Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha nehodnocená

BARTLOVÁ, Ivana. Prevence a připravenost na závažné havárie. Ostrava: SPBI, 2017. ISBN 978-80-7385-184-2. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Průmyslová ergonomie 1. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2960-9. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Průmyslová ergonomie 2. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2963-0. [Detail]
ŠIMONÍKOVÁ, Ilona, Martin KULICH, Zdeněk PAVELEK, Ivana BARTLOVÁ, Miluše VÁCHOVÁ, Jiří SERAFÍN, Lenka KISSIKOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Eva VELIČKOVÁ, Aleš BERNATÍK a Stanislav CÁB. Koncepce řešení protivýbuchové prevence v podmínkách průmyslových provozů. Ostrava: SPBI, 2012. ISBN 978-80-7385-120-0. [Detail]
VELIČKOVÁ, Eva. Stroje a zařízení - Nauka o materiálu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-101-9. [Detail]
PUŽOVÁ, Pavlína, Eva BEŇOVÁ a Šárka KROČOVÁ. KPZ aneb Kniha první záchrany pro prváky. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. ISBN 978-80-248-2477-2. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Metody ergonomických hodnocení pro použití v technické praxi. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2275-4. [Detail]
SMETANA, Marek a Radomír ŠČUREK. Základy boje proti terorismu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-823-3. [Detail]
FOLDYNA, Libor. Nouzové pžežití II. Ostrava, ČR: SPBI Ostrava, 2009. ISBN 978-80-7385-077-7. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Sociální patologie II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Věra HOLUBOVÁ. Bezpečnost transportu cenin před protiprávními činy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ediční středisko - 840, 2008. ISBN 978-80-248-1734-7. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Bezpečnostní hrozby terorismus a extremismus. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ediční středisko - 840, 2008. ISBN 978-80-248-1732-3. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Technika bezpečnostních služeb. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ediční středisko - 840, 2008. ISBN 978-80-248-1733-0. [Detail]
DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-02-3. [Detail]
NENADÁL, Jaroslav a Ivana BARTLOVÁ. : Integrovaný systém řízení. Praktická příručka pro managery jakosti, ekology a bezpečnostní techniky. Praha: Verlag Dashöfer, 2007. ISBN 80-86897-02-08. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií I. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-89-2. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií II. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-90-6. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Ivana BARTLOVÁ. Nebezpečné látky. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86111-74-1. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Hygienické minimum - Ochrana zdraví při práci, Kategorizace prací. Ostrava: SPBI, 2005. ISBN 80-86634-64-7. [Detail]
ŠIMANDL, Ladislav a Jaroslav DAMEC. Laboratorní praktikum protivýbuchové prevence technologických procesů,. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-57-4. [Detail]
ŠVEC, Jiří. Radioaktivita a ionizující záření. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-62-0. [Detail]
ŠVEC, Jiří. Radioekologie pro bakaláře. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. [Detail]
BERNATÍK, Aleš a Petra NEVRLÁ. Vliv havárií na životní prostředí. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-46-9. [Detail]
NENADÁL, Jaroslav a Ivana BARTLOVÁ. Integrovaný systém řízení. Praktická příručka pro managery jakosti, ekology a bezpečnostní techniky. Praha: Verlag Dashöfer, 2005. ISBN 80-86897-02-08. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana, Ladislav HOFREITER, Josef REITŠPÍS, Marián MESÁROŠ, Ľubica ČAHOJOVÁ a Petr SELINGER. Manažérstvo bezpečnostných rizík. Žilina: EDIS University of Žilina, 2004. ISBN 80-8070-328-0. [Detail]
HOFREITER, Ladislav, Ivana BARTLOVÁ, Josef REITŠPÍS, Marián MESÁROŠ, Ľubica ČAHOJOVÁ a Petr SELINGER. Manažérstvo bezpečnostných rizík. Žilina: EDIS University of Žilina, 2004. ISBN 80-8070-328-0. [Detail]