Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Alternativní zdroje energie a jejich bezpečnost
(Safety of alternative energy sources)
Miroslav Matura Ing. Vojtěch Jankůj, Ph.D. Bakalářská
Arc mapping jako technika při vyšetřování
(Arc mapping as a technique in investigation)
Dominika Ptáčková Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Bezpečné postupy při manipulaci s břemeny
(Safe procedures for handling loads)
Vladimíra Blahušiaková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní požadavky pro prodej stavebního materiálu
(Safety requirements for the sale of building materials)
Martin Novák Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní požadavky při provozu stavebního stroje
(Safety requirements when operating construction machinery)
Patrik Hažík Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Bakalářská
BIM z pohledu požární ochrany a bezpečnosti práce
(BIM from point of view of fire protection and occupational safety)
Adam Dufka doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Dodržování bezpečnosti práce při práci ve výškách
(Compliance with occupational safety when working at heights )
Jan Komárek Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Bakalářská
Grafen oxid a jeho aplikační využití při odsolování vody
(Graphene oxide and its application in water desalination)
Richard Hrozek Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Bakalářská
Historie a predikce vývoje požárů vegetace jako environmentální hrozby
(History and prediction of the evolution of vegetation fires as an environmental threat)
Adam Černý Ing. Jana Suchánková, Ph.D. Bakalářská
Homogenizace výbušné směsi ve výbuchovém autoklávu VA 20l
(Explosion mixture homogenization inside the explosion chamber VA 20l)
Michal Jaselský Ing. Vojtěch Jankůj, Ph.D. Bakalářská
Identifikace psychosociálních rizik u zdravotních sester
(Identification of psychosocial risks in nurses)
Jan Pomajbík Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Interaktivní školení o právních a ostatních předpisech BOZP
(Interactive safety training)
Matyáš Hyvnar Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Možnosti zvyšování kultury bezpečnosti v průmyslových podnicích v ČR
(Possibilities of increasing safety culture in industrial enterprises in the Czech Republic)
Andrea Smolenová Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Návrh bezpečného pracovního postupu při práci na kotoučové pile používané v kamenolomu
(Design of a safe working procedure when working on a circular saw used in a quarry)
Hana Vochtová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečného pracovního postupu při vkládání forem do vstřikovacího lisu
(Design of a safe work procedure for inserting molds into an injection molding machine)
Natálie Blokešová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh kategorizace prací pro novou výrobní linku plicní ventilace
(Work categorization proposal for a new pulmonary ventilation production line)
Zdeněk Kobliha Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Návrh Místně provozního bezpečnostního předpisu pro provoz strojní rámové pily
(Proposal of Local operating safety regulation for the operation of a machine frame saw)
Michaela Stejskalová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh Místního provozního bezpečnostního předpisu pro výměnu a údržbu forem u vstřikovacích lisů
(Draft of Local operating safety regulation for the replacement and maintenance of molds for injection molding machines)
David Nemrava Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh Místního provozního bezpečnostního předpisu skladu pro provoz letiště
(Draft Local Operational Safety Regulations for Warehouse the of the Airport )
Kateřina Svižalová Ing. Barbora Martiníková, Ph.D. Bakalářská
Návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při výstavbě residenční čtvrti
(Draft safety and health plan for the construction of a residential district)
Karel Lupuliak Ing. Lukáš Petik Bakalářská
Návrh postupu pro tvorbu návodu k používání s ohledem na bezpečnost výrobků
(Proposal for a procedure for drafting instructions for use with regard to product safety)
Šimon Kněžík Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Návrh systému bezpečné práce pro vybrané zdvihací zařízení
(Design of a safe work system for selected lifting equipment)
Kateřina Urbánková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh systému reportování skoronehod ve výrobní společnosti
(Design of a near-miss reporting system in a manufacturing company)
Ondřej Hevessy Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Návrh umístění pracovního stroje ve výrobní hale
(Proposal of the location of the working machine in the production hall)
Radka Neugebauerová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Odolnost prvků ochrany zraku při práci s nastřelovací pistolí
(The resistance of the eye protection elements during working with a nailer)
Jakub Brož Ing. Pavel Raška, Ph.D. Bakalářská
Posouzení pracovních rizik u kovoobráběcích strojů na vybraném pracovišti
(Evaluation of occupational risks with metalworking machines at the selected workplace)
Ondřej Wantulok Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení profesionální expozice prachu
(Assessment of occupational exposure to dust)
Nikol Králová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení rizik BOZP v sektoru sociálních služeb
( Health and safety risk assessment in the social services sector)
Martin Sobotka Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení rizik při montáži kol autobusů
(Risk assessment in the assembly of bus wheels)
Vladimír Štěpánek Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení rizik při provádění úklidových prací na vybraném pracovišti
(Risk Assessment during Cleaning Work at the Selected workplace)
Jana Mokrá Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Bakalářská
Posouzení úrovně BOZP na vybrané stavbě
(Assessment of the OSH level at the selected construction site)
Jiřina Marešová Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Bakalářská
Postup při šetření a dokumentování pracovních úrazů
(Procedure for investigating and documenting accidents at work)
Pavlína Kaděrová, DiS. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Bakalářská
Používání zdvíhacího zařízení v areálu automobilového podniku
(Use of lifting equipment on the premises of an automotive company)
Jakub Velička Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Bakalářská
Požadavky na bezpečnost práce při výkopových pracích na liniové stavbě
(Occupational safety requirements for excavation work on linear construction)
Pavel Kubina Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Bakalářská
Požadavky na dodržování BOZP ve školní laboratoři
(Requirements for compliance with OSH in the school laboratory)
Ing. Eva Kroft Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Požadavky předpisů BOZP na vybrané zdvihací zařízení a jejich uplatnitelnost v praxi
(The requirements of the OSH regulations for selected lifting equipment and their applicability in practice)
Jiří Svoboda Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Pracovní postup pro bezpečné provádění prací ve výškách při ošetřování stromů arboristickými technikami
(Safety procedure for the work at heights when treating trees with arboricultural techniques)
Tomáš Pitoňák Ing. Lukáš Petik Bakalářská
Pracovní prostředí ve stavebnictví z pohledu genderu
(The working environment in construction industry from a gender perspective)
Nela Farkašová Ing. Barbora Martiníková, Ph.D. Bakalářská
Problematika BOZP při uvádění strojního zařízení do provozu
(Occupational health and safety issues during commissioning of machinery)
Aleksandra Zaitseva Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Profesionální expozice svářečským dýmům ve výrobě ocelových konstrukcí
(Occupational exposure to welding fumes in the manufacturing of steel structures)
Kateřina Dámková Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Profesní karta BOZP pro těžaře dříví
(Occupational health and safety card for loggers)
Adéla Staňková Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Spolupráce zaměstnavatele a orgánů státní správy při šetření pracovních úrazů
(The Cooperation between the Employer and State Authorities in the Investigation of Occupational Accidents )
Ing. Jan Šrutka Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Bakalářská
Studie srovnání dopravních automobilů pro hasiče na různých podvozcích
(A study of the comparison of transport vehicles for firefighters on different chassis)
Stanislav Knoll Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Uplatnění požadavků bezpečnostních předpisů při manipulaci s břemeny pomocí zdvihacího zařízení
(Applying the requirements of safety regulations when handling loads using lifting equipment)
Radovan Matejkin, DiS. Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Využití kolaborativních robotů ve vybraném podniku
(The Use of Collaborative Robots in a Selected Company )
Adéla Šibrová Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Bakalářská
Využití osobních ochranných pracovních prostředků zraku v chemickém průmyslu
(Use of personal eye protection work equipment in the chemical industry)
Patrik Havelek Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Závazek vedení k bezpečnosti a jeho význam
(Management commitment to safety and its importance)
Patrik Raček Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Závislost bodu vzplanutí směsi metanol-voda na strukutře IČR spekter
(Dependence of the flash point of methanol-water mixture on the structure of the IR spectra)
Radek Sikora Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení požadavků na bezpečný provoz a údržbu autojeřábu starší výroby
(Requirements for the safe operation and maintenance of a mobile crane of older production)
Jiří Dymeš Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí
(Evaluation of risk factors of the work environment)
Adéla Valasová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení úrovně BOZP při používání manipulačních vozíků
(Evaluation of the level of occupational health and safety when using handling carts)
Jakub Kulhánek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost, ochrana zdraví a rizika pro technologie zeleného vodíku a národní a mezinárodní politiky pro chytrá města
(Occupational health, safety and risk measures for green hydrogen technology and its national and international policies for smart cities )
Ing. Amir Khan, BTech Ing. Vojtěch Jankůj, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost montáže fotovoltaických panelů
(Photovoltaic panel installation safety)
Bc. Michal Lejska prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Bezpečnostní klima v průmyslových podnicích
(Safety climate in industrial companies)
Bc. Tomáš Imramovský Mgr. Ivana Slováčková Diplomová
Bezpečnost práce při operačním řízení jednotek požární ochrany
(Work safety in the operational management of fire protection units)
Bc. Marek Tesař prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Bezpečnost práce při vázání břemen
(Work safety when tying loads)
Bc. Lukáš Mužátko Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost vodíkové mobility
(Safety of hydrogen mobility)
Bc. et Bc. Faizan Ahmed, BSc Ing. Vojtěch Jankůj, Ph.D. Diplomová
Dokumentace ochrany před výbuchem pro prostor lakovny
(Explosion protection documentation for the paint room area)
Bc. Aneta Pallová Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Fyzická zátěž personálu domova důchodců
(Physical load of the nursing home staff)
Bc. Tereza Štemonová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Hodnocení rizik na stavbě železniční dopravní cesty
(Risk assessment on the railway infrastructure construction site)
Bc. Radek Kania prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Inovování částí procesu vstupního školení zaměstnanců ve vybraném hypermarketu
(Innovating parts of the employee induction training process in a selected hypermarket)
Bc. Tereza Gillová Ing. Barbora Martiníková, Ph.D. Diplomová
Integrovaný management rizik lékáren.
(Integrated risk management of pharmacies)
Ing. Bc. Paula Morales prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová
Možnosti využití oblasti a nástrojů nefinančního reportingu pro vysoké školy
(Possibilities of using the area and tools of non-financial reporting for universities)
Bc. Marián Drbúl Ing. Jana Suchánková, Ph.D. Diplomová
Možnosti zajištění energetické bezpečnosti při realizaci mitigačních opatření proti změně klimatu v rámci vodárenské společnosti
(Possibilities of ensuring energy security during the implementation of mitigation measures against climate change within the water industry company)
Bc. Filip Herma Ing. Jana Suchánková, Ph.D. Diplomová
Návrh školící platformy BOZP pro stavěče lezeckých cest
(Design of an OSH training platform for climbing route builders)
Bc. Martin Chytil Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Diplomová
Posouzení fyzické zátěže obsluhy balící linky
(Assessment of the physical load of the packaging line operator)
Bc. Tereza Mikulová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Posouzení NATECH rizik v průmyslu
(NATECH Risk Assessment in the Process Industries)
Godswill Chijioke Mba, BTech Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Prevence rizik BOZP u osob se zdravotním postižením pracujících v domácích dílnách
(Prevention of OSH risks for persons with disabilities working in home workshops)
Bc. Karolína Gasiorová Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Diplomová
Přeprava tlakových lahví jako vedlejší činnost podniku
(Transportation of pressure cylinders as a secondary activity of the company)
Bc. Andrea Kittlová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Vliv organizačních změn na systém prevence závažných havárií
(The impact of organizational changes on the system of prevention of major accidents)
Bc. Denisa Mohylová Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Diplomová
Výskyt mikroplastů ve vodách
(Presence of Microplastics in Water)
Bc. Lucie Mrázková Ing. Jana Suchánková, Ph.D. Diplomová
Využití digitálních nástrojů pro zvýšení bezpečnosti studentů při práci v laboratoři
(Use of digital tools to increase laboratory safety of students)
Bc. Antonín Sochr Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Diplomová
Využití digitálních nástrojů pro zvýšení bezpečnosti transportu pohonných hmot
(Use of digital tools to increase safety of transportation of fuel)
Bc. Kristýna Hamříková Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Diplomová
Zajištění bezpečnosti při přípravě a konání laserové show
(Ensuring of safety during the preparation and holding of the laser show)
Bc. Veronika Imramovská Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zajištění BOZP na vybraném obecním úřadě
(Ensuring occupational health and safety at the selected municipal office)
Bc. Agáta Šoborová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zajištění BOZP při výstavbě střešní konstrukce posuzovaného objektu
(Ensuring health and safety during the construction of the roof structure of the assessed building)
Bc. Matěj Návrat Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Diplomová

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza kořenových příčin pro vyšetřování pracovních úrazů
(Root Cause Analysis for Occupational Accidents Investigation)
Bc. Vojtěch Adámek Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Behaviorálně orientovaný audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve strojírenské firmě
(Behavior based audit of occupational safety and health in an engineering company)
Bc. Vendula Jarkovská Ing. Lukáš Petik Bakalářská
Bezpečnost čerpací stanice na vodík
(Safety of hydrogen filling station)
Bc. Martin Bažata Ing. Vojtěch Jankůj, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní požadavky na výuku studentů - zahradník/zahradnice
(Safety requirements for teaching students - gardener)
Jana Jurček Hamříková Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost vodíkových technologií
(Safety of hydrogen technologies)
Bc. Dominik Fajárek Ing. Vojtěch Jankůj, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení fyzické zátěže pracovníka auto-moto servisu
(Evaluation of the physical load of an auto-moto service worker)
Bc. Anna Horáková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Kalcinace sádrokartonu při vystavení požáru
(Calcination of Gypsum Plasterboard under Fire Exposure )
Bc. Roman Vlček Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
NATECH havárie z pohledu prevence závažných havárií
(NATECH accidents from the perspective of major accident prevention)
Bc. Tereza Smékalová Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Bakalářská
Návrh nástrojů pro implementaci normy ČSN ISO 45001:2018
(Design of tools for the implementation of the ISO 4500:2018 standard)
Bc. Markéta Dobruská Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Ověření funkčnosti LOTTO prvků pro konkrétní strojní zařízení a jejich aktualizace
(Functionality verification of LOTTO elements for specific machinery and their updates)
Bc. Evžen Dobiáš Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Bakalářská
Ověření hodnoty bodu vzplanutí směsí metanol - voda
(Value verification of the methanol - water mixtures flash point )
Bc. Vojtěch Pelech Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení pracovních rizik u technologické linky v pivovaru
(Assessment of occupational hazards at the technological line in the brewery)
Bc. Michaela Ondrůšková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení rizik BOZP pro fyzioterapeuty
(Occupational Health and Safety Risk Assessment for Physiotherapists)
Bc. Tereza Andrlová Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení rizik při výrobě tvářecích nástrojů
(Risk assessment in the manufacture of forming tools)
Simona Scholasterová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Posouzení zdravotních rizik onemocnění pohybového aparátu u operátorů montážní linky
(Health risk assessment on musculoskeletal disorders among assembly line operators)
Bc. Tereza Janíková Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Používání zdvihacích zařízení ve vybraném rekreačním objektu
(Safe work system for hoists in a selected recreational facility)
Bc. Jakub Koch Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Bakalářská
Požadavky na koordinátora BOZP na staveništi v České republice a Rakousku
(Requirements for an OSH coordinator on a construction site in the Czech Republic and Austria)
Bc. Marika Zouharová Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Bakalářská
Software ADAM a jeho využití v prevenci závažných havárií
(ADAM software and its use in the major accident prevention)
Bc. Joseph Marius Ganse Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Bakalářská
Výroba klimatizačních jednotek z pohledu prevence závažných havárií
(Production of air conditioning units from the major accident prevention)
Bc. Jan Szyszkowicz Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Bakalářská
Využití on-line nástrojů pro zvýšení efektivity školení
(Use of online tools to increase the effectiveness of safety training)
Bc. Dominika Leciánová Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Zajištění bezpečnosti zákazníků v hobby prodejně
(Ensuring the safety of customers in a hobby store)
Bc. Michaela Valdmannová Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Zpracování havarijního plánu pro objekt zařazený do skupiny A
(Emergency plan for SEVESO lower tier establishment)
Bc. Tomáš Nedělka Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Bakalářská
Analýza nehod s účastí nebezpečných chemických látek při transportu a ve stacionárních zařízeních
(Analysis of accidents involving hazardous chemicals during transport and in stationary facilities)
Ing. Filip Šťastný Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Analýza plynných produktů počáteční fáze lesních požárů
(Analysis of gaseous products of the forest fires initial phase )
Ing. Kateřina Symonová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Analýza systému managementu BOZP v českém podniku a v mezinárodních standardech
(Analyzing of occupational health and safety management system in Czech company and international standards )
Ing. Atef Muhammad Hassan Mahmoud prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Analýza výbuchových parametrů hybridních směsí za vyšších počátečních teplot
(Analysis of hybrid mixtures explosion parameters at higher initial temperatures)
Ing. Iris Helegda Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Analýza výbuchových parametrů metanu za nízkých počátečních teplot
(Analysis of methane explosion parameters at low initial temperatures)
Ing. Martin Kozina Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Analýza výbuchových parametrů propanu za nízkých počátečních teplot
(Analysis of propane explosion parameters at low initial temperatures)
Bc. Filip Černohorský Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Analýza výbuchových parametrů směsi hořlavých plynů za nízkých počátečních teplot
(Analysis of flammable gases mixture explosion parameters at low initial temperatures)
Bc. Lukáš Vavřík Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Bezpečné čištění inženýrských sítí tlakovou vodou
(Safe cleaning of engineering networks with pressurized water)
Bc. Tibor Svoboda Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Bezpečné používání technologie pohyblivých skruží při výstavbě mostů
(Safe use of moving ring technology in bridge construction)
Bc. Ondřej Bartoň Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost práce při výkopových pracích a zakládání na pilotách
(Work safety during excavation and pile driving)
Bc. Tomáš Kroupa Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Diplomová
Dodržování BOZP na montážní lince při využití automatických, poloautomatických a ručních prací
(Compliance with health and safety rules on the assembly line when using automatic, semi-automatic and manual work..)
Ing. Bc. Kateřina Blahutová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Hodnocení radioaktivity důlní hlušiny v lokalitách s těžbou uhlí
(Radioactivity assessment of mine tailings in coal mining sites)
Bc. Tomáš Voráček doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Hodnocení zdravotních rizik se zaměřením na muskuloskeletální poruchy u vybraných profesí ve zdravotnickém zařízení
(Health risk assessment with a focus on musculoskeletal disorders in selected professions in a healthcare)
Ing. Lucie Bláhová Mgr. Michaela Škerková, Ph.D. Diplomová
Identifikace, analýza a hodnocení rizik na výrobní lince svařovny
(Identification, analysis and risk assessment of the welding plant production line )
Bc. Lukáš Musil Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Kontrolní činnost v prevenci závažných havárií
(Inspections in major accident prevention)
Bc. Ing. Marie Gerlochová Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Kultura bezpečnosti ve výrobních podnicích v ČR
(Safety culture in manufacturing companies in the Czech Republic)
Ing. Hana Halíčková Mgr. Ivana Slováčková Diplomová
Management zdravotních rizik onemocnění pohybového aparátu u operátorů montážních linek
(Management of musculoskeletal disorder risks among assembly lines operators)
Bc. Karolína Šablaturová Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Diplomová
Místní provozní bezpečnostní předpis pro silniční dopravu v areálu obchodního centra
(Local operational safety regulations for road traffic in the shopping center area)
Ing. Filip Dobeš Ing. Lukáš Petik Diplomová
Návrh bezpečného pracovního postupu při stáčení a plnění zásobníků a železničních cisteren
(Proposal of a safe work procedure for bottling and filling reservoirs and railway tankers)
Ing. Šárka Faldynová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh bezpečných technologických postupů při montáži a demontáži technického zařízení
(Design of safety technological procedures during assembly and disassembly of technical equipment)
Bc. Veronika Běťáková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky pro schválení dočasného odpojení bezpečnostního systému
(Draft methodology for approving disconnection of health and safety system)
Bc. Lucie Onderková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh pravidel BOZP při používání laserových zařízení v laboratoři pro výzkum laserové spektroskopie
(Draft of the OHS Rules in the laboratory for laser spectroscopy research)
Bc. Miloslav Huml Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Plán BOZP pro nové plnící místo pro expedici kyseliny sírové
(OHS plan for new filling point for sulphuric acid expedition)
Bc. Petra Waasová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Posouzení bezpečného používání manipulátoru při lití tekuté oceli z licí pánve do mezipánve
(Assessment of the safe use of a manipulator when pouring liquid steel from casting ladle into a tundish)
Ing. Lenka Nieslaniková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnosti strojního zařízení v případě úpravy zařízení provozovatelem
(Assessment of the safety of the machinery in case of modification of the equipment by the operator)
Ing. Lukáš Klieštik Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Posouzení rizik a zajištění bezpečné evakuace osob z objektu sociálních služeb
(Risk assessment and ensuring the safe evacuation of people from the social services facility)
Ing. Petr Bitala prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Posouzení rizik při kontrolní činnosti zdvihacího zařízení
(Risk assessment during the control operation of the lifting equipment)
Bc. Ondřej Šilon prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Prověrka BOZP ve společnosti MIKES s.r.o.
(Workplace health and safety inspection in company MIKES s.r.o.)
Bc. Regina Chobotová Ing. Lukáš Petik Diplomová
Psychosociální rizika u technickohospodářských pracovníků
(Psychosocial risks in technical economic workers)
Ing. Richard Štěrba Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Rizika spojená s montáží výtahů pro dopravu osob
(Risks associated with the installation of passenger lifts)
Bc. Hana Zrunová Ing. Jana Suchánková, Ph.D. Diplomová
Riziko kamenného prachu z pohledu nanočástic
(The risk of stone dust from the perspective of nanoparticles)
Bc. Lukáš Dyrčík Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Diplomová
Rozbor nehody cisternového návěsu pro transport nebezpečných věcí
(Accident analysis of a tank semi-trailer for the transport of dangerous goods)
Ing. Leona Havlíčková Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Testování odolnosti netkaných textílií vůči průniku a fyzikálně-chemickým vlivům
(Testing the resistance of nonwovens to penetration and physico-chemical influences )
Ing. Tereza Skurzoková Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Diplomová
Testování toxického účinku uhlíkatých sorbentů a jejich modifikací
(Testing of toxic effect of carbonaceous sorbents and their modifications)
Bc. Melánie Barabášová Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Diplomová
Vliv aditiva na meze výbušnosti benzínu
(The effect of the additive on the explosion limits of gasoline)
Bc. Patrik Mácha Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Vytvoření dokumentace požární ochrany v podniku s ohledem na pracovní podmínky
(Creation of fire protection documentation in the company with regard to working conditions)
Bc. Simona Kopová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Vytvoření simulace scénáře reálného objektu ve virtuální realitě
(Creating a real object scenario simulation to virtual reality)
Bc. Ing. Daniel Šafář prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Využití digitálních nástrojů pro terciární vzdělávání v oblasti závažných havárií
(Use of digital tools for tertiary education in the field of major accidents)
Bc. Lenka Skalíková Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Diplomová

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aktualizace kategorizace prací ve strojírenském podniku
(Update of categorization of works in an engineering company)
Bc. Tereza Mikulová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Analýza naplňování cílů udržitelného rozvoje ve výrobním sektoru v provozu pivovaru
(Analysis of the fulfillment of the goals of sustainable development in the production sector in the operation of the brewery)
Bc. Aleš Bažo Ing. Jana Suchánková, Ph.D. Bakalářská
Analýza vnějších odběrných míst požární vody v okrese Jičín
(Analysis of external fire water abstraction points in the Jičín district)
Bc. Hana Trejbalová Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení a řízení pracovních rizik na pile
(Evaluation and management of occupational risks at the sawmill)
Bc. Tereza Štemonová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení pracovních rizik na linkách bodového svařování
(Evaluation of work risks on spot welding lines)
Bc. Lukáš Mužátko Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Bakalářská
Hotelová restaurace z pohledu ergonomie a efektivity práce
(Hotel restaurant in terms of ergonomics and work efficiency)
Jana Szkuciková Mgr. Veronika Brancová Hase Bakalářská
Karta BOZP pro profesi Dělník ve dřevozpracující výrobě
(OSH card for the profession Wood processing worker)
Bc. Martin Chytil Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Místní provozní bezpečnostní předpis pro pracoviště odpadového hospodářství nákupního centra
(Local operational safety regulations for the waste management workplace of the shopping center)
Bc. Denisa Mohylová Ing. Lukáš Petik Bakalářská
Návrh místního řádu skladu pracoviště pro opravu a servis nákladních a osobních automobilů
(Draft of the local warehouse safety regulation for repair and service of trucks and cars)
Bc. Kristýna Hamříková Ing. Lukáš Petik Bakalářská
Návrh skladovacího řádu pro skladování zboží ve vybraném hypermarketu
(Proposal of storage rules for storage of goods in a selected hypermarket)
Bc. Tereza Gillová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh zajištění dopravy při organizaci hudebního festivalu
(Proposal for transport ruled uring the organization of a music festival)
Filip Šimek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení pracovních rizik pro obsluhu beranových lisů
(Risk assessment for ram press operators)
Bc. Antonín Sochr Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Posouzení pracovních rizik v kovovýrobě
(Assessment of occupational risks in the metal production)
Bc. Karolína Gasiorová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení rizik při obrábění laminátového dřeva ve firmě Truhlíme srdcem s. r. o.
(Risk assessment in the processing of laminated wood in the company Truhlíme srdcem LLC)
Bc. Matěj Návrat Ing. Lukáš Petik Bakalářská
Prevence rizik BOZP u profese pedikérka
(Prevention of OSH risks for pedicurist)
Bc. Aneta Marčáková Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Prověrka BOZP v přepravní společnosti
(Workplace health and safety inspection in the transport company)
Bc. Jakub Kraus Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Psychosociální rizika v pracovním procesu
(Psychosocial risks in the work process)
Bc. Marián Drbúl Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Řízení BOZP ve školních zařízeních
(Health and safety management in school facilities)
Bc. Andrea Kittlová Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Technologický postup pro stavební činnost
(Technological procedure for construction activity)
Bc. Michal Lejska Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Bakalářská
Technologický postup při zajišťování manipulace břemen při provozu jeřábové techniky v super čistém prostředí.
(Technological procedure for the handling of loads during the operation of crane technology in a super clean environment)
Bc. Veronika Imramovská Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení pracovních rizik při odstavování technologických zařízení
(Evaluation of occupational risks during decommissioning of technological equipment.)
Bc. Agáta Šoborová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost práce při provozování kovoobráběcích strojů
(Work safety when operating metalworking machines)
Ing. Lucie Valošková Ing. Zuzana Svobodová Diplomová
Bezpečnost provozu kovacích lisů v kovárně
(Safety of operation of forging presses in the forge)
Bc. Radovan Martínek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Bezpečný provoz tlakových zařízení
(Safe operation of pressure equipment s)
Bc. Petr Kubovič Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Diplomová
BOZP na pracovišti výroby vonných olejů
(The OHS at the workplace of the production of essential oils)
Bc. Tereza Mičkalová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Ergonomická rizika v oblasti výrobní firmy
(Ergonomic risks in a manufacturing company)
Bc. Martina Pekrová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Ergonomické požadavky při procesu návrhu stroje a pracovního místa
(Ergonomic requirements in the machine and workplace design process)
Bc. Petra Bartoňková Mgr. Ivana Slováčková Diplomová
Hodnocení nebezpečných vlastností zplodin hoření vybraných druhů filamentů pro 3D tiskárny
(Evaluation of hazardous properties of gaseous heating products of selected types of filaments for 3D printers)
Bc. Kateřina Galetková Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Hodnocení rizik výroby hliníkových van elektromobilů
(Risk assessment of the production of aluminum tubs for electric cars)
Bc. Barbora Jedličková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Hodnocení sytému řízení BOZP v podnicích s osvědčením „Bezpečný podnik“
(Evaluation of the occupational health and safety management system in companies with the “Safe Enterprise“ certificate)
Bc. Jana Folvarčná prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Komplexní připravenost BOZP pro výrobu ozubených kol
(Comprehensive HSE readiness for gear production)
Bc. Jan Olšar Diplomová
Kultura bezpečnosti v podnicích zařazených dle zákona o prevenci závažných havárií
(Safety culture in enterprises under the Major accident prevention law)
Bc. Filip Berger prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Minimální iniciační energie směsi 3 prachů
(Minimum initiation energy of a mixture of 3 dusts)
Ing. Vendula Growková Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Muskuloskeletární poruchy jako součást BOZP dobrovolných hasičů
(Musculoskeletal disorders as a part of OHS of volunteers firemen )
Bc. Tomáš Pitřík prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová
Návrh aplikace hodnocení úrovně BOZP na vybraných pracovištích firmy
(Design of the application of health and safety level assessment at selected workplaces of the company)
Bc. Miroslava Vystrčilová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh bezpečnostních požadavků na provoz pásových dopravníků
(Proposal of safety requirements for the operation of belt conveyors )
Ing. Ingrid Böhmová Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Diplomová
Návrh na umístění pracovních strojů v nové hale vzhledem k ostatním provozním podmínkám
(Proposal for the location of work machines in the new hall with respect to other operating conditions)
Ing. David Veselý Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh postupu pro aplikaci procesu řízení rizik týkající se změny železničního systému
(Proposal of a procedure for the application of the risk management process related to change of rail system)
Bc. Petra Koprnová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh provozních pokynů pro rozvod a provoz tlakových zařízení
(Draft operating instructions for distribution and operation of pressure equipment)
Bc. Kamila Slatinská Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh vnitropodnikového předpisu pro používání zdvihacího technického zařízení při práci ve výškách
(Draft internal regulation for the use of lifting technical equipment when working at heights )
Bc. Peter Očko Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Návrh způsobu procesu elektronického školení BOZP externích dodavatelů
(Design of the process of electronic health and safety training of external suppliers)
Bc. Samuel Kričko Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Porovnání prezenčního školení a e-learningu v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
(Comparison of full-time training and e-learning in occupational safety and health)
Bc. Kamila Keprtová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Posouzení procesu stáčení a plnění železničních cisteren ve skladech s ropnými produkty
(Assessment of the loading and unloading process of railway tanks in warehouses with petroleum products)
Bc. Tomáš Šoltys Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Posouzení stavu BOZP ve vybrané společnosti
(Assessment of the level of OSH in the selected company)
Bc. Alžběta Ferenčíková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Řízení bezpečnosti během prováděných hromadných akcí ve společnosti Veletrhy Brno a.s.
(Safety management during mass events in the company Veletrhy Brno a.s.)
Bc. Kristýna Poláková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Školení BOZP prováděné ve virtuální realitě
(OSH Training in Virtual Reality)
Ing. Ivana Láníková Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Diplomová
Technologický postup pro práce ve výškách
(Technological procedure for work at heights)
Ing. Simon Bujoch Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Diplomová
Toxický účinek nanotextílií jako odpadu z respirátorů a roušek
(Toxic effect of nanotextiles as waste of respirators and face masks)
Ing. Jan Slaný Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Diplomová
Vliv aditiva na meze výbušnosti motorové nafty
(Influence of the additive on the explosion limits of diesel fuel)
Ing. Zuzana Zajasová Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Vzdělávání zaměstnanců skladu zaměřené na bezpečné chování
(Warehouse staff training focused on safe behavior)
Ing. Zuzana Gelnarová Mgr. Ivana Slováčková Diplomová
Zásady bezpečné manipulace při logistickém skladování
(Principles of safe handling during logistic storage)
Bc. David Cileček prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Zavedení nových požadavků zákona o odpadech do praxe
(Introduction of new requirements of the Waste Act into practice)
Ing. Denisa Maniková doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Zavedení systému managementu BOZP ve společnosti Škoda Vagonka a.s.
(Introduction of health and safety management system in company Škoda Vagonka a.s.)
Bc. Michaela Kubienová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Zhodnocení stavu BOZP při provádění rekonstrukce rozvodny elektrické energie 110/22kV.
(Evaluation of the current OHS state during reconstruction of a 110/22kV electricity substation.)
Bc. Antonín Staněk Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zkoušení a posuzování OOPP a jejich užívání v praxi
(Testing and assessment of PPE and their use in practice)
Bc. Karolína Brhlová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Ambivalence Průmyslu 4.0 se zaměřením na 5G technologii
(Ambivalence of Industry 4.0 focusing on 5G Technology)
Bc. Petra Waasová Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Bakalářská
Bezpečná manipulace s břemeny pomocí jeřábů
(Safe handling of loads when operating a crane )
Bc. Tomáš Kroupa Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Bezpečná manipulace s pacienty ve zdravotnických zařízeních
(Safe patient handling in health institutions )
Ing. Lucie Bláhová Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Bezpečné používání motorové pily při pracovní činnosti dobrovolných hasičů
(Safe use of the chainsaw during the work of volunteer firefighters)
Bc. Lucie Onderková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost provozu fekálních vozů
(Safety of sewage truck operation)
Bc. Tibor Svoboda Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost při provozování technického zařízení na úpravu ledové plochy
(Safety in the operation of technical equipment for the treatment of the ice surface)
Bc. Hana Zrunová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Cirkulární ekonomika jako nástroj pro podporu environmentální bezpečnosti
(Circular economy as a tool to support environmental safety)
Ing. Martin Kozina Ing. Jana Suchánková, Ph.D. Bakalářská
Dopady environmentálních podmínek na BOZP u liniových staveb
(Environmetal impacts on OHS in linear constructions)
Jindřich Pospíšil prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Bakalářská
Hodnocení pracovních rizik na šrotovišti ve vybraném hutním provozu
(Evaluation of occupational risks at a scrapyard in a selected metallurgical plant)
Bc. Lukáš Vavřík Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení pracovních rizik při používání cobotů na průmyslové lince
(Evaluation of occupational risk assessment when using cobots on an industrial line)
Ing. Bc. Kateřina Blahutová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Možnosti využití virtuální reality v oblasti BOZP
(The possibility of using virtual reality in the field of OSH)
Tomáš Chodil Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečného pracovního postupu při kontrolách, údržbě a opravách zařízení na uchovávání a rozvod čpavku
(Proposal safe working procedure for the inspection, maintenance and repair facilities for storage and distribution of ammonia)
Ing. Šárka Faldynová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh nástrojů pro zvýšení zapojení zaměstnanců do oblasti BOZP
(Design of tools for increasing employee involvement in the field of OHS)
Ing. Hana Halíčková Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Ochrana příslušníků HZS před nákazou COVID-19
(Protection of Fire Service Members Against COVID-19 Infection)
Ing. Filip Šťastný Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Podmínky pro vydání certifikátu o kotvícím zařízení zajištující pracovníky ve výšce
(Assessment and evaluation of documentation to obtain the certificate for placing devices on the market)
Bc. Melánie Barabášová Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení a návrh vhodných osobních ochranných pracovních prostředků při pracovní činnosti ve vybrané firmě
(Assessment and proposal of suitable personal protective equipment for work in a selected company)
Bc. Veronika Běťáková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení ergonomických rizik na pracovišti linky pro výrobu kanystrů
(Ergonomic risk assessment at the workplace of the container production line)
Bc. Karolína Šablaturová Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Posouzení nebezpečnosti čpavkové stanice pro životní prostředí
(Environmental Risk Assessment for Ammonia Pressure Station)
Bc. Ing. Marie Gerlochová Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení pracovních rizik při výrobě ocelových kol pro osobní automobily
(Risk assessment in the production of steel wheels for passenger cars)
Alexandra Spáčilová Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Posouzení rizik při natěračských, lakýrnických a malířských pracích
(Risk assessment in coating, varnishing and painting works)
Bc. Ondřej Šilon prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Posouzení rizik závažné havárie při používání ethylenoxidu pro sterilizaci
(Risk Assessment of a Major Accident in Ethylenoxide Sterilization Processes)
Ing. Kateřina Symonová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Posouzení úrovně BOZP při provozu autoservisu a pneuservisu ve vybrané firmě
(Assessment of the level of occupational health and safety in the operation of car service and tire service in the selected company)
Bc. Ondřej Krucina Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení úrovně BOZP v domově pro seniory
(Assessment of the OHS level in a home for the elderly)
Bc. Lukáš Dyrčík Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Bakalářská
Požadavky BOZP na pracovišti s kolaborativními roboty
(OHS Requirements in the Workplace using Collaborative Robots )
Bc. Ing. Daniel Šafář Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Bakalářská
Pracovnělékařské prohlídky a posouzení způsobilosti k práci v Domově Jistoty, příspěvkové organizaci
(Labor medical examinations and fitness to work assessments in the Home of Jistoty, a contributory organisation)
Ing. Petr Bitala prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Stanovení sklonu bioodpadu k tepelnému samovznícení
(Assessment of the tendency of biowaste to thermal spontaneous combustion )
Ing. Leona Havlíčková Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Bakalářská
Školení zaměstnanců v oblasti BOZP s ohledem na nové technologie
(Training of Employees in the Field of OHS with regard to New Technologies)
Bc. Lenka Skalíková Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Bakalářská
Zajištění zaměstnanců při údržbě technologického zařízení ve výšce a nad volnou hloubkou
(Ensuring employees in the maintenance of technological equipment at height and above free depth)
Ing. Lenka Nieslaniková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zavedení nového způsobu hodnocení rizik ve společnosti
(Implementation of a new way of risk assessment in the company)
Bc. Filip Černohorský Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Zavedení systému BOZP ve firmě s malým počtem zaměstnanců
(The introduction of the OSH system in company with a small number of employees)
Ing. Lukáš Klieštik Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zdravotní rizika při nástřiku armatur
(Health Risks Associated with spraying of fittings)
Bc. Lukáš Musil Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení dodržování plánu BOZP zhotoviteli na vybrané stavbě
(Evaluation of compliance of the OHS plan by contractors on selected construction side)
Bc. Ondřej Bartoň Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zlepšení současného stavu BOZP u výrobní linky ve vybrané společnosti
(Improvement of the current OHS performance of the production line in the selected company)
Bc. Simona Kopová Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Bezpečné pracovní postupy při provozování technického zařízení na zavlažování travnaté plochy fotbalového stadionu
(Safe working procedures for the operation of technical equipment for watering lawns football stadium)
Bc. Martina Dlouhá Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Digitální nástroje posouzení rizik pro kadeřnické služby
(Digital tools for occupational risk assessment in hairdressing services)
Bc. Božetěch Zdražil Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Diplomová
Hodnocení expozic elektromagnetického záření v kampusové síti 4G-5G
(Assessment of Exposure to Electromagnetic Radiation from "Campus Network 4G-5G" )
Ing. Pavel Šuška Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Diplomová
Hodnocení rizik tlakové stanice amoniaku
(Risk assessment of ammonia pressure station)
Ing. Klára Hanková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Chování tlakových nádob při teplotním zatěžování a průstřelu
(Behavior of pressure vessels during thermal loading and penetration)
Bc. Ondřej Kamlar Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Implementace ergonomie do praxe s využitím nástrojů definovaných v ČSN ISO 45001
(Implementation of ergonomic into practice with usage of instruments which are defined in ČSN ISO 45 001)
Bc. Matouš Cigánek Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Karty rizik pro pracoviště na výrobu chytrého rozvodu energie kotlů
(Risk cards for workplaces for the production of smart energy distribution of boilers)
Bc. Pavlína Kyšová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Měření výskytu nanočástic v pracovním ovzduší se zaměřením na dřevozpracující a strojírenský průmysl
( Nanoparticles measurement in the working atmosphere with a focus on the woodworking and engineering industries)
Bc. Ondřej Chromečka Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Diplomová
Možnosti prevence muskuloskeletálních obtíží ergonomickými přístupy na vybraném pracovišti
(Possibilities of MSDs prevention with ergonomic approaches in selected workplace)
Mgr. Ing. Kristýna Vavrečková Diplomová
Návrh elektronického systému evidence účastníků kontrolních dnů na stavbě v době pandemie
(Proposal of an electronic system for registering participants in inspection days at the construction site during a pandemic)
Bc. Matěj Klupa Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh optimálního strukturovaného obsahu školení řidičů
(Design of optimal structured content of driver training)
Bc. et Bc. Michal Varnavčin doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Návrh systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení
(Draft safe systems of work for lifting equipment)
Ing. Tomáš Srovnal Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Navržení nástroje pro zvýšení efektivnosti při vzájemném informování zaměstnavatelů o rizicích a přijatých opatřeních na pracovišti
(Devising tools to increase efficiency in mutual informing employers about he risks and the measures taken at the workplace)
Bc. Dušan Chovanec Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Plán BOZP na stavbě chaty horské služby
(OHS plan for the construction of a mountain rescue service cottage)
Bc. Prokop Liška prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Prevence rizik při výrobě pevné lékové formy se zaměřením na expozici chemickým látkám
(Risk Prevention in the Production of Solid Dosage Form Focusing on Exposure to Chemicals)
Bc. Alena Francúzová Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Diplomová
Rizika spojená s manipulací bateriových článků
(Risks associated with the handling of battery cells)
Bc. Alžbeta Speváková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Specifika pracovních rizik chráněných dílen
(Specifics of Occupational Hazards in Workplaces with the Disabled)
Ing. Lucie Dudová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Systém MEDIC – hlídání osamocených pracovníků
(MEDIC system - guarding of lone workers)
Bc. Roman Hašek Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Systém školení BOZP externích zaměstnanců v hutním průmyslu
(Health and safety training system for external employees in the metallurgical industry)
Ing. Tereza Humplíková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Školení BOZP formou e-learningu pro lékárníky
(OSH Training in the Form of E-learning for Pharmacists)
Bc. Nikola Vlachová Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Diplomová
Technické požadavky kmenové pásové pily ve vztahu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
(Technical requirement of a log band saw in relation to safety and health protection )
Bc. Michal Procházka doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Úprava obsahu písemných pokynů pro řidiče
(Modification of the content of written instruction for drivers)
Bc. Tereza Koubková doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Vliv přídavku biopaliva do benzínu na dolní mez výbušnosti
(The effect of the addition of biofuel to gasoline on the lower explosion limit)
Bc. Barbora Tomanová Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Zavedení dokumentace BOZP a PO v podniku na základě systémové analýzy vybraných právních požadavků
(Implementation of occupational health & safety and fire documentation based on system analysis of legal requirements)
Bc. Miroslav Němeček Ing. Zuzana Svobodová Diplomová
Způsoby řízení koordinačních rizik na staveništi
(Ways of managing coordination risks on the construction site)
Bc. Petr Ježek prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza pracovní úrazovosti v podniku na výrobu pneumatik
(Analysis of injuries at work in the tire manufacturing company)
Ing. Ivana Láníková Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Bakalářská
Analýza rizik laboratoří v obrazech provozu
(Risk analysis of laboratories in images of working)
Bc. Martina Pekrová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Aplikace požadavků NV č. 378/2001 Sb. pro strojní zařízení
(Application of requirements of Government Regulation no. 378/2001 Coll. for machinery)
Bc. Kateřina Galetková Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní požadavky na provoz administrativního objektu
(Safety Requirements for the Operation of the Office Building)
Bc. Petr Kubovič Bakalářská
Ergonomická rizika u operátorů výroby
(Ergonomic risks of production operators)
Bc. Tereza Mičkalová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení osvětlení vodohospodářské laboratoře
(Lighting Evaluation of Water Management Laboratory)
Bc. Alžběta Ferenčíková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení rizik CNC řízeného pálicího stroje
(Risk Assessment of CNC Controlled Cutting Machine)
Bc. Jana Folvarčná prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Monitorování sorpčních vlastností biocharu na vybraných látkách
(Monitoring of sorption properties of biochar on selected substances)
Ing. Jan Slaný Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Bakalářská
Muskuloskeletární poruchy a možnosti jejich prevence u ručních nástrojů
(Musculosceletar disorders and possibilities of prevention)
Bc. Tomáš Pitřík prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Bakalářská
Návrh bezpečného pracovního postupu při přibližování dřeva koňským potahem
(Proposal of a safe working procedure for approaching wood by horse coat)
Bc. Kateřina Židková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečnostně technického provozního předpisu pro areál třídící linky
(Proposal of safety-technical operating regulation for the sorting line area)
Bc. Kamila Slatinská Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečných pravidel organizování dopravy ve firmě s polygonem bezpečné jízdy
(Devising safe rules for transport organization at a company with safe driving centre)
Bc. Filip Berger Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh nového systému hlášení skoronehod
(Suggestion of the new tool for near miss reporting)
Bc. Petra Bartoňková Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Návrh opatření na odstranění pracovních rizik při souběhu více technických zařízení na jednom pracovišti
(Detection and proposal for elimination of occupational hazards in case of concurrence of several technical devices at one workplace)
Bc. Miloslav Huml Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh provozně bezpečnostního předpisu zaměstnavatele pro pracoviště nabíjecí stanice
(Proposal of Operational Safety Rule to Employers for Workplace Charging Station)
Bc. David Cileček prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Návrh Systému bezpečné komunikace pro jeřábníky a vazače
(Proposal of safe communication for crane operators and navigators)
Bc. Petra Koprnová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh zefektivnění školení k provozu vysokozdvižných vozíků
(Proposal to streamline the training for the operation of forklifts)
Bc. Samuel Kričko Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh způsobu hodnocení nových OOPP při zavádění do provozu
(Proposal of effective evaluation of PPE during putting into operation)
Bc. Peter Očko Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Nebezpečné látky vznikající při 3D tisku
(Hazardous substances occurring during 3D printing)
Bc. Miroslava Vystrčilová Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Bakalářská
Obrazová metodická pomůcka analýzy rizik - Liberty Ostrava a.s.
(Pictorial methodical tool for risk analysis - Liberty Ostrava Inc.)
Bc. Patrik Mácha Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace práce z pohledu lokální svalové zátěže
(Optimization work for reducing local muscular load)
Bc. Barbora Jedličková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Plynné zplodiny tepelného rozkladu rostlinných olejů
(Gaseous products of thermal decomposition of vegetable oils)
Ing. Tereza Skurzoková Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Bakalářská
Posouzení a návrh bezpečného pracovního postupu pro obsluhu víceúčelové vakuové kalící pece
(The assessment and proposal of a safe working procedure for the operation of the multi-purpose vacuum hardening furnace)
Bc. Milada Zemanová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení úrovně BOZP ve vybraném školském zařízení
(Evaluation of the Quality of OSH in Selected School)
Bc. Antonín Staněk Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení zavedení managementu BOZP do systému řízení výrobního podniku
(Evaluation of OSH management introduction into the system management of the production enterprise)
Bc. Petr Matyáš Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Požadavky na obsluhu řetězové pily
(Requirements for chainsaw operation)
Ing. Simon Bujoch Bakalářská
Průmyslové odpadní vody v SEVESO objektech
(Industrial waste water in SEVESO establishments)
Ing. Zuzana Zajasová Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Bakalářská
Psychická pracovní zátěž jako jeden ze zdrojů psychického napětí operátora výrobní společnosti
(The Mental Workload as one of the Sources of the Psychic Tension of the Manufacturing Company Operator)
Bc. Nicol Mikesková Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Rizikové faktory pracovního prostředí ve slévárně
(Risk factors in the work environment of foundry)
Bc. Pavla Kondrčíková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Řešení problematiky BOZP ve stavebním bytovém družstvu
(Issues solution of OHS in building housing cooperative)
Bc. Tomáš Šoltys Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Určení bodu vzplanutí směsí metanolu s vodou metodou podle Abela
(Flash point determination of methanol-water mixtures by the Abel method)
Bc. Vojtěch Beilner Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Vliv koncentrace a objemu na výbuchové parametry vybraných látek
(Effect of of concentration and volume on explosion parameters of selected substances)
Bc. Jan Olšar Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Bakalářská
Vyhledání, analýza a vyhodnocení pracovních rizik při obsluze zdvihacích zařízení a manipulaci s břemeny
(Searching, analyzing and evaluating of workplace hazards in operation of lifting equipment and load handling)
Bc. Radovan Martínek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení pracovní úrazovosti na vybraných pracovištích v nemocnici
(Evaluation of work injury rate at selected workplaces in the hospital)
Bc. Kamila Keprtová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Zajištění skladování a používání nebezpečných látek ve zvoleném areálu
(Ensuring the storage and use of hazardous substances in the selected area)
Ing. Denisa Maniková doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Zhodnocení faktoru fyzické zátěže
(Physical load factor assessment)
Ing. Richard Štěrba Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Zjištění, analýza a hodnocení pracovních rizik při výrobě průmyslových iniciátorů
(Detection, analysis and evaluation of work risks during production of industrial initiators)
Bc. Karolína Brhlová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zpracování Místního řádu skladu
(Preparation of the Local Warehouse Guideline )
Ing. Zuzana Gelnarová Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Aplikace prvků managementu rizik při zavádění EMAS u konkrétního právního subjektu
(Application of risk management elements in the implementation of EMAS for a specific legal entity)
Bc. Alžběta Frydrychová Ing. Jana Suchánková, Ph.D. Diplomová
Doba zpoždění iniciace a její vliv na minimální iniciační energii prachu
(The delay time of initiation and its influence on the minimum ignition energy of dust)
Bc. Lukáš Bajer Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Dopady klimatické změny na bezpečnost práce ve městech
(Climatic change impacts to the OHS )
Bc. Zdeněk Maléř prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová
Lesní požáry s dopadem na ekosystém a jejich prevence
(Forest fires with impact on the ecosystem and their prevention)
Bc. Jan Mirecki Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Metodická pomůcka pro tvorbu a aktualizace dokumentace ochrany před výbuchem
(The process of creating and updating documentation of explosion protection)
Bc. Martin Teplíček Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Metodická pomůcka pro volbu OOPP - Liberty Ostrava a.s.
(Methodological tool for selecting the PPE - Liberty Ostrava Inc.)
Bc. Jana Petrželová Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Metody a nástroje pro efektivní školení BOZP v podniku
(Methods and tools for effective OHS training in the enterprize)
Bc. Petra Lysková Mgr. Ivana Slováčková Diplomová
Návrh plánu BOZP při strojních opravách v oboru energetiky
(OSH plan proposal for machine repaire in power engineering )
Bc. Daniel Boudný Diplomová
Návrh provozně bezpečnostního předpisu zaměstnavatele pro pracoviště testovacího polygonu závěsné dráhy
(Proposal of operational safety rule to employers for workplace of testing polygon monorail)
Bc. Michaela Malysiaková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Návrh spolehlivého bezpečnostního systému při údržbě a opravách technických zařízení na vybraném pracovišti
(Identification of risks and implementation of safety system in technical equipment at selected workplace)
Ing. Eliška Minaříková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Porovnání přístrojů pro stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu
(A comparison device for determining the minimum ignition temperature of dust layer)
Bc. Petr Janík Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Posouzení rizik a zajištění bezpečné evakuace osob z administrativní budovy při vyhlášení mimořádné události
(Risk assessment and ensuring the safe evacuation of people from the administration building in case of emergency event)
Ing. Bc. Jana Sikora prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Posouzení využitelnosti vyčištěných městských odpadních vod k požárním účelům
(Assessment of the Usability of Treated Urban Waste Water for Fire Purposes)
Ing. František Ondrašík doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Posuzování a ošetření rizik při výrobě dětských hřišť
(Risk assessment and management associated with children´s playground production )
Bc. Sabina Grossová Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Diplomová
Pracovní expozice prachům vznikajícím v hutním průmyslu
(Occupational exposure to dusts generated in the metallurgical industry)
Ing. Aleksandr Kochnev Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Provozně bezpečnostní předpis pro galvanickou linku ve společnosti Magneton
(Operational and Safety Regulation for galvanic metal treatment in Magneton company)
Bc. Libor Liška prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Teoretická a experimentální studie vlivu přídavku oxidu uhličitého na výbušné vlastnosti směsi fosilních paliv a vzduchu
(Theoretical and experimental study on effects of carbon dioxide addition on explosion characteristics of fossil fuel-air mixture )
Ing. Žaneta Klečková Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Vliv iniciace na dolní mez výbušnosti hybridní směsi
(Effect of Ignition to the Lower Explosive Limit of a Hybrid Mixture)
Bc. Jana Keprdová Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení zkušebního provozu výdejních automatů na spotřební OOPP v Liberty Ostrava a.s.
(Evaluation of the test operation of dispensing automatic machines for consumer PPE in Liberty Ostrava Inc.)
Bc. Filip Gebhart Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení pracovníků v ohroženém prostoru stavebních strojů
(Securing workers in the endangered area of building machines)
Bc. Andrea Šišmová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zefektivnění kontroly BOZP při práci na staveništi
(Efficient Control of Occupational Health and Safety at Work on a Construction Site)
Bc. Andrea Fojtíková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza rizik modernizované válcovací tratě
(Risk Analysis of Modernized Rolling Track)
Bc. Prokop Liška Bakalářská
Bezpečnost provozu čistících stanic pro cisterny
(Safety service of tank cleaning stations)
Ing. Ingrid Böhmová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost provozu vysokohorských lanových drah
(The safety of the traffic of high-altitude cableway installations)
Marcel Vaněček Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Ergonomická analýza montážního pracoviště při jeho přijímání do sériové výroby
(Ergonomic analysis of the assembly workplace during accepting into series production)
Bc. Matouš Cigánek Mgr. Veronika Brancová Hase Bakalářská
Ergonomická analýza nepříznivých pracovních poloh a pohybů operátora při ruční manipulaci s potravinovými výrobky
(Ergonomic Analysis of Unfavorable Working Positions and Operator Movements in Manual Handling of Food Products)
Bc. Pavlína Kyšová Bakalářská
Hodnocení efektivity přístupů pro snižování pracovní expozice nanostrukturovaným materiálům
(Efficiency assessment of approaches used for reducing the occupational exposure to nanostructured materials)
Bc. Lucie Tymráková Ing. Radka Přichystalová, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení rizik při provozu kuchyně společnosti Třinecké gastroslužby s.r.o.
(Risk assessment during kitchen operation of Třinecké gastroslužby s.r.o.)
Ing. Lucie Dudová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Identifikace a ergonomické hodnocení fyzické zátěže operátora při výrobě lehkých motorů
(Identification and Ergonomic Assessment of the Operator's Physical Load in the Production of Light Engines)
Bc. Barbora Tomanová doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Měření částic prachu menších než 10 µm v pracovním ovzduší
(Measurement of dust particles of less than 10 μm in the working enviroment)
Bc. Ondřej Chromečka Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Bakalářská
Metody a nástroje pro efektivní školení BOZP
(Methods and tools for effective OSH training)
Bc. Nikola Vlachová Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečných pracovních postupů pro obsluhu a údržbu kalandrovacího zařízení při zpracování gumárenských směsí
(Design of Safe Working Practices for Operation and Maintenance of Calendering Equipment for Processing of Rubber Mixtures)
Bc. Dušan Chovanec Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh dopravně provozního řádu pro Mondelez CR Biscuit Production s. r. o.
(The draft of transportation of operating rules for Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. )
Bc. Martina Dlouhá Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh Místního provozního řádu skladování surovin
(Proposal of the local warehouse regulations for storing materials)
Bc. Tereza Koubková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA
(Occupational risk assessment with the use of the OiRA web platform)
Bc. Božetěch Zdražil Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení pracovních rizik ve výrobě interiérových a exteriérových žaluzií
(Occupational Risk Assessment in Manufacture of Outdoor and Indoor Blind)
Bc. Petr Ježek prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Průvodce povinností výrobců strojních zařízení v oblasti zajištění BOZP
(Guide to the obligations of machinery manufacturers in the area of OSH)
Ing. Pavel Šuška Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Bakalářská
Příprava pracovního postupu při práci ve výškách na údržbě technologie pro úpravu kovů
(Preparation of Workflow at Working Height in Metal Processing Technology Maintenance)
Bc. Miroslav Němeček prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Psycho-sociální aspekty práce a pracovního prostředí operátora výrobní společnosti
(Psycho-social Aspects of the Work and Working Environment of the Manufacturing Company Operator)
Bc. Kristýna Poláková Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská
Souhrn požadavků právních předpisů pro hlavního zhotovitele stavby v rámci řízení BOZP u stavebních prací
(A summary of the requirements of the legislation for the principal contractor of the construction under OHS in construction works)
Bc. Matěj Klupa Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Systém školení BOZP v Charitě Studénka
(OSH training system in Charita Studénka)
Ing. Klára Hanková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Vliv vlhkosti na minimální iniciační energii prachu
(Influence of humidity on minimum ignition energy of dust)
Bc. Ondřej Kamlar Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Využití analýzy kořenových příčin pro šetření pracovních úrazů
(Application of Root Cause Analysis for Occupational Accident Investigation)
Ing. Tereza Humplíková Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Zajištění BOZP osamocených zaměstnanců na rizikových pracovištích
(Ensuring OSH of Single Employees in Risk Workplaces)
Bc. Roman Hašek Bakalářská
Zavedení požadavků ČSN ISO 45001 v korporatní společnosti
(Implementation of the requirement of ISO 45001 in corporation companies)
Bc. Michal Procházka doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Zhodnocení pracovních rizik v laboratořích
(Risk Assessment in Laboratories)
Bc. Alžbeta Speváková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Zjištění, analýza a vyhodnocení pracovních rizik u vybraného potravinařského stroje
(Identification, Analysis and Evaluation of Occupational Risks of Selected Food Machine)
Ing. Tomáš Srovnal Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Analýza k zajištění vyšší uplatnitelnosti absolventů do praxe v kontextu Průmyslu 4.0
(Analysis to Enhance Higher Liability of Graduates in Practice in the Context of Industry 4.0)
Ing. Veronika Hejdová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Analýza rizik aerobního-anaerobního rotačního bioreaktoru
(Risk analysis of aerobic-anaerobic rotational bioreactor)
Ing. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA Diplomová
Bezpečné postupy provádění výškových prací na vodních elektrárnách
(Safe procedures of implementation of work at heights on the hydropower plants)
Bc. Pavel Zuček Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Bezpečné skladování nebezpečného zboží během kombinovaného transportu
(Safe storage of dangerous goods during combined transport)
Bc. Ludmila Kubesová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Bezpečné skladování vybraného biologického produktu z hlediska samovznícení
(Safe storage of biological product in terms of self-ignition)
Bc. Adéla Kunstová Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost práce na robotizovaném pracovišti s ohledem na Průmysl 4.0
(Occupational Safety at the Robotic Workplace with regard to Industry 4.0)
Bc. Luboš Gloser Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Diplomová
Doplnění offline programu pro těžební činnost o požadavky BOZP
(Addition of health and safety requirements into the offline program for timber logging)
Bc. Vojtěch Jurča Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Efektivita protihlukových opatření v pracovním prostředí
(Effectiveness of noise barrier in work environment)
Bc. Petr Michalík Mgr. Veronika Brancová Hase Diplomová
Hodnocení pracovních rizik ve vybraném průmyslovém provozu pro pracovní polohy
(Occupational Risk Assessment in Selected Industrial Operations for Working Positions)
Bc. Lukáš Duda Diplomová
Komparativní studie výbuchových parametrů směsí konstitučních izomerů propanolu se vzduchem
(Comparative Study on the Explosion Characteristics of Propanol Isomer-Air Mixtures)
Bc. Jiří Celner Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Návrh bezpečných pravidel pro provoz a užívání In-Line drah ve vybraném sportovním areálu
(Draft safety rules for the operation and use of In-Line runways in a selected sport complex)
Bc. Jakub Anděl Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky řízení BOZP ve strojírenském podniku
(Proposal of the OSH management methodology in the engineering company)
Ing. Josef Sokol prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Diplomová
Návrhy pro zlepšení úrovně BOZP v konkrétním podniku
(Proposals to improve the level of OSH in a concrete company)
Bc. Ondřej Diblík Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Diplomová
Výbuchové parametry směsí uhlovodíku se vzduchem za nízkých počátečních teplot
(Explosion parameters of a propan in air mixtures at low initial temperatures)
Bc. Filip Kmošek Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Výbušnosti v procesu tryskání v závislosti na druhu abraziva
(Explosion in the process of blasting depending on the type of abrasive)
Bc. Nikola Matýsková doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. Diplomová
Využití FTIR analýzy plynných zplodin termického rozkladu biologických produktů
(Usage of FTIR analysis of gaseous products occurring during thermal decomposition of biological products)
Ing. Patrik Zamecznik Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Diplomová
Zajištění laserového zařízení z hlediska BOZP na pracovišti
(The safety of laser equipment in the workplace)
Bc. Jiří Šindel Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Základní požadavky na bezpečnost výstavby plynárenských zařízení
(Basic safety requirements for the construction of gas facilities)
Ing. Jakub Biolek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zhodnocení požadavků technických předpisů a podmínek BOZP při obsluze a údržbě vstřikovacích lisů na vybraném pracovišti
(The assessment of the requirements of technical regulations and OSH conditions in the operation and maintenance of injection molding machines at the selected workplace)
Bc. Tomáš Lux Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zplodiny nízkoteplotního samozáhřevu drceného dřeva
(Gaseous combustion products of low-temperature self-heating of crushed wood)
Bc. Jan Műther Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Efektivní systém školení BOZP v podniku
(Effective OSH training system in the enterprise)
Bc. Libor Liška Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Ergonomická analýza vybrané pracovní pozice se zaměřením na hodnocení pracovních poloh a manipulace s břemeny
(Ergonomic Analysis of the Job Position With a Focus on Assessing Work Positions and Handling Loads)
Bc. Alžběta Frydrychová Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení lokální svalové zátěže horních končetin operátorů výroby v rámci ergonomické analýzy
(Evaluation of Local Muscular Load on the Upper Limbs of the Manufacturing Operator by Ergonomic Analysis)
Bc. Andrea Fojtíková Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení nebezpečných vlastností zplodin hoření vybraných druhů dřeva
(The evaluation of fire gas hazardous properties of selected wood species )
Ing. Žaneta Klečková Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení pracovní expozice prachům vznikajícím při zemědělské činnosti
(Assessment of dust occupational exposure arising during agricultural activities)
Ing. Eliška Minaříková Mgr. Veronika Brancová Hase Bakalářská
Hodnocení pracovních poloh operátora metodikou OWAS
(Operator Position Evaluation by OWAS Methodology)
Bc. Jana Petrželová Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Bakalářská
Lesní požáry a jejich vliv na životní prostředí
(Forest fires and their impact to the environment)
Bc. Jan Mirecki Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečných pracovních postupů při práci a manipulaci se sádrokartonovými panely
(Design of Safe Working Practices for Work and Handling of Plasterboard Panels.)
Bc. Radek Chytil Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh katalogu pro stanovení bezpečnosti dočasných stavebních konstrukcí
(Design of a Catalogue to Determine the Safety of Temporary Building Structures)
Bc. Filip Gebhart Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh praktického výcviku pro práce ve výškách s ohledem na rizikovost pracovní činnosti
(Design of Practical Training for Work in Heights regarding the Risk of Work activities.)
Bc. Marcel Zvarík Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení a návrh vhodných osobních ochranných pracovních prostředků při práci u skacích strojů
(Assessment and Design of Appropriate Personal Protective Equipment when Working with Twisting Machines)
Bc. Petr Janík Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení environmentálních dopadů požárů z pohledu ekotoxicity
(Environmental impact assessment of fires from the view of ecotoxicity)
Lukáš Tenk Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení možnosti výbuchu prachu při obrusu pneu ve společnosti Barum Continental s.r.o.
(Assessing the risk of dust explosion at tire grinding at Barum Continental s.r.o.)
Bc. Martin Teplíček Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Profesionální expozice prachu u chovatele a ošetřovatele skotu
(Professional exposure to dust of the beef cattle breeder and keeper)
Bc. Michaela Malysiaková Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Psychosociální rizika u zaměstnanců středního výrobního podniku
(Psychosocial risks of employees of a medium-sized manufacturing enterprise)
Bc. Petra Lysková Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Splnění požadavků předpisů EU u dováženého technického zařízení
(Compliance with the Requirements of EU Regulations of Imported Technical Equipment)
Ing. Bc. Jana Sikora Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Stanovení mikroklimatických podmínek ve velkoplošných sklenících
(Determination of microclimate conditions in large-scale greenhouses)
Bc. Andrea Šišmová Mgr. Veronika Brancová Hase Bakalářská
Verifikace stanovení teplot samovznícení pevného paliva
( Verification of determination of self – ignition temperature of solid fuels)
Bc. Michal Augustín Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Bakalářská
Vliv teploty na samovznícení vláknitých materiálů impregnovaných oleji
(The temperature influence on the spontaneous combustion of fibrous materials mixtures with oils )
Bc. Rostislav Kluz Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Vliv tvaru elektrody na minimální iniciační energii prachu
(Effect of electrode shape on minimum ignition energy of dust)
Bc. Lukáš Bajer Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Vylepšení současného stavu BOZP ve firmě na výrobu hřebíků se zaměřením na posouzení pracovník rizik
(Improvement of current state of OSH in firm on production of nails with focus on assessment of occupational risks)
Michal Kulišťák Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na vysokých školách
(Ensuring work safety and health protection at universities)
Bc. Zdeněk Maléř Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bakalářská
Analýza pracovních úrazů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.
(Analysis of Injuries at Work in the Company ŠKODA AUTO a.s.)
Bc. Kristina Dvořáková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Analýza rizik závažných havárií ve strojírenském podniku
(Risk Analysis of Major Accidents in the Mechanical Engineering Company)
Bc. Zdeňka Stalčíková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Analýza vlivu použité svařovací metody na úroveň expozice zaměstnance svářečským dýmům
(Analysis of the effect of the welding method on the level of the worker exposure to welding fumes)
Bc. Ondřej Merta Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Aplikace Certifikované metodiky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic u vybraných provozů
(Application of Certified Methodology for Providing Personal Protective Equipment in a Nano-Particle Environment at Selected Operations)
Bc. Eva Bařinová Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost práce při provádění činností na elektrických zařízeních ve výrobních podnicích - riziko zasažení elektrickým proudem
(Occupational safety during work performed on electrical equipment in manufacturing plants – risk of electric shock)
Bc. František Hataš Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Celkové hodnocení problematiky BOZP při stavební činnosti
(Overall Assessment of Occupational Health and Safety at Work in building activities)
Bc. Jiří Šomek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
DOMINO efekt v chemickém průmyslu
(DOMINO effect in the chemical industry)
Bc. Petra Šoupalová doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Evidence chemických látek a směsí zavedených do provozu ČEPRO a.s.
(Evidence of chemical substances and mixtures introduced into operation ČEPRO Inc.)
Ing. Andrea Neuwirthová Diplomová
Expozice jemným a ultrajemným částicím při kouření a porovnání použitých měřících technik
(Exposure to Fine and Ultrafine Particles during Smoking and Comparison of Used Measurement Techniques)
Ing. Karel Lustyk Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Diplomová
Hodnocení nebezpečí silniční přepravy nebezpečných věcí cisternami
(The danger assesment of dangerous goods road transport by tank)
Bc. Petr Pospíšil Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Hodnotenie kultúry bezpečnosti v priemyslových podnikoch
(Safety Culture Assessment in Industrial Companies)
Bc. Ivana Osadská prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Interakce průmyslových rizik vyplývajících ze zařízení a průmyslových objektů
(Interaction of Industrial Risks Arising from Equipment and Industrial Objects)
Bc. Pavlína Čechová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Management rizik souvisejících s přerušením provozu výrobního podniku
(Management of risk associated with the industrial manufacture downtime)
Ing. David Bartosz Ing. Radka Přichystalová, Ph.D. Diplomová
Měření částic prachu menších než 10 µm v pracovním ovzduší v dopravě s ohledem na fytotoxicitu částic
(Measurement of Dust Particles of less than 10 μm in Ambient Air in Transport with Regard to Particle Phytotoxicity)
Bc. Jakub Sirovátka Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Diplomová
Návrh bezpečného pracovního postupu při údržbě a opravách zásobníků sypkých hmot
(Designing a Safe Working Procedure for the Maintenance and Repair of Bulk Containers.)
Ing. Radim Schlinger Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh kategorizace prací pro pracoviště s výrobou pigmentů a barviv
(Proposal for work categorization on the workplace with the pigments and dyes production )
Bc. Jaroslav Student Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Návrh Směrnice BOZP pro externí pracoviště a pracoviště v prostorách zařízení Vězeňské služby ČR
(Proposal of the OSH guidelines for external workplace and workplace equipment in the premises of the prison service)
Bc. Jan Štefek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Plán BOZP pro konkrétní stavbu
(OSH plan for particular building )
Bc. Petr Lajčík doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Posouzení bezpečnosti plynové kotelny výrobního podniku
(Safety assessment of the gas boiler room in the manufacturing company)
Bc. Lukáš Bebčák Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Posouzení pracovních rizik v dřevozpracujícím průmyslu
(Occupational Risk Assessment in the Woodworking Industry)
Bc. Martina Kyseláková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Posouzení rizikových pracovních poloh logistického operátora metodou RULA
(Assessing the Risky Working Positions of a Logistics Operator Using the RULA Method)
Bc. Martin Hons Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Diplomová
Posouzení vybraných pracovních činností z hlediska BOZP ve společnosti TEPOSTOP, s.r.o.
(Assessment of Selected Work Activities in Terms of an OHS at TEPOSTOP, Ltd. )
Bc. et Bc. Jana Šoltová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Prevence závažných havárií skladu pohonných hmot
(Prevention of major accidents in fuel storage)
Bc. Vlastimil Brdička prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Profesionální expozice dřevnému prachu u podlaháře
(Occupational exposure to wood dust of the flooring installer)
Ing. Petra Moravanská Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Diplomová
Provoz bioplynových stanic v praxi
(Operation of biogas stations in practice)
Bc. Šimon Adámek doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Riziko hluku, vibrací a prachu na pracovišti pily
(Risk of noise, vibration and dust at the workplace of the sawmill)
Bc. Leo Matušínský Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Silniční přeprava nebezpečných věcí podle mezinárodní dohody ADR
(Road transport of dangerous goods under the international agreement ADR )
Bc. Adam Šalša Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Teploty vznícení směsi uhlovodíků vznikajících Fischer-Tropschovou syntézou
(Autoignition Temperature Data of Hydrocarbons from Fischer-Tropsch Synthesis)
Ing. Jan Poledník Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Vliv počáteční teploty na výbuchové parametry plynů
(Influence of initial temperature on gas explosion parameters)
Ing. Milan Kašuba Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Využití systému informačního modelování budov pro účely plánování bezpečnosti ve fázi zpracování projektové dokumentace.
(Use of Information Modeling of Buildings for Security Planning Purposes in the Project Phase)
Bc. Petr Zivčák Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza pracovních rizik a návrh opatření ve vybrané výrobní společnosti
(Analysis of occupational hazards and proposal of measures in the selected production company)
Bc. Michal Soustružník Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost bioplynových stanic v ČR
(Safety of biogas plants in the Czech Republic)
Bc. Jan Kropáč Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení na stavbě
(Safety requirements for machinery at construction site)
Bc. Lenka Regentová Bakalářská
Bezpečnost práce při dostavbě a rekonstrukci rybolovného zařízení
(Work safety in the construction and reconstruction of fishing installation)
Bc. Sabina Grossová Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bakalářská
Ergonomie jako nástroj na eliminaci profesionálně podmíněných onemocnění
(Ergonomics as a Tool to Eliminate Professionally Mediated Diseases)
Bc. Ludmila Kubesová Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Bakalářská
Kategorizace prací a vyhodnocení dopadu moderní technologie na ochranu zdraví zaměstnanců při práci
(Work categorization and assessment of the impact of modern technology to protect the health of workers at work.)
Mgr. Marie Kubátová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Návrh interaktivní mapy pro vybrané pracoviště se záznamem vyhodnocených pracovních rizik
(Proposal of interactive maps for selected workplaces with a record of assessed occupational risks)
Bc. Nikola Matýsková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh Pravidel BOZP pro provoz regálových zakladačů ve vybrané firmě
(Proposal of OSH rules for stowing operations and assessment )
Bc. Tomáš Lux Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh provozního předpisu pro lakovnu automobilů
(Proposal of operating regulation for car paint shop)
Bc. Jana Keprdová Bakalářská
Návrh systému školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v areálu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava
(Proposal of the training for work at heights and over free depth in the area AMTPO)
Ing. Patrik Zamecznik Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologického pracovního postupu pro zvláštní případy těžby dřeva
(Proposal of technology workflow for special cases of timber logging)
Bc. Vojtěch Jurča Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh způsobu systémového řízení dokumentace BOZP
(Proposal of management system of OHS documentation)
Jakub Rozehnal Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bakalářská
Porovnání metod pro testování sklonu k samovznícení nebezpečných látek při dopravě
(The comparison of testing methods of self- heating dangerous substances during their transport)
Bc. Jan Műther Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Provozování soustruhů dle technických požadavků nově přijaté evropské normy
(Operation of lathes according to technical requirements of newly adopted European standards)
Bc. Jiří Šindel Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Průvodce povinností vedoucího zaměstnance v oblasti zajištění BOZP na staveništi
(Guidance for senior employees on their responsibilities in OSH on contruction site)
Bc. Luboš Gloser Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Tvorba bezpečnostních hlukových map pracovního prostředí
(Formation of safety noisy maps in occupational environment)
Bc. Petr Michalík Mgr. Veronika Brancová Hase Bakalářská
Vliv komunikačních bariér na kvalitu a bezpečnost činnosti
(The Impact of Communication Barriers on the Quality and Safety Operations)
Bc. Adéla Kunstová Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení pracovních rizik při automatickém měření hutních výrobků
(Evaluation of occupational hazards for automatic measurement of metallurgical products)
Bc. Lukáš Duda Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Vylepšení současného stavu BOZP v prodejně elektro se zaměřením na posouzení pracovních rizik
(Improvement of current state of OSH in electronics shop with focus on assessment of occupational risks)
Bc. Ondřej Diblík Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při výrobě práškových barev
(Ensuring safety in the production of powder coatings)
Ing. Jakub Biolek doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Zajišťování BOZP při montáži a používání lešení
(Ensuring OSH during assembly and use of scaffolding)
Lukáš Holík Bakalářská
Zajišťování BOZP při provádění prací na zařízeních pod nízkým a vysokým napětím
(Ensuring OSH when working on the unit under low and high voltage)
Bc. Pavel Zuček Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zjištění, analýza a vyhodnocení pracovních rizik v masném průmyslu
(Identification, analysis and evaluation of the working risks in the meat industry)
Jan Linhart Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Analýza a hodnocení pracovních rizik dopravních policistů
(Analysis and evaluation of occupational hazards of traffic policemen)
Ing. Karel Řezník Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Analýza psychické zátěže a stresu v pracovních podmínkách České pošty
(Analysis of Mental Strain and Stress in the Working Conditions of the Czech Post)
Bc. Karel Kawulok Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost při provozu CNG stanic
(Safety during the operation of CNG stations)
Bc. Martin Štefek doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Bezpečnost při výstavbě a uvádění do provozu CNG stanic
(Safety during the construction and commissioning of CNG stations)
Bc. Michaela Korčáková doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Dodržování BOZP při pohybu v kolejišti a na silnici v areálu hutního podniku
(Occupational Health and Safety for Movement on the Railyard and Roads in the Area of Metallurgical Enterprise)
Bc. Martin Vaněk prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Environmentální bezpečnost z pohledu nedostatečně zlikvidovaných ropných vrtů
(Environmental security in terms of inadequate disposal oil wells)
Ing. Hana Buba Ing. Barbora Martiníková, Ph.D. Diplomová
Ergonomie jako součást firemní kultury podniku
(Ergonomics as Part of the Corporate Culture of the Company)
Bc. Marek Tajzler Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Diplomová
Metody analýzy kořenových příčin havárií v průmyslu
(Root cause analysis method of accidents in the industry)
Ing. Vít Klečka Ing. Barbora Martiníková, Ph.D. Diplomová
Minimální iniciační energie směsi hořlavých prachů
(Minimum Initiation Energy of Mixtures of Combustible Dusts )
Bc. Jan Božek Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Modelování úniku chemických látek v bezpečnostním inženýrství
(Methods for modelling chemical spill in safety engineering)
Bc. Ondřej Jochymek Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Možnosti použití georadaru v bezpečnostním inženýrství
(The possibility of using ground penetrating radar in safety engineering)
Bc. Jakub Kuljovský doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Nástroje Control Banding v managementu zdravotních rizik vyráběných nanomateriálů
(Control Banding Tools in occupational health risk management of engineered nanomaterials)
Bc. Michaela Jonášová Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Diplomová
Návrh elektronického systému vstupního školení BOZP pro externí pracovníky ve firmě
(The proposal for computerising of OHS induction training for external staff in the company)
Bc. Tomáš Červinka Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh Místního řádu skladu pro skladování materiálu a výrobků
(Proposal of the local warehouse regulations for storing materials and products)
Bc. Simona Saňáková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh přehledného souhrnu legislativních a administrativních povinností vedoucího zaměstnance v BOZP
(Proposal of lucid summary of legislative and administrative duties of the head of the OSH)
Bc. Denisa Dimitrovová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh řízení vnitropodnikové dopravy z pohledu BOZP
(Proposal of internal transport management in terms of OSH)
Bc. Gabriela Hercíková Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Diplomová
Návrh Systému bezpečné práce k používání autojeřábu na pracovišti
(Proposal of the safe systems of work to use a crane at work)
Bc. Michaela Jiříčková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Negativní dopady požárů na životní prostředí
(Negative environmental impacts of fires)
Bc. Miroslava Dočekalová Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Posouzení rizik a návrh bezpečnostních opatření při výrobě viskózové buničiny
(Risk Assessment and Proposal of Safety Measures in the Production of Viscose Pulp)
Bc. Dalibor Slahúčka Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Diplomová
Posouzení technického zařízení z hlediska BOZP
(Assessment of technical installations in terms of occupational health and safety )
Bc. Patrik Nowak Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Posouzení zdravotních rizik spojených s jateční výrobou
(Assessment of the health risks associated with slaughter production)
Bc. Jan Navrátil Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Provoz výtahů a jejich technologická rizika
(Operation of elevators and technological risks)
Ing. Jiřina Němcová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Pyrotechnická iniciace prachovzdušných směsí
(The pyrotechnic ignition of dust-air mixtures)
Ing. Vojtěch Jankůj, Ph.D. Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Riziko výbuchu bioplynu v zemědělských bioplynových stanicích
(Risk of explosion of biogas in agricultural biogas plants)
Ing. Adam Chyla Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Systémové řízení BOZP ve společnosti CIE Unitools Press, a.s.
(Safety management system at CIE Unitools Press, a.s.)
Bc. Zdeněk Plesník Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Vliv inertní látky na požárně technické parametry prachu
(The influence of inert material on fire technical parameters of dust)
Bc. David Káňa Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Využití biocharu ve vztahu k ochraně životního prostředí
(Use of Biochar in relation to the environment protection)
Bc.Ing. Anna Fojtíková doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Zhodnocení potenciálních nebezpečných stavů rozvodů koksárenského plynu
(Evaluation of potential hazardous situations coke gas distribution pipeliens)
Bc. Libor Baláš prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza pracovních rizik při distribuci tepelné energie
(Analysis of occupational risks in the distribution of thermal energy)
Ing. Milan Kašuba Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečná přeprava pohonných hmot po silnici podle smlouvy ADR
(Safe transport of fuel by road according to the European Agreement ADR)
Ing. Andrea Neuwirthová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečné používání stavebních strojů na stavbách a pozemních komunikacích.
(Safe use of construction machinery on construction sites and roads.)
Bc. Jakub Anděl Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečné pracovní postupy při zpracování technické pryže
( Safe working practices for technical rubber processing.)
Bc. Lukáš Bebčák Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost práce a procesů v ordinaci praktických lékařů
(Occupational safety and processes in general practitioners surgeries)
Bc. Leo Matušínský Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost při provozu bioplynových stanic
(Safety during the operation of biogas stations)
Bc. Šimon Adámek doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Bezpečnost při výstavbě a uvádění do provozu bioplynových stanic
(Safety during the construction and commissioning of biogas stations)
Bc. Petr Lajčík doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Ergonomická analýza vybraných pracovních činností podniku
(Ergonomic Analysis of the Selected Work Activities in the Company)
Bc. Filip Kmošek Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Bakalářská
Identifikace a vyhodnocení rizik na vybraném pracovišti v a.s. Škoda Auto
(Identification and assessment of risks in the selected workplace a.s. Škoda Auto)
Bc. Kristina Dvořáková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Identifikace příležitostí ke zvyšování kvality a bezpečnosti práce ve firmě JSB Match Diabolo s.r.o.
(Identifying opportunities to improve quality and safety in company JSB Match Diabolo Ltd.)
Vojtěch Novák Ing. David Vykydal, Ph.D. Bakalářská
Informační a osvětové nástroje pro podporu BOZP v podniku
(Informational and Educational Tools for OSH Promotion in the Enterprise)
Ing. Petra Moravanská Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Kategorizace prací ve výrobě desek pro bezvodý ofsetový tisk
(Work Categorization in Production of Plates for Waterless Offset Printing)
Bc. Pavel Indrák Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Komplexní zajištění BOZP při výstavbě a instalaci veřejného osvětlení
(Comprehensive ensuring OHS during street lighting construction and installation)
Bc. Jiří Šomek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Kontrola stavu BOZP na staveništi
(The Inspection of OSH at the Construction Site)
Josef Dittrich Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Možnosti infračervené spektrometrie s metodou ATR pro hodnocení oxidace
(Capabilities of Infrared Spectrometry with ATR Method for Oxidation Assessment)
Ing. Jan Poledník Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Nakládání s odpady ve sběrném dvoře
(Waste management in the recycling center)
Bc. Eva Bařinová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečných pracovních postupů při manipulaci a převážení břemen pomocí vysokozdvižného vozíku
(A proposal for the safe work practices when handling and transporting loads using a forklift truck)
Ing. Radim Schlinger Bakalářská
Návrh Místně provozního bezpečnostního předpisu u skládací poloautomatické linky na výrobu drátu
(Draft Local operating safety regulation for a semi-automatic folding line for wire production)
Bc. Pavlína Čechová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh Místního provozního bezpečnostního předpisu při práci se silničními stroji na vybraném pracovišti
(Draft safety technical operating regulations for work with road machines on the selected site)
Bc. Petr Zivčák Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh Systému bezpečné práce u zdvihacích zařízení
(The design of a System of safe work for lifting equipment)
Bc. Jiří Hurta Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh způsobu organizace práce a bezpečného pracovního postupu pro práce nad volnou hloubkou.
(Proposed method of organisation of work and the safe work procedure for work over free depth.)
Pavel Žabenský Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Ochrana zdraví zaměstnanců provádějících svařování ocelových konstrukcí
(Protecting the health of employees performing welding of steel structures)
Bc. Ondřej Merta Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bakalářská
Posouzení fyzické zátěže u ošetřovatelek v pečovatelském domově
(Assessment of Physical Work Load among Nurses in the Nursing Home)
David Kittel Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Požadavky na pracovní podmínky v halových kancelářích
(Requirements on Working Conditions in the Office Hall)
Ing. Pavel Láhner Bakalářská
Preciznost měření teploty samovznícení metodou Mackey test
(The measurement precision of self-heating temperature using Mackey test method)
Bc. Adam Šalša Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Příručka základních povinností vedoucího pracovníka v oblasti BOZP
(Handbook of Basic Responsibilities of a Senior Executive in OSH)
Martin Hověžák Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Rizikové faktory pracovního prostředí v dřevozpracujícím průmyslu
(Risk factors of working environment in the woodworking industry)
Bc. Martin Hons Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bakalářská
Stanovení bezpečného pracovního postupu při montáži regálových systémů ve vybrané firmě
(Determination of safe working procedure for installing racking systems in a selected company)
Bc. Jiří Celner Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Stanovení teploty vzplanutí ternárních směsí alkoholů
(Determination flash point of ternary mixtures of alcohols)
Bc. Petra Šoupalová doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Vyhodnocení pracovních rizik na vybraném pracovišti ve výrobním provozu a.s. ArcelorMittal
(Evaluation of occupational risks on the selected site in the production unit of joint-stock company ArcelorMittal)
Bc. Ivana Osadská Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zajištění BOZP při provádění injektážních a sanačních prací.
(Ensuring OHS in grouting and rehabilitation operations.)
Ing. Karel Lustyk Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zjištění a rozbor pracovních úrazů ve s.r.o. Siemens Frenštát pod Radhoštěm
(The findings and analysis of occupational accidents in sro Siemens Frenštát pod Radhoštěm)
Ing. Marek Milich Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Aplikace procesu řízení rizik v rámci železniční přepravy
(Application of risk management process within rail transport )
Bc. Radovan Liberda Ing. Barbora Martiníková, Ph.D. Diplomová
Bezpečné provozování komunikací, nakládacích a vykládacích prostorů a ramp ve výrobním podniku
(Safe operation of roads, loading and unloading bays and ramps in the manufacturing plant)
Bc. Jakub Pačkovský Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost práce v zemědělství při činnostech spojených s rostlinnou výrobou
(Occupational safety in agriculture activities associated with crop production)
Bc. Michal Rychlík Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost železniční přepravy nebezpečných látek na území města Ostravy
(Safety of Railway Transportation of Hazardous Substances of Ostrava City Area)
Bc. Pavel Klapil prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Dolní mez výbušnosti hybridní směsi
(Lower Explosive Limit of a Hybrid Mixture )
Bc. Petra Skočovská Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Experimentální stanovení dolní meze výbušnosti binárních směsí
(Experimental determination of the lower explosive limit of binary mixtures)
Bc. David Talaš Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Kategorizace prací v nové výrobní hale sušenek pro zajištění bezpečnosti
(Categorization works in the new production hall of biscuits for ensuring safety)
Ing. Pavel Szotkowski doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Měření emisí částic menších než 10 µm z malých spalovacích zařízení s ohledem na distribuci škodlivin
(Measurement of emissions of particles smaller size than 10 µm from small combustion equipments with regard to distribution of pullutants)
Ing. Kateřina Vlčková Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. Diplomová
Možnost kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi
(The possibility of nanoparticle leakage to the working environment )
Ing. Adéla Petrová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Návrh interního předpisu k zabezpečení strojů a technických zařízení při odstavování od zdrojů energie
(Draft internal regulation for the protection of machinery and technical equipment when disconnecting from sources of power)
Ing. Lumír Vavrečka Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Nebezpečí spojená se záhřevem průmyslově používaných kapalin
(Hazards associated with heating liquids industrially used )
Bc. Martin Krejčiřík Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Plán BOZP na staveništi v návaznosti na novou právní úpravu
(OSH Plan for a Construction Site in Connection with a New Legal Regulation )
Bc. Klára Golabová Diplomová
Posouzení úrovně školení BOZP a jeho aplikace v praxi ve vybrané firmě
(Assessment of the level of OSH training and its application in practice in a selected company. )
Bc. Hana Milbergerová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Použití detekčního přístroje GasAlertMicro 5 PID v chemickém průmyslu
(The Use of a GasAlertMiro 5 PID Detector in the Chemical Industry)
Bc. Lubomír Vévoda doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Rizika spojená s prováděním sanačních prací technologií stříkání betonů
(Risks associated with the execution of remediation work by shotcrete technology )
Bc. Radek Tuška Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Vliv koncentrace směsí methanol a voda na jejich bezpečné používání
(The influence of concentration of methanol-water mixtures on their safe use )
Bc. Antonín Kluz Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Vliv stárnutí oleje na jeho sklon k samovznícení
(Influence of Oil Aging on Oil Susceptibility to Self-Ignition)
Bc. Radka Kopřivová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Vliv velikosti iniciační energie na výbuchové parametry plynů
(The influence of the size of initiation energy on the explosion parameters of gases )
Bc. Jakub Melecha Ing. Petr Lepík, Ph.D. Diplomová
Vyhledávání rizik při provozu výtahového zařízení
(Identification of Risks in Lift Operation )
Ing. Marek Běhůnek Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Zajištění BOZP na pracovišti při nakládce a vykládce materiálu přepravními prostředky
(Ensuring OSH in the workplace, in the course of material and burden loading and unloading with the use of means of transport )
Bc. Jakub Bečka Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Závislost minimální iniciační energie na granulometrii hořlavých prachových disperzí
(Dependence of minimum initiation energy on particle size of combustible dust dispersions )
Bc. Jan Švenda doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
"Bezpečnost v obrazech" - tvorba plakátů a filmů s bezpečnostní tématikou
(“Safety in Pictures” – Creation of Safety-Themed Posters and Films )
Bc. Denisa Dimitrovová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Analýza a hodnocení rizik při údržbě zeleně
(Analysis and Assessment of Greenery Maintenance Risks)
Bc. Karel Kawulok Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Analýza a návrh efektivnějšího systému BOZP v podmínkách společnosti Moraviapress, a.s. Břeclav
(Analysis of and Proposal for a More Effective OSH System in Conditions of Joint-Stock Company Moraviapress in Břeclav)
Ing. Karel Řezník Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bakalářská
Experimentální ověření efektu aditiv na hodnotu teploty vzplanutí směsí alternativních paliv
(Experimental Verification of the Effects of Additives on the Value of Flash Temperature of Alternative Fuel Mixtures)
Bc.Ing. Anna Fojtíková doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Lidský faktor v pracovním procesu podniku
(Human Factor in the Working Process of a Company)
Bc. Jan Navrátil Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Bakalářská
Management rizik při montáži ocelových konstrukcí na staveništi
(Management of occupational risks in assembling of steel constructions on site )
Bc. Daniel Spáčil Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečnostně provozního předpisu při provozování linky na montáž vysokozdvižných vozíků Linde
(A Draft Safety Operational Regulation for the Operation of Linde Forklift Assembly Line )
Bc. Michaela Jiříčková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečnostně technického provozního předpisu - skladovacího řádu ve firmě
(A Draft Safety Technical Operational Regulation – Storage Regulations for a Company)
Bc. Gabriela Hercíková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh pravidel BOZP pro obsluhu, opravy a údržbu pásových dopravníků při hornické činnosti
(Draft OSH Rules for Belt Conveyor Operation, Repairs and Maintenance in the course of Mining Activity)
Bc. Volodymyr Samarskyi Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při kácení a ořezu stromů mimo les
(A Proposal for Principles of Safety and Work Protection in Felling and Trimming Trees outside Forests)
Tomáš Prchlík Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení a vyhodnocení úrovně BOZP na pracovišti oprav a údržby motorových vozidel vybrané policejní služebny
(Assessment and Evaluation of OSH Level in the Workplace of Repairs and Maintenance of Motor Vehicles of a Selected Police Station)
Bc. Hana Kvapilová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení BOZP u výrobní linky na výrobu kompresorů
(OSH Assessment for a Compressor Manufacturing Line )
Bc. Simona Saňáková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení rizik u linky stříhání tkanin a návrh místního provozního bezpečnostního předpisu
(Risk Assessment for a Fabric Cutting Line and Proposal for a Draft Local Operation Safety Regulation)
Viola Němcová Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Přístup k modernímu syntetickému materiálu grafen-oxid (grafen) z pohledu BOZP se zaměřením na jeho ekotoxicitu
(Approach to the Modern Synthetic Material, Graphene Oxide (Graphene) from the Point of View of OSH with Focus on Its Ecotoxicity)
Bc. Lucie Masláková doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA Bakalářská
Riziko ionizujícího záření a bezpečnost a ochrana zdraví při práci v průmyslu
(The Risk of Ionizing Radiation and Occupational Health at Work in the Industry)
Bc. Tomáš Voráček doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Stres jako součást sociálně – psychologické oblasti pracovního prostředí
(Stress as Part of Social-Psychological Area of Work Environment)
Bc. Jan Foltýnek Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Bakalářská
Systémové řízení BOZP jako základ efektivního řízení bezpečnostních rizik v podniku
(OSH System Management as Basis of Effective Management of Safety Risks in a Company)
Ing. Adam Chyla Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bakalářská
Tvorba expozičního scénáře pro směsi nebezpečných látek podle nařízení REACH
(Generation of the Exposure Scenario for Mixtures of Dangerous Substances according to the REACH Regulation)
Ing. Zuzana Germanová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Verifikace parametrů pyrotechnických iniciátorů
(Verification of Parameters of Pyrotechnic Initiators)
Ing. Vojtěch Jankůj, Ph.D. Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Vstupní posouzení rizik v nově otevřeném pivovaru pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci
(Input Risk Assessment in a Newly Opened Brewery for Ensuring the Occupational Safety and Health of Employees)
Bc. Michaela Jonášová Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Vzájemná vazba rizika a přijatého opatření na pracovišti
(Interrelation between the Risk and the Measure Adopted in the Workplace)
Bc. Ondřej Jochymek Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení strojů a technických zařízení při jejich opravách a údržbě
(Risk Reduction for Machines and Technical Equipment in the course of Their Repairs and Maintenance)
Bc. Libor Baláš Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení technologie venkovního skladování kapalin
(Risk Reduction for Working Liquid Outside Storage Technology)
Bc. Michaela Korčáková doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při stavbě základů objektu pro bydlení
(Ensuring Safety in Laying the Foundations of a Building for Residential Use)
Bc. Miroslava Dočekalová Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení a výběr vhodných OOPP pro vytypovaná pracoviště ve firmě
(Evaluation and Selection of Suitable Personal Protective Equipment for Selected Workplaces in the Company)
Bc. Tomáš Červinka Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení systému pro správu školení BOZP ve výrobním podniku z pohledu jeho funkčnosti a efektivity pro koncového uživatele
(Evaluation of a System for the Administration of OSH Training in a Manufacturing Company from the Point of View of Its Functionality and Efficiency for the End User)
Bc. Martin Vaněk Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D. Bakalářská
Zjištění, analýza a vyhodnocení pracovních rizik u dělící linky ve firmě SSI Schäfer Hranice
(Occupational Risk Identification, Analysis and Assessment for a Cutting Line in the Company SSI Schäfer Hranice)
Bc. Monika Smrčková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Analýza a hodnocení rizik při přepravě nebezpečných látek po železnici
(Analysis and Assessment of Risks in the Transport of Dangerous Substances by Rail)
Ing. Veronika Schreiber doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Analýza rizik procesu tepelného zpracování
(Process Risk Analysis for a Heat Treatment)
Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D. doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Analýza rizik technologie venkovního skladování kapalin
(Risk Analysis for Liquid Outside Storage Technology)
Bc. Pavel Spisar doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Aplikace pravidel BOZP na Centrum strukturní biologie a Centrum neurověd na pracovišti CEITEC MU
(Application of OSH Rules to the Centre for Structural Biology and the Centre for Neuroscience in the CEITEC MU Workplace )
Ing. Barbora Loučková Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost při manipulaci a převážení dřeva nákladními automobily s hydraulickou rukou
(Safety in Wood Handling and Transferring by Crane Trucks)
Bc. Aleš Tomek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Definování bezpečnostních požadavků na pracovištích v uzavřených a stísněných prostorách
(Defining Safety Requirements in Workplaces in Closed and Confined Spaces)
Bc. Michal Čep Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Hodnocení rizik bioplynových stanic z hlediska možností exploze
(Risk Assessment for Biogas Stations from the Point of View of Possibilities of Explosion)
Bc. Monika Podstawková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Hodnocení zdravotních dopadů expozice toxických látkek pro účely nařízení REACH
(Assessment of Health Impacts of Toxic Substance Exposure for the Purposes of REACH Regulation)
Bc. Jitka Hladíková Ing. Radka Přichystalová, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace nouzového odvětrání výbušné koncentrace z lakovací linky Antifog
(Design for and Implementation of Emergency Ventilation to Reduce Explosive Concentration in the Case of Anti-fog Painting Line )
Bc. Dušan Gallík Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh systému řízení bezpečnosti práce provozu svařovny
(Design of a System of Occupational Safety Management for Welding Shop Operation)
Bc. Iva Halamková Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Návrh zabezpečení lisovacího zařízení na dotřiďovací lince plastů
(Design of Risk Reduction for Pressing Equipment in the Plastic Final Sorting Line )
Bc. Viktor Chalupa prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Navržení bezpečných pracovních postupů pro obecné činnosti údržby technických zařízení v návaznosti na analýzu rizik
(Proposal of Working Procedures for general Activities of Maintenance of Technical Equipment in Relation to Risk Analysis of this Equipment)
Bc. Václav Váňa Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Posouzení a návrh zlepšení úrovně BOZP u pracovníků provádějících servis a údržbu
(Assessment and Proposal of Increasing the OSH Level in the Case of Service and Maintenance Workers)
Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Ing. Jiří Vala, Ph.D. Diplomová
Posouzení rizik hutních procesů ve vztahu k externím službám BOZP a návrh opatření
(Risk Assessment for Metallurgical Processes in Relation to OSH External Services and Draft Measures)
Ing. Lucie Gřešková Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Požárně-technické charakteristiky brusného prachu
(Fire-Technical Characteristics of Grinding Dust)
Ing. Martina Šeděnková Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Snížení rizika brusného prachu ve strojním provozu
(Reduction of Grinding Dust Risk in Mechanical Engineering)
Bc. Lukáš Meixner Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Výpočetní nástroje pro citlivostní analýzy detailních modelů chemické kinetiky
(Computational Tools for Sensitivity Analyses of Detailed Models of Chemical Kinetics)
Bc. Václav Dohnalík doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Diplomová
Využití destrukce toxických odpadů na bázi aromatických látek z hlediska ochrany ŽP
(Utilisation of Destruction of Toxic Waste Based on Aromatic Substances from the Point of View of Environmental Protection)
Ing. Kateřina Zemanová doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Zavedení systému vyhodnocení efektivnosti uplatňovaní požadavků BOZP na pracovištích
(Introduction of a System of Evaluation of the Effectiveness of Application of OSH Requirements in Workplaces)
Ing. Kateřina Rezeková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zdravotní rizika expozice azbestu a její minimalizace
(Health Risks of Asbestos Exposure and its Minimization)
Bc. Tomáš Diblík Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza zdravotních rizik při opravách živičných povrchů na komunikacích
(Analysis of Health Risks Associated with Bitumen Road Surface Repairs)
Bc. Martina Vasilko Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Analýza zdravotních rizik v chemickém poloprovozu při výrobě farmaceuticky aktivních látek
(Analysis of Health Risks in a Chemical Pilot Plant when Manufacturing Pharmaceutically Active Substances)
Bc. Jiří Kubesa Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení zdravotních rizik v provozu ozónového bělení buničiny
(Assessment of Health Risks in the Ozone-Based Cellulose Bleaching Plant)
Ing. Adéla Petrová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Identifikace nebezpečí při výrobě dřevěných briket
(Identification of Hazards Associated with Wood Briquette Manufacturing)
Marek Kebísek Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP
(Classification of Substances and Mixtures according to CLP Regulations)
Ing. Pavel Szotkowski doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Komplexní hodnocení zdravotních rizik v zakázkovém stolařství
(Comprehensive Assessment of Health Risks in a Bespoke Joinery Workshop)
Bc. Martin Jaich Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečného pracovního postupu pro údržbu, seřizování a opravy kovoobráběcích strojů
(Draft Safe Work Procedure for the Maintenance, Setup and Repair of Metalworking Machines)
Bc. David Talaš Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečných pracovních postupů při opravě a údržbě zemědělských strojů
(Draft Safe Work Procedures for Repair and Maintenance of Agricultural Machines)
Bc. Dalibor Slahúčka Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh Metodiky BOZP pro obsluhu dřevoobráběcích strojů na učilišti
(OSH Methodology Proposal for Operators of Woodworking Machines at a Vocational School )
Bc. Hana Milbergerová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh metodiky BOZP ve firmě na výrobu mycích a čistících prostředků
(OSH Methodology Proposal for a Firm Manufacturing Washing and Cleansing Agents )
Bc. Jakub Bečka Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh pravidel BOZP při chovu a výcviku koní
(Draft OSH Regulations for Horse Breeding and Training)
Bc. Kateřina Kučerová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh systému bezpečné práce pro provoz jeřábů
(Design of a Safe System of Work for Crane Operation)
Bc. Martin Štefek doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Návrh systému řízení rizik mobilní drtící linky firmy COLAS Lomy a.s.
(Risk Management System Design for a Mobile Crushing Line of Company COLAS Lomy)
Petr Kolář Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Návrh systému řízení rizik v procesu přípravy vsázky ocelářské pece
(Design of a System for Risk Management in the Process of Preparation of Steelmaking Furnace Charge)
David Maláč Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Navržení systému a pravidel BOZP pro pohyb a činnost dodavatelských firem u výrobce automobilů
(Design of OSH System and Rules for the Movement and Activity of Firms of Suppliers in the Case of Automobile Manufacturers)
Bc. Radovan Liberda Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Převoz těžkých břemen pomocí zdvihacích zařízení
(Transport of Heavy Weights Using Lifting Equipment)
Ing. Lumír Vavrečka Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Stanovení kritérií pro posouzení postupu BOZP stavby "Prodloužení ulice Místecká"
(Determination of Criteria for the Assessment of OSH Practice for the Project "Místecká Street Extension" )
Bc. Klára Golabová Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Volba OOPP při nakládání s odpady
(Selection of Personal Protective Equipment for Waste Handling)
Bc. Jan Švenda Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Výběr ochranných rukavic pro práci s nebezpečnými chemickými látkami
(Selection of Protective Gloves for Work with Dangerous Chemical Substances)
Ing. Kateřina Vlčková Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při práci v lakovnách
(Ensuring Safety at Work in Paint Shops)
Bc. Michal Rychlík Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při vytváření litých podlah
(Securing Safety when Pouring Floors)
Bc. Pavel Klapil Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení systému školení zaměstnanců, návrhy na jeho zlepšení v konkrétních podmínkách firmy HMMC
(Evaluation of the Training System for Employees, Proposals for Its Improvement in Specific Conditions of the HMMC Company )
Bc. Monika Řeháková Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Analýza rizik výbuchu pro provoz stolárny
(Explosion Risk Analysis for the Operation of a Joinery Workshop)
Bc. Jan Badžgoň doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Analýza zdravotních rizik při údržbě a opravách železničních vozů
(Analysis of Health Risks Associated with Railway Carriage Maintenance and Repairs)
Bc. Jiří Harušinec Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Certifikace výrobků v neharmonizované sféře
(Product Certification in the Non-harmonised Sphere)
Bc. Jaroslav Bližňák Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Dodržování bezpečnostních zásad na divadelních scénách
(Adherence to Safety Principles on Theatre Stages)
Bc. Marcela Šedivá Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Expertní hodnocení pracovních rizik ve vybraném průmyslovém provozu
(Expert assesssment of occupational risks in the selected industrial plant)
Bc. Romana Bláhová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Hodnocení náchylnosti hořlavých kapalin k samovznícení podle poměru teploty vznícení a vzplanutí
(Evaluation of Susceptibility to Spontaneous Combustion of Combustible Liquids according to FP/AIT Ratio)
Ing. Milan Kanči Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Hodnocení rizik při opravách a mimořádných provozních situacích
(Risk Assessment during Repairs and Extraordinary Operational Situations)
Bc. Kateřina Kulpová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Informace pro zajištění bezpečnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů
(Information to Ensure the Safety of Volunteer Fire Brigades)
Bc. Jiří Tomášek doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce zaměstnanců externích firem
(Tools for Enhancing the Level of Occupational Safety of Employees of External Firms)
Bc. Michal Ludvík Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Návrh bezpečných postupů ve stísněných prostorách na vybraných pracovištích
(Draft Safe Practices for Confined Spaces in Selected Workplaces)
Bc. Petr Tešnar Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh skladování materiálu Mirelon dle požadavků předpisů BOZP
(Design of Mirelon Material Storage according to the Requirements of OSH Regulations)
Bc. Martin Šuléř Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh zabezpečení pracovních a provozních operací na vybraných technologických zařízeních
(Proposal for Ensuring Work and Service Operations on Selected Manufacturing Equipment)
Bc. Ing. Kristina Tomečková doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Návrh zavedení systému řízení BOZP dle programu "Bezpečný podnik"
(Draft implementation of OSH management system according to the "Safe Enterprise")
Bc. Jiří Pomykal Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Ověření přístroje pro stanovení teploty vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense a verifikace měřicího systému
(The check of apparatus for determining flash point by Pensky-Martens closed cup method and verification of measurement system)
Bc. Jiří Butkovský Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Posouzení a stanovení zásad BOZP u dovezených strojních zařízení ve firmě
(Assessment and Determination of OSH Principles in the Case of Imported Machinery in a Firm)
Bc. Tomáš Netolický Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Posouzení vybraného druhu obráběcího stroje CNC ve vztahu k ČSN EN 13478
(Assessment of a Selected Type of CNC Working Machine in Relation to ČSN EN 13478 )
Bc. Jaroslav Makyča doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. Diplomová
Rizika při práci s věžovými jeřáby
(Risks when Working with Tower Cranes)
Bc. Monika Juchelková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení
(System of Safe Work for Lifting Equipment)
Bc. Marcela Hodická Diplomová
Vliv granulometrie uhelného paliva na schopnost samovznícení
(Influence of the Grain Size of Coal Fuel on the Ability of Spontaneous Combustion)
Bc. Simona Zajícová doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. Diplomová
Vliv rozviřovacího tlaku na stanovení minimální iniciační energie prachu
(Influence of Dispersion Pressure on Determination of Minimum Ignition Energy of Dusts)
Bc. Jan Hanák prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Vliv zrnitosti prachu na minimální iniciační energii
(Influence of Dust Grain Size on Minimum Ignition Energy)
Ing. Ondřej Kloda prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Vliv zrnitosti prachu na minimální teploty vznícení prachu
(Influence of Dust Grain Size on Minimum Temperatures of Dust Ignition)
Bc. Lukáš Macháček prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Vliv zrnitosti sladu na výbuchové parametry ve vybraných dopravních systémech
(Influence of Malt Grain Size on Explosion Indices in Selected Transport Systems)
Ing. Marek Bukovan doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. Diplomová
Vyhledání a vyhodnocení pracovních rizik v pekárně
(Identification and Assessment of Occupational Risks of a Bakery)
Bc. Tomáš Benbenek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zajištění bezpečnosti při výstavbě tranzitního plynovodu Gazela
(Ensuring Safety in the course of Gazelle Gas Pipeline Construction)
Bc. Jan Skácal doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Zjištění a vyhodnocení pracovních rizik ve vinařské firmě
(Identification and Assessment of Occupational Risks in a Vineyard)
Ing. Ludmila Petříčková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro dopravu nákladními vozidly
(Processing of local operational safety regulation for truck transport )
Bc. Vladimír Mudrík Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza plynů vznikajících při samovznícení pevných biopaliv na bázi celulózy
(The Analysis of Gases Evolved during Spontaneous Combustion of Solid Biofuels Based on Cellulose)
Bc. Michaela Pospíšilová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní listy jako zdroj informací o nebezpečných látkách
(Safety Data Sheets as a Source of Information on Hazardous Substances)
Ing. Petra Roupcová, Ph.D. Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní požadavky při provozování lezeckých stěn
(Safety Requirements for Operation of Climbing Walls)
Bc. Václav Váňa Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost vodíkových technologií
(Safety of Hydrogen Technologies)
Ing. Lucie Gřešková Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Ergonomické hodnocení prostorově omezených ručních manipulací
(Ergonomic Assessment of Manual Manipulations in Confined Spaces)
Bc. Alan Mucha Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Návod k používání výrobku jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti
(Instructions for Use of a Product as a Means to Improve Safety)
Bc. Monika Prchalová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Návrh bezpečnostních zásad při soustřeďování dříví lanovkami v lese
(Proposal for Principles of Safety in Skyline Logging in the Wood)
Bc. Aleš Tomek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh metodiky BOZP pro používání, údržbu a servis pohyblivých schodů, eskalátorů a pohyblivých chodníků
(Design of an OSH Methodology for the Use, Maintenance and Servicing of Moving Staircases, Escalators and Moving Pavements)
Ing. Martina Šeděnková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh metodiky BOZP v dřevozpracující firmě
(Design of an OSH Methodology for a Woodworking Company)
Bc. Marek Bohanes Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh místního provozního bezpečnostního předpisu pro práci s motorovou pilou
(Draft Local Operating Safety Regulation for Work with a Chainsaw)
Bc. Lukáš Najman Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh zlepšení technických podmínek a podmínek BOZP při obsluze a údržbě vstřikovacích lisů
(Proposal for Improving Technical and OSH Conditions in Injection Moulding Machine Operation and Maintenance )
Bc. Dušan Gallík Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Rizikové faktory pracovních podmínek při zásilkové přepravě
(Risk Factors of Work Conditions in Parcel Transport)
Bc. Jakub Pačkovský Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Stanovení mezí výbušnosti směsi hořlavých průmyslových kapalin
(Determination of Explosion Limits of a Mixture of Combustible Industrial Liquid)
Bc. René Grund Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Bakalářská
Úroveň BOZP při provozu skladovacích zařízení sypkých hmot, používaných v zemědělství
(OSH Level in the Operation of Bulk Material Storage Facilities Used in Agriculture)
Bc. Michal Čep Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Vypracování dopravně provozního řádu
(Development of Transport Operating Rules)
Bc. Václav Zelík Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u průvodců jeskyní ČR
(Ensuring the safety and health at work guide at the caves in the Czech Republic)
Bc. Lucia Křivánková Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Bakalářská
Zajištění pracovníků při práci ve výšce na konkrétním pracovišti
(Protection of Employees Working at Height at a Particular Workplace)
Bc. Patrik Nowak Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zajištění první pomoci při pracovních úrazech na pracovištích povrchu dolu
(Providing First Aid in Occupational Accidents at Mine Surface Workplaces)
Ing. Veronika Schreiber doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Zásady bezpečné manipulace s padákovým záchranným systémem při leteckých nehodách
(Principles of Safe Manipulation of a Ballistic Parachute Recovery System in Aircraft Accidents)
Ing. Barbora Loučková doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Analýza a hodnocení rizik při práci s akumulátorovými bateriemi na železničních vozidlech
(Analysis and Assessment of Risks at Work with Accumulator Batteries of Railway Vehicles)
Bc. Věra Boehmová Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Analýza a hodnocení rizik strojních zařízení
(Analysis and Assessment of Machinery Risks)
Ing. Miroslava Halešová Ing. Eva Veličková, Ph.D. Diplomová
Analýza rizik při lesnických činnostech OSVČ
(Analysis of Risks Associated with Forestry-Related Activities of the Self-Employed Person)
Bc. Jan Šidik doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Globální mechanismy chemické kinetiky pro simulace spalovacích procesů
(Global Chemical Kinetics Mechanisms for Combustion Process Simulations)
Ing. Lukáš Pečínka doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Diplomová
Hluk a vibrace přenášené na ruce při práci s ručním elektrickým nářadím
(Noise and Hand-Arm Transmitted Vibration at Work with Electric Hand-Held Tools)
Ing. Martin Náhlý Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Hodnocení pracovních rizik vybraného provozu strojírenské společnosti
(Risk Assessment of Selected Machinery Company Process)
Bc. Ivo Dvořáček prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Hodnocení rizik přepravy nebezpečných látek na vybraném úseku silnice
(Assesment of Risks Associated with Hazardous Substance Transport along a Selected Stretch of Road)
Bc. Jana Rýdlová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Hodnocení rizik v životním cyklu látky dle požadavků REACH
(Risk assessment of substances in life cycle according to demand of REACH)
Ing. Petra Lukešová prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová
Inovativní návrh ochrany zdraví při práci v živočišné výrobě
(Innovative Proposal for Health Protection at Work in Animal Production)
Bc. Ondřej Frank Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Moderní způsoby vzdělávání v oblasti BOZP
(Modern Methods of Education in the Area of OSH)
Bc. Michal Valenta doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Monitorování a měření výkonnosti systému řízení BOZP
(Monitoring and Measuring the Efficiency of the OSH Management System)
Bc. Lukáš Struhařík Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Návrh bezpečných pracovních postupů při konkrétních stavebních činnostech
(Design of Safe Working Practices for Specific Construction Activities)
Bc. Jakub Poláš Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh managementu rizik při práci s tekutým kovem
(Proposal for Risk Management when Working with Molten Metal)
Bc. Jan Prnka Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Návrh na zvýšení bezpečnosti při výrobě přípravku Biocan R
(The Proposal to Increase Safety in the Production of Preparation Biocan R)
Mgr. Markéta Lukášová doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Návrh systému BOZP pro montáž ocelových konstrukcí
(Design of an OSH System for Steel Constructions)
Bc. Dalibor Pretsch Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Návrh systému řízení BOZP při výrobě pelet pro ekologická vytápění
(Design of an OSH Management System in the Production of Pellets for Eco-Friendly Heating)
Bc. Tereza Poracká Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Optimalizace zajištění bezpečnosti nakládky dopravních prostředků
(Optimization of Ensuring the Safety of Loading of Transport Means )
Bc. Leoš Fojtík doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Posouzení BOZP při obsluze poloautomatických svářecích strojů
(Assessment of Occupational Safety and Health when Operating Semi-Automatic Welding Machines)
Ing. David Navrátil, MBA Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Požadavky na bezpečnost strojů pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem
(Requirements for the Safety of Machines for High-Pressure Water Jet Machining)
Bc. Lukáš Koubek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
SEVESO III direktiva a její aplikace
(SEVESO III Directive and Its Applications)
Ing. Vít Fukala doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Specifika zdravotních rizik při stavebně montážních pracích
(Specifics of Health Risks at Construction-Assembly Works)
Bc. Ondřej Černohous Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Svařování v ochranné atmosféře oxidu uhličitého
(Carbon Dioxide-Shielded Welding)
Bc. Vít Vrubel Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Vliv koncentrace kyslíku na složení plynných zplodin plastů na bázi polyolefinů
(Influence of Oxygen Concentration on Composition of Gaseous Products of Combustion of Polyolefin-Based Plastics)
Ing. Petr Dolníček Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Vliv proudění a změny koncentrace hořlavé směsi ohraničeného výbuchu na výbuchové parametry
(Effect of changes in flow and concentration of combustible mixture bounded by an explosion on the explosion parameters)
Bc. Jakub Košvica Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Vliv přesnosti bodu vzplanutí na určení kategorie hořlavých kapalin podle chemického zákona
(The Influence of Precision of the Flash Point Value on Determination of the Category of Flammable Liquids under the Chemical Act)
Bc. Vladimíra Adámková Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Zajištění bezpečného provozu skladu etanolu
(Ensuring the Safe Operation of an Ethanol Storage Facility)
Bc. Vladimír Prachař Ing. Roman Dubový Diplomová
Zajištění bezpečnosti při používání máčecích van k impregnaci řeziva
(Ensuring Safety when Using Dip Tanks for Lumber Impregnation )
Bc. Dominik Halla Ing. Roman Dubový Diplomová
Zajištění BOZP u stavebních prací na vybrané stavbě
(Building Work Evaluation and the Project of OHS plant of the Culture House in Velké Heraltice )
Bc. Roman Škrobánek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zavedení bezpečnostní dokumentace na provozu údržba ve společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.
(Implementation of Safety Documentation in a Maintenance Shop of the Company ArcelorMittal Energy Ostrava, Ltd.)
Ing. Kamila Laky Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zpracování bezpečnostních předpisů pro strojní zařízení ohýbací automat
(Processing of Safety Regulations for Mechanic Device Bending Machine )
Bc. Jaroslav Agh Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza rizik a zpracování dokumentace BOZP strojního zařízení stolárny
(Risc analysis and adaptation of OSH documentation of woodworking machinery equipment )
Bc. Jan Badžgoň Ing. Petr Helán Bakalářská
Bezpečnost práce při provozu vnitropodnikové silniční dopravy
(OHS of internal transportation)
Filip Engel Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Implementace skoronehod do systému BOZP v podniku
(Implementation of almost-accidents into the OSH system of the enterprise)
Bc. Marcela Hodická Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Manuál B0ZP stavebních prací
(OSH Manual of contruction activities)
Bc. Stanislav Vinš Ing. Petr Helán Bakalářská
Minimalizace fyzické zátěže při ručních manipulacích v hutním provozu
(Minimizing Physical Stress in Manual Handling in a Metallurgical Plant)
Bc. Romana Bláhová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení přínosu zavedení systému Bezpečný podnik
(Asset evaluation of "Safe enterprise" system implementation in the company)
Ing. Kateřina Rezeková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Posouzení účinnosti technického opatření pro práci s vysoce účinnými látkami
(Assess the Effectiveness of Technical Measures for Work with Highly Active Substances)
Bc. Lumír Volný doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Stanovení a vyhodnocení rizik při stavebních pracích
(Identification and evaluation of risks in construction work)
Ing. Milan Kanči Ing. Petr Helán Bakalářská
Stanovení zásad BOZP v Domech s pečovatelskou službou
(Determination of OSH Principles for Senior Nursing Homes)
Ing. Ludmila Petříčková Ing. Petr Helán Bakalářská
Systém bezpečné práce jeřábů
(Safe operation of the crane system)
Bc. Monika Juchelková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Určení bezpečnostních požadavků pro nestanovený výrobek
(The determination of the safety requirements for non - specified products)
Bc. Jaroslav Bližňák Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Vyhledání a zajištění nebezpečných prostorů v krajních stanicích šachet výtahů
(Danger areas in the outer stations of the elevator shaft)
Ing. Marek Běhůnek Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení stavu BOZP u posilovacích technických zařízení ve Fitcentrech
(OSH evaluation of technical exercise equipment in fitness centres)
Bc. Martin Šuléř Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Vypracování zásad pro bezpečnou manipulaci a skladování materiálů a výrobků
(Determination of principles for safe material and products handling and storage )
Bc. Pavel Spisar Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na komínech a plochých střechách
(Processing of proposal of ensuring the safety and health at work on chimneys and flat roofs)
Bc. Kateřina Kulpová Bakalářská
Zajištění bezpečnosti práce při výrobě i servisní činnosti ve firmě KES spol. s r.o.
(Ensuring the safety of manufacturing process and service activities in the company KES spol.s.r.o.)
Bc. Tomáš Benbenek Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti práce v provozovnách komunálních služeb
(Ensuring Occupational Safety in Establishments of Municipal Services of the Town of Šumperk)
Bc. Jiří Tomášek Ing. Petr Helán Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při používání vypěňovacího lisu
(Ensuring the Safety in the Use of a Foam Filling Press)
Petr Grégr Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při práci v lakovnách
(Ensuring Safety at Work in Paint Shops)
Petra Adamová Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Zajištění BOZP při vertikální manipulaci s břemeny
(Ensuring OSH in the Vertical Handling of Loads)
Bc. Aleš Szőke Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zajišťování bezpečnosti práce u OSVČ
(Ensuring the Occupational Safety in Self-employed)
Bc. Jan Skácal doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Zavedení řízené dokumentace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(Setting of management documents of OHS)
Bc. Petr Pištora Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Zavedení systému BOZP v lisovně
(Introduction of OSH system in the press shop)
Bc. Petr Tešnar Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení úrovně strojů, technických zařízení a nářadí z hlediska BOZP ve školních dílnách a odborných učilištích.
(Assessment of machinery equipment, technical devices and tools in school workrooms and specialized vocational schools from the viewpoint of OSH)
Bc. Ing. Kristina Tomečková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Aerosolové nanočástice produkované při obrábění dřeva
(Aerosol nanoparticles produced during machining of wood)
Ing. Jana Hrdinová Diplomová
Aerosolové nanočástice uvolňované do životního prostředí z vybraného provozu
(Aerosol nanoparticles released into the environment of the selected operation)
Bc. Luboš Dvořák Diplomová
Analýza a vyhodnocení skoronehod a poruchových stavů u mostových a otočných jeřábů
(Analysis and assessment of almost-accidents and defective conditions of overhead cranes and derricks)
Bc. Alena Straková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Analýza rizik strojního zařízení
(Machinery Risk Assessment)
Bc. Artur Sadriev Ing. Roman Dubový Diplomová
Analýza rizik technologie využívání důlního plynu pro energetické účely
(Risk analysis of mine gas utilization technology for energy purposes)
Bc. Martin Peterek prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Analýza současného stavu a návrh řešení BOZP návštěv a externích firem, pracujících v ArceloruMittal a.s. Válcovny plechu Frýdek Místek.
(Analysis of current situation and OSH solution proposal for visitors and extern enterprises operating in public company Arcelor Mittal, Válcovny plechu (rolling mill) in Frýdek Místek)
Bc. Lucie Grygerková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost na stavbách při pracích v blízkosti nebo pod vysokým napětím
(Safety on construction sites when working near or under high voltage)
Bc. David Čahoj doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
BOZP a vývoj v oblasti používání rtuti a jejích sloučenin a požadavky
(OSH and development in teh area of the use of mercury and its compounds and the requirements)
Bc. Veronika Feberová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Ergonomické hodnocení pracovního místa pokladní v hypermarketu
(Ergonomic assessment of cashier workplace in a supermarket)
Bc. Jana Suchá Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Expertní hodnocení pracovních rizik vybraného pracovního systému
(Expert assessment occupational risks in the selected work system)
Bc. Petr Polách Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
FTIR analýza plynných zplodin hoření materiálů na bázi dřeva
(FTIR analysis of combustion gases of wood-based materials)
Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Integrace požadavků direktiv Seveso II a IPPC pro potřeby malého a středního podniku
(Integration of Requirements of Seveso II and IPPC Directives for the Needs of Small- and Medium-Sized Enterprises)
Bc. Petr Poštulka Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Legislativa pro oblast nanolátek se zaměřením na fulleren a jeho deriváty
(Legislation in the field of nano-materials)
Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Návrh metodiky BOZP při provozování kovoobráběcích strojů
(Proposal of the OSH methodology concerning the operation of metal-working machines )
Bc. Irena Šinclová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Optimalizace ochrany zdraví v průmyslovém provozu
(Optimization of health protection in industrial operation)
Bc. Jaroslav Krajňák Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Požárně technické vlastnosti lehkých betonů
(Fire technical properties of lightweight concretes)
Bc. Sylva Theimerová Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
Pracovní rizika - identifikace, hodnocení a opatření proti jejich účinkům efektivní a srozumitelnou formou
(Occupational Risks - Identification, Assessment and Measures against Their Effects in an Effective and Comprehensible Way)
Bc. Marek Eich Ing. Petr Helán Diplomová
Problematika zajištění osob v průlezných odpadních šachtách
(The Issue of Ensuring Persons in the Manhole Waste Shafts)
Bc. Jiří Vála Ing. Roman Dubový Diplomová
Řízení zdravotních rizik úpravny a třídírny odpadu Hyundai, s.r.o.
(Management of Health Risks in the Waste Treatment and Separation Plant of Hyundai, Ltd.)
Bc. Martin Kominek Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Spolehlivost člověka v systému BOZP při výkonu pracovní činnosti
(The Reliability of Person in the OHS System during Performance of Work)
Bc. Renáta Němečková Ing. Roman Dubový Diplomová
Stanovení vlivu velikosti odlehčovacích ploch na výbuchové parametry
(To determine the effect size of the relief surfaces on explosion parameters)
Bc. Tomáš Kolb Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Studie vzněcování směsné motorové nafty pro bezpečné použití
(The study of biofuel ignition for safe use)
Ing. Jiří Vymazal Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Velikostní frakce prachu vybraných zdrojů v pracovním ovzduší
(The airborne size fraction of selected sources in the working atmosphere)
Ing. Jan Puček Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Vliv vlastností opracovávaného materiálu na expozici hlukem a vibracemi přenášenými na ruce
(Influence of workpiece material properties on exposure to noise and vibration transmitted to the hand)
Bc. Jan Hrazdílek Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Vliv změn bodu vzplanutí směsí hořlavých kapalin na bezpečnost používání
(Flash point changes of flammable liquid mixtures and their influence on safety use)
Ing. Daniela Lahutová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Vnímání rizik spojených s energetickou činností společnosti ČEZ obyvatelstvem
(Perception of Risks Associated with the Energy-Related Activity of ČEZ Company by the Population )
Bc. Milan Hejdušek prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Zajištění bezpečnosti práce při praktickém vyučování
(Ensuring safety in the practical teaching)
Bc. Lenka Jachnická doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Zajištění bezpečnosti svařování při opravách nákladních železničních vozů
(Ensuring Safety of Welding during Repairs of Freight Railway Cars)
Bc. Petr Olszar Ing. Roman Dubový Diplomová
Zavedení systému BOZP ve firmě
(Introduction of OSH system in the enterprise)
Bc. Petr Mikulčák Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zavedení systému BOZP v lakovně
(Introduction of OSH system in the paint shop)
Bc. Marek Kmeť Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro stroje a strojní zařízení
(Processing of local operational safety regulation for machinery and equipment )
Bc. Aleš Wollmuth Diplomová
Zpracování návrhu řízení BOZP ve výrobní společnosti
(Processing of proposal of OSH management in manufacturing company)
Bc. Martin Prucek Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Zpracování provozního řádu skladovacích prostorů Nemocnice Podlesí Třinec, a.s.
(Operational regulations of warehouse areas in Nemocnice Podlesí Třinec, a.s.)
Bc. Žaneta Cupková Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza a hodnocení rizik při stáčení chlóru ve Spolchemii, a.s.
(Analysis and Assessment of Risks in Chlorine Drawing in Spolchemie, JSC)
Miloš Hanuš Ing. Roman Dubový Bakalářská
Analýza protiprávních činů, incidentů a mimořádných událostí v prostředí veřejných vysokých škol
(Analysis of Illegal Acts, Incidents and Extraordinary Events in the Environment of Public Higher Education Institutions)
Ing. Tomáš Kurka Bakalářská
Analýza rizik chlorového hospodářství ve společnosti Bochemie, a. s.
(Analysis of Chlorine Management Risks in the Company Bochemie, JCS)
Bc. Dominik Halla Ing. Roman Dubový Bakalářská
Analýza účinnosti nesmrtící munice použitelné k regulaci davu
(Analysis of Efficiency of Non-Lethal Ammunition Usable for Crowd Control)
Ing. Jiří Bébar Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečná křižovatka, technické řešení bezpečnosti silničního provozu
(Safe Crossroads, an Engineering Solution for Road Traffic Safety)
Bc. Iveta Boubalová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost práce při ražbě tunelů
(Occupational Safety in Tunnelling Operations)
Bc. Ivo Dvořáček prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Bezpečnost práce ve stísněných prostorech
(Safety at Work in Confined Spaces)
Bc. Jan Grabacki Ing. Roman Dubový Bakalářská
Činnost soukromé bezpečnostní služby při prevenci kriminality v obchodním centru
(Activity of Private Security Service in Prevention of Crime at a Commercial Centre)
Bc. Veronika Tyralová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
E-learning v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
(E-Learning of Occupational Safety and Health )
Miloš Eichler prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Expozice hlukem a vibracemi při obsluze těžkých autojeřábů
(Exposure to Noise and Vibration in the Operation of Heavy Lift Trucks)
Ing. Martin Náhlý Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana firmy Demontstav, s.r.o. v Ostravě
(Physical Protection of the Company Demontstav, Ltd. in Ostrava)
Bc. Alena Novakovská Ing. Václav Veselý Bakalářská
Fyzická ochrana firmy FONSIL, spol. s r.o. ve Vlčovicích
(Physical Protection of the Company FONSIL, Ltd. at Vlčovice)
Bc. Jaroslav Lichnovský doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana firmy Sectron Mobil s.r.o v Ostravě
(Physical Protection of the Company Sectron Mobil, Ltd. in Ostrava)
Bc. Marek Chmel Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana objektu FBI VŠB - TU Ostrava
(Physical Protection of the Premises of Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava)
Ing. Martin Florčinský Ing. Václav Veselý Bakalářská
Fyzická ochrana objektu vybrané živnostenské provozovny
(Physical Protection of the Premises of a Selected Trade Establishment)
Bc. Veronika Hmilanská Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana prostorů krizového řízení vybraného krajského úřadu
(Draft technical protection of the area designated for crisis management in selected regional office)
Marek Kiša Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana prostor určených pro krizové řízení v obcích s rozšířenou působností
(Physical Protection of Spaces Determined for Crisis Management of a Selected Regional Authority)
Lenka Hehejíková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana ústavu pro osoby se zdravotním postižením
(Physical Protection of Institute for People with Disabilities)
Bc. Pavel Kusenda Ing. Václav Veselý Bakalářská
Fyzická ochrana vybraného městského úřadu
(Physical Protection of the Building of a Selected Municipal Authority)
Bc. Filip Šamárek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana vybraného Obvodního oddělení Policie České republiky
(Physical Protection of a Selected District Department of Police of the Czech Republic)
Bc. Marian Adamczyk Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana vybraného rodinného domu
(Physical Protection of a Selected Family House)
Bc. Aleš Kryške Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana vybrané obchodní firmy
(Physical Protection of a Selected Business Company)
Bc. Pavel Zachoval Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana vybrané prodejny automobilů
(Physical Protection of a Selected Car Salesroom)
Ing. Michal Dostál, Ph.D. Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana vybrané prodejny drahých kovů
(Physical Protection of a Selected Precious Metal Shop )
Bc. Bohumila Bártová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Fyzická ochrana závodu společnosti ROLOFOL s.r.o. v Bordovicích
(Physical Protection of the Plant of Company ROLOFOL, Ltd. at Bordovice)
Bc. Martin Janča doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Legislativní vývoj v šetření pracovních úrazů
(Legislative Development in Occupational Injury Investigation)
Bc. Lukáš Struhařík doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Měření účinnosti expanzního prostředku SF1 v bezpečnostní praxi
(Measurement of Efficiency of Expansive Agent SF1 in Safety Practice)
Bc. Michaela Dostálová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Návrh dopravně provozního řádu pro silniční motorovou dopravu z hlediska bezpečnosti
(Draft Transport Operating Rules for Road Motor Traffic from the Point of View of Safety)
Bc. Jana Horníčková Ing. Petr Helán Bakalářská
Návrh fyzické ochrana objektů firmy Kranseil, s.r.o.
(Design of Physical Protection of Buildings of the Company Kranseil, Ltd)
Ing. et Ing. Alena Vašutová Bakalářská
Návrh fyzické ochrany zařízení pro zajištění cizinců
(Proposal of Physical Protection of Foreigner Detention Centres )
Bc. Stanislav Szotkowski Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Návrh inovativního řešení ochrany zdraví v hutním provozu
(Proposal for the Innovative Design of Health Protection in a Metallurgical Plant)
Bc. Tomáš Krpelík Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Návrh metodického postupu práce ve výškách při rekonstrukci výškových budov
(Proposal for a Methodological Procedure for Work at Height in the course of High Rise Renovation)
Bc. Jakub Košvica Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Návrh metodiky BOZP při provozování tělocvičných nářadí a pomůcek ve školách
(Proposal for a Methodology for OSH during the Operation of Gymnastic Apparatuses and Tools at Schools )
Bc. Jan Šidik Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh metodiky BOZP v hasičských zbrojnicích při používání strojů a technických zařízení.
(Proposal for a Methodology for OSH in Fire Houses during the Use of Machines and Technical Devices)
Bc. Jana Rýdlová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh metodiky pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
(Proposal for a Methodology for Work at Height)
Bc. Dalibor Pretsch Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Návrh metodiky přidělování OOPP na základě vyhodnocení rizik
(Draft the Methodolygy of assignment personal protective aids on the basis of Risks evaluation)
Ing. Miroslava Halešová Ing. Emil Rucký Bakalářská
Návrh optimalizace ochrany zdraví při tváření kovů
(Proposal for the Optimization of Health Protection in Metal Forming)
Bc. Ondřej Frank Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Návrh plánu BOZP k zajištění staveniště
(Draft OSH Plan for Securing the Site)
Bc. Jakub Poláš Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh technického zabezpečení kulturního areálu
(Proposal for Securing a Cultural Centre Using Technical Protection Means)
Bc. Jakub Hanáček Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Neionizující záření v pracovním prostředí
(Nonionizing Radiation in a Working Environment)
Jan Slováček Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace pracovních rizik u pozice operátor šití
(Optimization of Occupational Risks Associated with the Position of Sewing Operator)
Bc. Lucie Viltová Bakalářská
Optimalizace rizika ruční manipulace s lidmi pro personál zdravotnického zařízení
(Optimization of Risks in the Manual Handling of Persons for Health Care Facility Staff)
Vladimíra Michnová Bakalářská
Posouzení rizik tělocvičného nářadí a pomůcek z hlediska výroby
(Assessment of Risks of Gymnastic Apparatuses and Tools from the Point of View of Manufacturing)
Ing. Lukáš Pečínka Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Použití bezpečnostních prvků LOTO ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s.
(Use of Safety Elements LOTO in ArcelorMittal Ostrava, JSC)
Bc. Martin Schindler Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Bakalářská
Použití permanentních záchytných systémů při provádění zásahů ve výškách a nad volnou hloubkou
(Use of Permanent Fall Arrest Systems in the Execution of Interventions at Height )
Bc. Miroslav Kube Bakalářská
Požadavky na bezpečnost prostředků lidové zábavy
(Requirements for Fairground and Amusement Park Machinery Safety)
Bc. Jiří Butkovský Bakalářská
Provozování kamerového systému v podmínkách Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava
(Camera System Operation in Conditions of Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava )
Bc. Ladislav Juhasz Bakalářská
Radiolokační technické prostředky perimetrické ochrany letiště
(Radar Technology in Airport Perimeter Protection )
Bc. František Sedlák Ing. Václav Veselý Bakalářská
Rozbor pracovní úrazovosti při provozu dřevoobráběcích strojů
(Analysis of Occupational Injury Rate in the Operation of Woodworking Machines)
Bc. Leoš Fojtík Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Rozsah potřebných znalostní odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
(Extent of Required Knowledge of a Person Competent in Risk Prevention)
Bc. Lukáš Krčmář Bakalářská
Řízení BOZP u externích firem
(OSH Management in External Companies)
Bc. Michal Valenta Ing. Petr Helán Bakalářská
Specifické řešení vzduchotechniky v chemického provozu ve vztahu k BOZP
(Specific Design of Air Conditioning System in a Chemical Plant in Relation to OSH)
František Hrobský Ing. Roman Dubový Bakalářská
Srovnání vlastností radiometrů GR 135 a FH40 G
(Comparison of Properties of Radiometers GR 135 and FH40 G)
Milan Opletal doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Stanovení požadavků na bezpečný provoz strojů a zařízení v Depu kolejových vozidel Olomouc
(Determination of Requirements for the Safety Operation of Machines and Equipment at Olomouc Depot of Rail Vehicles)
Bc. Věra Boehmová Bakalářská
Stanovení požadavků na vstupní zařízení do objektů z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a orientace
(Determination of Requirements for Devices at the Entry into Buildings from the Point of View of Persons with Reduced Mobility and Orientation)
Bc. Vít Vrubel Bakalářská
Stanovení požadavků pro zavedení systému řízení BOZP
(Determination of Requirements for OSH Management System Implementation)
Bc. Miroslava Hmírová Bakalářská
Stanovení průlomové odolnosti vstupních otvorů Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava
(Determination of Breakthrough Resistance of Entries to the Faculty of Safety Engineering)
Ing. Petr Sigl Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Systém řízení BOZP při manipulačních pracích
(Management System of OH&S at Handling Work)
Bc. Vladimír Prachař Bakalářská
Systém řízení rizika při výrobě rozbušek
(System of Management of Risks Associated with Detonator Production)
Bc. Ivana Šrubařová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Systém řízení rizik při provozu krytých střelnic
(Risk Management System for Shooting Gallery Operation)
Bc. Lukáš Karafiát Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Systém řízení rizik při těžbě vápence pomocí trhavin
(Risk Management System for Limestone Extraction Using Explosives)
Bc. Radomil Kadlec Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Systémy řízení rizik při provozu fotbalových stadionů v ČR
(Risk Management Systems for the Operation of Football Stadiums in the Czech Republic)
Bc. Daniel Václav Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Technická řešení prevence kriminality v retailu a navazující opatření
(Engineering Solutions for Retail Crime Prevention and Follow-up Measures )
Bc. Oldřich Kokošek Bakalářská
Technické prostředky posuzování pravosti cestovních dokladů
(Technical Means for Travel Document Authentication)
Bc. Jan Jaš Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Technické prostředky pro vyhledávání osob ve sněhových lavinách
(Technical Means for Search for People Buried under Avalanche )
Bc. Tomáš Chumchal Ing. Václav Veselý Bakalářská
Technické zabezpečení objektů pro ochranu osob ve městě Frýdek-Místek
(Securing of Buildings for the Protection of Persons in the Town of Frýdek-Místek Using Technical Protection Means)
Bc. Eva Kneblová Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Technologická rizika při provozu výtahů
(Technological Risks in the Operation of Lifts)
Bc. Lucie Dufková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Testy toxicity pro vodní organismy a jejich využití při prevenci závažných havárií
(Toxicity Tests for Aquatic Organisms and Their Utilization for Major Accident Prevention)
Ing. Petr Dolníček prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Bakalářská
Vyhodnocení průjezdnosti místních komunikací pro vozidla IZS
(Evaluation of Local Road Clearance for Vehicles of IRS)
Bc. Michal Paszanda Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení rizik a posouzení úrazovosti při provozu kuchyně rekreačního střediska
(Evaluation of Risks and Assessment of Injury Rate in the Operation of Recreation Centre Kitchen)
Jana Syrová Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení rizik při provádění ohňostrojných prací
(Evaluation of Risks in the Execution of Pyrotechnic Work)
Ing. Kamila Laky Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení rizik při provozu kovoobráběcích strojů
(Evaluation of Risks in the Operation of Metalworking Machines)
Bc. Tereza Poracká Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení rizik při provozu transportních zařízení
(Evaluation of Risks in the Operation of Transport Equipment )
Bc. Jan Prnka Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Využití objektů města Zubří pro ochranu osob a majetku
(Utilization of Buildings of the Town of Zubří for the Protection of Persons and Property)
Bc. Lucie Tichá Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Využití RFID technologií ke zvýšení bezpečnosti odbavení zavazadel na letišti
(RFID Technology Utilization to Increase Safety in Airport Baggage Check-in )
Bc. Radek Veselský Ing. Václav Veselý Bakalářská
Využití technických prostředků vyrozumění a varování v Přerově
(Utilization of Technical Means of Notification and Warning in Přerov)
Bc. Mário Polakovič doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Využití technologie RFID ke zvýšení bezpečnosti výstroje příslušníků Policie ČR
(RFID Technology Utilization to Increase the Safety of Equipment of Members of Police of the Czech Republic)
Bc. Lukáš Chamrád Ing. Václav Veselý Bakalářská
Využití vybraných objektů Československého opevnění z let 1935-1938 na ochranu osob a majetku
(Utilization of Selected Buildings of Czechoslovakian Fortification System from the Years 1935-1938 for the Protection of Persons and Property)
Bc. Jiří Vojtíšek Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Význam a využití zprávy o chemické bezpečnosti
(Importance and Utilization of Chemical Safety Report)
Ing. Vít Fukala doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Význam a zhodnocení informovanosti obyvatel v zóně havarijního plánování v Ústeckém kraji
(Importance and Evaluation of Awareness of Population within the Emergency Planning Zone in the Ústí nad Labem Region)
Bc. Monika Hanušová Ing. Roman Dubový Bakalářská
Zabezpečení policejní cely prostředky technické ochrany
(Securing a Police Cell Using Technical Protection Means)
Bc. Michal Labudek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti při práci v lakovnách
(Ensuring Safety at Work in Paint Shops)
Roman Maslowski Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Zajištění BOZP při výkonu veřejně prospěšných prací a veřejné služby
(Ensuring OSH in the Execution of Public Works and Service)
Bc. Zbyněk Kubín doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Zajištění staveniště "Likvidace exhalací naftalenu " z hlediska BOZP
(Securing the Site "Disposal of Naphtalene Emissions" from the Point of View of OSH)
Bc. Lukáš Koubek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Zavedení bezpečnostního managementu ve firmě
(Safety Management Implementation in a Firm)
Bc. David Kastowský Ing. Petr Helán Bakalářská
Zavedení systému řízení rizik laboratoří FBI
(Implementation of Risk Management System in the Laboratories of Faculty of Safety Engineering)
Ing. Petra Lukešová Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Zdravotní rizika procesu výroby dřevěných oken
(Health Risks Associated with the Process of Manufacturing of Wood Windows)
Bc. Ondřej Černohous Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Zpracování bezpečnostních pokynů pro posuzování zájmových aktivit mládeže
(Elaboration of Safety Instructions for the Assessment of Interest Activities of Youth )
Bc. Vladimíra Adámková Ing. Petr Helán Bakalářská
Zpracování odpadních vod v Unipetrolu RPA a.s.
(Wastewater Treatment in Unipetrol RPA, JSC)
Jan Tomek Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Bakalářská
Zvýšení efektivnosti fyzické ostrahy na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava
(Increase in Efficiency of Physical Guarding at the Faculty of Safety Engineering)
Bc. Markéta Nováková Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zvýšení ochrany vstupů do objektu Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava
(Increase in Protection of Entries to the Premises of Faculty of Safety Engineering)
Bc. Jan Vašňovský Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zvýšení účinnosti kamerového systému města Svitavy
(Increase in Efficiency of Camera System of the Town of Svitavy)
Bc. Jakub Bureš Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza a hodnocení rizik výroby formalínu
(Analysis and Assessment of Risks Associated with Formaline Production)
Bc. Jan Míček doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Analýza kritických míst zabezpečení objektu Bonatrans Group a.s.
(Analysis of Critical Points in Securing the Premises of Joint-Stock Company Bonatrans Group)
Bc. Eva Šimíčková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Analýza kritických míst zabezpečení objektu lékárny
(Analysis of Critical Points in Securing the Premises of Apothecary’s Shop)
Bc. Petr Škrabánek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Analýza kritických míst zabezpečení výrobních prostor objektu Portas-Limberg s.r.o.
(Analysis of Critical Points in Securing Production Spaces on the Premises of Portas-Limberg, Ltd. )
Bc. Michal Staškiv Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Analýza pracovních úrazů ve společnosti ŽDB Group a.s z hlediska porušení nebo nedodržení požadavků BOZP
(Analysis of Injuries at Work in the Joint-Stock Company ŽDB Group from the Point of View of Violation and Infringement of OSH Requirements )
Bc. Jiří Pitař Ing. Petr Helán Diplomová
Analýza rizik kovoobráběcích a tvářecích strojů
(Analysis of Risks Associated with Metal Working and Forming Machines)
Bc. Marek Zborník Ing. Petr Helán Diplomová
Analýza rizik při svařování a řezání plamenem
(Analysis of Risks in Flame Welding and Cutting)
Bc. Michaela Šafaříková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Analýza rizik řídícího úseku Záchranného útvaru HZS Hlučín
(Analysis of Risks Associated with the Management Section of Rescue Unit of F&R Service in Hlučín)
Bc. Adam Foniok Ing. Václav Veselý Diplomová
Analýza rizik úseku záchranných prací Záchranného útvaru HZS Hlučín
(Analysis of Risks Associated with the Section of Rescue Operations of Rescue Unit of F&R Service in Hlučín)
Bc. Ondřej Juráň Ing. Václav Veselý Diplomová
Analýza rizik závažných havárií chemického provozu koksovny
(Analysis of Risks of Major Accidents in the Chemical Part of Coking Plant )
Bc. Petr Blokeš prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Bezpečnostní systém pro mezinárodní přepravu látek po silnici
(Safety System for the International Road Transport of Materials )
Bc. Lukáš Kadlík prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Bezpečnost práce s nanomateriály
(Safety at Work with Nanomaterials)
Bc. Jiří Kratochvíl Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
BOZP při provozování golfových hřišť
(OSH in the Operation of Golf Courses)
Bc. Adam Halátek Ing. Petr Helán Diplomová
Emise nanočástic z dopravy
(Nanoparticle Emissions from Traffic)
Bc. Daniel Buchar Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
Emise nanočástic z osobních automobilů
(Nanoparticle Emissions from Cars)
Bc. Milan Beneš Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
Koncepce zavedení BOZP do politiky podniku pomocí OHSAS 18001
(A Concept of OSH Inclusion in the Company Policy by Means of OHSAS 18001)
Bc. Jan Modráček Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Management rizik úniku odpadních vod v chemickém podniku
(Management of Risks of Wastewater Escape in a Chemical Company)
Bc. Veronika Kocfeldová Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
Nakládání s nebezpečnými odpady ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.
(Hazardous Waste Management in the Company Nehlsen Třinec, Ltd.)
Bc.Ing. Martin Vidlička Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky řešení BOZP při provozování kovoobráběcích strojů
(Proposal of a Methodology for Dealing with OSH in the Operation of Metalworking Machines )
Bc. Ondřej Knopp Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh pravidel BOZP při těžební činnosti - těžba štěrkopísku z vody
(Draft OSH Regulations for Mining Activity – Subaqueous Gravel and Sand Mining)
Bc. Tomáš Fojtů Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh zajištění BOZP v prostorech s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky
(Proposal of Ensuring OSH in Spaces with the Hazard of Fall from Height)
Bc. Zbyněk Chejn Ing. Petr Helán Diplomová
Optimalizace ochrany zdraví při pracovní expozici chemickými látkami v hutním provozu
(Optimization of Health Protection at Occupational Exposure to Chemical Substances in a Metallurgical Plant)
Ing. Bc. Hana Martiníková Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Optimalizace postupu pro kvantitativní posouzení spolehlivosti lidského činitele v procesním průmyslu
(Optimization of Procedure for the Quantitative Assessment of Human Factor Reliability in Process Industry)
Bc. Jakub Trpiš Diplomová
Posouzení pracovních rizik zámečnické dílny a návrh opatření k ochraně zdraví
(Assessment of Occupational Risks Associated with the Assembly of Hydraulic Equipment and Proposal of Measures to Protect Employees’ Health)
Bc. Tomáš Karmazín Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Povinnost koordinátora při provádění stavebních prací v praxi
(Duty of a Coordinator in the course of Executing Construction Works in Practice)
Bc. Jindřich Novák Ing. Petr Helán Diplomová
Povodňový plán společnosti Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
(A flood control plan of the company Honeywell Aerospace Olomouc Ltd.)
Bc. Jan Katona Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
Světelné podmínky při práci s vysokými nároky na přesnost
(Lighting Conditions at Work with High Accuracy Requirements)
Bc. Martin Maisel Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Vliv adaptace obsluhy na velikost expozice vibrací přenášených na ruce
(Influence of Operator’s Adaptation on the Size of Exposure to Hand-Transmitted Vibration )
Bc. Dušan Entler Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Vliv selhání lidského činitele na bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou
(The Influence a Human Factor on the safety at the Heigh and over free Depth)
Bc. Anna Mandrlová Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Využítí kamerových systémů v oblasti zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(Utilization of Camera Systems in the Area of Increasing Occupational Safety and Health)
Bc. Jan Dubják Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Zajištění BOZP při výrobě a montáži dřevěných oken a dveří
(Ensuring OSH in the Manufacturing and Assembly of Wood Windows and Doors )
Bc. Martin Štech Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Zavedení systému řízení BOZP v aquaparku
(Implementation of OSH Management System in an Aqua Park)
Ing. Vít Hofman Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Zdravotní rizika procesu výroby plastových oken
(Health Risks of the Process of Plastic Window Manufacturing )
Bc. Miroslav Kříž Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Zvýšení bezpečnosti deponování exponátů využitím RFID technologie
(Increase in Safety of Deposition of Exhibits Using the RFID Technology)
Bc. Lukáš Krčil doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Zvýšení bezpečnosti osob ve vybraných podzemních stavbách se zaměřením na jejich ohrožení vadami ostění
(Increase in Safety of Persons in Selected Underground Structures with Focus on Endangering Them by Defects in Lining)
Bc. Martin Gregor prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Zvýšení bezpečnosti práce prostřednictvím RFID technologie
(Increase in Occupational Safety by means of RFID Technology )
Bc. Cyril Šoltys doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza a návrh optimalizace systému školení členů jednotek sborů dobrovolných hasičů
(Analysis of and Proposal for Optimization of System of Volunteer Fire Brigade Training )
Bc. Kateřina Martinková Bakalářská
Analýza bezpečnosti expedičního skladu firmy z hlediska ochrany zboží proti zcizení.
(Analysis of Security of the Dispatch Store of a Company from the Point of View of Goods Protection against Alienation)
Bc. Zdeněk Šlachta Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza postupu integrovaného záchranného systému v případě pohřešování osob.
(Analysis of Action of Integrated Emergency System in the Case of Missing Persons)
Ing. Jan Osika Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Analýza rizik specializovaných pracovišť
(Analysis of Risks of Specialized Workplaces)
Michal Rožnovský Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Analýza rizik úniku amoniaku z firmy Nowaco Opava s.r.o. a posouzení zabezpečení chráněného prostoru
(Analysis of Risk of Ammonia Release from the Company Nowaco Opava, Ltd. and Evaluation of Security of Protected Area)
Bc. Tomáš Rybka prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Analýza technických prostředků zabezpečujících silniční motorová vozidla.
(Analysis of Technical Means to Secure Road Motor Vehicles)
Bc. Petr Komačka Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost a ochrana zdraví při svařování elektronovým paprskem
(Safety and Health Protection at Electron Beam Welding)
Bc. Marek Kmeť doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Bezpečnostní rizika na místě mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí
(Safety risks in a place of extra charges matters with multiplicity casualty and victim to)
Bc. Leoš Janáček Bakalářská
Bezpečnost pracovníků justiční stráže při používání technických prostředků.
(Safety of Members of Judicial Guard in Application of Technical Means)
Petr Marx Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Činnost vybraných složek Policie ČR při přírodních katastrofách
(Activities of Selected Components of Police of the Czech Republic during Natural Catastrophes)
Bc. Kamila Flanderová Ing. Václav Veselý Bakalářská
Dopravní řád areálu Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
(Traffic Regulations for the Premises of Honeywell Aerospace Olomouc, Ltd.)
Ing. David Navrátil, MBA Ing. Petr Helán Bakalářská
Historický vývoj a využití zakázaných prostředků ochrany prostorů a objektů
(A Historical Development and Utilization of Prohibited Means of Protection of Premises and Buildings)
Bc. Jiří Koubek Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Hluk a vibrace ve strojírenském provozu
(Noise and Vibration in an Engineering Plant )
Bc. Jan Hrazdílek Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení zdravotních rizik při svařování
(Assessment of Health Risks Associated with Welding)
Bc. Renáta Němečková Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Integrace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti EATON s.r.o.
(Integration of an OSH System in the Company EATON, Ltd.)
Bc. Gabriela Bloudková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Lidský faktor ve vztahu k bezpečnosti.
(A Human Factor in Relation to Safety)
Ing. Jan Puček Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Měření vzdáleností v bezpečnostní praxi
(Distance measurement in security practice)
Bc. Marek Wrona doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Metodika pro vypracování prohlášení o shodě u strojního zařízení
(A Methodology for the Elaboration of a Declaration of Conformity for Machinery)
Isabela Jelínková Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Bakalářská
Možnosti dostupnosti a domácí výroby chemických a výbušných látek pro jejich možné zákeřné použití.
(Possibilities of Availability and Domestic Production of Chemical and Explosive Substances for Their Possible Insidious Use )
Bc. Jan Gerych Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Možnosti ovlivňování lidského faktoru při zajišťování BOZP
(Possibilities of Influencing a Human Factor in OSH Ensuring )
Bc. Pavel Smidžár Ing. Roman Dubový Bakalářská
Návrh komplexního řešení BOZP při práci na dřevoobráběcích strojích
(Proposal for a Comprehensive Solution for OSH at Work on Woodprocessing Machines)
Bc. Irena Šinclová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh na snížení počtu pracovních úrazů zaměstnanců České pošty s.p.
(Proposal for a Decrease in the Number of Occupational Injuries of Workers of Česká pošta, State-Owned Enterprise)
Bc. Lukáš Čech Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh řešení BOZP při používání zdvihacích zařízení na pracovišti
(Proposal for OSH Solution for the Use of Lifting Devices at a Workplace)
Bc. Alena Straková Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Návrh řešení pracovních podmínek zaměstnanců v hypermarketech dle platné legislativy
(Proposal for a Solution for Working Conditions of Workers in Hypermarkets according to Valid Legislation)
Bc. Jana Suchá Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Bakalářská
Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Pastviny
(Protection of population below the Pastviny Hydraulic Structure)
Bc. Věra Štěpánková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Ochrana zemědělských objektů technickými prostředky
(Protection of Agricultural Buildings Using Technical Means)
Bc. Radek Lant Bakalářská
Ochranné pracovní a donucovací prostředky příslušníků Policie České republiky
(Protective Working and Coercive Means of Members of Police of the Czech Republic)
Ing. Lukáš Balcar Bakalářská
Plánování a řízení evakuace při povodních
(Planning and Control of Evacuation in the course of Floods)
Bc. Pavel Wieder Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Posouzení vhodnosti metod pro analýzu a hodnocení rizik v ArcelorMittal Ostrava, a.s.
(Assessment of Suitability of Methods for the Analysis and Assessment of Risks in ArcelorMittal Ostrava, JSC)
Bc. Dušan Řeháček Ing. Roman Dubový Bakalářská
Pracovní rizika v administrativě
(Working risks in administration)
Bc. Vladimír Mudrík doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Protivýbuchová ochrana dřevomodelárny ŽDB Bohumín
(Explosion Protection of Wood Design Workshop of ŽDB Bohumín )
Bc. Libor Polách doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Bakalářská
Protivýbuchová prevence nové lakovny ve společnosti AUTOMOTIVE LIGHTING Jihlava
(Explosion prevention of new paintshop in company AUTOMOTIVE LIGHTING Jihlava )
Bc. Aleš Wollmuth doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Bakalářská
Provedení bezpečnostního auditu v Symbol Technologies Czech Republic, s r.o.
(Doing a Safety Audit in Symbol Technologies Czech Republic, Ltd.)
Ing. Jana Hrdinová Ing. Petr Helán Bakalářská
Provozování motorových dopravních vozíků z pohledu současné legislativy
(Operation of Motor-Driven Industrial Trucks from the Point of View of Existing Legislation )
Bc. Marek Eich Ing. Petr Helán Bakalářská
Rozbor používání osobních ochranných pracovních prostředků
(Analysis of Application Personal Protective Equipment)
Bc. Petr Olszar Ing. Roman Dubový Bakalářská
Spolupráce letiště a Integrovaného záchranného systému při pátrání po havarovaných letadlech mimo areál letiště
(Cooperation between the Airport and the Integrated Emergency System in Search for Crashed Aircraft Outside Airport Premises)
Bc. Lenka Maleňáková doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Stanovení bezpečného místa na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě pro odstavení letadla s výbušninou na palubě
(Analysis and Determination of Safe Place at the Airport for Taking Aircraft with an Explosive Aboard Away)
Ing. Tomáš Votoček doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Studie vlivu tabákových výrobků na lidské zdraví
(Study of Influence of Tobacco Products on Human Health)
Bc. Žaneta Cupková Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Bakalářská
Technická a organizační ochrana majetku firmy KEMPCHEN s.r.o. v Očihově.
(Technical and Organizational Protection of Property of the Company KEMPCHEN, Ltd. at Očihov)
Dušan Vízner Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Technické prostředky pro ovlivnění bezpečnosti silničního provozu
(Technical Means to Influence Road Traffic Safety)
Bc. Aleš Martinek Ing. Václav Veselý Bakalářská
Technické zabezpečení majetku Moravských keramických závodů.
(Technical Security of Property of Moravian Ceramic Works)
Bc. Petr Páleník Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení objektu z pohledu risk managementu pojišťovny.
(Securing of a Building Using Technical Means from the Point of View of Risk Management of Insurance Company)
Bc. Vratislav Dvořák Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení železničních přejezdů na síti Českých drah, a.s.
(Securing of Railroad Crossings of Network of Czech Railways, JSC Using Technical Means )
Bc. Václav Kettner Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Technické zajištění bezpečnosti pracovníků při provozu a údržbě trakčního vedení v síti Českých drah, a.s.
(Technical Ensuring of Safety of Workers in the course of Operation and Maintenance of Traction Mains in the Network of Czech Railways, JSC )
Bohun Průša Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Technicko organizační opatření k zajištění ochrany motorových vozidel
(Technical and Organizational Measures to Ensure the Protection of Motor Vehicles)
Bc. Marek Lokoč Ing. Václav Veselý Bakalářská
Techniky zajišťování a vyhodnocování stop v kriminalistické odorologii
(Techniques of Securing and Evaluation of Traces in Criminal Odorology)
Bc. Tereza Lelková Ing. Václav Veselý Bakalářská
Technologie zauhlování kotlů
(Boiler Coal Feeding Technology)
Ing. Tomáš Kernbach Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Bakalářská
Vliv amoniaku na životní prostředí a lidské zdraví
(The Influence of Ammonia on the Environment and Human Health)
Bc. Lucie Grygerková Ing. Eva Baslerová, Ph.D. Bakalářská
Vybrané aspekty zabezpečení lázní Darkov prostředky technické ochrany.
(Selected Aspects of Securing the Darkov Spa Using Technical Protection Means)
Bc. Stanislava Frajkowská Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Vyhledávání a lokalizace osob za překážkami a za ztížených světelných podmínek technickými prostředky
(Detection and Localization of Persons behind Obstacles and under Heavy Lighting Conditions Using Technical Means)
Bc. Milan Bill Ing. Václav Veselý Bakalářská
Vyhledávání rizik elektrických zařízení
(Search for Risks Associated with Electrical Equipment )
Bc. Tomáš Kolb Ing. Roman Dubový Bakalářská
Vytvoření standardních postupů při zajištění radioaktivní látky na letišti
(Elaboration of Standard Procedures for Emergency Control of Radioactive Substance at the Airport)
Bc. Vladimír Polák doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Využití poznatků z přírodních mimořádných událostí
(Utilization of Knowledge of Natural Extraordinary Events)
Bc. Luboš Dvořák Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Bakalářská
Vzájemná součinnost koordiátora a projektanta pro oblast BOZP na stavbách
(Interaction between the Coordinator and the Designer for the Area of OSH at Construction Sites)
Bc. Roman Škrobánek Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení areálu podniku ArcelorMittal Ostrava, a.s. prostředky technické ochrany objektů
(Securing of the Premises of Company ArcelorMittal Ostrava, JSC Using Means of Technical Protection of Buildings)
Bc. Daniel Svížala Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení budovy obvodního oddělení Policie České republiky prostředky technické ochrany.
(Securing of the Building of District Department of Police of the Czech Republic Using Technical Means of Protection)
Ladislava Urbanová Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení hradu Bouzov prostředky technické ochrany
(Securing of Bouzov Castle Using Technical Means of Protection)
Bc. Olga Navrátilová doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení objektu firmy BRANO prostředky technické ochrany.
(Securing of a Building of Company BRANO Using Technical Protection Means )
Bc. Jana Kubánková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení objektu firmy EMI, a.s. prostředky technické ochrany objektů
(Security of the Building of Company EMI, JSC Using Technical Means of Building Protection)
Bc. Jiří Pavelka Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení objektu Fy TAURID prostředky technické ochrany objektů
(Securing of the Building of Company TAURID Using the Technical Means of Building Protection )
Bc. Marek Nytra Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení objektu Přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně prostředky technické ochrany objektů
(Securing of the Structure of Dlouhé Stráně Pumped-Storage Hydro Power Plant Using Technical Means of Protection of Buildings)
Bc. Hana Straková Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení organizace prostředky technické ochrany objektu
(Securing of an Organization Using Technical Means of Building Protection)
Ing. Jana Havelková Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení Pivovaru Litovel prostředky technické ochrany
(Security of Litovel Brewery Using the Means of Technical Protection)
Bc. Stanislav Vrzal Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení rodinného domu prostředky technické ochrany objektu
(Securing of a Family House with Technical Means of Building Protection)
Bc. Jakub Berka Ing. Eva Veličková, Ph.D. Bakalářská
Záchyt radionuklidů pomocí přenosného gama spektrometru
(Radionuclide Capture Using a Portable Gamma Spectrometer)
Bc. Michal Trombik doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Zajištění bezpečnosti práce při stavebních rekonstrukcích
(Ensuring Labour Safety in Renovations)
Vladimír Sýkora Ing. Petr Helán Bakalářská
Zajištění BOZP v rámci agenturního zaměstnávání
(Ensuring OSH in the Framework of Agency Employment )
Bc. David Čahoj doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Zavádění nařízení CLP v ČR
(CLP Regulation Adoption in the Czech Republic)
Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Změny teploty vznícení izolačních materiálů v důsledku znečištění hořlavou kapalinou
(Changes in Ignition Temperature of Insulating Materials as a Result of Contamination by a Flammable Liquid)
Bc. Petr Mikulčák Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Zvýšení bezpečnosti provozu rozpouštěcí stanice
(Increase in Safety of Operation of a Dissolving Station)
Bc. Martin Blaha doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Bakalářská
Aerosoly v pracovním ovzduší
(Aerosols in a Working Atmosphere)
Bc. Jiřina Paverová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Akustické parametry majáků Policie ČR
(Acoustic Parameters of Beacon Lights of Police of the Czech Republic)
Ing. Martin Vlček Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Analýza bezpečnosti chemických podniků z hlediska možného vnějšího napadení
(Analysis of Security in the chemical industry from the Point of View of Possible External Attack)
Bc. Tomáš Hrubý Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza bezpečnosti prostoru letiště Mošnov z hlediska jeho zneužití při umístění nástražného výbušného systému
(Analysis of Security of the Mošnov Airport Premises from the Point of View of Their Abuse in the Case of Placement of an Explosive Booby Trap)
Bc. Alice Drozdová Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Analýza bezpečnostní dokumentace velkého obchodního centra
(Analysis of Safety Documentation of a Large Shopping Centre)
Ing. Lucie Kožušníková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Analýza bezpečnostních rizik při aplikaci kapalinového paprsku v lomu Lázně Bělohrad
(Analysis of Safety Risks in the course of Liquid Jet Application in the Lázně Bělehrad Quarry)
Ing. Roman Gryc doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Diplomová
Analýza kritických míst technického zabezpečení objektu GIFF, a.s.
(Analysis of Critical Points of Technical Security of the Building of GIFF, JSC)
Ing. Júlia Zezurková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Analýza rizik neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
(Analysis of Risks of Non-Electrical Equipment in Potentially Explosive Atmosphere)
Bc. Tomáš Sedláček Ing. Roman Dubový Diplomová
Analýza rizik technologie přípravy krmných směsí ve vztahu k nebezpečí výbuchu
(Analysis of Risks of Technology for Feed Mixture Preparation in Relation to Explosion Hazard)
Bc. Stanislav Cáb Diplomová
Analýza zneužití bezpečnostního rentgenu při ohlášené hrozbě výbuchem nástražného výbušného systému
(Analysis of Abuse of Security X-Ray Screening System in the Case of Announced Threat of Booby-Trap Explosion)
Bc. Roman Frelich Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Aplikace metody FMEA v TPM
(Application of FMEA Method in TPM)
Bc. David Pisarčík Diplomová
Aromatická signalizace v bezpečnostním systému
(Aromatic Signalling in a Safety System)
Bc. Tomáš Franek Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní audit výrobního podniku pro účely zavedení systémového managementu BOZP
(Safety Audit of a Manufacturing Company for the Purposes of OSH System Management Application)
Bc. Tomáš Appl Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost osob ve školních zařízeních
(Safety of Persons in Education Facilities)
Bc. Tomáš Kozílek doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost vodíkových technologií
(Hydrogen Technology Safety)
Bc. Marek Wojtowicz Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
BOZP při součinnosti více subdodavatelů
(OSH in the Case of Cooperation of More Subcontractors )
Ing. David Hvizdoš Ing. Petr Helán Diplomová
BOZP ve strojírenském podniku
(OSH in an Engineering Company)
Bc. Jan Jureček Ing. Eva Veličková, Ph.D. Diplomová
Celotělové vibrace při obsluze mobilních strojů
(Whole-Body Vibration When Operating Mobile Machines)
Bc. Vladimír Fábry Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Hodnocení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby
(Evaluation of Emergency Medical Service Readiness )
Bc. Adéla Vavrečková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Hodnocení dopravního hluku v obytné zástavbě
(Assessment of Traffic Noise in Residential Area)
Ing. Kateřina Cenigová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Hodnocení frakčních podílů prachu v pracovním ovzduší
(Evaluation of Portions of Dust Fraction in a Working Environment)
Bc. Filip Stach Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Hodnocení zdravotních rizik v potravinářské výrobě
(Health Risk Assessment in Food Production)
Bc. Marie Janalíková Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Inertizace hybridních směsí prachovými inerty
(Inerting of Hybrid Mixtures Using Dust Inerts)
Bc. Štefan Jaržembovský doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová
Kategorizace prací ve společnosti KH vodovody a kanalizace s.r.o.
(Work Categorization in Company KH vodovody a kanalizace, Ltd.)
Ing. Zuzana Riegerová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Kontrolní činnost v obchodních řetězcích
(Inspection Activity in Chains of Stores)
Bc. Vlastimil Brandejs Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Laserová fotoakustická spektroskopie v kondenzované fázi
(Laser-photoacoustic spectroscopy in condensed phase)
Ing. Jan Suchánek, Ph.D. prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. Diplomová
Modelování šíření různě těžkých plynných polutantů
(Modelling of Spread of Gas Pollutants Having Different Weights)
Tomáš Hejzlar Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Možnosti monitoringu havarijního úniku toxické látky do vodoteče s využitím přístroje Toximeter
(Possibilities of Monitoring of Accidental Release of Toxic Substance into a Watercourse Using a Device Toximeter )
Bc. Barbora Lhotská prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová
Možnosti tvorby aerosolů hořlavých kapalin
(Possibilities of Formation of Flammable Liquid Aerosols)
Bc. Jakub Vožický Ing. Eva Veličková, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky pro bezpečný provoz zábavných dětských zařízení
(Proposal for a Methodology for the Safe Operation of Child Entertainment Facilities)
Bc. Jana Richterová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky předběžného zhodnocení rizik „Risk Ranking“ pro potřeby pojištění
(Proposal for a Methodology for Preliminary Assessment of Risks “Risk Ranking” for Insurance Needs)
Ing. Viktor Moj prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Návrh metodiky řešení BOZP ve svařovně SKOL s.r.o
(Proposal for a Methodology for Dealing with OSH in the Welding Plant SKOL, Ltd.)
Bc. Pavlína Hrouzová Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky stanovení výbuchových parametrů prachu na přístroji VA-20 A
(Proposal for a Methodology for the Determination of Dust Explosion Parameters Using an Apparatus VA-20 A)
Bc. Pavla Chlebková doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová
Návrh zařazení bezpečnostního manažera do organizační struktury výrobního podniku
(Proposal for the Inclusion of Safety Manager in the Organizational Structure of Manufacturing Company)
Bc. Jakub Lindovský Ing. Věra Holubová, Ph.D. Diplomová
Navržení směrnic pro stanovení požadavků BOZP ve SPEN s.r.o.
(Proposal for Guidelines for the Determination of OSH Requirements in SPEN, Ltd.)
Bc. Aleš Vymazal Ing. Petr Helán Diplomová
Neionizující záření v okolí rozvodů vysokého napětí
(Non-Ionizing Radiation in the Surroundings of Medium Voltage Distribution System)
Bc. Ondřej Konečný Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Optimalizace ochrany zdraví v průmyslovém podniku
(Optimization of Health Protection in an Industrial Enterprise)
Bc. Michaela Čičmancová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(Safety and Health Protection Plan for Work on Construction Site )
Bc. Zuzana Vavrová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Plán fyzické ochrany významného objektu v průmyslové zóně
(Physical Protection Plan for an Important Building in Industrial Park)
Bc. Šárka Jirešová doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Porovnání akustické zátěže při práci s vysokoprůtokovým kapalinovým paprskem v hale a v polních podmínkách
(Comparison of Acoustic Loads in the Cases of Indoor and Field Work with a High-Flow Liquid Jet )
Bc. Jakub Hejzlar doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Diplomová
Porovnání bezpečnostních rizik u halových a polních aplikací kapalinového paprsku
(Comparison of Safety Risks in the Cases of Indoor and Field Applications of Liquid Jet)
Bc. Tomáš Heřman doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Diplomová
Posouzení BOZP na stavbě Nová Karolina Ostrava z pohledu koordinátora stavby
(OSH Assessment at the Nová Karolina Ostrava Construction Site from the Point of View of Building Project Coordinator )
Bc. Petr Plesník Ing. Petr Helán Diplomová
Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním procesu systému řízení BOZP
(Evaluation of Reliability of Human Factor in a Working Process)
Bc. Petr Tomášů Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Posuzení nebezpečí výbuchu technologie sušení mléka
(Explosion Hazard Assessment for Milk Drying Technology )
Bc. Hana Hrabalová Diplomová
Povodeň v území bez vodního toku
(Flood in a Streamless Area )
Bc. Tomáš Vavrečka Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
Protivýbuchová ochrana technologie zpracování dřeva
(Explosion Protection for Woodworking Technology)
Ing. Ilona Šimoníková Diplomová
Působení cizích subjektů v Diamo s.p., odštěpný závod TÚU Stráž pod Ralskem
(Activities of Foreign Entities in Diamo, State Enterprise, TÚU Branch Plant, Stráž pod Ralskem)
Bc. Rostislav Dudáš Diplomová
Rizika výbuchů zábavné pyrotechniky uskladněné v multifunkčních centrech
(Risks of Explosions of Entertaining Pyrotechnics Stored in Multifunctional Centres)
Naďa Ovčačíková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Rozbor potřeby novelizování dohody ADR
(Analysis of Need of ADR Agreement Renewal)
Bc. Jakub Laník doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Služební a profesní příprava příslušníků justiční stráže
(Service and Professional Preparation of Members of Judicial Guard)
Bc. Tomáš Cimala Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Současná koncepce ochrany před bleskem
(The Present Concept of Lightning Protection )
Bc. Jindřich Paroulek Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Stanovení kritérií pro posouzení rizik u výrobců zábavných dětských technických zařízení
(Determination of Criteria for Risk Assessment in the Case of Manufacturers of Children Entertainment Technical Facilities )
Bc. Jan Modrý Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. Diplomová
Stanovení minimální teploty vznícení v rozvířeném stavu u vybraných prachů na modifikovaném přístroji
(Determination of Minimum Ignition Temperature of Selected Whirled Up Dusts Using a Modified Apparatus)
Ing. Roman Kaperstein doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová
Stanovení minimální teploty vznícení v usazeném stavu u vybraných prachů na horkém povrchu
(Determination of Minimum Ignition Temperature of Chosen Settled Dusts on a Hot Surface)
Bc. Martin Tomaško doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová
Stanovení teplotních mezí výbušnosti
(Determination of Explosion Temperature Limits)
Bc. Jiří Michalík Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Stanovení vlivu inertních příměsí na teplotní meze výbušnosti
(Determination of Influence of Inert Admixtures on Explosion Temperature Limits)
Bc. Jakub Ivan Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Studium uvolňování produktů hoření
(Study of Combustion Product Release)
Ing. Stanislav Loupanec doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Studium vzniku a průběhu VCE
(Study of VCE Origin and Behaviour )
Ing. Lukáš Petik doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Světelné parametry majáků Policie ČR
(Light Parameters of Beacon Lights of Police of the Czech Republic)
Ing. Václav Hovorka Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Technické zabezpečení plnící stanice na zemní plyn
(Technical Securing of Natural Gas Refuelling Station)
Bc. David Kratěna Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Toxicita nebezpečných chemických látek vyskytujících se v životním prostředí
(Toxicity of Dangerous Chemical Substances Occurring in the Environment )
Ing. Pavlína Pužová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Typový postup k zajištění ochrany osazenstva významného objektu ohroženého účinkem nebezpečných látek
(A Standard Procedure for Ensuring the Protection of Personnel in an Important Building Endangered by the Effects of Hazardous Materials )
Ing. Vladimíra Hýžová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Varianty technického zabezpečení perimetrické ochrany letiště Mošnov
(Variants of Technical Securing of Mošnov Airport Perimeter Protection)
Bc. Jan Lomar Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Vibrace přenášené na ruce
(Hand-Transmitted Vibration)
Bc. Petr Kichner Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Vliv iniciační energie indukční elektrické jiskry na meze výbušnosti
(Influence of Initiation Energy of Electric Induction Spark on Explosion Limits)
Bc. Michal Bukowski doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová
Vliv vybraných iniciačních zdrojů na dolní mez výbušnosti plynovzduchových a parovzduchových výbušných souborů
(Influence of Selected Initiation Sources on Lower Explosion Limit of Gas-Air and Vapour-Air Explosive Mixtures)
Bc. Jaroslav Riedl doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová
Vliv vybraných iniciačních zdrojů na výbušnost prachovzduchových směsí.
(Influence of Selected Initiation Sources on Explosibility of Dust-Air Mixtures)
Bc. Lukáš Šebela doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová
Vyhodnocení a zavedení protipádového systému na jeřábových drahách
(Evaluation and Implementation of Anti-Fall System in the Case of Crane Tracks)
Ing. Čestmír Křížek Ing. Petr Helán Diplomová
Vypracování předpisu pro hlášení a šetření mimořádných událostí na podnikové vlečce
(Elaboration of Regulation for the Reporting and Investigation of Extraordinary Events in the Case of Company Railway Siding)
Bc. Marek Ciosk Ing. Petr Helán Diplomová
Využití biologických testů toxicity pro vodní organismy v rámci prevence závažných havárií
(Utilization of Biological Toxicity Tests for Aquatic Organisms in the Framework of Major Accident Prevention)
Bc. Lenka Šemberová prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová
Zabezpečení areálu územního odboru Policie ČR prostředky technické ochrany objektů
(Securing of the Premises of Territorial Department of Police of the Czech Republic Using Technical Means to Protect Buildings)
Bc. Ladislav Pieš Ing. Václav Veselý Diplomová
Zabezpečení vybraných prostorů VŠB-TU Ostrava prostředky technické ochrany objektů
(Securing of Selected Areas of VŠB- Technical University of Ostrava Using Technical Means to Protect Buildings )
Ing. Martin Konečný Ing. Václav Veselý Diplomová
Zabezpečení vybraných prostorů VŠB-TU Ostrava prostředky technické ochrany objektů
(Securing of Selected Areas of VŠB- Technical University of Ostrava Using Technical Means to Protect Buildings)
Bc. Roman Kuffa Ing. Václav Veselý Diplomová
Zajištění bezpečnosti provozu parních a kapalinových kotlů
(Ensuring of Safety of Steam and Fluid Boiler Operation)
Bc. Radomír Novák Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Zajištění bezpečnosti provozu zbrojnice dobrovolných hasičů
(Ensuring of Safety of Volunteer Firefighters Station Operation)
Bc. David Lange doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Zavádění systému OHSAS 18001 v průmyslovém podniku
(OHSAS 18001 System Implementation in an Industrial Company)
Bc. Roman Trávníček Ing. Petr Helán Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza dopadů mimořádných událostí v Lázních Klimkovice-Hýlov
(The Analysis of Impacts of Extraordinary Events at the Klimkovice- Hýlov Spa)
Bc. Ondřej Knopp Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Analýza rizika mimořadných událostí v obci Branka u Opavy
(The Analysis of Risk of Extraordinary Events in the Municipality of Branka u Opavy)
Bc. Cyril Šoltys Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Analýza rizik ve strojírenském podniku
(Analysis of Risks in an Engineering Company)
Ing. Vít Hofman Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Analýza zabezpečení katastrálního úřadu před dopady mimořádných událostí
(The Analysis of Protection of Land Registry Office against Impacts of Extraordinary Events)
Petr Habermann Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost práce při svařování obloukem a plamenem
(Occupational Safety during Arc and Gas Welding)
Bc. Petr Mokrý Mgr.Ing. Zdeněk Glomb Bakalářská
Bezpečnost práce strojvedoucího
(Safety of Engine - Driver’s Work)
Bc. Roman Górniak Mgr.Ing. Zdeněk Glomb Bakalářská
Detekce alkoholu a systémy snímání a analýzy registračních značek v silničním provozu využívaných Policií České republiky
(Alcohol Detection and Systems for Reading and Analysing Registration Marks in Road Traffic Used by the Police of the Czech Republic)
Bc. Alena Kantorová doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Dispečerské pracoviště Centra tísňového volání
(The Dispatcher’s Workplace of Emergency Call Centre)
Veronika Pavlovová Ing. Václav Veselý Bakalářská
Dokumentace BOZP mimoškolních akcí DDM
(OSH Documentation for Out-of-school Activities of Children and Youth Centre)
Bc. Martin Kominek Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Ergonomický audit montáže elektromotorů
(The Ergonomic Audit of Electromotor Assembly )
Bc. Karel Švehla Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Evakuace velkochovů hospodářských zvířat
(Evacuation from Large-Capacity Livestock Breeding Farms)
Bc. Adam Foniok Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení dopadů havarijních úniků nebezpečných látek z průmyslové činnosti do vodního prostředí
(The Evaluation of Consequences of Accidental Hazardous Substance Releases from Industrial Activities to Aqueous Medium)
Bc. Renáta Poláčková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Hodnocení rizik mezinárodní přepravy nebezpečných látek po silnici
(Assessment of Risks Associated with the International Road Transport of Hazardous Substances )
Bc. Lukáš Kadlík prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Hodnocení rizikových faktorů ve štěrkovně
(The Assessment of Risk Factors in a Gravel Pit)
Bc. Tomáš Fojtů Mgr.Ing. Zdeněk Glomb Bakalářská
Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik v souladu s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 při terénních úpravách
(Risk Identification and Assessment in accordance with Requirements of the Norm ČSN OHSAS 18001:2008 during Ground Shaping )
Bc. Ing. Daniela Janáková Mgr.Ing. Zdeněk Glomb Bakalářská
Iniciace usazených vrstev průmyslových prachů mechanickou jiskrou
(The Initiation of Deposited Layers of Industrial Dusts by Mechanical Spark)
Bc. Sylva Theimerová doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Bakalářská
Kamerové systémy v oblasti ochrany objektu
(Camera Systems in the Area of Building Protection)
Bc. Jan Dubják Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Kategorizace prací ve výrobě plechových obalů
(Categorization of Works in Metal Package Production)
Bc. Dušan Entler Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Metodika vyhodnocení pracovních rizik výroby převodovek v Hundai Motor Manufacturing Czech s r.o.
(A Methodology for the Assessment of Occupational Risks Associated with Gearbox Manufacturing in the Company Hyundai Motor Manufacturing Czech Ltd.)
Bc. Jaroslav Krajňák Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Modelování úniku kapalného zemního plynu ze satelitní stanice
(The Modelling of Liquefied Natural Gas Release from a Satellite Stationllite Station)
Bc. Miroslav Kříž prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Možnosti Armády České republiky pro zabezpečování ochrany obyvatelstva
(Possibilities of the Army of the Czech Republic for Ensuring the Protection of Population)
Bc. Jan Míček Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Náhrada kolektivních filtrů ve stálých úkrytech
(The Replacement of Collective Filters in Permanent Shelters)
Bc. Martin Prucek Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Návrh na zvýšení bezpečnosti pracovníků soukromých bezpečnostních služeb při používání technických prostředků
(A Proposal for Increasing the Safety of Workers of Private Security Services in Using Technical Means)
Bc. Ondřej Mader Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Návrh provozního řádu pro skladování materiálu v organizaci Behr Ostrava s r.o.
(A Proposal for Operating Rules for Storing Materials in the Company Behr Ostrava, JSC)
Bc. Jaroslav Agh Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Nepravidelná celková fyzická zátěž
(Irregular Total Physical Strain)
Bc. Veronika Feberová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Ochrana dat a informací v organizaci před jejich zneužitím se zaměřením na prevenci
(Protection of Data and Information in an Organization against the Abuse of Them with Focus on Prevention)
Bc. Michal Staškiv Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Ochrana objektu závodu E-TECHNIK, a.s. Milotice nad Bečvou technickými prostředky ochrany
(Protection of the Premises of Plant of E-TECHNIK, JSC, Milovice nad Bečvou Using Technical Means of Protection)
Bc. Michaela Šafaříková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Ochrana osobních údajů a informací městského úřadu
(The Protection of Personal Data and Information at a Municipal Office)
Bc. Veronika Kulová Ing. Václav Veselý Bakalářská
Optimalizace protipovodňové ochrany v obci Brantice
(The Optimization of Flood Protection in the Municipality of Brantice)
Bc. Martin Štech Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Osvětlení pracovních míst ve strojírenském provozu
(Lighting of Workplaces in an Engineering Works )
Bc. Martin Maisel Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Bakalářská
Prevence v činnosti soukromé bezpečnostní služby při ostraze objektu SETUZA, a.s. Ústí nad Labem
(Prevention in the Activity of Private Security Service in Guarding the Premises of Company SETUZA, JSC, Ústí nad Labem )
Bc. Radek Herites Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Prostředky přenosu signálu z místa mimořádných událostí
(Means of Signal Transmission from an Incident Scene)
Bc. Martin Štix Ing. Václav Veselý Bakalářská
Rizika exploze při výrobě a spalování bioplynu na čističkách odpadních vod
(Explosion Risks Associated with Biogas Production and Combustion at Sewage Treatment Plants)
Bc. Monika Podstawková doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Bakalářská
Rizika při provádění kontrol a oprav hasicích přístrojů
(Risks Associated with Checking and Repairing Fire Extinguishers)
Bc. Iveta Sasynová Mgr.Ing. Zdeněk Glomb Bakalářská
Rizika topiče středotlakového kotle
(Occupational Risks to the Fireman of a Moderated Pressure Boiler)
Martin Wowra Mgr.Ing. Zdeněk Glomb Bakalářská
Rizika závažných havárií v elektrotechnickém provoze podniku OEZ s.r.o. se zaměřením na objekt galvanovny
(Risks of Major Accidents in an Electrotechnical Plant of Company OEZ Ltd. with Focus on the Premises of Galvanizing Plant)
Bc. Milan Hejdušek prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Řízení rizik pásových dopravníků slévárny
(The Management of Risks Associated with Foundry Belt Conveyors )
Bc. Zbyněk Chejn Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Selhání lidského činitele v pracovním procesu výroby železa v TŽ a.s.
(A Human Factor Failure in the Working Process of Iron Making in the Třinec Iron Works, JSC)
Bc. David Michna Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Softwarová podpora grafických metod analýz FTA a ETA
(Software Support of Graphical Methods of FTA and ETA Methods)
Bc. Jakub Fitřík doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Součinnost bezpečnostní služby s jednotkou požární ochrany při zásahu
(Co-operation between a Security Service and a Fire Brigade in the course of Intervention)
Bc.Ing. Martin Vidlička doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Specifická evakuace osob ze sociálních a rehabilitačních zařízení
(Specific Evacuation of Persons from Social and Rehabilitation Facilities)
Ing. Denisa Izvorská Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Stanovení bezpečnosti práce při výškových pracích na stavbě betonových nosných konstrukcí firmy SKANSKA DS a.s.
(The Determination of Safety at Works at Height on the Site for Concrete Structure Construction of the Company SKANSKA DS, JSC. )
Bc. Jiří Zigmund Ing. Petr Helán Bakalářská
Stanovení bezpečnostních bariér pro provoz koksovna v organizaci OKD OKK a.s.
(Determination of Safety Barriers for the Coking Plant in the Organization OKD OKK, JSC)
Bc. Petr Blokeš Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Stanovení vlivu inertních příměsí na teplotní meze výbušnosti
(Assesment influence inert admixture on thermal explosion limits)
Jiří Hroch Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Bakalářská
Střet povinností zaměstnance a zaměstnavatele ve stavebnictví
(A Conflict of Obligations between an Employee and an Employer in Civil Engineering)
Bc. Miloslav Strnad Ing. Petr Helán Bakalářská
Systém řízení rizik lihovaru
(A Risk Management System in the Distillery)
Bc. Antonín Jureček Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Systém řízení rizik při provozu šicích dílen
(The Risk Management System for the Operation of Stitching Rooms)
Bc. Jiří Pomykal Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Technická meření v bezpečnostní praxi
(Technical Measurements in Security and Safety Practice)
Bc. Martin Gregor doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Technická ochrana objektu před neautorizovaným únikem informací
(The Technical Protection of a Building against Unauthorized Information Leak)
Bc. Lukáš Krčil doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Technické možnosti překonání cylindrických vložek zámku a mechanoskopické metody v kriminalistické technice
(Technical Possibilities of Overcoming Cylinder-Type Locks and Mechanoscopic Methods in Criminalistic Practice)
Bc. Jindřich Kantor doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Technické prostředky Armády České republiky pro vyhledávání explozivních látek na zahraniční misi.
(Technical Means of the Army of the Czech Republic for the Detection of Explosives on a Foreign Mission)
Bc. Jiří Kašpar doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Bakalářská
Technické zajištění činnosti zásahových jednotek Policie ČR
(Technical Support to the Activities of Intervening Units of the Police of the Czech Republic)
Bc. Miroslav Vondena Ing. Václav Veselý Bakalářská
Určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů průmyslového podniku RWE PZP Dolní Dunajovice
(The Determination of External Influences and Hazardous Areas of Industrial Plant RWE PZP Dolní Dunajovice)
Bc. Vladimír Valerián Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Vláknité materiály využitelné v oblasti bezpečnosti stavebních objektů
(Fibrous Materials Utilizable in the Area of Safety of Buildings and Constructed Facilities)
Bc. Veronika Kocfeldová Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Bakalářská
Výběr a použítí výstražných majáků vozidel Policie ČR
(Selection and Use of Warning Beacons on Vehicles of the Police of the Czech Republic)
Ing. Jiří Vymazal Bakalářská
Vybrané aspekty zabezpečení autosalonu technickými prostředky ochrany
(Chosen Aspects of Securing a Motor-Car Showroom with Technical Means of Protection)
Bc. Petr Škrabánek Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Vyhledávání kovových předmětů technickými prostředky
(Detection of Metal Objects Using Technical Means)
Bc. Jiří Kalous doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Vyhodnocení zásahů Městské záchranné služby Ostrava při řešení mimořádných událostí
(The Evaluation of Interventions of Medical Rescue Service of the City of Ostrava in Dealing with Extraordinary Eventsue Servise During Emergency Situations)
Bc. Jan Biskup prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Vytipování informací pro řešení opatření při úniku RA látek
(The Selection of Information for Proposing Measures in Case of Radioactive Substance Release)
Ing. Jan Kala doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Využítí GIS pro modelování dopadů havárií pro účely výuky
(GIS Utilization in Modelling the Impacts of Accidents for Educational Purposes)
Ing. Bc. Monika Poledníková doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Využití termovize v bezpečnostní praxi
(Application of Thermovision in Security Practice)
Bc. Libor Kupka doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Bakalářská
Význam soukromé bezpečnostní služby v boji proti vnitropodnikové kriminalitě
(The Importance of Private Security Service to a Struggle with Internal Criminality)
Bc. Tomáš Karmazín Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení budovy banky prostředky technické ochrany
(Securing a Bank Building with Technical Protection Means )
Lukáš Vlastník Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení budovy muzea prostředky technické ochrany
(Securing the Museum Building with the Means of Technical Protection )
Bc. Daniel Buchar Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení kulturních akcí
(Security of a Cultural Centre)
Bc. Ondřej Juráň Ing. Václav Veselý Bakalářská
Zabezpečení osobních motorových vozidel prostředky ochrany objektů
(Securing Personal Motor Cars with Means of Building Protection)
Petr Glos Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení ústavu pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou prostředky technické ochrany
(Securing the Institute of Children and Youth with Ordered Institutional Upbringing Using the Means of Technical Protection)
Bc. Eva Šimíčková Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalářská
Základní právní povinnosti z hlediska bezpečnosti práce při podnikání bez zaměstnanců
(Basic Legal Duties Concerning Occupational Safety during Entrepreneurial Activities without Employees )
Bc. Lenka Jachnická doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Zavedení systému řízení BOZP ve VOP Group, s. r.o.
(The Implementation of OSH Management System in the VOP Group, Ltd. )
Bc. Marek Zborník Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Bakalářská
Zpracování dokumentace pro provoz kamerového systému v DPS Slunovrat
(Preparation of Documentation for the Operation of Camera System in the Home for Senior Citizens “Slunovrat”)
Bc. Radoslav Lipták Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Zvyšování ochranných vlastností improvizovaných úkrytů
(Improving the Protective Properties of Improvised Shelters )
Bc. Milan Beneš Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Analýza dopadu úniku nebezpečných látek z železničních cisteren na vlakovém nádraží
(Analysis of Consequences of Hazardous Substance Releases from Tank Cars at a Railway Station)
Ing. René Přibyl prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Analýza opatření vyplývajících z Národního pandemického plánu ČR
(The Analysis of Measures Following from the National Pandemic Plan of the Czech Republic)
Ing. Jozef Šurkovský Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Analýza radionuklidů pomocí gamaspektrometrie
(Radionuclide Analysis by Gamma Spectrometry )
Bc. Marek Bizdra doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová
Analýza rizik a technických prostředků při vyhledávání a likvidaci výbušných látek
(Analysis of Risks and Technical Means in the course of Searching for and Disposal of Explosives)
Bc. Michal Dostál Ing. Václav Veselý Diplomová
Analýza rizik při přepravě nebezpečného zboží po železnici
(Analysis of Risks Associated with the Transport of Dangerous Goods by Railway )
Bc. Edita Konvičková doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Analýza rizik v bezpečnostním systému věznice a jejich optimalizace
(The Analysis of Risks in the Prison Security System and Their Optimization)
Bc. Radim Slanina doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost při přepravě nebezpečných látek v železničním tunelu
(Safety in the Transport of Dangerous Substances along a Railway Tunnel)
Bc. Tomáš Müller prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Enviromentální rizika silniční přepravy nebezpečných látek
(Environmental Risks Associated with Hazardous Substance Road Transport )
Bc. Robert Pipa prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Hasičský záchranný sbor ČR a postavení jeho příslušníků v systému veřejné správy
(The Fire and Rescue Service of the Czech Republic and the Position of Its Members in the System of Public Administration)
Bc. Ivo Jirásek doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Hluková expozice při stavebních pracích
(Noise Exposure in the course of Building Operations)
Bc. Markéta Soláková Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Hodnocení environmentálních rizik železniční přepravy nebezpečných látek chráněnou krajinnou oblast
(Assessment of Environmental Risks of Hazardous Substance Railway Transport through a Protected Landscape Area)
Ing. Iva Žitníková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Hodnocení rizik pro osazenstvo podniku Biocel Paskov a.s. při úniku nebezpečné látky
(Assessment of Risks of Hazardous Substance Release to the Staff of Biocel Paskov, JSC )
Bc. Šárka Jarošková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Management rizik v dřevozpracujícím podniku
(Management of Risks in a Wood Processing Company)
Bc. František Schützner prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Manamegent rizik v provozu podniku HOBES spol. s r.o.
(Management of Risks in the Plant of HOBES Ltd. Company)
Bc. Ivana Melcrová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Měření a hodnocení dřevného prachu v pracovním ovzduší
(Measurement and Evaluation of Wood Dust in the Work Atmosphere)
Bc. Martina Svobodová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Možnosti zneužití radionuklidů k protiprávním činům
(Possibilities of Radionuclide Abuse for Illegal Acts )
Bc. Daniel Nytra doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová
Návrh na zpracování metodiky kreslení výkresů požární bezpečnosti staveb
(A Proposal for the Elaboration of a Methodology for Creating Drawings in Fire Protection of Buildings )
Ing. Jiří Votoček Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Diplomová
Návrh ochrany městského úřadu
(A Proposal for the Protection of a Municipal Office )
Bc. Hana Šurkovská Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Diplomová
Návrh ochrany objektů distribuce pitné vody
(Proposal for the Protection of Drinking Water Distribution Facilities)
Ing. Tomáš Bolek doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Návrh systému řízení BOZP dle programu "Bezpečný podnik" v závodě Siemens Elektromotory s.r.o., Frenštát p. Radhoštěm
(Design of OSH Management System according to the “Safe Enterprise” Programme in the Frenštát p. Radhoštěm Plant of Siemens-Electromotors, Ltd. )
Bc. Martin Rozbroj Ing. Petr Helán Diplomová
Návrh účinného systému řízení BOZP v organizaci Gascontrol s.r.o. Havířov
(A Design of Efficient OSH Management System in the Company Gascontrol, Ltd. at Havířov)
Ing. Oľga Hruboňová Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Objasňování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů dle nové legislativy
(Clarifying the Causes and Circumstances of Work Injuries in accordance with New Legislation )
Ing. Martin Keltoš doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Ochrana budovy bezpečnostního centra letiště
(Protection of the Building of Airport Security Centre)
Ing. Jana Kabarová doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Ochrana budovy FBI VŠB-TU Ostrava
(Protection of the Building of Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava)
Bc. Ladislav Blažek Ing. Václav Veselý Diplomová
Ochrana podniku před únikem informací
(Protection of the Company against Information Leakage)
Bc. Pavel Rybička Ing. Václav Veselý Diplomová
Ochranná opatření na lince manipulátoru
(Protective Measures for a Manipulator Line)
Bc. Zbyněk Haupt Mgr.Ing. Zdeněk Glomb Diplomová
Optimalizace ochrany zdraví před hlukem ve válcovně trub
(Optimization of Health Protection against Noise in the Tube Rolling Mill)
Ing. Jakub Homola Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Posuzování bezpečnosti provozovaných strojních zařízení
(Running Machinery Safety Assessment)
Bc. Ladislav Parchaňský Mgr.Ing. Zdeněk Glomb Diplomová
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
(Requirements for a Workplace and Working Environment)
Bc. Pavel Klučik Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Diplomová
Požární bezpečnost domova seniorů
(Fire Protection of a Home for Senior Citizens)
Bc. Naděžda Perůtková doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Příprava kynologů na řešení mimořádných událostí při záchraně osob ze sutin zřícených budov
(Preparation of Cynologists for Dealing with Extraordinary Events in the course of Rescue of Persons from the Wreckage of Collapsed Buildings)
Bc. Dan Legierski doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Působení členů Antikonfliktního týmu PČR při bezpečnostních opatřeních
(The Acting of Members of the Anti Conflict Team of Police of the Czech Republic within Safety Measures)
Daniel Bárta PhDr. Hilda Havlíková Diplomová
Revize a návrh optimalizace letištního pohotovostního plánu se zaměřením na halu
(Revision and proposal optimalization airport emergency plan with a view to vestibule )
Petr Sikora doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Rizika v odpadovém hospodářství
(Risk in Waste Management)
Bc. Alena Mokrášová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Rizikové faktory práce ve specializovaném zdravotnickém zařízení
(Risk Factors of Work in a Special Health Care Facility)
Bc. Veronika Tesařová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Ruční manipulace s břemeny a fyzická zátěž
(Manual Handling of Loads and Physical Strain)
Bc. Veronika Mazurová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Řešení mimořádných událostí při nehodách prostředků hromadné dopravy osob s velkým počtem zraněných
(Dealing with Extraordinary Events in the course of Accidents of Means of Passenger Mass Transport Involving a Large Number of Persons Injured)
Bc. Jiří Mašlar doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Stanovení bezpečnostních rizik u poštovních doručovatelů České pošty, a. s.
(The Determination of Safety Risks to Postmen of the Czech Post, JSC)
Bc. Pavlína Machonová Ing. Petr Helán Diplomová
Stanovení mastných kyselin metodou tenkovrstvé chromatografie
(The Determination of Fatty Acids Using a Thin Layer Chromatography Method)
Pavel Michálek Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Střední škole Havířov-Šumbark
(The Determination of Conditions of Occupational Safety and Health at the Havířov-Šumbark Secondary School)
Bc. Milan Cependa Ing. Petr Helán Diplomová
Stanovení systému bezpečné práce včetně vypracování pracovních postupů pro sklady hutního materiálu
(The Determination of Safe Work System, Including the Elaboration of Working Practices for Metallurgical Materials Storage Facilities)
Bc. Daniela Skupinová Ing. Petr Helán Diplomová
Studie možného vzniku aviární influenzy v Olomouckém kraji a návrh postupu řešení nákazy
(A Study of Possible Occurrence of Avian Influenza in the Olomouc Region and a Proposal for Dealing with the Infection)
Bc. David Buček doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie praktické aplikace poskytování psychosociální pomoci při mimořádných událostech
(A Study of Practical Application of Providing Psychosocial Aid in the course of Extraordinary Events)
Bc. Anna Hubová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Vibrace přenášené na ruce při práci s ručním elektrickým nářadím
(Hand-Arm Vibration at Work with Hand Electric Tools)
Bc. Petr Valášek Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Vybrané chemické látky v pracovním ovzduší
(Selected Chemical Agents in the Work Atmosphere)
Bc. Veronika Brumovská Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení Městského stadionu v Ostravě
(Security of the Ostrava Town Stadium)
Bc. Hana Marjová Ing. Václav Veselý Diplomová
Zásady organizace výstavby při provádění stavebních prací ve výšce
(Principles of Construction Organization during Performing Construction Operations at Height)
Bc. Anna Mandrlová Ing. Miluše Váchová, Ph.D. Diplomová
Zásady posouzení rizika strojních zařízení
(Principles of Machinery Risk Assessment )
Bc. Josef Holík Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Zdravotní rizika práce v mořírně hutního provozu
(Occupational Health Risks in a Pickling Plant of Metallurgical Works)
Bc. Jiří Grochal Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Zdravotní rizika v moderním provozu pekárny
(Health Risks in a Modern Bakery)
Bc. Markéta Šmídová Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Diplomová
Zpracování bezpečnostních pravidel pro skladování, opracování a vypalování výrobků z kovových materiálů
(Working-out of Safety Rules for the Storage, Machining and Burning of Products from Metallic Materials)
Ing. Daniel Tvrdý Ing. Petr Helán Diplomová
Zpracování vnějšího havarijního plánu pro Čepro a.s., sklad Hájek
(Preparation of the External Emergency Plan for the Čepro Company JSC, Hajek Storage Facility)
Bc. Martin Kubeš doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Způsoby ochrany před ionizujícím zářením
(Methods of Protection against Ionising Radiation)
Barbora Marcová doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aerosoly v pracovním ovzduší
(Aerosols in a Working Atmosphere)
Bc. Filip Stach Bakalářská
Analýza příčin a následků povodní v Čechách v roce 2002
(The Analysis of Causes and Consequences of Floods in Bohemia in the Year 2002)
Bc. Jiří Kratochvíl Bakalářská
Analýza rizik čerpací stanice pohonných hmot
(The Analysis of Risks Related to a Fuel Filling Station)
Bc. Hana Hrabalová Bakalářská
Analýza rizik technologie odsávání prachu z provozu výroby nábytku
(The Analysis of Risks Related to a Technology for the Exhaustion of Dust from the Process of Furniture Making)
Bc. Stanislav Cáb Bakalářská
Aplikace metodiky Environment-Accident-Index při hodnocení dopadů havárií na životní prostředí
(The Application of Environment-Accident-Index Methodology to the Assessment of Environmental Impacts of Accidents)
Ing. Jan Suchánek, Ph.D. Bakalářská
Audiovizuální program pro přípravu obyvatelstva na zvládání mimořádných událostí
(An Audiovisual Program for the Preparation of Population for Handling Extraordinary Events)
Bc. Petr Škodný Bakalářská
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci dozorce ve věznici
(Safety and Health at Work of Prison Guards)
Aleš Wanot Bakalářská
Bezpečnostní manager velkého výrobního podniku a jeho význam pro ochranu osob a majetku organizace
(A Safety Manager of a Large Manufacturing Company and His/Her Importance to the Protection of Persons and Property of the Organization)
Bc. Jakub Lindovský Bakalářská
Bezpečnostní předpisy při používání technologie vysokoenergetického paprsku
(Safety Regulations Concerning the Application of High-Energy Liquid Jet Technology)
Bc. Tomáš Heřman Bakalářská
Bezpečnost práce a ochrana zdraví na primárním drtiči netříděné suroviny
(Safety and Health at Work on the Primary Crusher of Unsorted Raw Material)
Bc. Jan Modrý Bakalářská
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při údržbě golfového hříště
(Occupational Safety and Health in Golf Course Maintenance)
Bc. Adam Halátek Bakalářská
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při výrobě tubusu větrných elektráren
(Safety and Health at Work on the Manufacturing of Tubes of Wind Power Plants)
Bc. Jan Modráček Bakalářská
Bipolární systém řízení BOZP v podniku
(A Bipolar System of OSH Management in an Enterprise)
Ing. Roman Gryc Bakalářská
Činnost bezpečnostních služeb se zaměřením na požární ochranu
(Activities of Security Services with Concentration on Fire Protection)
Bc. Josef Ježíšek Bakalářská
Dokumentace BOZP v zařízení pro mimoškolní výchovu dětí a mládeže
(OSH Documentation in a Facility for the Out-of-School Education of Children and Youth)
Bc. Jiřina Paverová Bakalářská
Ergonomická intervence u fyzické zátěže na montážních linkách
(Ergonomic Interventions in Physical Load in the Case of Assembly Lines)
Bc. Andrea Besedová Bakalářská
Ergonomické hodnocení a intervence
(Ergonomic Evaluation and Intervention)
Ing. Pavlína Pužová Bakalářská
Hlukové podmínky v pracovním a životním prostředí
(Noise Conditions in the Working Environment and the Environment)
Ing. Kateřina Cenigová Bakalářská
Hluk v pracovním prostředí
(Noise in a Working Environment)
Ing. Martin Vlček Bakalářská
Hodnocení intenzity a rovnoměrnosti osvětlení pracovišť
(The Assessment of Intensity and Uniformity of Workplace Illumination)
Bc. Ondřej Konečný Bakalářská
Hodnocení rizik závažných havárií na území regionu
(Major-Accident Risk Assessment for the Territory of the Region)
Ing. Vladimíra Hýžová Bakalářská
Hodnocení spolehlivosti lidského činitele při obsluze zařízení na dopravu materiálu v ŽDB Group, Viadrus a. s.
(The Evaluation of Human Factor Reliability When Operating Material Transport Equipment in the Company ŽDB Group, Viadrus a. s.)
Bc. Vladimír Fábry Bakalářská
Implementace normy OHSAS 18001:2007 do stávajícího systému řízení BOZP v BONATRANS GROUP a. s.
(The Implementation of Standard OHSAS 18001:2007 into the Existing OSH Management System in the Company BONATRANS GROUP a. s.)
Bc. David Pisarčík Bakalářská
Indukční jiskra nastavitelné energie
(The Inductive Spark with Adjustable Energy Levels)
Bc. Michal Bukowski Bakalářská
Integrovaný systém managementu plynovodů
(The Integrated Gas Pipeline Management System)
Bc. Tomáš Sedláček Bakalářská
Kamerové systémy dohledového centra letiště
(Camera Systems of Airport Surveillance Centre)
Bc. Jan Lomar Bakalářská
Kategorizace prací ve společnosti TJ Teso Jistebník s.r.o.
(The Categorization of Works in the TJ Teso Jistebník s.r.o. Company)
Bc. Zuzana Vavrová Bakalářská
Kontrolní měření rychlosti motorových vozidel
(Check Measurements of Motor Vehicle Velocity)
Ing. Zuzana Riegerová Bakalářská
Koordinace BOZP na staveništi v podniku DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem
(OSH Coordination on a Building Site in the DIAMO s.p. Enterprise)
Bc. Rostislav Dudáš Bakalářská
Koordinace BOZP při stavební činnnosti v developerské společnosti
(OSH Coordination in Construction Activity in a Development Company)
Bc. Jana Richterová Bakalářská
Kriminologické aspekty násilných a majetkových trestných činů mládeže a jejich dopad na ochranu osob a majetku
(Criminological Aspects of Acts of Violence and Crimes against Property Committed by Youth and Their Impacts on the Protection of Persons and Property)
Ing. Júlia Zezurková Bakalářská
Lidský faktor jako rizikový prvek výrobního podniku ohrožující ochranu a bezpečnost dat a informací před zneužitím
(The Human Factor as Risk Element of Manufacturing Company Endangering the Protection and the Security of Data and Information against Abuse)
Adam Fedorek Bakalářská
Městské kamerové dohlížecí systémy v systému prevence kriminality na území města Orlové
(Urban Camera Surveillance Systems in the System of Criminality Prevention in the Area of the Town of Karviná)
Bc. Roman Vrána Bakalářská
Metodické pokyny při výjezdu jednotky HZS Letiště Ostrava na MÚ a součinnost s jednotkami IZS
(Guidelines for Dispatching the Ostrava Airport Fire Brigade in Case of Incident and Co-operation with IES Units)
Pavel Klečka Bakalářská
Mobilní telefon v bezpečnostní praxi
(A Mobile in Safety Practice)
Bc. Ladislav Pieš Bakalářská
Modelování následků závažných havárií silničních cisteren
(Modelling the Consequences of Major Accidents of Tank Cars)
Michal Románek Bakalářská
Modifikace přístroje pro stanovení minimální teploty vznícení prachu v rozvířeném stavu
(Modification in an Apparatus for the Determination of Minimum Ignition Temperature of Whirled Up Dust)
Ing. Roman Kaperstein Bakalářská
Možnosti využití laserové optoakustické detekce v bezpečnostním inženýrství
(Possibilities of Utilizing Laser Optoacoustic Detection in Safety Engineering)
Tomáš Hejzlar Bakalářská
Možnosti zapojení dalších složek IZS (Báňská záchranná služba-Ostrava)
(Possibilities of Including Other Components of IES (Mine Rescue Service))
Bc. Tomáš Franek Bakalářská
Návrh bezpečnostní politiky a informačního systému pro firmu BZ a. s.
(A Draft Security Policy and an Information System Design for the Company BZ a.s.)
Lukáš Pleban Bakalářská
Návrh konstrukční protivýbuchové ochrany mlecích okruhů přípravy paliva pro bubnové kotle č. 6 a 7 v Teplárně ČSA v Karviné
(A Design of Constructional Explosion Protection of Grinding Circuits of Fuel Preparation for the Barrel-Type Boilers Nos. 6 and 7 in the ČSA Heating Plant in Karvina)
Bc. Roman Vrána Bakalářská
Ochrana staveb na území s nebezpečím výstupu důlních plynů na povrch
(The Protection of Construction Works in the Area with a Hazard of Mine Gas Surface Emission)
Bc. Tomáš Kozílek Bakalářská
Ochrana zdraví při svařování
(Health Protection in Welding Operation)
Naďa Ovčačíková Bakalářská
Plán vyrozumění, postup předání informací o vzniklé mimořádné události a možné problémy s vyrozuměním spojené
(A Notification Plan, A Procedure for Passing Information about an Extraordinary Event and Possible Problems Associated with Notification)
Ing. Lucie Kožušníková Bakalářská
Porovnání sklonu k samovznícení stanoveného Mackey testem u původních a použitých motorových a rostlinných olejů
(Comparison of Susceptibility to Self-Ignition Determined by the Mackey Test between Used Motor Oils and Plant Oils)
Ing. Viktor Moj Bakalářská
Posouzení bezpečnosti práce u horizontálního jistícího systému
(The Assessment of Safety at Work in the Case of a Horizontal Safety System)
Bc. Aleš Vymazal Bakalářská
Posouzení rizik při úpravě textilíí ve firmě Slezan FM, a. s., závod 04 úpravna
(The Assessment of Risks Related to Fabric Finishing in the Company Slezan FM, a. s., Plant 04, Finishing Room)
Zdeněk Meliš Bakalářská
Posouzení rizik tiskové linky
(Printing Line Risk Assessment)
Bc. Jindřich Novák Bakalářská
Posouzení rizik ve firmě SKOL Krnov
(Assessment of Risks in the SKOL Krnov Company)
Bc. Pavlína Hrouzová Bakalářská
Posouzení současného stavu BOZP při provozu jeřábové dopravy a vyhodnocení pracovních rizik včetně opatření k jejich eliminaci u firmy KM Beta a. s. Hodonín
(The Assessment of OSH Present State in the Course of Crane Transport Operation and the Evaluation of Occupational Risks, Including Risk Elimination in the Company KM Beta a. s. Hodonín)
Bc. Roman Frelich Bakalářská
Posouzení systému řízení BOZP v Třineckých železárnách
(The Evaluation of OSH Management System in the Třinec Iron Works Company)
Ing. David Hvizdoš Bakalářská
Posttraumatická péče o policisty
(Posttraumatic Care of Police)
Bc. Roman Kuffa Bakalářská
Postup při nálezu podezřelého zavazadla nebo předmětu v areálu letiště
(A Procedure for Dealing with Suspicious Luggage or Subject Found on the Aiport Premises)
Bc. Alice Drozdová Bakalářská
Použití biometrické identifikace při zabezpečování objektu
(The Use of Biometric Identification to Secure the Building)
Ing. Lukáš Petik Bakalářská
Povodňové plány
(Flood Plans)
Bc. Lenka Šemberová Bakalářská
Pracovní rizika při zákrocích jednotek PO na povodních
(Occupational Risks in the Course of Interventions of Fire Brigades in Floods)
Ing. Martin Konečný Bakalářská
Preventivní působení bezpečnostního managera výrobního podniku na vnitropodnikovou kriminalitu
(Preventive Activities of Security Manager in a Manufacturing Enterprise as for Internal Criminality)
Bc. Jiří Vála Bakalářská
Propojení složek IZS s poskytovateli psychologické pomoci
(The Interconnection of IES Components and Psychological Assistance Providers)
Bc. Jan Jureček Bakalářská
Přeprava nebezpečných látek silničními tunely
(Transport of Hazardous Materials through Road Tunnels)
Bc. Jakub Laník Bakalářská
Rizika spojená se skladováním dřevných pilin
(Risks Associated with Sawdust Storage)
Bc. Jan Katona Bakalářská
Rozvoj civilní ochrany z pohledu Evropské unie
(The Development of Civil Protection from the Point of View of European Union)
Bc. Barbora Lhotská Bakalářská
Schopnost mechanické jiskry iniciovat směsi hořlavých plynů
(The Ability of a Mechanical Spark to Ignite Mixtures of Flammable gases)
Bc. Jaroslav Riedl Bakalářská
Součinnost státní správy při šetření pracovních úrazů a mimořádných událostí
(Cooperation of State Administration in Investigation into Work-Related Accidents and Incidents)
Ing. Bc. Hana Martiníková Bakalářská
Srovnání měření objemové aktivity radonu v místnostech různými metodami
(The Comparison of Radon Volume Activity Measurements in Rooms by Using Various Methods)
Ing. Ilona Šimoníková Bakalářská
Stanovení a vyhledání pracovních rizik včetně opatření k jejich eliminace u u organizace - Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje
(The Determination and Identification of Occupational Risks, Including Measures to Eliminate Them in the Organization - Territorial Rescue Centre of the Moravian-Silesian Region)
Bc. Adéla Vavrečková Bakalářská
Stanovení dolní meze výbušnosti hybridních směsí
(The Determination of Lower Explosive Limits of Hybrid Mixtures)
Bc. Jiří Michalík Bakalářská
Svolávací SMS systémy
(SMS Paging Systems)
Bc. David Lange Bakalářská
Systém bipolárního řízení prevence rizik ve stavebnictví
(A System of Bipolar Management of Risk Prevention in the Building Industry)
Bc. Pavla Chlebková Bakalářská
Technická ochrana oběhu dokumentace v režimu utajovaných informací
(The Technical Protection of Document Circulation in Mode of Classified Information)
Bc. Šárka Jirešová Bakalářská
Technické zabezpečení perimetru letiště
(Technical Security of Airport Perimeter)
Bc. Jakub Vožický Bakalářská
Technologie vysokoenergetického kapalinového paprsku z hlediska člověka a životního prostředí
(A High-Energy Liquid Jet Technology from the Point of View of a Man and the Environment)
Bc. Jakub Hejzlar Bakalářská
Terorismus z pohledu vnějšího útoku na výrobní podnik a jeho dopad na ochranu osob a majetku
(Terrorism from the Point of View of External Attack on the Manufacturing Company and Its Effects on the Protection of Persons and Property)
Bc. Tomáš Hrubý Bakalářská
Vibrace v pracovním prostředí
(Vibration in the Working Environment)
Ing. Václav Hovorka Bakalářská
Vliv inertních příměsí na teplotní meze výbušnosti
(The Influence of Inert Admixtures on Thermal Explosion Limits)
Bc. Tomáš Vavrečka Bakalářská
Vliv různých typů iniciačních zdrojů o stejné energii na stanovení výbuchových parametrů
(The Influence of Various Types of Initiation Sources with the Same Energy)
Bc. Lukáš Šebela Bakalářská
Vliv spolehlivosti lidského činitele na vznik pracovního úrazu
(The Influence of Human Factor Reliability on Work Accident Occurrence)
Bc. Štefan Jaržembovský Bakalářská
Vybrané aspekty technického zabezpečení pracovníků záchranné zdravotnické služby
(Chosen Aspects of Technical Support of Members of Emergency Medical Service)
Bc. Jakub Ivan Bakalářská
Vybrané aspekty zabezpečení fotbalových stadionů prostředky technické ochrany
(Chosen Aspect of Securing Football Stadiums by the Means of Technical Protection)
Bc. Radomír Novák Bakalářská
Výskyt azbestu v ovzduší
(The Occurrence of Asbestos in Air)
Bc. Petr Kichner Bakalářská
Využití technických nesmrtících prostředků při ochraně osob a majetku
(The Utilization of Technical Non-lethal Means in the Protection of Persons and Property)
Bc. David Horký Bakalářská
Vzájemné porovnávání rozviřovacích impulzů a zjištění jejich vlivů na technicko-bezpečnostní parametry u rozdílných autoklávů
(Comparison of Whirling Impulses and the Determination of Their Influences on Technical-Safety Parameters in Various Autoclaves)
Bc. Petr Tomášů Bakalářská
Zabezpečení silničních tunelů prostředky technické ochrany objektů
(The Securing of Road Tunnels with Means for the Technical Protection of Buildings)
Bc. Marek Wojtowicz Bakalářská
Zajištění požární ochrany výrobního podniku Kordárna, a. s. ve Velké nad Veličkou
(Ensuring the Fire Safety of Manufacturing Company Kordárna, a. s. at Velké nad Veličkou)
Bc. Luboš Vajdík Bakalářská
Závislost schopností tvorby jisker na složení třeného materiálu
(Dependence of the Ability to Produce Sparks on the Composition of Material Being Rubbed)
Bc. Jakub Uhlář Bakalářská
Způsoby dekontaminace a dekontaminační prostředky
(Decontamination Methods and Decontamination Means)
Ing. Stanislav Loupanec Bakalářská
Způsoby ochrany objektu a jejich využití při zajištění bezpečnosti objektu soudu
(Means of Building Protection and Their Utilization in Ensuring Court Building Security and Safety)
Bc. Tomáš Cimala Bakalářská
"Community policing" v práci Policie České republiky a její význam pro ochranu osob a majetku
("Community Policing" in Work of the Police of the Czech Republic and Its Importance to the Protection of Persons and Property)
Bc. Ivo Šimeček Diplomová
Havárie cisterny s amoniakem na podnikové vlečce
(An Ammonia Tank Accident on the Factory Siding)
Bc. Marek Hlasný Diplomová
Havarijní plánování v podmínkách Mittal Steel Ostrava a. s.
(Emergency Planning in Conditions of the Company Mittal Steel Ostrava a.s.)
Bc. Jiří Polok Diplomová
Charakteristika dextrinů a modifikovaných škrobů z hlediska požárního rizika
(Characterization of Dextrins and Modified Amyls from the Point of View of Fire Risk)
Ing. Pavel Schajer Diplomová
Management rizik automobilové nákladní dopravy při těžební činnosti v kaolinových lomech
(Management of Lorry Transport Risks in the course of Mining Operations in Kaolin Quarries)
Bc. Daniel Otýpka Diplomová
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(Occupational Safety and Health Plan for a Building Site)
Ing. Lucie Andrlová Diplomová
Plán organizace výstavby-zásady organizace výstavby na staveništi stavby IKEA Ostrava při provádění stavebních prací ve výšce a nad volnou hloubkou
(A Construction Organization Plan-Principles of Construction Organization on the Construction Site of IKEA Ostrava in the course of Performing Construction Operations at Height and above Free Depth)
Bc. Anna Mandrlová Diplomová
Rizika v automobilovém průmyslu a jejich management se zaměřením na prachy
(Automobile Industry Risks and Management of Them with Concentration on Dusts)
Ing. Robert Chlebiš Diplomová
Výcvik hasičů s využitím ohňového trenažéru
(Firefighter Training with Using a Fire Trainer)
Bc. Tomáš Blumajer Diplomová
Zabezpečení objektu výchovného ústavu mládeže
(The Securing of Juvenile Home Building)
Bc. Miroslav Bezecný Diplomová
Zabezpečení víceúčelové haly prostředky technické ochrany
(Securing the Multipurpose Hall with the Means of Technical Protection)
Bc. Ivan Pejta Diplomová
Zásobování obyvatelstva v krizových situacích
(Supplying the Population in Crisis Situations)
Bc. Pavel Němec Diplomová
Zavedení řízené dokumentace BOZP ve společnosti Agrochov Sobotka a. s.
(The Adoption of OSH Controlled Documentation in the Company Agrochov Sobotka a.s.)
Bc. Monika Almáši Diplomová
Způsoby, možnosti a řešení zvládnutí krizové situace při narušení komunikačního systému na území města Opavy
(Methods, Possibilities and Solutions of Handling the Crisis Situation at a Failure of Communication System in the Area of the Town of Opava)
Ing. Ondřej Mučka Diplomová

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza mimořádných událostí obce Suchdol nad Odrou, jejich řešení a ochrana obyvatel obce
(The Analysis of Incidents in the Municipality of Suchdol nad Odrou, Coping with Them and Protection of Municipality Population)
Ing. Iva Žitníková Bakalářská
Analýza možného ohrožení obce mimořádnou událostí
(The Analysis of Possible Threats to a Municipality by an Incident)
Bc. Pavel Rybička Bakalářská
Analýza rizik závažných havárií v textilním provozu metodou LOPA
(The Analysis of Major-Accident Risks in a Textile Mill)
Bc. František Schützner Bakalářská
Bezpečnostní opatření na strojních zařízeních
(Machinery Safety Devices)
Bc. Zbyněk Haupt Bakalářská
Bezpečnost plošin pro osoby tělesně postižené
(Safety of Platforms for the Handicapped)
Bc. Martina Svobodová Bakalářská
Bezpečnost práce na staveništi
(Occupational Safety on a Building Site)
Bc. Tomáš Appl Bakalářská
Bezpečnost práce při dopravě závěsnými drahami Dolu Paskov
(Safety of Labour at Suspended Railway Transport in the Paskov Mine)
Ing. Tomáš Bolek Bakalářská
Bezpečnost práce u firmy MODEL Obaly a. s., Opava
(Occupational Safety in the Company MODEL Obaly a.s., Opava)
Bc. Pavlína Machonová Bakalářská
Bezpečnost práce ve firmě VPO Plast, s. r. o.
(Safety at Work in the Company VPO Plast, s.r.o.)
Bc. Milan Cependa Bakalářská
Bezpečnost v justičních budovách při procesech se zvlášť nebezpečnými pachateli
(Security in Court Buildings in the course of Processes with Extra Dangerous Delinquents)
Bc. Hana Marjová Bakalářská
Detekce a monitoring pracovního ovzduší
(Detection and Monitoring of the Work Atmosphere)
Bc. Veronika Brumovská Bakalářská
Eliminace rizik při používání lékařských přístrojů z hlediska prevence el. zařízení
(The Elimination of Risks in the course of Use of Medical Appliances from the Point of View of Electrical Equipment Prevention)
Bc. Jindřich Paroulek Bakalářská
Hodnocení hluku a vibrací v pracovním prostředí
(Methods of the Assessment of Noise and Vibration in the Work Environment)
Bc. Petr Valášek Bakalářská
Kategorizace prací v potravinářském podniku
(The Categorization of Works in a Food-Processing Company)
Bc. Marie Janalíková Bakalářská
Městské kamerové dohlížecí systémy na území České Třebové a jejich využití při potírání zločinu
(Town Camera-Assisted Supervision Systems in the Territory of Česká Třebová and Their Use in Crime Combating)
Bc. Tomáš Müller Bakalářská
Městské kamerové dohlížecí systémy na území města Ostravy a jejich význam od při trestné činnosti
(Town Camera Supervising Systems in the Area of the City of Ostrava and Their Importance to Uncovering and Clearing up Criminal Activity)
Bc. Aleš Jalůvka Bakalářská
Metody a způsoby provádění dlouhodobé konzervace stavebních a technologických částí tlakově odolných úkrytů
(Methods and Practices of Performing the Long-Term Conservation of Structural and Technological Parts of Pressure-Resistant Shelters)
Lukáš Kubiena Bakalářská
Mezinárodní humanitární organizace
(International Humanitarian Organizations)
Bc. David Kratěna Bakalářská
Nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce v podnikové praxi
(Tools for Increasing the Level of Occupational Safety in Enterprise Practice)
Michal Hrbáč Bakalářská
Ochrana klenotnictví prostředky technické ochrany
(Jewellery Shop Security by Means of Technical Protection)
Bc. Ladislav Blažek Bakalářská
Ochrana objektů a detekce nebezpečných látek prostřednictvím zvířat
(Building Protection and Detection of Hazardous Materials by means of Animals)
Bc. Alena Mokrášová Bakalářská
Ochrana osob a majetku před násilnými činy v obchodních centrech
(The Protection of Persons and Property against Acts of Violence in Shopping Centres)
Bc. Robert Gradek Bakalářská
Ochrana poštovního úřadu prostředky technické ochrany objektu
(Post-Office Protection by the Means Ensuring Technical Building Security)
Ing. Jana Kabarová Bakalářská
Porovnání požadavků nového a původního zákoníku práce na úseku BOZP
(A Comparison between New Labour Code Requirements and Original Labour Code Requirements in the OSH Area)
Bc. Michal Dostál Bakalářská
Posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě
(The Assessment of Safety and Health at Work in a Firm)
Bc. Daniela Skupinová Bakalářská
Posouzení bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve firmě SLEZAN, a. s.
(The Assessment of Safety and Health at Work in the Company SLEZAN, a.s.)
Bc. Petr Plesník Bakalářská
Posouzení rizik při přepravě nebezpečných látek v areálu BorsodChem MCHZ, s. r. o.
(The Analysis of Risks in Hazardous Material Transport on the Premises of BorsodChem MCHZ, s. r. o.)
Ing. Jiří Votoček Bakalářská
Posouzení rizik v laboratořích a na pracovištích Ostravské univerzity
(The Assessment of Risks in Laboratories and Workplaces of the University of Ostrava)
Ing. Oľga Hruboňová Bakalářská
Požadavky kladené na výrobce nebo dovozce u stanovených výrobků
(Requirements Put on Manufacturers and Importers Concerning Specified Products)
Bc. Josef Holík Bakalářská
Pracovní rizika na učilišti DAKOL, spol. s r. o. Petrovice u Karviné
(Occupational Risks in the Apprentice Training Centre DAKOL, Ltd. Petrovice u Karviné)
Bc. Marek Ciosk Bakalářská
Praktická aplikace systému vyhledávání rizik ve stavebnictví
(A Practical Application of a System for Searching for Risks in the Construction Industry)
Bc. Jiří Grochal Bakalářská
Prevence rizik při stavební činnosti se zaměřením na práci ve výškách a nad volnou hloubkou
(Prevention of Risks in the course of Construction Activities with Emphasis Put on Working at Height and above Free Depth)
Bc. Veronika Tesařová Bakalářská
Preventivní řešení nepravidelné expozice vibracemi
(Dealing with the Prevention of Irregular Exposure to Vibration)
Bc. Veronika Mazurová Bakalářská
Problematika skladování hořlavých kapalin v příručních skladech
(Problems of the Storage of Flammable Chemical Substances in Intermediate Depots)
Ing. Martin Keltoš Bakalářská
Protivýbuchová ochrana v Aero Vodochody
(Explosion Protection in the Company Aero Vodochochody)
Bc. Michaela Čičmancová Bakalářská
Provozní rizika při provozu lyžařských vleků
(Operational Risks in the Operation of Ski Lifts)
Bc. Ladislav Parchaňský Bakalářská
Překonání technických prostředků ochrany objektů u obytných domů
(Overcoming the Technical Means of Building Security in the Case of Dwelling Houses)
Bc. Daniel Nytra Bakalářská
Případová studie hodnocení rizik přepravy vybraných nebezpečných látek po železnici
(A Case Study of Assessment of Risks of Selected Hazardous Substances in Rail Transport)
Ing. René Přibyl Bakalářská
Rizika dovozu nebezpečných látek do České republiky
(Risks of the Import of Hazardous Substances into the Czech Republic)
Bc. Ivana Melcrová Bakalářská
Rizika u jeřábové dopravy
(Crane Transportation Risks)
Bc. Markéta Šmídová Bakalářská
Stanovení rizik při provozu nízkotlakých plynových kotelen
(The Determination of Risks in the course of Operation of Gas-Fired Low-Pressure Boiler Plants)
Bc. David Líva Bakalářská
Stanovení systému řízení rizik v podnikové praxi
(The Determination of Risk Control System in Enterprise Practice)
Bc. Martin Rozbroj Bakalářská
Stárnutí populace a nové formy řízení bezpečnosti práce
(Population Ageing and New Forms of Occupational Safety Management)
Bc. Jana Skopalová Bakalářská
Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení v podniku VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.
(A Safe Work System for Lifting Equipment in the Company VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.)
Ing. Jakub Homola Bakalářská
Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku ENERGIE - České Budějovice
(The System of Occupational Safety and Health in the Company ENERGIE - České Budějovice)
Bc. Jarmila Doubravová Bakalářská
Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středních podnicích
(An Occupational Safety and Health Management System in Small and Medium-Sized Enterprises)
Bc. Pavel Klučik Bakalářská
Systémy kontroly vstupu a identifikace osob pro zvýšení úrovně zabezpečení objektu
(Systems of Entry Control and Identification of Persons to Increase the Level of Building Security)
Ing. Daniel Tvrdý Bakalářská
Technické prostředky eskorty osob
(Technical Means of Escort for Persons)
Petr Kabiesz Bakalářská
Technické prostředky transportu a předmětové ochrany cenin
(Technical Means of Transportation and Object Security of Valuable Items)
Ing. Milan Tkáč Bakalářská
Úroveň zabezpečení objektu a její vliv na výši pojistné sazby
(The Security Level of a Building and Its Influence on the Level of Insurance Premium Rate)
Bc. Markéta Soláková Bakalářská
Vybrané chemické škodliviny v pracovním ovzduší
(Selected Harmful Chemical Substances in the Work Atmosphere)
Bc. David Holuša Bakalářská
Vyhodnocení pracovních rizik a návrh jejich snížení ve firmě ŽPSV
(The Assessment of Occupational Risks and a Proposal for Their Reduction in the Company ŽPSV)
Bc. Roman Trávníček Bakalářská
Vyhodnocení stavu požární bezpečnosti v Hanáckých železárnách
(The Evaluation of a Fire Safety Condition in the Ironworks Hanácké železárny)
Bc. Marek Bizdra Bakalářská
Zabezpečení obchodního domu IKEA prostředky technické ochrany
(Securing the Department Store IKEA by Means of Technical Protection)
Bc. Ladislav Opravil Bakalářská
Zabezpečení sportovního areálu ČEZ ARÉNA Ostrava prostředky technické ochrany
(Securing the Sports Facility ČEZ ARÉNA Ostrava with the Means of Technical Protection)
Bc. David Mrozek Bakalářská
Zlepšení protipovodňové ochrany obce Hať
(Improving the Protection against Floods in the Municipality of Hať)
Bc. Vojtěch Láníček Bakalářská

2005/2006

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatická detekce dopravních nehod a možnosti jejího využití
(Automatic Detection of Traffic Accidents and Possibilities of Its Utilisation)
Robert Los Bakalářská
Bezpečnost skladovacích zařízení sypkých hmot a bezpečnost jejich provozu ve stavebnictví
(Safety of Bulk Material Storage Facilities and Safety of Their Operation in Building Industry)
Bc. Daniel Otýpka Bakalářská
Možnosti zabezpečení multikina prostředky technické a režimové ochrany objektu
(Possibilities of Securing the Multiplex Cinema by Means of Technical and Organisational Protection of Buildings)
Daniel Bárta Bakalářská
Návrh systému řízení BOZP v dřevozpracujícím podniku včetně kategotizace práce
(Design of the OSH Management System in a Wood-Processing Company, including the Categorisation of Works)
Bc. Monika Almáši Bakalářská
Ochrana objektů a prevence kriminality primární, sekundární, terciální a jejich vybrané aspekty
(Protection of Structures a Primary, Secondery and Tertiary Crime Prevention, including Its Chosen Aspects)
Štěpán Švikruha Bakalářská
Pojišťovnictví v souvislosti se zabezpečovacími systémy stavebních objektů Bc. Jiří Nedbalec Bakalářská
Pracovní rizika při zákrocích pořádkové jednotky policie proti skupině pachatelů
(Occupational Risks Related to Interventions of Riot Police towards a Group of Culprits)
Bc. Pavel Tabányi Bakalářská
Psychologie stresu, zátěžová situace v práci pracovníků HZS
(Stress Psychology, Load Situations in Operation of Fire and Rescue Brigades)
Vladimir Hejl Bakalářská
Stanovení a hodnocení rizik z hlediska BOZP dozorce a strážného ve věznici
(Risk Identification and Assessment from the OSH Point of View for Prison Warders and Guards)
Petr Resutík Bakalářská
Statistické hodnocení pracovní úrazovosti ve VCES a.s.
(Statistical Evaluation of Occupational Accident Frequency Rate in the Company VCES a.s.)
Petr Mrštík Bakalářská
Vybrané aspekty ochrany místních kulturních zařízení prostředky technické ochrany objektů
(Chosen Aspects of Protection of Local Cultural Amenities by Means of Technical Protection of Buildings)
Bc. Miroslav Bezecný Bakalářská
Vybrané aspekty zabezpečení areálu věznice prostředky technické ochrany objektu
(Chosen Aspects of Securing the Prison Promises by Means of Technical Protection of Buildings)
Bc. Radim Slanina Bakalářská
Vybrané aspekty zabezpečení budovy výrobní organizace
(Chosen Aspects of Securing the Building of Manufacturing Organization)
Bc. Ivan Pejta Bakalářská
Zabezpečení budovy Finančního úřadu prostředky technické ochrany objektu
(Securing the Building of the Tax Office by Means of Technical Protection of Buildings)
Libor Kaminski Bakalářská
Zabezpečení uprchlických zařízení v ČR prostředky technické ochrany objektu
(Securing of Refugee Facilities in the Czech Republic by Means of Technical Protection of Buildings)
David Reinert Bakalářská
Zajištění bezpečné práce s nebezpečnými látkami ve stavebnictví
(Ensuring Safe Work with Dangerous Substances in the Buildng Industry)
Bc. Anna Mandrlová Bakalářská

2004/2005

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza dopadů havárií na životní prostředí v podmínkách pivovaru
(Analysis of Environmental Impacts of Accidents under Conditions of a Brewery)
Ing. Petr Vašut Bakalářská
Analýza rizik přepravy amoniaku po železnici
(Analysis of Risks in Rail Transport of Ammonia)
Bc. Denisa Vlniešková Bakalářská
Bezpečnost, veřejný pořádek a prevence kriminality ve velkých městech ČR
(Safety, Public Order and Crime Prevention in Cities of the Czech Republic)
Bc. Pavel Volný Bakalářská
Možnosti zabezpečení vybraných správních budov Policie ČR prostředky technické a režimové ochrany objektu
(Possibilities of the Safety of Chosen Administrative Bildings of the Police of the Czech Republic by Means of Technical and Administrative Protection)
Bc. Tomáš Charvát Bakalářská
Posouzení bezpečnosti regionálních letišť
(Regional Airport Safety Assessment)
Ing. Miloš Zajíc Bakalářská
Stanovení dolních mezí výbušnosti (LEL) hybridních směsí
(Determination of Lower Explosion Limits (LEL) of Hybrid Mixtures)
Bc. David Lukša Bakalářská
Vybrané aspekty zabezpečení soudních budov prostředky technické ochrany objektů
(Selected Aspects of Securing Courthouses by Technical Protection Means for Structures)
Bc. Miloš Halamka Bakalářská
Výbušnost par hořlavých kapalin
(Explosibility of Vapours Combustible Liquids)
Bc. Helena Kolářová Bakalářská
Vypracování modelu základních bezpečnostních požadavků pro skladování různých druhů materiálů, sypkých hmot, požadavky na volné skládky
(Creation of the Model of Basic Safety Requirements for the Storage of Various Kinds of Materials, Loose Materials and for Open Storage Spaces)
Bc. Hana Filipenková Bakalářská

2003/2004

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatický detekční systém
(Automatic Detection System)
Bc. Tomáš Svoboda Bakalářská
Nebezpečí propadu zdvihu u mostového jeřábu
(Danger of Lift Fall with the Overhead Travelling Crane)
Bc. Radim Kubačák Bakalářská
Ochrana objektu - vybrané aspekty ochrany zahraničních zastupitelských úřadů
(Building Security - Selected Aspects of Embassy Security)
Bc. Marek Opočenský Bakalářská
Ochrana objektu - vybrané aspekty zabezpečení policejních cel
(Building Security - Selected Aspects of Police Cells Security)
Bc. Pavel Novotný Bakalářská
Zabezpečení drobné provozovny prostředky technické ochrany objektů
(Security of a Small Plant by Technical Security Equipment)
Ing.Bc. Miroslava Nejtková Bakalářská

2002/2003

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezpečnost při střikování plastů. Bc. Marek Fiala Bakalářská
Kontrola a vstup osob do střežených objektů a jejich případná evakuace. Bc. Petr Kovářík Bakalářská
Ohrožení obyvetel a životního prostředí přepravou nebezpečnbých látek pohraničním Celním úřadem Mosty u Jablunkova. Bc. Petr Dadak Bakalářská
Posuzování nbebezpečí vozidel provozovaných na stlačený zkapalněný plyn a na běžná kapalná paliva a zatížení životního prostředí při havárií. Bc. Lumír Klementa Bakalářská
Prevence kriminalistiky a bezpečnost obyvatelstva. Bc. Josef Bambuch Bakalářská
Rizika při výkonu služby policistů. Bc. Jaroslav Chromík Bakalářská
Řešení mimořádných událostí pro město Ostrava. Ing.Bc. Petr Tartaini Bakalářská
Systém identifikace a hodnocení pracovních rizik v NOVÉ HUTI, a.s. Bc. Dušan Suknarovský Bakalářská
Systém sledování rizikových faktoru v akciové společnosti NOVÁ HUŤ. Ing. Sabina Bitomská Bakalářská