Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace a rozvoj nástrojů v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů
Kód
VJ01010046
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
VJ - Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)
Předmět výzkumu
Projekt vychází z potřeby inovace současných postupů, přístupů a technik v rámci procesu zjišťování příčin vzniku požárů. Z důvodů absence komplexnosti a aktuálnosti vědeckých poznatků spolu s nedostatečnou reflexí předních světových zvyklostí a znalostí je projekt orientovaný na tvorbu nástrojů, které stávající postupy, přístupy a techniky sjednotí se současným stavem ve světě společně s využitím moderních vědeckých poznatků. Výsledky projektu se zaměřují na sjednocení a systematizaci výkonu všech složek podílejících se na vyšetřování požárů.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam