Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry se ve své vědecko-výzkumné činnosti zaměřují na následující oblasti:

 • Analýza rizik, metodologie a aplikace analýzy rizik,
 • Bezpečnost práce a prostředí, analýza pracovních rizik,
 • Nebezpečné látky, rizika vyplývající z chemických látek,
 • Bezpečnost procesů a technologií, management rizik v průmyslu,
 • Požární a protivýbuchová prevence technologických procesů,
 • Závažné havárie včetně dopadů havárií na životní prostředí
 • Spolehlivost lidského činitele,
 • Bezpečnost nanotechnologií a nanomateriálů
 • Environmentální bezpečnost.

Konference

Katedra se podílí na organizaci odborných konferencí a seminářů. Mezi nejvýznamnější konference lze zařadit:

 • Mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Konference Požární ochrana
 • Konference WOS 2017

Konference jsou organizovány ve spolupráci se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro oblast výzkumu a vývoje pro katedru je vedoucí katedry Ing. Petr Lepík, Ph.D.

Ing. Petr Lepík, Ph.D