Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

LICHOROBIEC, Stanislav, Jiří LUKŠ, Miroslav MYNARZ, Petr LEPÍK a Daniel MAKOVIČKA. Vývoj záchranných destrukčních náloží pro likvidaci staticky narušených budov. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. ISBN 978-80-7385-219-1. [Detail]
SIKOROVÁ, Kateřina a Kateřina BLAŽKOVÁ. Analýza dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2018. ISBN 978-80-7385-211-5. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana. Samozahřívání organických materiálů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. v Ostravě, 2016. ISBN 978-80-7385-180-4. [Detail]
SMETANA, Marek, Martin TRČKA, Jiří VALA, Štěpán KAVAN, Pavel DANIHELKA, Михаил БЕНКЕС, Михаил КАПРЕ, Иoн КОБУШЧEАН, Михаил ЧЕРЕЧЕЧА a Ефим ОЛАРУ. Некоторые аспекты безопасности в Чешской Республике и Молдове. Chișinău, Republica Moldova: UTM Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015. ISBN 978-9975-45-403-2. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Miluše VÁCHOVÁ, Radomír ŠČUREK, Petr LEPÍK, Jiří SERAFÍN, Ondřej STONIŠ, Martin KULICH, Pavla GOMBA, Jakub ZDEBSKI, Milan KOPLÍK a Andor ŠÁNDOR. VLIV TERORISTICKÉHO ÚTOKU NA VYBRANÉ PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU PRACHU. Ostrava: SDRUŽENÍ POŽÁRNÍHO A BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ, 2015. ISBN 978-80-7385-168-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel ŠENOVSKÝ, David ŘEHÁK, Petra RŮŽIČKOVÁ a Aleš BERNATÍK. Bezpečnost občanů a rizika v území. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-172-9. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Pavel ŠVEC. Ochrana letiště před protiprávními činy. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-071-5. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel ŠENOVSKÝ, Aleš BERNATÍK, Petr KUČERA a Jiří POKORNÝ. Rizika průmyslových zón. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-083-8. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Bezpečnostní hrozby terorismus a extremismus. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1732-3. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Aleš BERNATÍK, Tereza ČESELSKÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Petr KUČERA a Jitka ŠALÁTOVÁ. Dílčí zpráva k postupu realizace projektu za rok 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2008. ISBN 978-80-7385-056-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Aleš BERNATÍK, Ivana BARTLOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Šárka KROČOVÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Michal STŘIŽÍK, Vilém ADAMEC a Dana PROCHÁZKOVÁ. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu za rok 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2008. ISBN 978-80-7835-053-1. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Prevence a připravenost na závažné havárie. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-049-4. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Pavel DANIHELKA, Miroslava NETOPILOVÁ, Isabela BRADÁČOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Aleš BERNATÍK, Petr KUČERA a Jitka ŠALÁTOVÁ. Synergentní účinky v průmyslových zónách. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-057-9. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Technika bezpečnostních služeb. Ostrava: Katedra 040 FBI a Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1733-0. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-050-0. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Pavel DANIHELKA, Ivana BARTLOVÁ, Isabela BRADÁČOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Aleš BERNATÍK, Pavel ŠENOVSKÝ, Michal STŘIŽÍK, Šárka KROČOVÁ, Vilém ADAMEC a Jitka ŠALÁTOVÁ. Zranitelnost kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-058-6. [Detail]
PROUZA, Zdeněk a Jiří ŠVEC. Zásahy při radiační mimořádné události. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-046-3. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Ivana BARTLOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Šárka KROČOVÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Aleš BERNATÍK, Michal STŘIŽÍK, Vilém ADAMEC a Dana PROCHÁZKOVÁ. Závěrečná zpráva o realizaci projektu VD20082008A04. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, FBI, 2008. ISBN 978-80-7385-051-7. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Karol BALOG. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. VŠB - TU Ostrava: SPBI, 2007. ISBN ISBN 978-80-7385-005. [Detail]
PROCHÁZKOVÁ, Da a Ivana BARTLOVÁ. multikriteriální systém pro rozhodování ve prospěch udržitelného rozvoje krajiny a sídel. Kompendium pro veřejnou správu. Praha: Cityplan, spol. s r.o., 2007. ISBN ISBN 978-80-254-0885. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Ivana BARTLOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Aleš BERNATÍK, Michal STŘIŽÍK a Marek SMETANA. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu Procesní analýza zranitelnosti prvků kritické infrastruktury za tok 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-030-2. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Miroslava NETOPILOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Aleš BERNATÍK, Tereza ČESELSKÁ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Petr BEBČÁK, Petr KUČERA a Jitka ŠALÁTOVÁ. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-031-9. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Petr KUČERA, Aleš BERNATÍK, Petr BEBČÁK, Jitka ŠALÁTOVÁ a Tereza ČESELSKÁ. Dílčí zpráva o postupu realizace projektu synergické účinky v průmyslových zónách za rok 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Ivana BARTLOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Aleš BERNATÍK a Michal STŘIŽÍK. Přístup k analýze rizika kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-06-X. [Detail]
NENADÁL, Jaroslav a Ivana BARTLOVÁ. Integrovaný systém řízení. Praktická příručka pro managery jakosti, ekology a bezpečnostní techniky. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. ISBN 80-86897-02-8. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky I. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-59-3. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Miloš PEŠÁK. Analýza rizik a připravenost na průmyslové havárie. Ostrava: SPBI, 2003. ISBN 80-86634-30-2. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana. Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2003. [Detail]