Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

DROZDOVÁ, Michala, Jiří HORÁK, Arnošt GRMELA, Tomáš PEŇÁZ, Tomáš INSPEKTOR, David VOJTEK, Aleš POLÁČEK, Libor ŠTEFEK a Pavel BENTKOWSKI. Projekt 35/L2-6 Geoinformační podpora řešení projektu (GIS) na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje "Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla" - Vědecko-výzkumná podpora řešení. Roční zpráva za rok 2018. Sdružení Velký metan, 2018. [Detail]
ŘEHÁK, David, Martin HROMADA, Pavel ŠENOVSKÝ, Šárka KROČOVÁ, Tomáš APELTAUER a Lukáš PIDHANIUK. Souhrn způsobů hodnocení kvality a odolnosti infrastruktury. Úřad vlády České republiky, 2016. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Pavel DOBEŠ, Aleš KOŤÁTKO, Pavel HRDINA, Katarína JELŠOVSKÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Zpracování podkladů pro koncepci environmentální bezpečnosti, zpracování podkladů pro aktualizaci Krizového plánu MŽP. Ostrava: Ministerstvo životního prostředí, 2009. [Detail]