Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Klíčovou aktivitou katedry při spolupráci s praxí je analýza rizik z pohledu bezpečnosti práce, prevence závažných havárií, protivýbuchové ochrany, atd.

Nabídka pro firmy

Katedra bezpečnosti práce a procesů spolupracuje s firmami a správními orgány na řešení problémů analýzy rizik z pohledu bezpečnosti práce, prevence závažných havárií, protivýbuchové ochrany do kterých zapojuje také své studenty.

Mezinárodní spolupráce

Katedra bezpečnosti práce a procesů má přesah také do zahraničí, kde se podílí na osvětě, vzdělávání i vědecké činnosti.

Partneři

Dlouhodobě spolupracujeme s významnými partnery, se kterými se podporujeme v prosazování svých zájmů. I díky nim jsme lepší.

VUBP MZP_CZ Ministerstvo vnitra ČR Hasičský záchranný sbor Moravskoslezkého kraje VVUÚ, a.s Ostrava Radvanice Technická univerzita v Liberci

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými a zahraničními firmami, tak také se středními, základními i mateřskými školami. Ať už máte zájem o navázání partnerství nebo o pomoc s vedením dětí ke vědě, kontaktujte nás.