Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

ŘEHÁK, David, Martin HROMADA, Tomáš LOVEČEK, Bohuš LEITNER, Tomáš APELTAUER, Jiří APELTAUER, Alena ŠPLÍCHALOVÁ, David PATRMAN, David MALANÍK, Lukáš PIDHANIUK, Richard HLAVATÝ, Martin BÍLEK, Jan GRUBER a Jan VÁVRA. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu CIRFI 2019. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2022. [Detail]
KLEMPA, Martin, Jiří MALIŠ, Naďa RAPANTOVÁ, Marian BOJKO, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Zdeněk KADLEC, Monika LIČBINSKÁ, Martin KAŠING, Petra MALÍKOVÁ, Tomáš PEŇÁZ, Michal MATLOCH PORZER, Martina NOVÁČKOVÁ, Karla PLACOVÁ a Jarmila BÍLSKÁ. Závěrečná zpráva projektového partnera PP1 - Vodamin II - Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe. INTERREG Česká republika – Svobodný stát Sasko, 2020. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, David ŘEHÁK, Vilém ADAMEC, Martin HROMADA, Jiří ROSENKRANZ, Václav HRUBÝ, Kateřina BLAŽKOVÁ, František PAULUS, Lenka MICHALCOVÁ, Tomáš FRÖHLICH, Petr NOVOTNÝ, Simona SLIVKOVÁ a Barbora MACHALOVÁ. Postup definování stavebně technických požadavků na zranitelné a další zájmové objekty. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2020. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, David ŘEHÁK, Vilém ADAMEC, Martin HROMADA, Jiří ROSENKRANZ, Václav HRUBÝ, Kateřina BLAŽKOVÁ, František PAULUS, Lenka MICHALCOVÁ, Tomáš FRÖHLICH, Petr NOVOTNÝ, Simona SLIVKOVÁ a Barbora MACHALOVÁ. Postup definování požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2019. [Detail]
ŘEHÁK, David, Martin HROMADA, Pavel ŠENOVSKÝ, Šárka KROČOVÁ, Tomáš APELTAUER a Lukáš PIDHANIUK. Souhrn způsobů hodnocení kvality a odolnosti infrastruktury. Úřad vlády České republiky, 2016. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Pavel DOBEŠ, Aleš KOŤÁTKO, Pavel HRDINA, Katarína JELŠOVSKÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Zpracování podkladů pro koncepci environmentální bezpečnosti, zpracování podkladů pro aktualizaci Krizového plánu MŽP. Ostrava: Ministerstvo životního prostředí, 2009. [Detail]