Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimedializace pracovních postupů stanovení PTCH
Kód
RPP2019/29
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt Multimedializace pracovních postupů stanovení PTCH má za cíl vytvořit instruktážní videa s pracovními postupy stanovení požárně-technických charakteristik: * minimální iniciační energie prachu, * minimální teplota vznícení usazené vrtsvy prachu, * minimální teplota vznícení rozvířeného prachu, Přístrojové vybavení pro stanovení těchto požárně-technických charakteristik jsou ve vybavení "Laboratoře protivýbuchové prevence" na Fakultě bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO a jsou využívány pro potřeby studentů v rámci zpracování SVOČ, SGS, závěrečných bakalářských a diplomových prací. Instruktážní videa zábavnou formou a dobře pochopitelnou formou představí zkušební zařízení spolu s obsluhu přístroje a pracovním postupem dle požadavků jednotlivých technických norem pro stanovení těchto požárně-technických charakteristik.
Zpět na seznam