Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oponentský posudek

FIŠEROVÁ, Světla. Oponentní posudek Závěrečné zprávy projektu MPSV HR 176/08 Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR. MPSV ČR: MPSV, 2010. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Oponentský posudek návrhu projektu předloženého do veřejné soutěže MV ČR vyhlášené dne 10. 2. 2010 v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2010. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Posudek na závěrečnou výzkumnou zprávu Rentgenová detekce výbušnin, dílčího výzkumného úkolu 3/7 výzkumného záměru Policejní akademie ČR v Praze na léta 2004 až 2010. Praha2010. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav. Kombinovaný přístup detekce nebezpečných předmětů pomocí technologií založených na UWB, milimetrových a infračervených vlnách. 2010. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Oponentní posudek programového projektu v rámci programu Bezpečnostní výzkum. Povýstřelové zplodiny - faktory související s přítomností a pohybem osob na místě výstřelu. 2009. [Detail]