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník III : 10.-14. prosince 2012, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 3363-3372. ISBN 978-80-905243-3-0. [Detail]
SMETANA, Marek a Radek MALÝ. Investigating occurrence of traffic accidents in Moravian-Silezian region. In: Modern Safety Technologies in Transport. Bratislava: Suprema Ltd., 2011. s. 382-386. ISBN 978-80-970772-1-1. [Detail]
ADAMEC, Vilém. Způsoby stanovení úrovně civilné nouzové připravenosti územních celků. In: Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 5-14. ISBN 978-80-7395-198-6. [Detail]