Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha nehodnocená

ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 1. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2022. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Modelling of Decision Procesess. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2022. [Detail]
ŘEHÁK, David a Pavel ŠENOVSKÝ. Průvodce vědou a výzkumem (nejen) pro studenty doktorského studia. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2022. ISBN 978-80-248-4612-5. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Pavel ŠENOVSKÝ a Šárka KROČOVÁ. Připravenost vysokých škol na krizi. Brno: VUT v Brně, 2021. ISBN 978-80-214-6019-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Security of Information Systems. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2021. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Modelování rozhodovacích procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2021. [Detail]
ORLÍKOVÁ, Lucie, Jiří HORÁK, Pavel KUKULIAČ, Tomáš PEŇÁZ a Petr RAPANT. Quantum GIS - zpracování prostorových dat a tvorba statistických map pro potřeby analýz trhu práce. Ostrava: Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4444-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Security informatics 1. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2020. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Modelování následků mimořádných událostí. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2020. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 3. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2020. [Detail]
HORÁK, Jiří, Tomáš INSPEKTOR, David VOJTEK, David FOJTÍK, Lucie ORLÍKOVÁ, Pavel KUKULIAČ, Tomáš PEŇÁZ a Petr RAPANT. Zpracování prostorových dat a tvorba statistických map pro potřeby analýz trhu práce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4334-6. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Umělá inteligence v bezpečnosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2019. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bakalářský a diplomový seminář - Stručný průvodce tvorbou kvalifikační práce a její obhajobou u státní závěrečné zkoušky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2019. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Možnosti využití sociálních sítích ve scénářích mimořádných událostí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2019. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 3. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2018. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnost informačních systémů. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2018. [Detail]
ZAVILA, Ondřej, Petr KUČERA a Pavel ŠENOVSKÝ. Matematické modelování v prostředí bezpečnostního inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-165-1. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Modelování rozhodovacích procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2015. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2015. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Počítačové sítě a ochrana dat. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2015. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Karolína a Vilém ADAMEC. Katalog grafických značek pro ochranu obyvatelstva, integrovaný záchranný systém a krizové řízení. Ostrava: Sdružení požárního a abezpečnostního inženýrtsví, 2014. ISBN 978-80-7385-154-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2014. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Modelování rozhodovacích procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2014. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bakalářský a diplomový seminář - Stručný průvodce tvorbou kvalifikační práce a její obhajobou u státní závěrečné zkoušky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2013. [Detail]
ŠIMONÍKOVÁ, Ilona, Zdeněk PAVELEK, Ivana BARTLOVÁ, Miluše VÁCHOVÁ, Jiří SERAFÍN, Lenka KISSIKOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Eva VELIČKOVÁ, Aleš BERNATÍK a Stanislav CÁB. Koncepce řešení protivýbuchové prevence v podmínkách průmyslových provozů. Ostrava: SPBI, 2012. ISBN 978-80-7385-120-0. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Modelling of Decision Procesess. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Počítačové sítě a ochrana data - návody do cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Věda a výzkum - výkaznictví, evidence publikací a jejich hodnocení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 2. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 3. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Nebezpečné látky 2010 - příručka uživatele. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-7385-089-0. [Detail]
SMETANA, Marek a Radomír ŠČUREK. Základy boje proti terorismu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-823-3. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnost a ochrana dat. Praha: Unicorn College, 2009. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 2. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Modelování rozhodovacích procesů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Moodlista - příručka pro autory. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Pavel. Programovací jazyky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]