Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

ŠIGUTOVÁ, Lenka, Filip BERGER, Kristýna VAVREČKOVÁ, Lenka SCHREIBEROVÁ, Šárka BERNATÍKOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Hodnocení bezpečnosti nanočástic na pracovišti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 1 s. ISBN 978-80-7599-129-4. [Detail]
SCHREIBEROVÁ, Lenka, Filip BERGER, Šárka BERNATÍKOVÁ, Lucie KOCŮRKOVÁ, Radka PŘICHYSTALOVÁ, Lenka ŠIGUTOVÁ, Lucie TYMRÁKOVÁ a Kristýna VAVREČKOVÁ. Profesionální expozice a zdravotní rizika nanostrukturovaných materiálů a možnosti jejich prevence na pracovištích. Bohumín: Vydavatelství Zdeněk Pracný, 2019. 1 s. ISBN 978-80-900745-6-9. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Petr BITALA, Vít KLEČKA, Michal VAŠINEK, Zdeněk ZELINGER, Jan SUCHÁNEK, Michal DOSTÁL a Václav VÁLEK. Analysis of Wavelength Modulation Spectra for Determination of OH Radical Concentration in an Atmospheric Pressure Laminar Premixed Flames. Dublin: Dublin City University, 2018. 1 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JANKŮJ, Vojtěch, Miroslav MYNARZ a Petr LEPÍK. Risks of Destruction of Pressure Cylinders Exposed to Fire. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2018. 38-40 s. ISBN 978-80-7385-205-4. [Detail]
NEVRLÝ, Václav, Zdeněk ZELINGER, Michal DOSTÁL, Jan SUCHÁNEK, Václav VÁLEK, Petr BITALA, Vít KLEČKA, Vendula HANUSOVÁ, David ŠTROCH a Barbora BAUDIŠOVÁ. Towards revised schemes of C3O2 formation in diethyl ether cool flames. Bielefeld: Center for Interdisciplinary Research, 2017. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
OSADSKÁ, Vladimíra. The influence of the legislative requirements of OSH for SMEs. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. ISBN 978-80-7385-177-4. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan SKŘÍNSKÝ, Jan MAREK, Ivana BARTLOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Christina SERAFÍNOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Prediction of flammable mixtures flash-point. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. 1549 s. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK, Ivana BARTLOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Christina SERAFÍNOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Flash-point prediction for binary mixtures of alcohols with water in order to improve their safety. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
LEPÍK, Petr, Jana HAVELKOVÁ, Miroslav MYNARZ a Jiří SERAFÍN. The effect of dust grain size on lower explosive limit, minimum ignition energy and minimum ignition temperature. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Ivo KONDERLA a Jiří SERAFÍN. Influence of inductive spark energy on explosion limits of selected explosive mixtures. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. 42-42 s. ISSN 1337-0863. [Detail]
BEBČÁK, Aleš, Jiří SERAFÍN a Ivo KONDERLA. Comparison of the effects of inert dus explosion limits for hybrid mixtures. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. 42-42 s. ISSN 1337-0863. [Detail]
KONDERLA, Ivo, Aleš BEBČÁK a Jiří SERAFÍN. Influence of addition of small amount of combustible gas on maximal explosion parameters of black coal dust. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. 43-43 s. ISSN 1337-0863. [Detail]