Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Ochrana obyvatelstva a environmentální bezpečnost
Kód
RPP2020/129
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvořit učební pomůcky pro cvičení z povinného předmětu Ochrana obyvatelstva a environmentální bezpečnost, číslo předmětu 050-0535. Povinný předmět je vyučován v rámci studijního plánu programu B3908 - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, oboru 3908R003 - Havarijní plánování a krizové řízení, pro studenty prezenční i kombinované formy studia. Obsahově předmět poskytuje základní znalosti v oblasti zajišťování environmentální bezpečnosti a jejího významu pro obyvatelstvo. Prezentuje aktuální environmentální hrozby a jejich dopady na obyvatelstvo. Hlavní pozornost je zaměřena na základní druhy environmentální bezpečnosti, kterými jsou surovinová, energetická, biologická a ekologická bezpečnost. Student získá informace o aplikaci základních nástrojů environmentální bezpečnosti s důrazem na zajištění environmentální bezpečnosti územního rozvoje v kontextu ochrany obyvatelstva. Výstupem projektu budou učební pomůcky (tzv. pracovní listy) pro vyučovací metodu cvičení z výše zmíněného předmětu. Pomůcky budou studentům složit k praktické aplikaci informací získaných na přednáškách prostřednictvím úkolů v pracovních listech. Učební pomůcky budou také přispívat k propojení teoreticky nabytých znalostí s dovednostmi potřebnými pro aplikaci ochrany obyvatelstva a environmentální bezpečnosti v praxi. Vyplněné pracovní listy poslouží studentovi také jako další učební materiál pro přípravu na zkoušku z předmětu či státní závěrečnou zkoušku.
Zpět na seznam