Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přednáška nebo poster

MIČKA, Vladimír, Šárka BERNATÍKOVÁ, Lucie SIKOROVÁ, Hana TOMAŠKOVÁ, Zdeňka KALIČÁKOVÁ, Karel LACH, Eduard JEŽO a Pavel DANIHELKA. Lessons learned from measurements of incidental nanoparticles at workplaces in the Czech Republic. 2015. [Detail]
MIČKA, Vladimír, Karel LACH, Zdeňka KALIČÁKOVÁ a Eduard JEŽO. Monitorovací a vzorkovací techniky NANO/UFP pro zpřesnění expozice poletavým aerosolům v pracovním ovzduší. 2014. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Vladimír MIČKA, Karel LACH a Zdeňka KALIČÁKOVÁ. Welding fumes containing Cadmium, Chromium and Nickel and worklplace exposure paradigm paradox. 2014. [Detail]
MIČKA, Vladimír, Karel LACH, Zdeňka KALIČÁKOVÁ a Jan ŠTĚPNIČKA. Srovnání obsahu kadmia a niklu na základě frakční fyzikálně - chemické analýzy svářečských dýmů v pracovním ovzduší. 2013. [Detail]
MIČKA, Vladimír, Zdeňka KALIČÁKOVÁ a Karel LACH. Komparativní hodnocení rizik z kontaminace pracovního prostředí částicemi svářečských dýmů na základě frakční fyzikálně – chemické analýzy ultrajemných a nanorozměrných poletavých částic svářečských dýmů. 2013. [Detail]