Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Zabezpečovací systémy
Kód
RPP2019/50
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvoření učební pomůcky v podobě prezentačního panelu pro studenty výukové jednotky (cvičení) povinného předmětu Zabezpečovací systémy (číslo předmětu 030-0591). Zmiňovaný předmět je vyučován v rámci studijního programu B3908 - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, Studijní oboru 3908R005 - Technická bezpečnost osob a majetku. Předmět je obsahově zaměřen na problematiku využití prvků a systémů technické ochrany při komplexní realizaci fyzické ochrany osob a majetku. Navrhovaná inovace předpokládá účelné propojení, doposud pouze teoreticky znalostí s možností praktického seznámení se s funkcí sběrnicových komponent, a to jak v podobě prvků technické ochrany, tak v podobě prvků domácí či průmyslové automatizace. Učební pomůcka bude sloužit k propojení teoretických znalostí s dovednostmi potřebnými pro uplatnění budoucích absolventů v praxi.
Zpět na seznam