Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra bezpečnosti práce a procesů spolupracuje s firmami a správními orgány na řešení problémů analýzy rizik z pohledu bezpečnosti práce, prevence závažných havárií, protivýbuchové ochrany do kterých zapojuje také své studenty.

Hospodářské smlouvy

Nabízíme spolupráci s průmyslem a státní správou na úrovni analýzy rizik, zpracování bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní programy, bezpečnostní zprávy), znalecké posudky pracovních úrazů aj.

Nabídka školení našich expertů ve firmách

Zaměstnanci mohou díky své profilaci nabídnout řadu školících témat z níže uvedených oblastí.

BOZP

 • Vzdělávání zaměstnanců vysokých škol v oblasti BOZP
 • Bezpečnost strojů a zařízení

Zdraví a životní prostředí

 • Podniková ekologie - ochrana životního prostředí v podniku
 • Hodnocení zdravotních a environmentálních rizik podle REACH

Bezpečnost a kvalita

 • Audity v oblasti prevence závažných havárií
 • Interní audit v oblasti nakládání s chemickými látkami
 • Bezpečný úředník, spokojený úředník
 • Princip štíhlé výroby se zaměřením na organizaci pracoviště, zvyšování bezpečnosti a kvality
 • Certifikace výrobků – především zpracování Prohlášení o shodě
 • Protivýbuchová prevence v podniku

Laboratorní činnost

 • Základy práce se spektrometrem

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými a zahraničními firmami, tak také se středními, základními i mateřskými školami. Ať už máte zájem o navázání partnerství nebo o pomoc s vedením dětí ke vědě, kontaktujte nás.