Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakty na vedení katedry

Osoba Telefon Adresa
Ing. Lepík Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (040)
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (040)
Předseda akademického senátu (FBI)
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 842 D207, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava - Výškovice
Ing. Sikorová Kateřina, Ph.D.
Zástupce vedoucího (040)
Proděkanka pro rozvoj a spolupráci s průmyslem (FBI)
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 922 D216, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava - Výškovice
Ing. Skřížovská Michaela, Ph.D.
Tajemník (040)
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 896 D215, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava - Výškovice
Ing. Roupcová Petra, Ph.D.
Vědecký tajemník (040)
+420 596 992 853 D205, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava - Výškovice
Bc. Skopalová Jana
Sekretářka (040)
+420 596 992 826 D206, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava - Výškovice

Kontakty na zaměstnance

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Bartlová Ivana, CSc.
Zaměstnanec (040)
+420 596 992 825
prof. Dr. Ing. Bernatík Aleš
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FBI)
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 833
prof. RNDr. Danihelka Pavel, CSc.
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 822
+420 596 993 847
Ing. Helegda Matouš
Interní doktorand (040)
+420 596 992 835
Ing. Jankůj Vojtěch, Ph.D.
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 864
Ing. Jastrzembski Tomáš
Interní doktorand (040)
+420 596 992 835
Ing. Kissiková Lenka, Ph.D.
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 871
doc. Ing. et Ing. Klouda Karel, CSc., Ph.D.,MBA
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 838
Ing. Kocůrková Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 829
Ing. Kričfaluši Ivan, Ph.D. +420 596 992 826
Ing. et Ing. Laciok Vendula, Ph.D.
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 825
doc. Dr. Ing. Lesňák Michal
Akademický pracovník (9360)
Akademický pracovník (040)
+420 596 991 695
+420 596 992 945
Ing. Martiníková Barbora, Ph.D.
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 865
Ing. Petik Lukáš
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 865
Ing. Přichystalová Radka, Ph.D.
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 830
Ing. Raška Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 855
Ing. Řeháček Jakub +420 596 992 830
Ing. Serafín Jiří, Ph.D. +420 596 992 826
prof. Ing. Sinay Juraj, DrSc. +420 596 992 826
Mgr. Slováčková Ivana
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 830
Ing. Suchánková Jana, Ph.D.
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 823
Ing. Svobodová Zuzana
Zaměstnanec (040)
+420 596 992 830
Ing. Věžníková Hana, Ph.D.
Akademický pracovník (040)
+420 596 992 869
MUDr. Vít Michael, Ph.D. +420 596 992 829