Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Transport nebezpečných látek a odpadů
Kód
RPP2020/131
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je inovace předmětu „Transport nebezpečných látek a odpadů“, který je vyučován v rámci navazujícího magisterského studia oborů Bezpečnostní inženýrství (BI) a Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (TPO) na FBI VŠB-TUO. Předmět se zaměřuje na bezpečnou přepravu nebezpečných látek u čtyř typů přepravy: silniční, železniční, letecké a námořní. Pozornost je také věnována rozboru havárií s účastí nebezpečné látky při přepravě nebezpečných látek a při přepravě nebezpečného odpadu. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky a zvýšení aktivity studentů prostřednictvím aktualizace náplně předmětu a vytvoření učebních pomůcek pro cvičení, které budou vycházet ze současného stavu poznání dané problematiky. Výstupem projektu bude nový sylabus předmětu, nové a aktualizované PowerPointové prezentace a pracovní listy obsahující aktivity k výuce.
Zpět na seznam