Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

DUDÁČEK, Aleš, Petr LEPÍK a Miroslav MYNARZ. Variabilní sestava pro měření tlaku v tlakové láhvi. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2018. [Detail]
DUDÁČEK, Aleš, Petr LEPÍK a Miroslav MYNARZ. Měřící sestava pro měření povrchové teploty pláště tlakové láhve. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2018. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana, Michal LESŇÁK a Karla BARČOVÁ. Aparatura pro přípravu a analýzu zplodin hoření. VŠB-TU Ostrava, FBI, 2018. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav a Miroslav MYNARZ. Ochranný kryt rychloběžné kamery. VŠB - TU Ostrava, 2017. [Detail]
LEPÍK, Petr, Jiří SERAFÍN a Aleš BERNATÍK. Rozviřovací kužel. VŠB-TU Ostrava, FBI, Katedra bezpečnostního managementu, 2012. [Detail]
MYNARZ, Miroslav a Aleš BEBČÁK. Variabilní výbuchová komora VVK 250. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Katedra požární ochrany, 2011. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana, Roman DUBOVÝ a Aleš BERNATÍK. Aparatura pro hodnocení samovolného záhřevu. VŠB-TU Ostrava, FBI, Katedra bezpečnostního managementu, 2011. [Detail]