Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracovníci Katedry bezpečnosti práce a procesů se pravidelně podílí na organizaci odborných konferencí a seminářů.

Mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Katedra bezpečnosti práce a procesů se podílí především na organizování mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Konference se koná každým rokem na jaře. Jedná se o dvou až třídenní akci. Konference je pořádána Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství a Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví a Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu, o. s.

Konference BOZP byla mimo jiné také příležitostí pro prezentaci firem, výrobců i dodavatelů ochranných systémů, moderních ochranných prostředků určených ke kolektivní i osobní ochraně osob ve zhoršených pracovních podmínkách.

Konference Požární ochrana

Jako člen vědeckého výboru se katedra zapojuje také do organizace konference Požární ochrany.

Konference WOS 2017

Od roku 2014 se katedra zapojila do přípravy mezinárodní konference WOS 2017. Ve dnech 3. až 6. října 2017 pořádala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, pod vedením Katedry bezpečnosti práce a procesů, ve spolupráci s mezinárodní sítí WOS NET v hotelu Diplomat v Praze devátý ročník mezinárodní konference o prevenci nehod při práci WOS 2017 (9th International Conference on the Prevention of Accidents at Work), s podtitulem Složitost bezpečnostního managementu v měnící se společnosti. Konference WOS NET 2017 se účastnilo více než 200 odborníků z celého světa a v průběhu tří jednacích dní pro ně bylo připraveno více než 140 přednášek – v dopolední části vždy v podobě společných plenárních keynotes, v odpolední pak v rámci menších specializovaných tematických panelů.

Loss Prevention

Loss Prevention 2022