Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
PPT Manažment rizík - Súbor prednášok z teórie a praxi riadenia rizík ako súčasť efektívnej prevencie
Sinay, J.: Manažment rizík - prezentace, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2023, 106 str.
PDF Aplikovaná ergonomie - výběr přednášek
Dlugoš, I.: Aplikovaná ergonomie - výběr přednášek. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2015, 432 str.
PDF Protivýbuchová prevence - sbírka příkladů
Lepík, P.: Protivýbuchová prevence - sbírka příkladů. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2015, 80 str.
PDF Stroje a zařízení - Části strojů
Veličková, E.: Stroje a zařízení - Části strojů. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2012, 111 str.
PDF Stroje a zařízení - Nauka o materiálu
Veličková, E.: Stroje a zařízení - Nauka o materiálu. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2011, 53 str.
PDF Zařízení pro dopravu a uskladnění tekutin
Veličková, E.: Zařízení pro dopravu a uskladnění tekutin. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2010, 68 str.
PDF Laboratorní praktikum protivýbuchové prevence technologických procesů
Damec, J., Šimandl, L.: Laboratorní praktikum protivýbuchové prevence technologických procesů. Skriptum, SPBI: Ostrava 2005, 40 str.
PDF Technické prostředky bezpečnostních služeb Donucovací prostředky využívané Policií ČR
Ščurek, R.: Programovací jazyky. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 32 str.
PDF Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy
Veličková, E.: Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy, drsnost povrchu. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 15 str.
PDF Vliv havárií na životní prostředí
Bernatík, A., Nevrlá, P.: Vliv havárií na životní prostředí. Skriptum, SPBI: Ostrava 2005, 70 str.
PDF Prevence závažných havárií I.
Bernatik,A.: Prevence závažných havárií I.. Skriptum, SPBI: Ostrava 2006, 89 str.
PDF Prevence závažných havárií II.
Bernatík, A.: Prevence závažných havárií II.. Skriptum, SPBI: Ostrava 2006, 106 str.
PDF Nebezpečné látky
Šenovský, M., Bártlová, I.: Nebezpečné látky. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2006, 17 str.
PDF Kreslení strojírenských výkresů
Veličková, E.: Kreslení strojírenských výkresů. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2006, 38 str.

Návody do cvičení

Nebezpečné látky a odpady / Nebezpečné látky a materiály

Nebezpečné látky a odpady II

 Návody do cvičení z Aplikované ergonomie

Pracovní postupy stanovení PTCH

Vytvořeno v rámci projektu RPP2019/29 "Multimedializace pracovních postupů stanovení PTCH"

Stanovení minimální iniciační energie směsi prachu se vzduchem

Výukový materiál pracovního postupu pro stanovení minimální iniciační energie směsi prachu se vzduchem.

Stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného prachu

Výukový materiál pracovního postupu pro stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného prachu.

Stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu

Výukový materiál pracovního postupu pro stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu.