Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra v současnosti garantuje bakalářský studijní program Bezpečnost práce a procesů a magisterský studijní program Bezpečnostní inženýrství.

Bakalářské studium

Absolventi bakalářského studijního oboru Bezpečnost práce a procesů získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i bezpečnosti průmyslu nebo pro navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Bezpečnostní inženýrství mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají analýzou a hodnocení rizik, prevenci závažných havárií i systémů řízení BOZP, případně pro další vzdělání.

Doktorské studium

Absolventi doktorského studia jsou perfektně připraveni zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy i praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.