Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku

KROČA, David a Karel KLOUDA. Application of aerosol extinguishing agents to increase infrastructure safety. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Behaviour of selected steel elements exposed to fire. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 5.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 169-176. ISBN 978-619-7408-85-0. [Detail]
KROČA, David a Karel KLOUDA. NANOCOMPOSITE COMPOUNDS AND THEIR APPLICATIONS TO INCREASE AEROSOL MACHINE EFFICIENCY. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 5.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 305-310. ISBN 978-619-7408-85-0. [Detail]
MYNARZ, Miroslav, Vojtěch JANKŮJ a Petr LEPÍK. Thermal loading of pressure cylinders in a fire. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 5.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 767-774. ISBN 978-619-7408-85-0. [Detail]
MYNARZ, Miroslav, Petr LEPÍK a Vojtěch JANKŮJ. Acetylene Cylinders Exposed to Fire. In: 6. Magdeburger Brand- und Explosionsschutztagen : 25. und 26. März 2019. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2019. s. 1-10. ISBN 978-3-00-062259-5. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Petr BITALA, Vít KLEČKA, Michal VAŠINEK, Zdeněk ZELINGER, Jan SUCHÁNEK, Michal DOSTÁL a Václav VÁLEK. Analysis of Wavelength Modulation Spectra for Determination of OH Radical Concentration in an Atmospheric Pressure Laminar Premixed Flames. In: Journal of Physics: Conference Series. Volume 1298. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-3. ISBN 978-1-5108-9571-3. [Detail]
ZAVILA, Ondřej, Marián HOCKO, Hana BUBA, Ivana SLOVÁČKOVÁ a Izabela ŠUDRYCHOVÁ. Analysis of Aviation Accidents Associated with Aircraft Jet Engine Surge, On-Board Fire and Crew Ejection. In: MOSATT 2019 : International Scientific Conference Modern Safety Technologies In Transportation : proceedings : November 28-29, 2019, Technical University of Košice, Slovak Republic. Košice: IEEE, 2019. s. 152-155. ISBN 978-1-72815-084-0. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Povrchové změny během tepelné zátěže. In: Mladá věda 2019 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 4. září 2019, Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. s. 28-32. ISBN 978-80-7385-222-1. [Detail]
BRZICOVÁ, Táňa, M. REMZOVÁ, R. ŽOUŽELKA, J. RATHOUSKÝ, K. VRBOVÁ, P. ROSSNER a J. TOPINKA. Cytotoxicity of nanomaterials applicable in restoration and conservation. In: NANOCON 2018 : 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - research & application : conference proceedings : peer reviewed : October 17th-19th 2018, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 548-553. ISBN 978-80-87294-89-5. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Stanislav LICHOROBIEC, Karel KLOUDA, Lucie BEDNÁROVÁ a Lucie GEMBALOVÁ. Analysis of the way to increase safety in terms of possible inhalation of nano and microparticles during gun shooting. In: NANOCON 2018 : 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - research & application : conference proceedings : peer reviewed : October 17th-19th 2018, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 572-577. ISBN 978-80-87294-89-5. [Detail]
BÁTRLOVÁ, Kateřina, Karel KLOUDA, Hana KUBÁTOVÁ, Petra ROUPCOVÁ a Marek NECHVÁTAL. Monitorování výskytu nanočástic v pracovním prostředí se zaměřením na zemědělské činnosti. In: Nové trendy v BOZP, kvalita pracovního života 2019 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané u příležitosti 65 let VÚBP a 50 let SÚIP : Praha, Hotel Olšanka, 16.10.2019. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019. s. 68-77. ISBN 978-80-87676-31-8. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Miroslav MYNARZ, Petr LEPÍK a Jakub STŘÍBNÝ. Parametry rázových vln vybraných pyrotechnických složí. In: Požární ochrana 2019 : XXVIII. ročník mezinárodní konference : recenzovaný sborník abstraktů : 4.-5. září 2019, Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. s. 1-16. ISBN 978-80-7385-221-4. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Vít KLEČKA, Tomáš BLEJCHAŘ, Michal DOSTÁL, Petr BITALA, Václav VÁLEK, Jan SUCHÁNEK a Zdeněk ZELINGER. Experimental apparatus and modeling framework for studying counter-flow laminar flames. In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2019 : February 20-22, 2019, Prague. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR Praha, 2019. s. 175-182. ISBN 978-80-87012-69-7. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. The Resistance of Surface Coatings Exposed to Thermal Load. In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL) : 22–26 September 2019, Hannover, Germany. Singapur: Research Publishing, 2019. s. 3930-3935. ISBN 978-981-11-2724-3. [Detail]
LACIOK, Vendula, Aleš BERNATÍK, Lenka SVOBODOVÁ, Iveta MLEZIVOVÁ, Venronika HEJDOVÁ a Pavel ŠUŠKA. ANALYSIS OF THE ASSURANCE OF WORK EXPERIENCE FOR UNIVERSITY GRADUATES IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 4.0. In: WIT Transactions on the Built Environment. Volume 189. Southampton: WIT Press, 2019. s. 21-32. ISBN 978-1-78466-351-3. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Bohdan FILIPI, Karel KLOUDA a Vojtěch JANKŮJ. THE USE OF THERMAL ANALYSIS IN ASSESSING THE EFFECT OF TEMPERATURE ON C - COMPOSITES AND POLYDIMETHYLSILOXANE. In: 27th international conference Fire Protection 2018 : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, 5-6 September 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 115 - 123. ISBN 978-80-248-4273-8. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Risk of Destruction of High - Pressure Cylinders Exposed to Fire. In: 27th international conference Fire Protection 2018 : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, 5-6 September 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 50 - 54. ISBN 978-80-248-4273-8. [Detail]
SIKOROVÁ, Kateřina a Aleš BERNATÍK. Fire water: management system in Czech Republic. In: ESREL 2017: proceedings of the 27th edition of the international conference European Safety and Reliability Conference : June 18-22, 2017, Portorož, Slovenia. Boca Raton: CRC Press, 2018. s. 1577-1584. ISBN 978-1-138-62937-0. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra a Karel KLOUDA. Monitorování ekotoxicity syntetických uhlíkatých nanočástic. In: Mladá veda – Veda a krízové situácie : zborník príspevkov z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: EDIS – Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2018. s. 1-21. ISBN 978-80-554-1440-9. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Nebezpečí tlakových lahví a možnosti eliminace následků. In: Mladá veda – Veda a krízové situácie : zborník príspevkov z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: EDIS – Vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2018. s. 87 - 96. ISBN 978-80-554-1440-9. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra a Karel KLOUDA. Hybrid compounds based on graphene oxide and their compounds with metals. In: NANOCON 2017 : conference proceedings : October 18-20, 2017, Brno, Czech Republic. Ostrava: Tanger, 2018. s. 40-45. ISBN 978-80-87294-81-9. [Detail]
PŘICHYSTALOVÁ, Radka, Lucie KOCŮRKOVÁ, Šárka BERNATÍKOVÁ, Táňa BRZICOVÁ a Kristina DVOŘÁKOVÁ. REVIEW OF CONTROL BANDING APPROACHES FOR OCCUPATIONAL EXPOSURE ASSESSMENT OF NANOMATERIALS. In: NANOCON 2017 : conference proceedings : October 18-20, 2017, Brno, Czech Republic. Ostrava: Tanger, 2018. s. 674-678. ISBN 978-80-87294-78-9. [Detail]
ROSSNEROVA, Andrea, Tereza CERVENA, Táňa BRZICOVÁ, Kristyna VRBOVA, Jitka SIKOROVA, Jan TOPINKA a Pavel, Jr. ROSSNER. GENOTOXICITY OF NANOMATERIALS IN BEAS-2B CELLS ANALYZED BY THE IN VITRO MICRONUCLEUS ASSAY. In: NANOCON 2017: 9th international conference : conference proceedings : October 18th-20th 2017, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: TANGER LTD, 2018. s. 727-732. ISBN 978-80-87294-81-9. [Detail]
ROSSNER, Pavel, Jr., Kristyna VRBOVA, Simona STRAPACOVA, Andrea ROSSNEROVA, Antonin AMBROZ, Táňa BRZICOVÁ, Helena LIBALOVA, Eliska JAVORKOVA, Alena ZAJICOVA, Vladimir HOLAN, Pavel KULICH, Zbynek VECERA, Pavel MIKUSKA, Pavel COUFALIK, Kamil KRUMAL, Lukas CAPKA, Bohumil DOCEKAL, Omar SERY, Ivan MISEK, Miroslav MACHALA a Jan TOPINKA. GENE EXPRESSION AND IMMUNOLOGICAL RESPONSE IN MICE EXPOSED TO ZnO NANOPARTICLES. In: NANOCON 2017: 9th international conference : conference proceedings : October 18th-20th 2017, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 650-655. ISBN 978-80-87294-81-9. [Detail]
BRZICOVÁ, Táňa, Helena LIBALOVA, Kristyna VRBOVA, Jitka SIKOROVA, Vlada PHILIMONENKO, Jiri KLEMA, Jan TOPINKA a Pavel ROSSNER. WHOLE-GENOME EXPRESSION ANALYSIS IN THP-1 MACROPHAGE-LIKE CELLS EXPOSED TO DIVERSE NANOMATERIALS. In: NANOCON 2017: 9th international conference : conference proceedings : October 18th-20th 2017, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 679-684. ISBN 978-80-87294-81-9. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA, Jiří PAVLOVSKÝ a Markéta WEISHEITELOVÁ. Basic Phytotoxicity of carbon Foils Prepared by oxidization of Graphite Combined with Fullerene, Fluorine Graphite and Biochar. In: 2017 Asia-Pacific Engineering and Technology Conference (APETC 2017). Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2017. s. 1-10. ISBN 978-1-60595-443-1. [Detail]
GEMBALOVÁ, Lucie, Karel KLOUDA, Jiří RUSÍN, Adrian PRYSZCZ a Markéta WEISHEITELOVÁ. Biochar - Ecological Product and Its Application in Environmental Protection. In: 2017 Asia-Pacific Engineering and Technology Conference (APETC 2017). Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2017. s. 22-31. ISBN 978-1-60595-443-1. [Detail]
MYNARZ, Miroslav, Jakub ZDEBSKI, Lucie MYNARZOVÁ a Petr LEPÍK. Response of Masonry Structure to the Effects of Blast Wave Induced by Deflagration Process. In: 5th Magdeburg Fire and Explosion Days : proceedings. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2017. s. 1-8. ISBN 978-3-00-056201-3. [Detail]
KRISTLOVÁ, Eliška, Lenka MALÉŘOVÁ, Marek SMETANA, Hana ŠTVERKOVÁ a Jana WOJNAROVÁ. Komparace strategických dokumentů zabývající se problematikou resilience v krizovém řízení. In: Advances in fire and safety engineering : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 19. – 20. október 2017, Trnava, Slovensko. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. s. 277-286. ISBN 978-80-8096-245-6. [Detail]
KLOUDA, Karel, Lenka FRIŠHANSOVÁ, Stanislav LICHOROBIEC, Petra ROUPCOVÁ, Jiří SLABOTINSKÝ a Lucie BEDNÁŘOVÁ. Návrh na zvýšení bezpečnosti při střelbě v kryté střelnici. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 19. – 20. dubna 2017, Ostravice, Česko. Ostrava: SPBI, 2017. s. 36-42. ISBN 978-80-7385-182-8. [Detail]
POSPÍŠIL, Vladimíra, Lukáš POSPÍŠIL a Aleš BERNATÍK. Combination of FMEA and stochastic DEA for risk analysis. In: ESREL 2017: proceedings of the 27th edition of the international conference European Safety and Reliability Conference : June 18-22, 2017, Portorož, Slovenia. Boca Raton: CRC Press, 2017. s. 3027-3034. ISBN 978-1-138-62937-0. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Eliška POLCAROVÁ, Jiří POKORNÝ a Jana WOJNAROVÁ. Using of mobile flood protection on the territory of the Moldova as possible protection of the community. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
GREGER, Miroslav, Rostislav KAWULOK, Jiří PETRŽELA, Vladimír LÁSZLÓ a Ivan DLUGOŠ. Development of structure of the tool steel EN X160CrMoV 12 1 after forging on radial forging machine and hydraulic press. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 421-426. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
KRISTLOVÁ, Eliška, Marek SMETANA a Jana WOJNAROVÁ. Resilience - jeden pojem, a přesto tolik pohledů. In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2017 : sborník přednášek XVI. Ročníku mezinárodní konference : 1. - 2. února, 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 64-65. ISBN 978-80-7385-179-8. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Miloslav MODLÍK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Milan DEJ a Vendula LACIOK. Porovnání emisí benzo[a]pyrenu z jednotlivých kategorií zdrojů pro ČR, MSK a části Ostravska v okolí hutního podniku. In: Ovzduší 2017 : sborník příspěvků XIII. česko-slovenské konference : 10. - 12. dubna 2017, Brno, Česko. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 51-55. ISBN 978-80-210-8544-2. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. ANALÝZA POUŽITÍ KUMULATIVNÍCH NÁLOŽÍ PRO DESTRUKCI STATICKY NESTABILNÍCH OBJEKTŮ. In: Požární ochrana 2017 : sborník příspěvků : 6. – 7. září 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 156-160. ISBN 978-80-7385-188-0. [Detail]
PŘICHYSTALOVÁ, Radka, Šárka BERNATÍKOVÁ, Veronika HASE a Lenka SCHREIBEROVÁ. OCCUPATIONAL EXPOSURE ASSESSMENT OF NANOMATERIALS: LESSONS LEARNED FROM CZECH CASE STUDIES. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : political sciences, law, finance, economics and tourism : 24-30 August, 2016 : Albena, Bulgaria. Volume II, Political sciences, law. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 691-698. ISBN 978-619-7105-73-5. [Detail]
DERYCHOVÁ, Kateřina a Aleš BERNATÍK. Risk assessment of biogas plants. In: Applied Mathematics in Engineering and Reliability : proceedings of the 1st International Conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability : Ho Chi Minh City, Vietnam, 4-6 May 2016. London: CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2016. s. 169-176. ISBN 978-1-138-02928-6. [Detail]
PŘICHYSTALOVÁ, Radka, Šárka BERNATÍKOVÁ, Lucie KOCŮRKOVÁ, Michaela JONÁŠOVÁ, Lucie MASLÁKOVÁ a Táňa BRZICOVÁ. PRELIMINARY HEALTH RISK ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO NANOPARTICLES IN ELECTRONIC WASTE PROCESSING. In: NANOCON 2016: 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application : list of abstracts : October 19th-21st 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 1-8. ISBN 978-80-87294-68-0. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Výbuchové parametry plynů a jejich ovlivnění velikosti iniciační energie. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 220 - 224. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Petr DOLNÍČEK, Petra LUKEŠOVÁ, Radka PŘICHYSTALOVÁ a Christina SERAFÍNOVÁ. BLEVE CASES, CAUSES, CONSEQUENCES, AND PREVENTION. In: Proceedings of the 23rd International Conference Corrosion in power industry 2014. Žilina: Technická univerzita, 2015. s. 91-94. ISBN 978-80-553-1715-1. [Detail]
PERĎOCHOVÁ, Michaela, Vendula DRASTICHOVÁ a Hana VĚŽNÍKOVÁ. The influence of physical - chemical properties of wood chips on self - ignition temperature. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : Energy and Clean Technologies : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 555-562. ISBN 978-619-7105-38-4. [Detail]
ŘEHÁK, David, Aleš BERNATÍK a Petr NOVOTNÝ. Preference Risk Assessment of Hazardous Substances Road Transportation. In: Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014. London: CRC Press, 2015. s. 1671-1676. ISBN 978-1-138-02681-0. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, Michal BRANC, Kamil KRPEC, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK, Vendula DRASTICHOVÁ, Lubomír MARTINÍK a Milan MALCHO. Lump wood combustion process. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. New York: American Institute of Physics, 2014. s. 137-145. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, František HOPAN, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK a Michal HOLUBČÍK. Emission of nanoparticles during combustion of waste biomass in fireplace. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. New York: American Institute of Physics, 2014. s. 27-32. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Lubomír MARTINÍK, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN a Petr KUBESA. Emissions of Nanoparticles from Small Combustion Equipment with Regard to the Combustion Mode and Wood Humidity. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 226-230. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Vendula DRASTICHOVÁ, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ a Petr KUBESA. Evaluation of possible use of foliage as a fuel for small combustion equipment. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 218-221. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Petr DOLNÍČEK, Jan MAREK a Petra LUKEŠOVÁ. The application of mathematical approximation for prediction of the flashpoint of binary aqueous-organic mixtures. In: Bezpečné Slovensko a Európska Únia 2014 : 8. medzinárodná konferencia : 13. - 14. november 2014, VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2014. s. 321-324. ISBN 978-80-89282-95-1. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK a Petra LUKEŠOVÁ. THE APPLICATION OF THE NON-RANDOM TWO LIQUID MODEL FOR ALCOHOL MIXTURES FLASHPOINT. In: Bezpečné Slovensko a Európska Únia 2014 : 8. medzinárodná konferencia : 13. - 14. november 2014, VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2014. s. 94-97. ISBN 978-80-89282-95-1. [Detail]
LEPÍK, Petr, Jana HAVELKOVÁ a Jiří SERAFÍN. Vliv rozviřovacího tlaku na maximální výbuchové parametry prachu. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 195-198. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
MOKOŠ, Ladislav, Petr LEPÍK a Jiří SERAFÍN. Stanovení požárně-technických charakteristik na vybraných zařízeních. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 220 - 223. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
HAVELKOVÁ, Jana a Petr LEPÍK. Dispersion Conditions of Combustible Dusts for Determination of Minimum Ignition Energy (MIE). In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 79-82. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Petr DOLNÍČEK, Petra LUKEŠOVÁ a Jan MAREK. Flash-Point Prediction for Industrial Applications. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Mathematics and Computrers in Sciences and Industry (MCSI 2014). New York: IEEE, 2014. s. 86. ISBN 978-1-4799-4324-1. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Investigation of the Effects of Different Types of Dispersers and Disperse pressure to the Maximum Explosion Parameters of Dust. In: Proceedings of the Tenth International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions (X ISHPMIE) : Bergen, Norway, 10-14 June 2014. Bergen: GexCon AS, 2014. s. 1345-1364. ISBN 978-82-999683-0-0. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ, Jiří SERAFÍN, Dieter GABEL, Wojciech ADAMUS a Ladislav MOKOŠ. Comparison of Devices for Determining the Minimum Ignition Energy. In: Proceedings of the Tenth International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions (X ISHPMIE) : Bergen, Norway, 10-14 June 2014. Bergen: GexCon AS, 2014. s. 1395-1408. ISBN 978-82-999683-0-0. [Detail]
ŘEHÁK, David, Pavel DANIHELKA a Aleš BERNATÍK. Criteria Risk Analysis of Facilities for Electricity Generation and Transmission. In: Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon. London: CRC Press, 2014. s. 2073-2080. ISBN 978-1-138-00123-7. [Detail]
JEŽKOVÁ, Pavlína a Michail ŠENOVSKÝ. Assessment of criteria important to the choice of flood protection measures in the area. In: Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon. London: CRC Press, 2014. s. 3281 - 3286. ISBN 978-1-138-00123-7. [Detail]
SUCHARDOVÁ, Petra a Oldřich SUCHARDA. Management and Modern Aspects of Safety in Civil Engineering. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 357-360. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2013. s. 2876-2880. ISBN 978-3-03785-774-8. [Detail]
BERNATÍK, Aleš a Michaela PERĎOCHOVÁ. Bezpečnostní aspekty skladování propan - butanu. In: CHISA 2013 : 60. konference chemického a procesního inženýrství : 14.-17. října 2013, Srní, Šumava : sborník : program & seznam účastníků. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2013. s. 73-85. ISBN 978-80-02-02500-9. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, Pavel ŠENOVSKÝ, Michail ŠENOVSKÝ a David ŘEHÁK. Territorial Risk Analysis and Mapping. In: Chemical Engineering Transactions. Volume 31. Milano: The Italian Association of Chemical Engineering, 2013. s. 79-84. ISBN 978-88-95608-22-8. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, Lubomír MARTINÍK, František HOPAN a Petr KUBESA. Emissions of nanoparticles during combustion of waste biomass in fireplace. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 4320-4326. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
LEPÍK, Petr, Jiří SERAFÍN, Miroslav MYNARZ a Jana SERAFÍNOVÁ. Effect of temperature on the concentration explosion limits of combustible liquids. In: WIT Transactions on the Built Environment. Volume 134. Southampton: WIT Press, 2013. s. 597-605. ISBN 978-1-84564-744-5. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Vendula DRASTICHOVÁ, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ a Petr KUBESA. Verification of using possibility of fallen leaves for combustion in small combustion equipment. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 328-331. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
SUCHARDOVÁ, Petra, Aleš BERNATÍK a Oldřich SUCHARDA. Assessment of loss results by means of multi - Criteria analysis. In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. London: CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2012. s. 1563-1570. ISBN 978-0-415-68379-1. [Detail]
C. GUEDES, Soares, Kateřina SIKOROVÁ a Aleš BERNATÍK. Active environment as a potential source of risk of major accident. In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. London: CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2012. s. 2929-2935. ISBN 978-0-415-68379-1. [Detail]
SERAFÍN, Jiří, Miroslav MYNARZ, Ivo KONDERLA, Aleš BEBČÁK a Petr LEPÍK. Study of influence of combustible gas on explosion parameters of black coal dust. In: Chemical Engineering Transactions. Volume 29, Part 2. Milano: The Italian Association of Chemical Engineering, 2012. s. 955-960. ISBN 978-88-95608-20-4. [Detail]
MYNARZ, Miroslav, Petr LEPÍK a Jiří SERAFÍN. Experimental determination of deflagration explosion characteristics of methan-air mixture and their verification by advanced numerical simulation. In: SUSI XII : Twelfth International Conference on Structures under Shock and Impact : [4-6 September 2012, Kos Greece]. Southampton: WIT Press, 2012. s. 169-178. ISBN 978-1-84564-612-7. [Detail]
KUCHAŘ, Štěpán, Michal PODHORÁNYI, Jan MARTINOVIČ a Ivo VONDRÁK. Simulation of the Flood Warning Process with Competency Based Description of Human Resources. In: The 11th International Conference on Modeling and Applied Simulation, MAS 2012 : September 19-21 2012, Vienna, Austria. Genova: DIME Università Di Genova, 2012. s. 100-105. ISBN 978-88-97999-02-7. [Detail]
KOCYAN, Tomáš, Jan MARTINOVIČ, Michal PODHORÁNYI a Ivo VONDRÁK. Unsupervised Algorithm for Retrieving Characteristic Patterns from Time-warped Data Collections. In: The 11th International Conference on Modeling and Applied Simulation, MAS 2012 : September 19-21 2012, Vienna, Austria. Genova: DIME Università Di Genova, 2012. s. 94-99. ISBN 978-88-97999-02-7. [Detail]
KULICH, Martin a Roman DUBOVÝ. Základní rozdělení a způsoby měření prašné expozice ve vztahu k zajištění BOZP na pracovišti. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011 : sborník přednášek : XI. ročník mezinárodní konference : VŠB-TU Ostrava, 10. květen 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 101-108. ISBN 978-80-248-2424-6. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana, Roman DUBOVÝ, Ivana BARTLOVÁ a Stanislav LOUPANEC. Využití infračervené spektroskopie k identifikaci složení plynných zplodin hoření. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011 : sborník přednášek : XI. ročník mezinárodní konference : VŠB-TU Ostrava, 10. květen 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 247-255. ISBN 978-80-248-2424-6. [Detail]
DUBOVÝ, Roman a Miroslav KUBALÁK. Uvádění zařízení do provozů z hlediska platných právních předpisů. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011 : sborník přednášek : XI. ročník mezinárodní konference : VŠB-TU Ostrava, 10. květen 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 96-100. ISBN 978-80-248-2424-6. [Detail]
SERAFÍN, Jiří a Aleš BERNATÍK. SAFETY RISKS CONNECTED WITH PARKING OF CNG VEHICLES IN UNDERGROUND CAR PARKS. In: Modern Safety Technologies in Transport. Bratislava: Suprema Ltd., 2011. s. 366-372. ISBN 978-80-970772-0-4. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail a Dušan TEICHMANN. Několik dalších zkušeností s matematickým modelem pro plánování plošné evakuace obyvatelstva. In: Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. s. 132-134. ISSN 1803-7372. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana a Lenka HERECOVÁ. Hodnocení hořlavosti směsí kapalin a změn bodu vzplanutí v závislosti na složení směsi. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2010. s. 293-300. ISBN 978-80-248-2207-5. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla a Ivana BARTLOVÁ. Speciální metody ergonomických aktivit. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 49-54. ISBN 978-80-248-2207-5. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Nařízení REACH a CLP - současný stav. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 1-7. ISBN 978-80-248-2207-5. [Detail]
KELTOŠ, Martin a Ivana BARTLOVÁ. Povinnosti při vzniku pracovního úrazu podle současné právní úpravy se zaměřením se na rozdílné typy pracoviště. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 2010. s. 95-104. ISBN 978-80-248-2207-5. [Detail]
KULICH, Martin a Roman DUBOVÝ. Problematika zkoušení slaňovací energie a funkční zkoušky slaňovacích zařízení. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 146-152. ISBN 978-80-248-2207-5. [Detail]
PEŠÁK, Miloš a Roman DUBOVÝ. Nebezpečí požáru a výbuchu u procesu tryskání. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 204-211. ISBN 978-80-248-2207-5. [Detail]
DUBOVÝ, Roman, Ivo KONDERLA a Miloš PEŠÁK. Elektrická zařízení v prašném prostředí. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 22-33. ISBN 978-80-248-2207-5. [Detail]
DUBOVÝ, Roman a Martin KULICH. Možné způsoby protiexplozního zabezpečení technologií v praxi a jejich zhodnocení. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 34-40. ISBN 978-80-248-2207-5. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Iva ŽITNÍKOVÁ a Aleš BERNATÍK. NEHODOVOST NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V LETECH 2005 – 2009. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-44-9. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Ivo KONDERLA a Jiří SERAFÍN. Influence of inductive spark energy on explosion limits of selected explosive mixtures. In: DELTA. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. s. 7-17. ISSN 1337-0863. [Detail]
SERAFÍN, Jiří, Aleš BEBČÁK a Jaroslav RIEDL. Vliv různých typů iniciačních zdrojů na LEL plynovzduchových a parovzduchových výbušných souborů. In: Enviromentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havarií 2010. Trnava: AlumniPress, 2010. s. 253-206. ISBN 978-80-8096-119-0. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla a Ivana TUREKOVÁ. Měření a hodnocení mentální zátěže a spolehlivosti člověka v pracovních systémech. In: Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2010. Trnava: Materiálovotechnická fakulta STU Trnava, 2010. s. 61-71. ISBN 978-80-8096-119-0. [Detail]
KONDERLA, Ivo, Aleš BEBČÁK a Jiří SERAFÍN. Influence of addition of small amount of combustible gas on maximal explosion parameters of black coal dust. In: Fire Engineering 2010. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. s. 141-151. ISBN 978-80-89241-38-5. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Jiří SERAFÍN a Ivo KONDERLA. Comparison of the effects of inert dust explosion limits for hybrid mixtures. In: Fire Engineering 2010. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. s. 17-25. ISBN 978-80-89241-38-5. [Detail]
TUREKOVÁ, Ivana a Světla FIŠEROVÁ. Aerosoly v pracovním ovzduší v provozu aglomerace hutního podniku. In: Integrovaná bezpečnost 2010. Bratislava: Slovak University of Technology, 2010. s. 28-36. ISBN 978-80-8096-133-6. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Hana VĚŽNÍKOVÁ. Laboratorní testy pro klasifikaci nebezpečných látek při silniční dopravě. In: Integrovaná bezpečnosť 2010. Trnava: Alumnipress, 2010. s. 13-19. ISBN 978-80-8096-133-6. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Pavel FORINT. Management nebezpečných chemických látek a směsí. In: Ochrana obyvatelstva 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 19-25. ISBN 978-80-7385-080-7. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Hana VĚŽNÍKOVÁ. Transport nebezpečných látek a způsoby hodnocení jejich nebezpečných vlastností. In: Ochrana obyvatelstva 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 26-33. ISBN 978-80-7385-080-7. [Detail]
HRDINA, Pavel, Jana VEČERKOVÁ a David ŘEHÁK. Modeling the Environmental Impacts of Terrorist Attacks. In: Operations Systems Research & Security of Information. Ontario, Canada: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, 2010. s. 37-41. ISBN 978-1-897233-99-3. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Jiří SERAFÍN a Jan ADAMEC. Optimalizace procesu rozviřování průmyslových prachů. In: Požární ochrana. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 13-17. ISSN 1803-1803. [Detail]
KONDERLA, Ivo, Aleš BEBČÁK, Roman DUBOVÝ a Jaroslav DAMEC. The Influence of the addition of methane on explosion parameters of coal dust. In: Požární ochrana. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 135-139. ISSN 1803-1803. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Jaroslav DAMEC a Michal BUKOWSKI. Vliv iniciační energie indukční elektrické jiskry na meze výbušnosti. In: Požární ochrana. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 17-21. ISSN 1803-1803. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Jiří SERAFÍN a Jaroslav RIEDL. Vliv různých typů iniciačních zdrojů na teplotní mez výbušnosti. In: Požární ochrana. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 284-287. ISSN 1803-1803. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Ivo KONDERLA a Jiří SERAFÍN. Inerting of hybrid mixtures using dust inerts. In: Požární ochrana. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 9-13. ISSN 1803-1803. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Zacházení se škodlivými látkami. In: XXIII International Conference New Trends in Safety and Health at Work - International Symposium Prevention in the EU 27. Košice: Technická univerzita Košice, 2010. s. 13-18. ISBN 978-80-553-0481-6. [Detail]
PEŠÁK, Miloš a Roman DUBOVÝ. Praktické zkušenosti s nesprávnou aplikací technických opatření protivýbuchové. In: ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z medzinárodnej vedeckej konferencie INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2010. Kočovce, Slovensko: Vydavateľstvo AlumniPress, MTF STU, Bottova 25, Trnava, 2010. s. 112-120. ISBN 978-80-8096-133-6. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, Michail ŠENOVSKÝ a Pavel ŠENOVSKÝ. Safety and Security Aspects of LNG Storage Facilities. In: 8th World Congress of Chemical Engineering. Montreal: Canadian Society for Chemical Engineering, 2009. s. 2045-2051. ISBN 0-920804-44-6. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, Miluše VÁCHOVÁ, Petra JELÍNKOVÁ a Lenka KOPECKÁ. Bezpečnostní aspekty vybraných alternativních zdrojů energie. In: APROCHEM 2009 : sborník přednášek : 18. [chemicko-technologická] konference : chemické technologie, materiály, petrochemie, polymery, ropa, legislativa, prostředí, bezpečnost : 20.-22. duben 2009, Milovy, hotel Devět skal. 1. díl. Milovy: PCHE - PetroChemEng, 2009. s. 2332-2338. ISBN 978-80-02-02105-6. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana a Lenka HERECOVÁ. Vlastnosti prachů s obsahem železa. In: Aktuálné otázky bezpečnosti práce 2009: Sborník z 22. mezinárodní konference. Košice, Slovenská republika: Technická univerzita v Košicích, 2009. s. 189-194. ISBN 978-80-553-0220-1. [Detail]
DUBOVÝ, Roman, Ivana BARTLOVÁ a Miloš PEŠÁK. Nesprávné aplikace technických opatření protivýbuchové ochrany. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 207-213. ISBN 978-80-248-2010-1. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Ergonomické požadavky na ovladače a sdělovače. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 38-44. ISBN 978-80-248-2010-1. [Detail]
DUBOVÝ, Roman a Miroslav KUBALÁK. Analýza rizik neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 25-30. ISBN 978-80-248-2010-1. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana, Lenka HERECOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Bohdan FILIPI a Vojtěch SVOBODA. Hodnocení vlastností odpadních průmyslových prachů s obsahem železa. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 349-356. ISBN 978-802-248-2010-1. [Detail]
VEČERKOVÁ, Jana a Aleš BERNATÍK. Ekologická újma v kontextu problematiky prevence závažných havárií. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 334-339. ISBN 978-80-248-2010-1. [Detail]
SERAFÍN, Jiří a Jaroslav DAMEC. Influence of Inerts on Explosion Limits of Hybrid Mixture. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: VŠB - TEchnicá univerzita Ostrava, 2009. s. 258-263. ISBN 978-80-248-2010-1. [Detail]
DUBOVÝ, Roman a Martin KULICH. Zkoušení osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky na statické a dynamické zatížení. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 141-147. ISBN 978-80-248-2010-1. [Detail]
DUBOVÝ, Roman, Ivana BARTLOVÁ a Daniel ŠEREK. Zajištění BOZP při údržbě a odstavení technických zařízení dle procedury Lockout/Tagout (LOTO). In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 8-12. ISBN 978-80-248-2010-1. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. Využití kumulace a nestlačitelnosti vody při eliminaci velkoobjemových náloží v rámci teroristických útoků. In: CATE 2009. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2009. s. 53-54. ISBN 978-80-7231-653-3. [Detail]
BERNATÍK, Aleš a Miluše VÁCHOVÁ. Aktuální otázky prevence závažných havárií v ČR. In: CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009. s. 131-141. ISBN 978-80-86059-51-8. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří, Lenka HERECOVÁ, Dalibor MÍČEK, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Helena WEISSMANNOVÁ, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Martin MUCHA, Václav SLOVÁK a Michal RITZ. Metoda interkalace jílových minerálů jako možnost přípravy interkalátů pro sorpci nebezpečných polutantů ze životního prostředí. In: Enviromental and Safety Aspects of Fires and Accidents 2009. Trnava: MtF STU Trnava, 2009. s. 162-173. ISBN 978-80-8096-080-3. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. VZNIKAJÍCÍ FYZIKÁLNÍ, BIOLOGICKÁ, PSYCHOSOCIÁLNÍ A CHEMICKÁ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. In: Integrovaná bezpečnost 2009. Trnava: STU Bratislava, 2009. s. 26-34. ISBN 978-80-8096-107-7. [Detail]
DUBOVÝ, Roman, Ivana BARTLOVÁ a Daniel ŠEREK. Uplatnění procedury Lockout/Tagout (LOTO) pro zajištění bezpečnosti práce při údržbě a odstavení technických zařízení v podmínkách ČR. In: Integrovaná bezpečnosť 2009. Trnava: Vydavateľstvo AlumniPress, MTF STU, Bottova 25, Trnava, 2009. s. 18-25. ISBN 978-80-8096-107-7. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. Využití kumulace a nestlačitelnosti vody při eliminaci velkoobjemových náloží v rámci teroristických útoků. In: Mezinárodní bezpečnostní konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 54-55. ISBN 978-80-7318-864-1. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Petr KUČERA a Lenka KOPECKÁ. Rekonstrukce Jablunkovských tunelů z hlediska požární bezpečnosti. In: Požární bezpečnost stavebních objektů 2009. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-063-0. [Detail]
FOLDYNA, Libor a Michail ŠENOVSKÝ. Decision-making Processes of Crisis Managers of Public Administration. In: Present and Future of Crisis Management 2009. Prague 4: T-SOFT a.s., Novodvorska14/1010, 142 01 Prague 4, 2009. s. 8-11. ISBN 978-80-254-5913-3. [Detail]
DUBČÁKOVÁ, Renáta, Pavel PRAKS a Jiří ŠVEC. Statistical Processing of Radon Volume Concentration in Dwellings. In: Radon in environment 2009. Kraków: The Henryk Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, Polish Academy of Sciences, 2009. s. 55-55. [Detail]
HOLUBOVÁ, Věra. Vnitropodniková kriminalita - jev ohrožující bezpečnost organizace. In: Sborník konference Bezpečnostní technologie, Systémy a Management 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-7318-864-1. [Detail]
FOLDYNA, Libor a Michail ŠENOVSKÝ. Spolehlivost lidského činitele krizových manažerů krajských úřadů. In: Sborník přízpěvků z Mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 53-55. ISBN 978-80-248-2010-1. [Detail]
SERAFÍN, Jiří a Jaroslav DAMEC. Influence of Inerts on Explosion Limits of Hybrid Mixture. In: Transcom 2009. Žilina: Univerzity of Žilina, 2009. s. 115-119. ISBN 978-80-554-0029-7. [Detail]
VEČERKOVÁ, Jana a Karel KLOUDA. Hodnocení evakuace cestujících z prostoru pražského metra při mimořádných událostech. In: Věda a krizové situace 2009. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. s. 18-25. ISBN 978-80-7372-528-0. [Detail]
PLATOŠOVÁ, Daniela a Hana VĚŽNÍKOVÁ. Screening of polycyclic aromatic hydrocarbon by thin-layer chromatography. In: Wastes and Environment. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 135-139. ISBN 978-80-248-2074-3. [Detail]
VÁCHOVÁ, Miluše. Human Factor in Occupational Health and Safety system of management. In: AHFE 2008, 2nd International Conference on Applied Human Factor and Ergonomics. Las Vegas, Nevada: CSREA Press, 2008. s. 165-174. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. The causes of failures and variations of technological processes considering the human factor. In: AHFE 2008, 2nd International Conference on Applied Human Factor and Ergonomics. Las Vegas, Nevada USA: USA Publishing, 2008. s. 157-164. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Metody v ergonomii pracovních systémů. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2008. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. s. 46-54. ISBN 978-80-7385-038-8. [Detail]
ŠEREK, Daniel a Ivana BARTLOVÁ. Problematika bezpečnosti práce v uzavřených prostorech. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2008: Sborník přednášek z VIII. ročníku mezinárodní konference, konané ve dnech 18. - 19. června 2008. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. s. 254-258. ISBN 978-80-7385-038-8. [Detail]
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Ivana BARTLOVÁ. Zavádění integrované bezpečnosti. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2008: Sborník přednášek z VIII. ročníku mezinárodní konference, konané ve dnech 18. - 19. června 2008.. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. s. 167-177. ISBN 978-80-7385-038-8. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Význam a postup zavádění REACH. In: Bezpečnost a spolehlivost materiálů za extrémních podmínek. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2008. s. 39-40. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Význam a postup zavádění REACH. In: Bezpečnost a spolehlivost materiálů za extrémních podmínek provozování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2008. s. 39-40. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Jiří ŠVEC. Nástražné výbušné systémy zneužitelné na letištích. In: In Sborník přednášek mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2008. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. s. 387-394. ISBN 978-80-7385-034-0. [Detail]
SERAFÍN, Jiří a Jaroslav DAMEC. Experimentální stanovení mezí výbušnosti par hořlavých kapalin v podmínkách Laboratoře protivýbuchové prevence na Fakultě bezpečnostního inženýrství, VŠB ? TU Ostrava. In: In sbornik Nebezpečné látky 2008. Ostava: SPBI, 2008. s. 147-155. ISBN ISBN 978-80-7385-042. [Detail]
SERAFÍN, Jiří a Zdeněk RAŠKA. Opatření EU na prevenci zneužívání internetu k teroristickým účelům. In: In sbornik Ochrana obyvatel 2008. Ostrava: SPBI, 2008. s. 335-340. ISBN ISBN 978-80-7385-034. [Detail]
SERAFÍN, Jiří a Zdeněk RAŠKA. Odborná způsobilost koordinátorů BOZP na staveništi. In: In sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2008. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. s. 199-211. ISBN 978-80-7385-038-8. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, Wiliam ZIMMERMANN a Michail ŠENOVSKÝ. Consequence Modelling of Accidents in Hazardous Substances Transportation. In: International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management. Hong Kong: Edge Publication Group Limited, 2008. s. 346-354. ISBN 978-988-99791-5-7. [Detail]
ŠVEC, Jiří a Radomír ŠČUREK. Pedagogická a vědecká činnost v oblasti bezpečnostního managementu na FBI VŠB - TUO. In: MULTIPRINT, s.r.o., Košice. Košice: MULTIPRINT, s.r.o., Košice, 2008. s. 209-214. ISBN 978-80-89282-22-7. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Lubomíra PECKOVÁ. Prevencia kriminality v Slovenskej republike. In: Ochrana obyvatelstva 2008. Ostrava: SPBI, 2008. s. 293-300. ISBN 978-80-7385-034-0. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Effects of tool handgrip on results of hand-arm vibration measurment in persons with different times of adaptation. In: Safety Engineering 2008. Ostrava: VŠB - TUO, FBI, 2008. s. 52-62. ISBN 978-80-248-1848-1, 1. [Detail]
FERJENČÍK, Miloš, Břetislav JANOVSKÝ a Aleš BERNATÍK. Approach to the risk evaluation of railroad tunnels. In: Safety Engineering 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2008. s. 40-51. ISBN 978-80-248-1848-1. [Detail]
SERAFÍN, Jiří, Jaroslav DAMEC a Jakub ZDEBSKI. Vliv inertu na meze výbušnosti hybridní směsi. In: Safety enginnering 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2008. s. 258-269. ISBN 978-80-248-1848-1. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Analysis of Business Continuity Plans Abroad and in the CR. In: Security and Safety Management and Public Administration. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2008. s. 21-29. ISBN 978-80-7251-289-8. [Detail]
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Ivana BARTLOVÁ. Implementation of Integrated Safety in the CR. In: Security and Safety Management and Public Administration. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2008. s. 297-304. ISBN 978-80-7251-289-8. [Detail]
ŠVEC, Jiří a Renáta DUBČÁKOVÁ. Vliv ventilace na objemovou aktivitu radonu v budovách. In: VŠB-TU Ostrava. Ostrava: SPBI, 2008. s. 159-268. ISBN 978-80-7385-038-8. [Detail]
ŠVEC, Jiří. Požární zásah v prostoru s otevřenými radionuklidovými zářiči. In: VŠB-TU Ostrava. Ostrava: SPBI, 2008. s. 580-585. ISBN 978-83-7385-040-1. [Detail]
VÁCHOVÁ, Miluše, Aleš BERNATÍK a Bohumil HORÁK. Bezpečnost vodíkových technologií. Košice, 2008. [Detail]
BERNATÍK, Aleš a Kateřina BLAŽKOVÁ. The Prioritization of Risk Sources and the Planning of Measures in SMEs in the Moravian-Silesian Region, Czech Republic. In: 12th International Symposium Loss Prevention and Safety Promotion. Edinburg: IChemE, 2007. s. 220-228. ISBN 978-0-85295-508-6. [Detail]
BERNATÍK, Aleš a Kateřina SIKOROVÁ. Založení České technologické platformy bezpečnosti průmyslu. In: 16. Konference APROCHEM 2007. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2007. s. 55-60. ISBN 978-80-02-01893-3. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Možnosti modelování havarijních úniků při přepravě nebezpečných látek. In: 54. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2007. Praha: CHISA, 2007. s. 234-242. ISBN 80-86059-47-2. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií v MSP a v průmyslových zónách. In: 6. mezinárodní konference akciové společnosti VVUÚ. Ostrava: VVUÚ, 2007. s. 15-19. ISBN 978-80-239-9160-4. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Zakládání České technologické platformy bezpečnosti průmyslu. In: BOZP 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 123-129. ISBN 978-80-7385-004-3. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a D ŠEREK. Využití kontrolních seznamů k interním kontrolám v organizacích. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: SPBI, 2007. s. 18-22. ISBN ISBN 978-80-7385-004. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla a Ivana BARTLOVÁ. Ergonomické aspekty práce ? nová rizika. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: SPBI, 2007. s. 63-72. ISBN 978 ? 80 ? 7385 ? 00. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana. Samozahřívání dřevní štěpky určené pro energetické využití. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007:Sborník přednášek ze VII. ročníku mezinárodní konference , konané ve dnech 12. -13. června 2007.. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 347-352. ISBN 978-80-7385-004-3. [Detail]
HRDINA, Pavel, Pavel DANIHELKA, Kateřina SIKOROVÁ a Lukáš GOTTESMAN. Srovnání nástrojů pro hodnocení dopadů průmyslových havárií. In: DEKONTAM 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 19-25. ISBN 978-80-7385-003-6. [Detail]
ORAVEC, Milan, PAČAJOVÁ, Radomír ŠČUREK a Věra HOLUBOVÁ. Bezpečnosť infraštruktúry. In: DIS 2007. Košice: TU Košice, 2007. s. 159-166. ISBN 978-80-8073-872-3. [Detail]
SUCHÁNKOVÁ, Jana, Jiří ŠVEC a Pavel DANIHELKA. Vody kontaminované radonem a jejich dekontaminace. In: Dekontam 2007. Ostrava: Ostrava, 2007. s. 211-219. ISBN 978-80-7385-003-6. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Possibilities of Assessing the Environmental Risks of Major Accidents in Industrial Zones. In: Environmentálne aspekty požiarov a havárií. Trnava: Materiálovotechnická fakulta STU Trnava, 2007. s. 41-50. ISBN 978-80-969390-9-1. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Vědecká příprava bezpečnostního managementu na Fakultě bezpečnostního inženýrství, VŠB ? Technická universitě Ostrava. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické důsledky. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2007. s. 25-33. ISBN 978-80-969742-0-7. [Detail]
ADÁMEK, J a Ivana BARTLOVÁ. Využití multikriteriální analýzy při rozhodování v krizovém plánování. In: In Sborník bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: SPBI, 2007. s. 11-16. ISBN 978-80-7385-009-8. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a H CABÁKOVÁ. Proces plánování kontinuity činnosti a obsah plánu kontinuity. In: In Sborník bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: SPBI, 2007. s. 26-37. ISBN 978-80-7385-009-8. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Světla FIŠEROVÁ. Současný stav ?REACH? v ČR. In: In Sborník bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 23-27. ISBN ISBN 978-80-7385-004. [Detail]
VELIČKOVÁ, Eva a Richard VELIČKA. Bezpečné elektrické rozvody v laboratořích. In: In Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 340-346. ISBN 978-80-7385-004-3. [Detail]
KOUCKÁ, Pavla a Jaroslav DAMEC. Mechanical spark as initiation source of explosion mixtures. In: In Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 137-145. ISBN 978-80-7385-004-3. [Detail]
ŠVEC, Jiří. Cesty ozáření pracovníků na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních radionuklidů. In: In Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 293-298. ISBN 978-80-7385-004-3. [Detail]
VÁCHOVÁ, Miluše. Stres při práci a spolehlivost lidského činitele. In: In Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 327-333. ISBN 978-80-7385-004-3. [Detail]
VALENTA, Zdeněk a Jaroslav DAMEC. Vliv měrného povrchu na technicko-bezpečnostní parametry v oblasti BOZP a PO. In: In Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 334-339. ISBN 978-80-7385-004-3. [Detail]
MOKOŠ, Ladislav a Jaroslav DAMEC. Stanovení teplotních mezí výbušnosti. In: In Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 387-392. ISBN 978-80-7385-009-8. [Detail]
KAUCKÁ, Pavlína a Jaroslav DAMEC. Iniciace hořlavého souboru tepelnými projevy mechanické energie. In: In Sborník přednášek Požární ochrana 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 243-251. ISBN 978-80-7385-009-8. [Detail]
SERAFÍN, Jiří a Jaroslav DAMEC. Stanovení teplotních mezí výbušnosti. In: In Sborník přednášek Požární ochrana 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 542-552. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Nelegální nakládání s odpady z hlediska v policejní praxe. In: In Sborník přednášek Požární ochrana 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 588-596. ISBN 978-80-7385-009-8. [Detail]
ŠVEC, Jiří a Miloš KVARČÁK. Experiment v požární ochraně. In: In Sborník přednášek Požární ochrana 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 631-636. ISBN 978-80-7385-009-8. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Věra HOLUBOVÁ. Rizika poškozující zdraví policistů v souvislosti s výkonem jejich služby a návrh některých opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby. In: In Sborník přednášek mezinárodní konference Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 278-287. ISBN 978-80-7385-004-3. [Detail]
HOLUBOVÁ, Věra. Psychická zátěž ? jeden z rizikových faktorů pracovního procesu. In: In Sborník přednášek mezinárodní konference Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 92-99. ISBN 978-80-7385-004-3. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Václav VESELÝ. Využití psů při ochraně obyvatelstva. In: In Sborník přednášek mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 339-351. ISBN 80-86634-51-5. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Vysokoškolská příprava odborníků bezpečnostního a krizového managementu na Fakultě bezpečnostního inženýrství, VŠB ? Technická universitě Ostrava. In: In Vademekum Západočeská univerzita Plzeň. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. s. 37-42. ISBN 978-80-7380-056-7. [Detail]
ORAVEC, Milan, PAČAJOVÁ, Radomír ŠČUREK a Věra HOLUBOVÁ. Bezpečnosť infraštruktúry. In: In Zborník XX. mezinárodnej odbornej konferencie Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2007. Košice: Národný inspektorát práce, 2007. s. 159-166. ISBN 978-80-8073-873-0. [Detail]
SERAFÍN, Jiří a Jaroslav DAMEC. Stanovení teplotních mezí výbušnosti. In: In sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 248-258. ISBN ISBN 978-80-7385-004. [Detail]
SERAFÍN, Jiří, Jaroslav DAMEC, Pavel DOBEŠ a Ladislav ŠIMANDL. Experimentální stanovení spodní meze výbušnosti hybridní směsi par xylenu, textilních vláken a vzduchu. In: In sborník přednášek Požární ochrana 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 532-542. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Pohled na zajištění bezpečnosti produktovodů. In: In. Sborník přednášek XX. medzinárodná odborná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Košice: Národný inspektorát práce, 2007. s. 131-139. ISBN 978-80-8073-873-0. [Detail]
PEŠÁK, S a Ivana BARTLOVÁ. Nové normativní požadavky protipožární a protivýbuchové prevence ve vztahu k nanášení organických práškových materiálů a tekutých nátěrových hmot. In: In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: SPBI, 2007. s. 224-232. ISBN ISBN 978-80-7385-004. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Ergonomická hlediska v hodnocení podmínek práce. In: Mezinárodní odborná konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Košice, Slovenská republika: NIP, Košice, 2007. s. 44-56. ISBN 978-80-8073-873-0. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Použití donucovacích prostředků Policie ČR při ochraně obyvatelstva. In: Ochrana obyvatelstva 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 324-338. ISBN 80-86634-51-5. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Václav VESELÝ. Ochrana obyvatelstva ČR v kontextu Prümské dohody o prohloubení přeshraniční spolupráce za účelem potírání terorismu, přeshraniční kriminality a nelegální migrace. In: Ochrana obyvatelstva 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 405-411. ISBN 80-86634-51-5. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Metody ergonomických hodnocení. In: Požární ochrana 2007. Ostrava: SPBI, 2007. s. 137-147. ISBN 978-80-7385-009-8. [Detail]
KVARČÁK, Miloš a Jiří ŠVEC. Experiment v požární ochraně. In: Požární ochrana 2007. Ostrava: SPBI, 2007. s. 631-636. ISBN 978-80-7385-009-8. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana, Václav VAŇÁSEK a Milan MACURA. Bezpečnostní požadavky pro dopravní pásy používané v podzemí. In: Požární ochrana 2007: Sborník přednášek z XVI. Ročníku mezinárodní konference, konané ve dnech 12. -13. září. 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 674-682. ISBN 978-80-7385-009-8. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Jana SUCHÁNKOVÁ, Lenka KOPECKÁ, Ilona UHROVÁ a Jiří ŠVEC. RADON ON THE PHASE INTERFACE WATER-AIR AND THE SEPARATION OF RADON FROM DRINKING WATER WITH THE POSSIBILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES UTILIZATION. In: Radon 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 99-100. ISBN 978-80-01-03783-6. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Terorismus. In: Sborník konference TU Košice. Košice: Technická univerzita Košice, 2007. s. 1-32. ISBN 80-8073-305-8. [Detail]
DAMEC, Jaroslav a Břetislav JANOVSKÝ. Příklady možného ohrožení konstrukce haváriemi. In: Vzdělávací seminář - pilotní kurz projektu Protivýbuchová ochrana staveb. Vlastnosti výbušnin a analýza charakteru výbuchového zatížení a jeho modifikací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-01-03685-3. [Detail]
DAMEC, Jaroslav. Výbuchy výbušných směsí hořlavých plynů a par hořlavých kapalin se vzduchem. In: Vzdělávací seminář - pilotní kurz projektu Protivýbuchová ochrana staveb. Vlastnosti výbušnin a analýza charakteru výbuchového zatížení a jeho modifikací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2007. s. 1-12. ISBN 978-80-01-03640-2. [Detail]
DAMEC, Jaroslav, Daniel MAKOVIČKA a Břetislav JANOVSKÝ. Hodnocení a stanovení rizika výbuchu. In: Vzdělávací seminář - pilotní kurz projektu Protivýbuchová ochrana staveb. Vlastnosti výbušnin a analýza charakteru výbuchového zatížení a jeho modifikací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2007. s. 1-22. ISBN 978-80-01-03685-3. [Detail]
DAMEC, Jaroslav, Milan ČERNÍN a Petr ŠELEŠOVSKÝ. Výbuchovzdorná zařízení a jejich konstrukce a protivýbuchová opatření. In: Vzdělávací seminář - pilotní kurz projektu Protivýbuchová ochrana staveb. Vlastnosti výbušnin a analýza charakteru výbuchového zatížení a jeho modifikací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2007. s. 1-24. ISBN 978-80-01-03685-3. [Detail]
DAMEC, Jaroslav. Výbuchy dispersí hořlavých kapalin (mlh), hořlavých prachů a hybridních směsí se vzduchem, maximální výbuchové parametry a jejich ovlivnění. In: Vzdělávací seminář - pilotní kurz projektu Protivýbuchová ochrana staveb. Vlastnosti výbušnin a analýza charakteru výbuchového zatížení a jeho modifikací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2007. s. 12-24. ISBN 978-80-01-03640-2. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Podlimitní zdroje rizik závažných havárií. In: Vývojové trendy v odbore Bezpečnost práce a bezpečnosť technických systémov. Košice: TU Košice, 2007. s. 30-45. ISBN 978-80-8073-796-2. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Ergonomie. In: Vývojové trendy v odbore Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických systémov. TU Košice, Slovenská republika: TU Košice, Slovenská republika, 2007. s. 1-17. ISBN 978-80-8073-796-2. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Toxikologie anebezpečné látky. In: Vývojové trendy v odbore Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických systémov. TU Košice, Slovenská republika: TU Košice, Slovenská republika, 2007. s. 18-32. ISBN 978-80-8073-796-2. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla a Ivana BARTLOVÁ. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s biologickými činiteli. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2006. Stará Lesná: NIP Košice, 2006. s. 71-80. ISBN 80-8073-649-9. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Kombinovaná rizika BOZP ? násilí, diskriminace a sexuální obtěžování na pracovišti. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 330-341. ISBN 80-86634-86-8. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Světla FIŠEROVÁ. Úpravy v legislativě chemických látek a chemických přípravků a jejich zavedení do praxe. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 8-15. ISBN 80-86634-86-8. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla a Ivana BARTLOVÁ. Nebezpečné látky a přípravky klasifikované na základě toxikologických vlastností. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 86-92. ISBN 80-86634-86-8. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Světla FIŠEROVÁ. Nebezpečné látky a přípravky klasifikované na základě toxikologických vlastností. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 86-92. ISBN 80-86634-86-8. [Detail]
ŠVEC, Jiří. ? Stanovení efektivní dávky pracovníků na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních radionuklidů. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 363-368. ISBN 80-86634-86-8. [Detail]
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Ivana BARTLOVÁ. Kontrolní seznamy pro posouzení bezpečnosti technologic-kých objektů. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 86-92. ISBN 80-86634-64-7. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Světla FIŠEROVÁ. Platná legislativa pro oblast chemických látek a přípravků. In: Bezpečnost a spolehlivost materiálů za extrémních podmínek provozování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2006. s. 50-52. ISBN 80-248-1098-0. [Detail]
VÁCHOVÁ, Miluše. Nadměrná zátěž při práci. In: Cumulative Trauma News. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2006. s. 65-70. ISBN 80-8073-649-9. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Analýza rizik závažných havárií při přepravě nebezpečných látek. In: Dopravná logistika a krízové situácie LOGVD 2006. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2006. s. 27-34. ISBN 80-8070-606-9. [Detail]
VÁCHOVÁ, Miluše a Bohumil HORÁK. Bezpečnostní aspekty využití vodíku v palivových směsích spalovacích. In: Energy through hydrogen, Legislativa 2006. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 25-30. ISBN 80-248-1179-0. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Proposal of Risk Assessment and Management Guideline for Small and Medium-Sized Enterprises. In: International symposium HAZARDS XIX. Rugby: ICHEME, 2006. s. 777-791. ISBN 100852954921. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Problematika hluku a vibrací v pracovním prostředí. In: Mezinárodní vědecká konference bezpečnostního inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, FBI, 2006. s. 29-36. ISBN 80-248-1185-5. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla. Ergonomie a kvalita pracovního prostředí. In: Mezinárodní vědecká konference k 10. výročí vzniku FEVT TU Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2006. s. 62-67. ISBN 80-228-1649-3. [Detail]
ŠVEC, Jiří. Nebezpečné látky - radionuklidy. In: Nebezpečné látky 2006. Ostrava: SPBI, 2006. s. 173-181. ISBN 80-86634-59-3. [Detail]
VESELÝ, Václav. Vyšetřování trestných činů spojených s požáry a výbuchy za přítomnosti nebezpečných látek. In: Nebezpečné látky 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 182-186. ISBN 80-86634-91-4. [Detail]
VESELÝ, Václav. Vyšetřování trestných činů spojených s požáry a výbuchy za přítomnosti nebezpečných látek. In: Nebezpečné látky 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 182-186. ISBN 80-86634-91-4. [Detail]
BERNATÍK, Aleš a Jana NEPLECHOVÁ. Analýza rizik závažných havárií s dopadem na životní prostředí. In: Nové trendy v dekontaminaci nebezpečných chemických látek. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberku, 2006. s. 30-39. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Výzkum k otázkám rovných příležitostí mužů a žen u bezpečnostních a záchranných sborů mezi studenty FBI, VŠB ? TU Ostrava a závěry z tohoto sociologického výzkumu na FBI. In: Ochrana obyvatelstva 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 298-307. ISBN 80-86634-78-7. [Detail]
KOUCKÁ, Pavla, Jaroslav DAMEC a Ladislav ŠIMANDL. Iniciace výbušných souborů mechanickou jiskrou a třením. In: Požární ochrana 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 198-2006. ISBN 80-86634-88-4. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Nová legislativa v oblasti prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. In: Požární ochrana 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 31-40. ISBN 80-86634-88-4. [Detail]
ŠVEC, Jiří. Mimořádná událost v prostoru se zdrojem ionizujícího záření. In: Požární ochrana 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 423-427. ISBN 80-86634-88-4. [Detail]
FIŠEROVÁ, Světla, Eva MIKULCOVÁ a Michaela KROČOVÁ. Ergonomické informační zdroje a jejich struktura. In: Požární ochrana 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 551-558. ISBN 80-86634-88-4. [Detail]
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Ivana BARTLOVÁ. Human Safety and Security Concept. In: Safety Engineering 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 169-173. [Detail]
ŠVEC, Jiří. Physical knowledge of Students of Fakulty of Safety Engineering. In: Safety Engineering 2006. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2006. s. 193-198. ISBN 80-248-1185-5. [Detail]
C. GUEDES, Soares, Pavel DANIHELKA, Zio ENRICO, Kateřina SIKOROVÁ a Barbora TOMÁŠOVÁ. Analysis of chemical accident impact on Environment. In: Safety and reliability for managing risk : proceedings of the European and Reliability Conference 2006, (ESREL 2006), Estoril, Portugal, 18-22 September 2006. London: Taylor & Francis, 2006. s. 2233-2237. ISBN 978-0-415-42315-1. [Detail]
DAMEC, Jaroslav a Ladislav ŠIMANDL. Iniciační schopnost elektrické jiskry. In: Sborník přednášek ke konferenci "Ochrana před bleskem v prostředí s nebezpečím výbuchu v průmyslu". Ostrava: IRIS Havířov, VVUÚ, a. s. Ostrava-Radvanice, 2006. s. 50-60. ISBN 80-86634-99-X. [Detail]
NEPLECHOVÁ, Jana, Pavel DANIHELKA a Aleš BERNATÍK. Industrial chemical compounds misuse in terrorist attacks on environment. In: The 1st International Scientific Conference, Safety Engineering 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. s. 129-136. ISSN 1801-1764. [Detail]
SIKOROVÁ, Kateřina. Analysis of environmental risk assessment generated by chemical accident. In: The 1st International Scientific Conference, Safety Engineering 2006. Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek: Faculty of Safety Engineering, VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 173-180. ISBN 80-248-1185-5. [Detail]
ORSÁG, Petr, Jaromír KIJONKA a Ladislav ŠIMANDL. Posouzení energie jiskrového výboje. In: XXXIV Sešit katedry teoretické elektrotechniky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, katedra teoretické elektrotechniky, 2006. s. 27-30. ISBN 80-248-1167-7. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Světla FIŠEROVÁ. Klasifikace a označování nebezpečných látek z pohledu aktuální legislativy. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2005. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. s. 12-15. ISBN 80-86634-64-7. [Detail]
ŠIMANDL, Ladislav a Jaroslav DAMEC. Vytváření výbušné atmosféry v pracovním prostředí při manipulaci s pohonnými hmotami. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2005. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. s. 251-257. ISBN 80-86634-64-7. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, Radim BRIŠ a Šárka HOREHLEĎOVÁ. Application of the ARAMIS Methodology to Small and Medium-Sized Enterprises. In: European Safety and Reliability Conference ESREL 2005. Tri City: A.A. Balkema Publishers, 2005. s. 179-185. ISBN 0-415-38340-4. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Práce s davem při mimořádných událostech. In: In Sborník přednášek III. mezinárodní konference Instituce a zařízení regionu v systému ochrany obyvatelstva 2005. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2005. s. 153-162. ISBN 80-7231-029-1. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Návrh metodiky hodnocení rizik závažných havárií v malých a středních podnicích. In: Konference CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005. s. 26-27. ISBN 80-86059-42-1. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Libor KUTĚJ. Zpravodajské služby jako součást bezpečnostního systému České republiky. In: Ochrana obyvatelstva 2005. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. s. 112-121. ISBN 80-86634-57-4. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Libor KUTĚJ. Zpravodajské služby jako součást bezpečnostního systému České republiky. In: Ochrana obyvatelstva 2005. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. s. 112-121. ISBN 80-86634-57-4. [Detail]
ŠIMANDL, Ladislav a Jaroslav DAMEC. Iniciace výbušných směsí elektrickou jiskrou. In: Požární ochrana 2005. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. s. 106-115. ISBN 80-86634-66-3. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Vybrané aspekty lidského chování v davu se zaměřením na mimořádné situace. In: Požární ochrana 2005. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. s. 556-561. ISBN 80-86634-66-3. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Vybrané aspekty lidského chování v davu se zaměřením na mimořádné situace. In: Požární ochrana 2005. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. s. 556-561. ISBN 80-86634-66-3. [Detail]
VÁCHOVÁ, Miluše. National Policy on Occupational Safety and Health. In: mezinárodní konference ?Bezpečnost a ochrana zdraví?. Niš, Srbsko a Černá Hora: University of Nish, 2005. s. 55-58. [Detail]
BERNATÍK, Aleš a Miloš PEŠÁK. Risk Assessment in Small and Medium-Sized Enterprises. In: 11th International Symposium Loss Prevention and Safety Promotion. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2004. s. nečíslované. ISBN 80-02-01574-6. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Možnosti hodnocení rizik v podnicích nezařazených pod účinnost zákona o prevenci závažných havárií. In: 13. konference APROCHEM 2004. Praha: Aprochem, 2004. s. 584. [Detail]
ŠIMANDL, Ladislav a Jaroslav DAMEC. Neprůbojná pojistka plamene v palivové nádrže motorových vozidel. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2004. Ostrava: SPBI, 2004. s. 172-178. ISBN 978-80-86634-36-4. [Detail]
DRGÁČOVÁ, Jana a Ivana BARTLOVÁ. Prováděcí předpisy k zákonu o chemických látkách a přípravcích. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2004. Ostrava: SPBI, 2004. s. 49-56. ISBN 978-80-86634-36-4. [Detail]
VÁCHOVÁ, Miluše. Současný stav BOZP malých a středních podniků. In: Bezpečnost a ochrana zdraví, Alfa a Omega úspěšného podnikání. Praha: Klub personalist České republiky, 2004. s. 82-84. [Detail]
STŘIŽÍK, Michal, Josef KEDER, Alexandr ČERNÝ, Pavel BERGER, Pavel ENGST, Evžen ČERNÝ a Luboš MATĚJÍČEK. Simultaneous determination of ozone by differential absorption LIDAR and conventional spot analysers during photochemical smog episodes. In: Book of Abstracts of the 13th World Clean Air and Environmental Protection Congress and Exhibition. Londýn: IUAPPA, 2004. s. 61. [Detail]
ZELINGER, Zdeněk, Michal STŘIŽÍK, Pavel KUBÁT, Zbyněk JAŇOUR, Pavel BERGER, Alexandr ČERNÝ a Pavel ENGST. Chemical processes in air pollution studied by laser spectroscopic methods. In: Book of Abstracts of the 18th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy. Praha: ICT Press, 2004. s. 63. ISBN 80-7080-547-1. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. BOZP, prevence závažných havárií a ochrana životního prostředí. In: Konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2004. Ostrava: SPBI, 2004. s. 1-10. ISBN 80-86634-36-1. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana. Výuka bezpečnosti na vysokých školách nepolicejního. In: Kriminalistika jako teória, praktická veda a učebná disciplína. Bratislava: APZ, 2004. s. 169-170. ISBN 80-8054-338-0. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Toxické působení zplodin tepelní degradace z hoření plastických hmot. In: Materiály v bezpečnostní a speciální technice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat. mat. inženýrství, 2004. s. 34-36. [Detail]
VYKOPALOVÁ, Hana. Katastrofy a stres. In: Ochrana obyvatel 2004. Ostrava: SPBI, 2004. s. 120-123. ISBN 80-86634-28-0. [Detail]
ŠČUREK, Radomír a Martin PODJUKL. Bezpečnost obyvatelstva se zaměřením na zapojení České republiky do struktury Europolu (Evropského policejního úřadu). In: Ochrana obyvatel 2004. Ostrava: SPBI, 2004. s. 74-78. ISBN 80-86634-28-0. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Ochrana obyvatel v kontextu Armády České republiky přepracovaná na změněný zdrojový rámec v podmínkách po 13. listopadu 2003. In: Ochrana obyvatel 2004. Ostrava: SPBI, 2004. s. 87-92. ISBN 80-86634-28-0. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Ochrana obyvatelstva ČR v kontextu schengenské spolupráce. In: Ochrana obyvatel 2004. Ostrava: SPBI, 2004. s. 93-96. ISBN 80-86634-28-0. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Nové technické prostředky k usměrnění davu a k zajištění ochrany veřejného pořádku ve shromažďovacích centrech. In: Požární ochrana 2004. Ostrava: SPBI, 2004. s. 393-400. ISBN 80-86634-39-6. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Vybrané aspekty zpravodajství při krizovém řízení v souvislosti s hrozbami teroristických útoků. In: Požární ochrana 2004. Ostrava: SPBI, 2004. s. 401-407. ISBN 80-86634-39-6. [Detail]
ŠIMANDL, Ladislav a Jaroslav DAMEC. Iniciační schopnost elektrické jiskry. In: Požární ochrana 2004. Ostrava: SPBI, 2004. s. 438-447. ISBN 80-86634-39-6. [Detail]
STŘIŽÍK, Michal, Pavel PRAKS a Pavel DVOŘÁK. Economies Reliability Assessment Based on Macroeconomic Data Analysis by the Latent Semantic Indexing Method. In: Sborník abstraktů příspěvků semináře Matematické modelování spolehlivosti s aplikacemi v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 25-26. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Pavel DANIHELKA a Aleš BERNATÍK. Případová studie metodologie ARAMIS v České republice. In: Sborník přednášek Požární ochrana 2004. Ostrava: SPBI, 2004. s. 591-595. ISBN 80-86634-39-6. [Detail]
BOROVEC, Karel, Pavel DANIHELKA, Zuzana NAVRÁTILOVÁ a Petr KULA. Nitrous oxide and its Emissions from Vehicles Operation. In: World Automotive Congress. Barcelona: FISITA, 2004. s. 1. [Detail]
DVOŘÁK, Pavel, Michal STŘIŽÍK, Pavel PRAKS, Pavel PUDIL, Markéta ŠUMPÍKOVÁ a Ondřej LEŠETICKÝ. The Feasibility of Using Special Quantitative Methods for Prediction of Currency Crises. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Európske financie - teória, politika a prax. BANSKÁ BYSTRICA: UNIVERZITA MATEJA BELA, 2004. s. 1-26. ISBN 80-8055-968-6. [Detail]
DVOŘÁK, , Michal STŘIŽÍK, Pavel PRAKS, Pavel PRAKS, PUDIL, ŠUMPÍKOVÁ a LEŠETICKÝ. The feasibility of using special quantitative methods for prediction of currency crises. In: jazyce Medzinárodná vedecká konferencia EURÓPSKE FINANCIE - teória, politika a prax. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 1-26. ISBN 80-8055-968-6. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Nová právní úprava zákona o chemických látkách po vstupu do EU. In: Červený kohout 2004. České Budějovice: Dům techniky České Budějovice spol. s r. o., 2004. s. 43.-45.. ISBN 80-02-01628-9. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Major-Accident Prevention of Large Gasholders. In: Proccedings of 4th European Congress of Chemical Engineering ECCE. Granada: European Federation of Chemical Engineering, 2003. s. P-4.1-014. ISBN 84-88233-26-4. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Legislativa pro oblast prevence závažných havárií. In: Sborník abstraktů semináře Bezpečnost materiálů při mimořádných událostech. Ostravice: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat. mat. inženýrství, 2003. s. 20-21. [Detail]
DANIHELKA, Pavel. Projevy nebezpečných látek při havárii. In: Sborník přednášek 2. mez. konference Rizika nebezpečí výbuchu požáru a prevence. Havířov: Agentura IRIS Havířov, 2003. s. 4. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Zdeňka ZEDNÍČKOVÁ. Případová studie úniku amoniaku na zimních stadionech. In: Sborník přednášek 2. mez. konference Rizika nebezpečí výbuchu požáru a prevence. Havířov: Agentura IRIS Havířov, 2003. s. 7. [Detail]
PEŠÁK, Miloš a Ivana BARTLOVÁ. Analýza rizik v malých a středních podnicích. In: Sborník přednášek 2. mez. konference Rizika nebezpečí výbuchu požáru a prevence. Havířov: Agentura IRIS Havířov, 2003. s. 9. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Připravovaná legislativa pro oblast nebezpečných látek. In: Sborník přednášek mez. konference Požární ochrana 2003. Ostrava: SPBI, 2003. s. 6-8. ISBN 80-86634-17-5. [Detail]
DRGÁČOVÁ, Jana a Ivana BARTLOVÁ. Nová právní úprava zákona o chemických látkách a přípravcích. In: Sborník přednášek mezinárodní konference Požární ochrana 2003. Ostrava: SPBI, 2003. s. 101-105. ISBN 80-86634-17-5. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, Pavel DANIHELKA a Miloš PEŠÁK. Typologie zdrojů rizik nezařazených dle direktivy Seveso II. In: Sborník přednášek mezinárodní konference Požární ochrana 2003. Ostrava: SPBI, 2003. s. 33-39. ISBN 80-86634-17-5. [Detail]
ING.BC. ŠČUREK RADOMÍR, Radomír. Prosazování principu rovných příležitostí mužů a žen ve složkách Hasičských záchranných sborů. In: Sborník přednášek mezinárodní konference Požární ochrana 2003. Ostrava: SPBI, 2003. s. 431-441. ISBN 80-86634-17-5. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana, Miloš PEŠÁK a Jana DRGÁČOVÁ. Pohled na identifikaci nebezpečí a odhad rizik v malých a středních podnicích. In: Zborník 8. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. časť, Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2003. s. 19-24. ISBN 80-8070-089-3. [Detail]
ŠIMANDL, Ladislav a Jaroslav DAMEC. Hodnocení iniciační schopnosti jiskry. In: Zborník 8. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. časť, Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2003. s. 498-503. ISBN 80-8070-090-7. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana. Zkušenosti se zpracováním bezpečnostní dokumentace pro prevenci závažných havárií. In: Zborník prednášok V. medzinárodnej konferencie FIRECO 2003 Ochrana pred požiarmi. Bratislava: PTEÚ, 2003. s. 177-179. ISBN ISBN 80-89051-05-7. [Detail]
ŠIMANDL, Ladislav, Jaroslav DAMEC a Richard KUBĚNA. Jiskra jako iniciační zdroj. In: Zborník prednášok V. medzinárodnej konferencie FIRECO 2003 Ochrana pred požiarmi. Bratislava: PTEÚ, 2003. s. 177-179. ISBN 80-89051-05-7. [Detail]
ING.BC. ŠČUREK RADOMÍR, Radomír. Vývoj terorismu, biologických zbraní včetně bezpečnostních rizik z nich plynoucích. In: Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. časť, Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2003. s. 485-490. ISBN 80-8070-090-7. [Detail]
DANIHELKA, Pavel. Přírodní a průmyslová rizika v České republice. In: konference Bezpečnost pro občany - bezpečnost pro Evropu. Praha: Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2003. s. 1. [Detail]