Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na Katedře bezpečnosti práce a procesů je řešena celá řada projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky i průmyslovými partnery.

Významné projekty

BEZPEČNOST TLAKOVÝCH LÁHVÍ V PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH A MOŽNOSTI ZNEŠKODNĚNÍ TLAKOVÉ LÁHVE PRŮSTŘELEM

Projekt se zabývá problematikou tlakových láhví se stlačenými a zkapalněnými plyny vystavených účinkům požáru. Cílem projektu je vypracovat metodická doporučení pro zásahy složek IZS u mimořádných událostí s výskytem tlakových láhví. Metodická doporučení budou vycházet z experimentálních měření průběhu řízených a neřízených destrukcí tlakových láhví v podmínkách požáru se zaměřením na vznik a účinky výbuchového děje.

MV

Články:

JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Nebezpečí tlakových lahví a možnosti eliminace následků. In: Mladá veda – Veda a krízové situácie : zborník príspevkov z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: EDIS – Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2018. s. 87 - 96. ISBN 978-80-554-1440-9. [Detail]

Projekty financované z evropských fondů

APLIKACE PRO POKROČILÉ MATERIÁLY

Cílem tohoto projektu je vyvinout technologii pro průmyslovou výrobu hybridního materiálu na bázi uhlíku BIOCHAR-GRAFEN OXID (B-GO) ve spolupráci Pharmix, s.r.o. Kroměříž a VŠB-TU Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství)

MPO EU

SOFICO-CZ, A.S. - VÝVOJ SOFTWAROVÝCH STRUKTUR

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020046

Cílem projektu je vytvoření softwarové struktury zvané framework (aplikační rámec). Uplatnění možnosti nestandardního prostředí nového frameworku v této SW struktuře pro oblast BOZP a PO (Bezpečnost práce a Požární ochrana), která v něm bude kompletně vyvinuta.

MPO EU

Seznam řešených projektů

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost 2021 2026
VJ01010046 Inovace a rozvoj nástrojů v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů 2021 2025
VI04000041 Mobilní osobní ochranné prostředky dýchacích cest 2021 2022
VJ01030011 Komunita prevence katastrof 2021 2022

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020046 SOFICO-CZ, a.s. - Vývoj softwarových struktur 2020 2022
RPP2020/131 Inovace předmětu Transport nebezpečných látek a odpadů 2020 2020
RPP2020/141 Inovace předmětu Analýza rizik závažných havárií jako odezva na požadavky průmyslu 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG17_107/0012408 Nová generace řídicího systému pro distribuci pohonných hmot 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciální vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství 2018 2021
FV20485 Aplikace pro pokročilé materiály 2018 2020
Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence 2018 2020
Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR 2018 2020

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20172020103 Bezpečnost tlakových láhví v pracovních podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové láhve průstřelem 2017 2022
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001136 Krizové řízení v příhraničních oblastech 2017 2018
RPP2017/182 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2017 2017
RPP2017/189 Inovace předmětu Stroje, zařízení a technologie 2017 2017
RPP2017/210 Inovace předmětu Posuzování vlivů na životní prostředí 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/130 Učební pomůcky pro zvýšení efektivity a atraktivity výuky nových předmětů na FBI 2016 2016
RPP2016/135 Inovace předmětu Ochrana životního prostředí v podniku 2016 2016
RPP2016/72 Inovace předmětu Prevence havárií a nehod 2016 2016
RPP2016/83 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2015/173 Inovace předmětu Pracovní rizika pro zvýšení kompetencí studentů v praktické aplikaci 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2014/144 Inovace předmětu Právní a technické předpisy BP-Bc. pro zvýšení porozumění a aktivity studentů 2014 2014
FRVS2014/146 Inovace výuky protivýbuchové prevence 2014 2014
FRVS2014/227 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2013/12 Rozvoj optických metod pro analýzu nebezpečných látek v pracovním a životním prostředí 2013 2013

2010

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VG20102015059 Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu 2010 2015
VG20102013036 Posouzení a standartizace fyzické ochrany objektu veřejných vysokých škol 2010 2013

1995

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA101/95/1322 Protivýbuchová bezpečnost staveb a technologií 1995 1996