Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek nehodnocený

ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA, Petr LEPÍK a Bohdan FILIPI. Procesy exfoliace grafitů. Spektrum. 2017, 17(1), s. 21-26. ISSN 1804-1639. [Detail]
ŠTROCH, Petr. Rizika požáru a výbuchu při povrchových úpravách průmyslových produktů a jejich možná preventivní opatření. Povrchové úpravy. 2014, 17.(4), s. 4-7. ISSN 0551-7354. [Detail]
PERĎOCHOVÁ, Michaela a Hana VĚŽNÍKOVÁ. Analýza plynných zplodin vybraných dřevěných materiálů pomocí FTIR spektrometru. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 13(1/2013), s. 72-75. ISSN 1211-6920. [Detail]
KISSIKOVÁ, Lenka. Gym Equipment Safety in Schools. IALI - Forum. Liverpool: International Association of Labour Inspection, 2012, 2011(2012), s. 25-27. ISSN 0000-0000. [Detail]
MYNARZ, Miroslav a Zdeněk ŠIMONÍK. Způsoby stanovení parametrů výbuchového zatížení se zjednodušeným posouzením zděné příčky. DELTA. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011, 5(9), s. 13-18. ISSN 1337-0863. [Detail]
ŽITNÍKOVÁ, Iva, Lenka KOPECKÁ a Aleš BERNATÍK. Význam značení železničních přejezdů. Požární ochrana. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 2010(14), s. 382-384. ISBN 978-80-7385-087-6. [Detail]
BITALA, Petr, Václav NEVRLÝ, Michal STŘIŽÍK, Zdeněk ZELINGER a Eva GRIGOROVÁ. Hydrodynamické nestability plamene zkoumané v laboratorním měřítku. Požární ochrana 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 19(1), s. 37-40. ISSN 1803-1803. [Detail]
DUBČÁKOVÁ, Renáta a Pavel PRAKS. Statistical modelling of indoor radon concentration using meteorological parameters. Reliability and Risk Analysis: Theory and Applications. San Diego: Library of the U.S. Congress, 2010, 16(1), s. 32-39. ISSN 1932-2321. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Petr KUČERA a Lenka KOPECKÁ. Požární bezpečnost rekonstruovaných Jablunkových tunelů. Magazín Security. 2009, XVI(90), s. 25-27. ISSN 1210-8723. [Detail]
ŠČUREK, Radomír. The Improvised Explosive Device threat to air transport,. Academic journal Mechanics and Transport. Tododr Kableshkov Higher School in Sofia, Gabrovo Technical University and the Lyuben Karavelov Higher School of Construction in Sofia, Bulgaria,: Academic journal Mechanics Transport, Communications, 2008, 12(3), s. 23-29. ISSN 1312-3823. [Detail]
ORAVEC, Milan a Světla FIŠEROVÁ. Kategorizácia pracovných stresorov. Bezpečná práca. Bratislava, Slovenská republika: AZ Bratislava, 2007, 38.(1/07), s. 6-9. ISSN 0322-8347. [Detail]
NENADÁL, Jaroslav a Miluše VÁCHOVÁ. Legislativa vztahující se k systému managementu BOZP. Integrovaný systém řízení , svazek 1. Praha: Verlag Dashöfer, 2007, 5(3), s. 1-18. ISSN 1801-8165. [Detail]
ADAMUS, Alois, Hana VĚŽNÍKOVÁ a Jindřich ŠANCER. Samovznícení v OKR, jeho dynamika a indikace kritické teploty. Záchranář. Ostrava: HBZS Ostrava, 2007, 44(3), s. 4-6. [Detail]