Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

POLCAROVÁ, Eliška, Zdenka URBANCOVÁ, Marek SMETANA a Jana PUPÍKOVÁ. Prípadová štúdia úniku nebezpečnej látky na železnici. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. 48-51 s. ISBN 978-80-7385-209-2. [Detail]
DOSTÁL, Michal, Jan SUCHÁNEK, Václav VÁLEK, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Simona SLIVKOVÁ, Pavel KUBÁT, Pavel JANDA, Svatopluk CIVIŠ a Zdeněk ZELINGER. Quartz enhanced photoacoustic spectroscopy of acetonitrile. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2016. ISBN 978-80-7080-967-9. [Detail]
MIČKA, Vladimír, Minksová JARMILA, Lach KAREL, Ježo EDUARD a Zdeňka KALIČÁKOVÁ. Výsledky měření NANO/UFP pro zpřesnění expozice poletavým aerosolům v pracovním ovzduší kovoobráběcí dílny jako podklad šetření NzP. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. ISBN 978-80-7013-568-6. [Detail]
MIČKA, Vladimír, Jarmila MINSKOVÁ, Karel LACH, Eduart JEŽO a Zdeňka KALIČÁKOVÁ. Výsledky měření NANO/UFP pro zpřesnění expozice polétavým aerosolům v pracovním ovzduší kovoobráběčské dílny jako podklad šetření NzP. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. ISBN 978-80-7013-568-6. [Detail]
SMETANA, Marek a Petr BERGLOWIEC. Simulátor procesů krizového managementu - SIMPROKIM. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 2013. 221 s. ISBN 978-80-8040-481-9. [Detail]