Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ostatní

ŘEHÁK, David, Alena ŠPLÍCHALOVÁ a David MALANÍK. Softwarový nástroj CIRFI Tool. 2022. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Jakub BRUMAR, Josef KOLÁČEK, Pavel KUKULIAČ, Antonín KRÖMER, Petr MUSIAL a Jan PETR. Nástroje k desktopové aplikaci ArcGIS pro zpracování mapy rizik. 2020. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Jakub BRUMAR, Josef KOLÁČEK, Pavel KUKULIAČ, Antonín KRÖMER, Petr MUSIAL a Jan PETR. Webová mapová aplikace pro mapování rizik. 2020. [Detail]
ŘEHÁK, David. Povinnosti a opatření podnikatelských subjektů pro snížení dopadů poruch energetické kritické infrastruktury na životní prostředí. 2016. [Detail]
ŘEHÁK, David. Rešerše legislativních předpisů souvisejících s poruchami prvků kritické infrastruktury a jejími dopady na environmentální bezpečnost. 2016. [Detail]
ADAMEC, Vilém. Metodický manuál pro přípravu specialistů ochrany obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a abezpečnostního inženýrtsví, 2013. ISBN 978-80-7385-129-3. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail. Vzdělávání v krizovém managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 195 - 2012 s. ISBN 978-80-7385-109-5. [Detail]
ŠTOUDKOVÁ, Eva. Ochrana zaměstnanců při úniku nebezpečných látek. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 212-213 s. ISSN 1803-7372. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Dana PROCHÁZKOVÁ a Jaroslav MOZGA. Problémy ochrany obyvatel v EU. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 270 - 278 s. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
ČERNÁ, Lenka. Timber Buildings Fire Safety from Economic Point of View. Ostrava: Šmíra-Print, 2012. 29-34 s. ISBN 978-80-87427-32-3. [Detail]
ADAMEC, Vilém, David ŘEHÁK a Lenka ČERNÁ. Základy organizace a řízení bezpečnosti v České republice. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-123-1. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel ŠENOVSKÝ a Milan ORAVEC. Teorie krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-108-8. [Detail]
PROCHÁZKOVÁ, Dana. Metody rizikového inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-111-8. [Detail]
JEŽKOVÁ, Drahomíra. Rizika ve vodním hospodářství. 2012. 122-127 s. ISBN 0978-80-554-0575-9. [Detail]
JEŽKOVÁ, Pavlína. Integrální bezpečnost jako účinný systém řešení ochrany obyvatelstva v území. 2012. 128-135 s. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Dana PROCHÁZKOVÁ a Ivana BARTLOVÁ. Rámec pro ochranu obyvatelstva EU. 2012. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Pavel DANIHELKA, Aleš KOŤÁTKO a Pavel HRDINA. Proposal of methodology for combined natural and technological risks identification and assesment. 2011. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Pavel HRDINA, Aleš KOŤÁTKO, Pavel DANIHELKA, Oldřich KREJČÍ a Dagmar KAŠPERÁKOVÁ. Risk Mapping Case Study: Industrial Area Of Trinec Town (Czech Republic) potentially endangered by floods and landslides. 2009. [Detail]