Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Analýza rizik závažných havárií jako odezva na požadavky průmyslu
Kód
RPP2020/141
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - TUO je moderní pracoviště vyššího typu, které poskytuje vysokoškolské vzdělání také v oblasti posuzování rizik závažných havárií (ZH). Základním posláním je připravit specialisty pro podnikovou sféru, státní správu či samosprávu s vysoce perspektivním a prestižním uplatněním, jakou oblast Posuzování rizik bez pochyby v dnešní době je. Studium předmětu Analýza rizik závažných havárií je určeno všem studentům FBI, kteří mají v rámci svého studia zájem o získání hlubších znalostí v oblasti posuzování rizik závažných průmyslových havárií. Závažné havárie způsobené únikem nebezpečné chemické látky představují významné riziko ohrožení pro zdraví a životy osob, životní prostředí a majetek. Předběžnou analýzou a hodnocením identifikovaných zdrojů rizik, za použití vhodných metodik, je možné v rámci prevence těmto mimořádným událostem předejít nebo se na ně včas připravit. Inovace koncepce výuky předmětu založená na implementaci požadavků z průmyslu povede ke zkvalitnění výuky a zvýšení její atraktivity. Naplnění této koncepce bude dosaženo přizpůsobením osnovy předmětu pro potřeby inovované výuky a vytvořením elektronické podoby výukových textů uložených v systému LMS VŠB-TUO. Výukové texty budou doplněny o materiály z oblasti prevence závažných havárií získané z průmyslu např. multimediálního charakteru (tj. fotografie a videozáznamy).
Zpět na seznam