Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra bezpečnosti práce a procesů

Katedra patří mezi špičkové národní týmy zabývající se riziky, která jsou spojena s BOZP, zajištěním bezpečnosti technologií a environmentální bezpečností.

Jsme Katedra bezpečnosti práce a procesů

Odborné zaměření Katedry bezpečnosti práce a procesů představuje pokračování dlouhodobého rozvoje vědeckovýzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost, kdy se jako prioritní začala jevit oblast analýzy a prevence technologických rizik a rizik bezpečnosti práce. V současné době se katedra významně profiluje v oblastech souvisejících s bezpečností práce a technologických procesů se zaměřením na nové oblasti jako jsou nanomateriály, bezpečnost člověk-robot a další.