Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přednáška nebo poster

JANKŮJ, Vojtěch, Petr LEPÍK a Miroslav MYNARZ. Neřízená a řízená destrukce tlakových lahví. 2018. [Detail]
POLEDNÍK, Jan. Teploty vznícení směsi uhlovodíků vznikajících Fischer-Tropschovou syntézou. 2018. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Experimental determination of the lower explosive limit, minimum ignition energy and minimum ignition temperature in relation to the particle size. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2015. ISBN 978-3-00-048960-0. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, František HOPAN, Lubomír MARTINÍK, Petr KUBESA, Zuzana JANKOVSKÁ a Jiří HORÁK. Nanoparticles from combustion of waste city biomass. 2013. [Detail]