Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakty na vedení katedry

Ing. Lepík Petr, Ph.D.

Vedoucí útvaru (040)
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (040)
Předseda akademického senátu (FBI)
Akademický pracovník (040)

Ing. Sikorová Kateřina, Ph.D.

Zástupce vedoucího (040)
Proděkanka pro rozvoj a spolupráci s průmyslem (FBI)
Akademický pracovník (040)

Ing. Skřížovská Michaela, Ph.D.

Tajemník (040)
Akademický pracovník (040)

Ing. Roupcová Petra, Ph.D.

Vědecký tajemník (040)

Bc. Skopalová Jana

Sekretářka (040)

Kontakty na zaměstnance

prof. Dr. Ing. Bernatík Aleš

Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FBI)
Akademický pracovník (040)

prof. RNDr. Danihelka Pavel, CSc.

Akademický pracovník (040)

doc. Dr. Ing. Lesňák Michal

Akademický pracovník (040)
Vědecký pracovník (9361)

Ing. Petik Lukáš

Akademický pracovník (040)

Ing. Raška Pavel, Ph.D.

Akademický pracovník (040)
Vědecký pracovník (9361)