Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Audiovizuální tvorba

DUBOVÝ, Roman a Miroslav KUBALÁK. Téma týdne: Uvádění zařízení do provozu z hlediska platných právních předpisů. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011. [Detail]
VELIČKOVÁ, Eva. Zařízení pro dopravu a skladování tekutin. 2011. ISBN 978-80-7385-101-9. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky a odpady. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Prevence havárií a nehod. Ostrava: Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2007. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Historie policejní služby na území ČR se zřetelem na Ostravu a Prahu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Ochrana objektu - základní právní normy upravující ochranu objektů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Služební poměry - hodnostní označení příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]