Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnostní inženýrství a HSE Professional mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají analýzou a hodnocení rizik, prevenci závažných havárií i systémů řízení BOZP, případně pro další vzdělání.

O magisterském studiu

  • Navazující na bakalářský studijní program má standardní délku 2 roků.
  • V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů.
  • Absolvent získává titul Ing.

Navazující magisterské programy

Bezpečnostní inženýrství

Bezpečnostní technik

CO SE NOVÉHO NAUČÍM
Naučím se na svět dívat kritickým okem „bezpečáka“. Na základě analýz rizik identifikovat hrozící nebezpečí a s riziky dále pracovat a navrhovat preventivní opatření k jejich eliminaci. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích, nakládat s nebezpečnými látkami, objasňovat průmyslové havárie a jejich doprovodné jevy jako je výbuch nebo požár a spoustu dalších dovedností.

JAKÉ PŘEDMĚTY BUDU STUDOVAT
Bezpečnost technologií ▪...

HSE Professional

U magisterského navazujícího studia budou uchazeči přijímáni na studijní program v prezenční formě studia. Součástí přijímacího řízení není zkouška. Ke studiu mohou být přijati absolventi bakalářských studijních oborů podobného zaměření. Posuzování náplně předmětů předchozí a jejich srovnání s požadovaným základem provádí garant programu individuálně na základě porovnání osnov předmětů a rozsahů výuky. Budou brány v úvahu výsledky předcházejícího studia. Konečné rozhodnutí provede děkan.

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.