Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

KLOUDA, Karel, Petra ROUPCOVÁ, Lucie GEMBALOVÁ, Markéta WEISHEITELOVÁ a Jiří CHVOJKA. Laminated Composite and Sandwich Foils (Menbranes) based on Graphenoxide wih Nanotextiles. In: Hazmat Protect 2018 : 3. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám : sborník abstraktů : 13.–15.11.2018, Kamenná, Česká republika = Hazmat Protect 2018 : 3rd Scientific Conference on CBRN Protection : book of abstracts : 13th – 15th November, 2018. Milín: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 2018. ISBN 978-80-270-4852-6. [Detail]
SUCHÁNEK, Jan, Michal DOSTÁL, Václav VÁLEK, Eliška POLCAROVÁ, Petra ROUPCOVÁ, Zdeněk ZELINGER, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Michal VAŠINEK, Pavel KUBÁT, Martin FERUS a Svatopluk CIVIŠ. Wavelength modulation spectroscopy for multicomponent analytics of biomass burning tracers. In: 3rd General Meeting and Workshop on SECs in Industry : proceedings of abstracts : October 25-27, 2017, Prague, Czech Republic. [Česko]: [s.n.], 2017. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VALA, Jiří, Lenka KISSIKOVÁ a Ivan DLUGOŠ. Kultura bezpečnosti práce založená na bezpečném chování. (Safety Culture Based on Safe Behavior). In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 19. – 20. dubna 2017, Ostravice, Česko. Ostrava: SPBI, 2017. s. 100 - 102. ISBN 978-80-7385-182-8. [Detail]
DLUGOŠ, Ivan, Lenka KISSIKOVÁ, Jiří VALA a Ivana ŠOTTNÍKOVÁ. Ergonómia v kontexte efektívneho riadenia ľudských zdrojov podniku. (Ergonomics in the Context of Effective Enterprise Human Resource Management). In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 19. – 20. dubna 2017, Ostravice, Česko. Ostrava: SPBI, 2017. s. 15 - 17. ISBN 978-80-7385-182-8. [Detail]
KISSIKOVÁ, Lenka, Ivan DLUGOŠ a Jiří VALA. Provozování strojů a technických zařízení v rozporu s jejich původním určením. (Operation of Machinery and Technical Equipment Contrary to their Original Purpose). In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 19. – 20. dubna 2017, Ostravice, Česko. Ostrava: SPBI, 2017. s. 33 - 35. ISBN 978-80-7385-182-8. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra a Karel KLOUDA. Experimentální úskalí fytototoxicity. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 19. – 20. dubna 2017, Ostravice, Česko. Ostrava: SPBI, 2017. ISBN 978-80-7385-182-8. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA, Markéta WEISHEITELOVÁ a Bohdan FILIPI. Příprava elektrodového materiálu na bázi biochar-MnOx, jeho morfologie, tepelná stabilita a fytototoxicita. In: Mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management: 15. – 16. listopadu 2017, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISBN 978-80-7454-696-9. [Detail]
POLCAROVÁ, Eliška, Lenka MALÉŘOVÁ, Marek SMETANA, Hana ŠTVERKOVÁ a Jana WOJNAROVÁ. Historical perspective on the development of the concept of resilience. In: New Trends in Management and Production Engineering: regional, cross-border and global perspectives : 4th international scientific conference : Cieszyn, 1st-2nd June 2017 : book of abstracts. Dąbrowa Górnicza: University of Dąbrowa Górnicza, 2017. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Pyrotechnická iniciace prachovzdušných směsí. In: Požární ochrana 2017 : sborník příspěvků : 6. – 7. září 2017, Ostrava, Česko. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. s. 95-98. ISBN 978-80-7385-188-0. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA, Petr LEPÍK a Lucie GEMBALOVÁ. Exfoliace vrstevnatých sloučenin, renezance kulového mletí. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce: XXIX. medzinárodná konferencia BOZP, 14.-16.11.2016, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry = New Trends in Safety and Health : the XXIX. international conference. Košice: Technical University of Košice, 2016. ISBN 978-80-553-3006-8. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana a Petr LEPÍK. Nebezpečné vlastnosti methanolu a jeho roztoků. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016 : sborník přednášek XVI. ročníku mezinárodní konference : recenzované periodikum. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 118 - 122. ISBN 978-80-7385-175-0. [Detail]
DLUGOŠ, Ivan, Lenka KISSIKOVÁ a Jiří VALA. Psychologické aspekty bezpečnosti práce z pohľadu rozdielov medzi jednotlivcami. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016 : sborník přednášek XVI. ročníku mezinárodní konference : recenzované periodikum. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. ISBN 978-80-7385-175-0. [Detail]
VALA, Jiří, Lenka KISSIKOVÁ a Ivan DLUGOŠ. Snižování pracovní úrazovosti a poškození zdraví systémovým řízením rizik. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016 : sborník přednášek XVI. ročníku mezinárodní konference : recenzované periodikum. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. ISBN 978-80-7385-175-0. [Detail]
KISSIKOVÁ, Lenka, Ivan DLUGOŠ a Jiří VALA. Bezpečnost v obrazech“ – tvorba plakátů a filmů s bezpečnostní tématikou. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016 : sborník přednášek XVI. ročníku mezinárodní konference : recenzované periodikum. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. ISBN 978-80-7385-175-0. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA a Jiří PAVLOVSKÝ. Příspěvek k monitorování ekotoxicity u uhlíkatých nanočástic na bázi grafenu. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016 : sborník přednášek XVI. ročníku mezinárodní konference : recenzované periodikum. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. ISBN 978-80-7385-175-0. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA a Lucie GEMBALOVÁ. Změna ekotoxicity u biocharu po jeho následném zpracování. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016 : sborník přednášek XVI. ročníku mezinárodní konference : recenzované periodikum. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. ISBN 978-80-7385-175-0. [Detail]
LIPTÁK, Petr, Ivan DLUGOŠ a Ivan KOPECKÝ. PSYCHOSOCIÁLNE ASPEKTY V KRÍZOVOM PROCESE Z POHĽADU ERGONÓMIE. In: ICMT‘ - 2016 : zborník príspevkov medzinárodné vedecké konferencie o vojenských a špeciálnych technológiách 2016 : 10. mája 2016, Bratislava, Slovensko. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2016. s. 193 - 199. ISBN 978-80-8075-743-4. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Predikce dolní meze výbušnosti hybridní směsi a její experimentální ověření. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 215 - 2019. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA a Petr LEPÍK. Testy fytotoxicity- aplikace na fóliích na bázi grafenu (grafen oxidu). In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 404 - 409. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
FRIEDRICHOVÁ, Romana, Karel KLOUDA, Markéta WEISHEITELOVÁ a Petra ROUPCOVÁ. Tepelná stabilita biocharu a jeho modifikovaných verzí. In: Požární ochrana 2016 : sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
VALA, Jiří, Lenka KISSIKOVÁ a Ivan DLUGOŠ. Skrytá nebezpečí v uzavřených prostorech. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2015 : abstrakty : sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference : hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm, 13. - 14. května 2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 122-125. ISBN 978-80-7385-162-0. [Detail]
KISSIKOVÁ, Lenka, Ivan DLUGOŠ a Jiří VALA. Požadavky na strojní a technická zařízení, dovezené ze zemí mimo Evropskou unii. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2015 : abstrakty : sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference : hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm, 13. - 14. května 2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 35 - 37. ISBN 978-80-7385-162-0. [Detail]
DLUGOŠ, Ivan, Lenka KISSIKOVÁ a Jiří VALA. SOCIÁLNO – PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRACOVNÉHO PROSTREDIA A ICH VPLYV NA VÝKONNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ ZAMESTNANCOV. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2015 : abstrakty : sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference : hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm, 13. - 14. května 2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 8 - 11. ISBN 978-80-7385-162-0. [Detail]
KULICH, Martin, Stanislav CÁB, Filip NOS a Aleš BERNATÍK. Problematika hodnocení rizik výbuchu u zařízení s hořlavými plyny pod tlakem. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 143 - 146. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Stanovení minimální iniciační energie na různých typech Stanovení minimální iniciační energie na různých typech zkušebních zařízení. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 155 - 159. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Vliv podtlaku na maximální výbuchové parametry. In: Požární ochrana 2015 : XXIV. ročník mezinárodní konference : 9. - 10. září 2015, Aula VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. s. 160 - 165. ISBN 978-80-7385-163-7. [Detail]
LEPÍK, Petr, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. Vliv typu rozviřovací trysky na maximální výbuchové parametry prachu. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí. Žilina: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015. ISBN 978-80-554-1024-1. [Detail]
DERYCHOVÁ, Kateřina a Aleš BERNATÍK. Biogas and Scenarios of its Major-accidents. In: Transcom 2015 : 11th international conference of young scientists, postgraduate students : Žilina, June 22 - 24, 2015, Slovak Republic. [Section Security engineering, forensic engineering]. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. ISBN 978-80-554-1051-7. [Detail]
BERNATÍK, Aleš a Petra RŮŽIČKOVÁ. Effective Risk Assessment of Major Accident: Case Study of LPG Storage Risk Analysis. In: WOS 2015 : Smart Prevention for Sustainable Safety 2015 : 8th international conference : proceedings : 23-25 sep, Porto, PT. [Portugalsko]: WOS2015 Scientific Committee, 2015. s. 314 - 321. ISBN 978-989-98203-4-0. [Detail]
BERNATÍK, Aleš a Ivana BARTLOVÁ. Risk Assessment for LPG Storage. In: Advances in Human Factors and Ergonomics 2014 : proceedings of the 5th AHFE conference, 19-23 July 2014. [Spojené státy]: AHFE Conference, 2014. ISBN 978-1-4951-1572-1. [Detail]
SIKOROVÁ, Lucie a Aleš BERNATÍK. PŘÍPRAVA SPECIALISTŮ PRO OBLAST BOZP NA FAKULTĚ BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VŠB-TUO – KAM DÁL?. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2014 : XXVII. medzinárodná konferencia : 19.-21.11.2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovenská republika. [Austrálie]: [s.n.], 2014. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VELIČKOVÁ, Eva, Michaela PERĎOCHOVÁ a Veronika FOLDYNOVÁ. Zajištění bezpečnosti při práci v práškových. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2014 : sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 14. - 15. května 2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 157 - 161. ISBN 978-80-7385-145-3. [Detail]
HAVELKOVÁ, Jana a Petr LEPÍK. Normative Approach to Determine the Minimum Ignition Energy. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2014 : sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 14. - 15. května 2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 34-36. ISBN 978-80-7385-145-3. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Vít FUKALA. SEVESO III direktiva a nařízení CLP. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2014 : sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 14. - 15. května 2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-7385-145-3. [Detail]
PERĎOCHOVÁ, Michaela. Plynné produkty nízkoteplotní oxidace dřevěné hmoty. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 188-194. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ a Jan MAREK. FLASH-POINT OF C1-C5 WATER-ALCOHOL MIXTURES. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 38-43. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
ŠTROCH, Petr. Increasing the level of safety during the bulk handling by explosion systems. In: Meždunarodnaja naučno-praktičiskaja konferencija, tezisy dokladov. Expocentre, 2014. s. 108-111. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VELIČKOVÁ, Eva, Petr ŠTROCH a Richard VELIČKA. Práškové barvy a jejich hořlavost v procesu lakování. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 371 - 374. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK a Ivana BARTLOVÁ. Flash-Point Prediction for Binary Mixtures of Alcohols. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
LEPÍK, Petr, Jiří SERAFÍN, Miroslav MYNARZ a Jana SERAFÍNOVÁ. Vliv velikosti částic na LEL prachu. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 143-146. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
JÁNSKÁ, Miloslava, Petr LEPÍK, Jiří SERAFÍN a Miroslav MYNARZ. Vliv proudění na maximální výbuchové parametry. In: Požární ochrana 2013 : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4. - 5. září 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 86-89. ISBN 978-80-7385-127-9. [Detail]
VELIČKOVÁ, Eva a Richard VELIČKA. Zajištění bezpečnosti při provozu na pozemních komuniacích. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2012 : sborník přednášek : XII. ročník mezinárodní konference : Ostrava, VŠB-TU, 15. května 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 174 -179. ISBN 978-80-248-2670-7. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Ervín KOZUBEK, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Jakub DLABKA, Michal VAŠINEK, Marian BOJKO, Eva GRIGOROVÁ, Pavel KUBÁT, Zdeněk ZELINGER a Ondřej ŠTĚPÁNEK. CFD simulations of buoyancy-driven coflow nonpremixed flame using global chemistry models. In: COST Action CM0901 - Detailed Chemical Kinetic Models for Cleaner Combustion : scientific report of the 3rd annual meeting held in Sofia, Bulgaria : 5th-7th September 2012. Sofia: Avangard Prima, 2012. s. 92-94. ISBN 978-619-160-036-6. [Detail]
LEPÍK, Petr, Jiří SERAFÍN, Miroslav MYNARZ a Jana DRGÁČOVÁ. Ověření vlivu teploty na meze výbušnosti hořlavých kapalin pomocí experimentu. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 151-154. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
SERAFÍN, Jiří, Miroslav MYNARZ, Petr LEPÍK a Aleš BEBČÁK. Indukční jiskra jako iniciační energie. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 297-301. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
STONIŠ, Ondřej, Martin KONEČNÝ a Radomír ŠČUREK. Aplikace biometrických systémů v prostorách veřejných vysokých škol z pohledu fyzické ochrany. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 307-310. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana, Lenka HERECOVÁ, Dalibor MÍČEK, Veronika HABROVÁ a Vendula BALGOVÁ. Analýza plynných zplodin hoření retardovaných polymerních kompozitů na bázi olefinů. In: Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 327-330. ISBN 978-80-7385-115-6. [Detail]
SERAFÍN, Jiří, Eva MRAČKOVÁ, Aleš BEBČÁK a Aleš BERNATÍK. Inerting of hybrid mixtures using dust inerts. In: Rizik i bezbednosni inženjering : 7. međunarodno savetovanje : sbornik radova : 29. januar - 4. februar 2012. godine : Kopaonik, hotel Putnik. Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2012. s. 361-368. ISBN 978-86-6211-006-0. [Detail]
SERAFÍN, Jiří, Eva MRAČKOVÁ, Aleš BERNATÍK a Miroslav MYNARZ. Safety risks connected with parking CNG vehicles in underground car parks. In: Rizik i bezbednosni inženjering : 7. međunarodno savetovanje : sbornik radova : 29. januar - 4. februar 2012. godine : Kopaonik, hotel Putnik. Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2012. s. 368-373. ISBN 978-86-6211-006-0. [Detail]
VELIČKOVÁ, Eva a Richard VELIČKA. Aplikace elektrických odporových kabelů. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011 : sborník přednášek : XI. ročník mezinárodní konference : VŠB-TU Ostrava, 10. květen 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 238-246. ISBN 978-80-248-2424-6. [Detail]
ŽITNÍKOVÁ, Iva, Pavlína PUŽOVÁ a Aleš BERNATÍK. Zdroje rizik železniční přepravy nebezpečných látek. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011. s. 591-599. ISBN 978-80-89282-65-4. [Detail]
KULICH, Martin a Roman DUBOVÝ. Problematika měření prašné expozice ve vztahu k zajištění BOZP na pracovišti. In: Integrovaná bezpečnosť 2011. Trnava: AlumniPress, 2011. s. 52-59. ISBN 978-80-8096-153-4. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Jiří SERAFÍN, Jaroslav DAMEC a Miroslav MYNARZ. Vliv inertních plynů na maximální výbuchové parametry hybridní směsi. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 10-12. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
KISSIKOVÁ, Lenka. Bezpečnost tělocvičných nářadí ve školách. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 126 - 128. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
PROCHÁZKOVÁ, Dana, Ivana BARTLOVÁ a Michail ŠENOVSKÝ. Data o dopadech vybraných pohrom shromážděná pomocí kombinace metody Co se stane, když a metodiky případové studie pro podporu rozhodování. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 292-299. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
HERECOVÁ, Lenka, Veronika HABROVÁ, Dalibor MÍČEK, Hana VĚŽNÍKOVÁ a Jiří PAVLOVSKÝ. Vliv typu MGH na požárně-technické charakteristiky LLDPE/EVA/MGH. In: Požární ochrana 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-7385-102-6. [Detail]
FRIEDEL, Jiří a Šárka BERNATÍKOVÁ. Komparce tělesné zdratnosti posluchačů Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO. In: Sborník příspěvků mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 63-73. ISBN 978-80-248-2486-4. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. Analýzy hrozeb a rizik v bezpečnostní praxi. In: --. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010. s. 12-20. ISBN 978-80-248-1391-2. [Detail]
ŽITNÍKOVÁ, Iva, Lenka KOPECKÁ a Aleš BERNATÍK. Možnosti hodnocení rizik přepravy nebezpečných látek v ČR. In: APROCHEM 2010 : 19. chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí : 19.-21.4.2010, Kouty nad Desnou, Jeseníky, hotel Dlouhé stráně. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010. s. 2281-2287. ISBN 978-80-02-02214-5. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Jiří SERAFÍN, Jaroslav DAMEC a Jaroslav RIEDL. Vliv velikosti a druhu iniciační energie na LEP hořlavých kapalin. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 8-15. ISBN 978-80-248-2207-5. [Detail]
LICHOROBIEC, Stanislav, Hana KUBÁTOVÁ a Karel KLOUDA. Bioterorismus III. Modelové šíření substituentu antraxu. In: Požární ochrana 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 158-161. ISBN 978-80-7385-087-6. [Detail]
BERNATÍK, Aleš, Pavel ŠENOVSKÝ, Lenka KOPECKÁ a Petra JELÍNKOVÁ. Modelling of Hazardous Zones around Selected Alternative Energy Sources. 2010. s. 419-426. ISBN 978-90-76019-29-1. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana a Martin KELTOŠ. Objasňování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů dle nové legislativy. In: Aktuálné otázky bezpečnosti práce, XXII. medzinárodná konferencia. Štrbské pleso - Vysoké Tatry: STU Košice, 2009. s. 12-18. ISBN 978-80-553-0220-1. [Detail]
VÁCHOVÁ, Miluše. Bezpečnost vodíkových systémů. In: VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008. s. 117-125. ISBN 978-80-248-1920-4. [Detail]
VÁCHOVÁ, Miluše. Aspekty BOZP při dopravě vodíku. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008. [Detail]
VÁCHOVÁ, Miluše. Identifikace a hodnocení rizik stavebních činností. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
SIKOROVÁ, Kateřina. Proposal of methodical procedure for environmental risk assessment caused by major accident. In: 6th International Conference of Ph.D. Students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 127-131. ISBN 978-963-661-781-3. [Detail]
SIKOROVÁ, Kateřina a Pavel DANIHELKA. Sharing experience in environmental risk assessment to propose a methodological procedure. In: First International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) : Skiathos island, Greece June 24 to 28, 2007. Thessaloniki: Grafima, 2007. s. 397-402. ISBN 978-960-89090-8-3. [Detail]
BERNATÍK, Aleš. Případová studie hodnocení rizik závažných havárií v malých a středních podnicích. In: APROCHEM 2006. Praha: Aprochem, 2006. s. 2338-2344. ISBN 80-02-01813-3. [Detail]
KIJONKA, Jaromír, Petr ORSÁG a Ladislav ŠIMANDL. Rekognoskace energie jiskrového výboje. In: XXXII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, katedra teoretické elektrotechniky, 2006. s. 1-51. ISBN 80-248-1086-7. [Detail]
BERNATÍK, Aleš a Jana DRGÁČOVÁ. Přínos legislativních změn pro zvyšování bezpečnosti průmyslu. In: APROCHEM 2003. Praha: Aprochem, 2003. s. 479-481. ISBN 80-02-01575-4. [Detail]
DANIHELKA, Pavel. Program Evropské unie SOCRATES, podprogram GRUNDTVIG, projekt ROMIPEN. In: Sborník příspěvků z celostátního semináře. Kroměříž: Personální agentura PASK, 2003. s. 80-81. [Detail]
PENHAKER, Marek, Roman OŽANA, Aleš BERNATÍK a T ŠTULA. Využití MATLABu ve výuce Signálů a Soustav a v biomedicínckém inženýrství na Katedře měřicí a řídicí techniky na VŠB - TU Ostrava. In: Sborník příspěvků 10. ročníku konference MATLAB 2002. Praha: VŠCHT, 2002. s. 419;425. ISBN 80-7080-500-5. [Detail]