Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na Katedře bezpečnosti práce a procesů je řešena celá řada projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky i průmyslovými partnery.

Významné projekty

BEZPEČNOST TLAKOVÝCH LÁHVÍ V PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH A MOŽNOSTI ZNEŠKODNĚNÍ TLAKOVÉ LÁHVE PRŮSTŘELEM

Projekt se zabývá problematikou tlakových láhví se stlačenými a zkapalněnými plyny vystavených účinkům požáru. Cílem projektu je vypracovat metodická doporučení pro zásahy složek IZS u mimořádných událostí s výskytem tlakových láhví. Metodická doporučení budou vycházet z experimentálních měření průběhu řízených a neřízených destrukcí tlakových láhví v podmínkách požáru se zaměřením na vznik a účinky výbuchového děje.

MV

Články:

JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Nebezpečí tlakových lahví a možnosti eliminace následků. In: Mladá veda – Veda a krízové situácie : zborník príspevkov z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: EDIS – Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2018. s. 87 - 96. ISBN 978-80-554-1440-9. [Detail]

Projekty financované z evropských fondů

APLIKACE PRO POKROČILÉ MATERIÁLY

Cílem tohoto projektu je vyvinout technologii pro průmyslovou výrobu hybridního materiálu na bázi uhlíku BIOCHAR-GRAFEN OXID (B-GO) ve spolupráci Pharmix, s.r.o. Kroměříž a VŠB-TU Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství)

MPO EU

Seznam řešených projektů

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost 2021 2026
VJ01010046 Inovace a rozvoj nástrojů v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů 2021 2025
VJ01030011 Komunita prevence katastrof 2021 2022

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020046 SOFICO-CZ, a.s. - Vývoj softwarových struktur 2020 2022
RPP2020/131 Inovace předmětu Transport nebezpečných látek a odpadů 2020 2020
RPP2020/141 Inovace předmětu Analýza rizik závažných havárií jako odezva na požadavky průmyslu 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG17_107/0012408 Nová generace řídicího systému pro distribuci pohonných hmot 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciální vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství 2018 2021
FV20485 Aplikace pro pokročilé materiály 2018 2020
Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence 2018 2020
Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR 2018 2020

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20172020103 Bezpečnost tlakových láhví v pracovních podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové láhve průstřelem 2017 2020
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001136 Krizové řízení v příhraničních oblastech 2017 2018
RPP2017/182 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2017 2017
RPP2017/189 Inovace předmětu Stroje, zařízení a technologie 2017 2017
RPP2017/210 Inovace předmětu Posuzování vlivů na životní prostředí 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/130 Učební pomůcky pro zvýšení efektivity a atraktivity výuky nových předmětů na FBI 2016 2016
RPP2016/135 Inovace předmětu Ochrana životního prostředí v podniku 2016 2016
RPP2016/72 Inovace předmětu Prevence havárií a nehod 2016 2016
RPP2016/83 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2015/173 Inovace předmětu Pracovní rizika pro zvýšení kompetencí studentů v praktické aplikaci 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2014/144 Inovace předmětu Právní a technické předpisy BP-Bc. pro zvýšení porozumění a aktivity studentů 2014 2014
FRVS2014/146 Inovace výuky protivýbuchové prevence 2014 2014
FRVS2014/227 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2013/12 Rozvoj optických metod pro analýzu nebezpečných látek v pracovním a životním prostředí 2013 2013

2010

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VG20102015059 Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu 2010 2015
VG20102013036 Posouzení a standartizace fyzické ochrany objektu veřejných vysokých škol 2010 2013

1995

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA101/95/1322 Protivýbuchová bezpečnost staveb a technologií 1995 1996