Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

PŘICHYSTALOVÁ, Radka, Šárka BERNATÍKOVÁ, Táňa BRZICOVÁ, Lucie KOCŮRKOVÁ, Pavel DANIHELKA, Hynes JARLATH, Tomáš NOVOTNÝ a Miloslav NIČ. Literature study about the risk of using nanomaterials as pigments. Evropská Chemická Agentura, 2018. ISBN 978-92-9020-623-1. [Detail]
DUBČÁKOVÁ, Renáta. Radonová diagnostika a statistické vyhodnocení jejích výstupů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2009. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Patrick HEEZEN, Dick DE ZWAART, Pavel HRDINA, C.M. VAN LUIJK, P.A.M. UIJT DE HAAG, Kateřina SIKOROVÁ, Lukáš GOTTESMAN a Dagmar RYCHLÍKOVÁ. Methods of Risk Analysis for Major Industrial Accidents with Environmental Consequences. Bilthoven, Nederland: RIVM, 2007. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Pavel DOBEŠ, Pavel HRDINA, Barbora BAUDIŠOVÁ, Jana VEČERKOVÁ, Eva MIKULOVÁ, Jan SKŘÍNSKÝ a Lukáš JANČEV. Krizová rizika v kompetenci Ministerstva životního prostředí ČR (e4/ /07). Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. [Detail]
ŠENOVSKÝ, Michail, Aleš DUDÁČEK, Ivana BARTLOVÁ, Dana PROCHÁZKOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Pavel DANIHELKA, Isabela BRADÁČOVÁ, Aleš BERNATÍK a Michal STŘIŽÍK. Přístup k analýze rizika kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. [Detail]
DUDÁČEK, Aleš, Ivana BARTLOVÁ, Bohdan FILIPI, Radmila JELÍNKOVÁ, Ferdinand KOPÁČEK, Jaroslav KOVAŘÍK, Radmila RADECKÁ, Zuzana STRYKOVÁ, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ a Vít ŠENOVSKÝ. Zvýšení bezpečnosti multifunkčních budov před rizikem teroristického útoku chemickými, biologickými a jadernými zbraněmi - Oponovaná zpráva řešení projektu za rok 2004. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2005. [Detail]