Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra vznikla 1. srpna 2002 v rámci založení Fakulty bezpečnostního inženýrství na základě usnesení Akademického senátu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava přijatého dne 25. června 2002. Vznik katedry jako pracoviště se zaměřením na bezpečnost práce a technologických procesů byl reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost.

V době vzniku Fakulty bezpečnostního inženýrství se katedra aktivně podílela, v rámci přestavby původního objektu základní školy, na vybudování nezbytných laboratoří zejména pro oblast protivýbuchové ochrany, bezpečnosti technologických procesů, bezpečnosti práce a dalších, které přispívají ke zvyšování kvality výuky studentů Fakulty bezpečnostního inženýrství a zapojení fakulty do řešení vědecko-výzkumných úkolů a úkolů pro potřeby aplikační sféry.