Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba studijní opory pro předmět Management v bezpečnosti
Kód
RPP2020/156
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Cílem předkládaného projektu je vytvořit studijní oporu povinného předmětu 050-0533- Management v bezpečnosti, který je vyučován na Katedře ochraně obyvatelstva pro obor 3908R003- Havarijní plánování a krizové řízení pro studenty prezenční a kombinované formy studia. Obsahově je předmět zaměřen na obecné pojetí managementu s aplikací do oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Vytvořené studijní výukové materiály budu tvořit základ pro pochopení problematiky managementu v bezpečnosti a tím vytvoření pevné základny pro orientaci a práci ve funkci bezpečnostního manažera jak ve veřejné správě, tak podniku.
Zpět na seznam