Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zvýšení atraktivity cvičení v předmětu Vliv havárií na ŽP pro studenty FBI
Kód
RPP2019/45
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava disponuje moderní laboratoří F303, kterou lze využít k vysokoškolskému vzdělání studentů FBI v oblasti ochrany životního prostředí. Základním posláním FBI je připravit specialisty pro podnikovou sféru, státní správu či samosprávu s vysoce perspektivním a prestižním uplatněním také v oblasti Health, Safety and Environment (HSE). Studium předmětu „Vliv havárií na životní prostředí“ je mimo jiné určeno také všem zahraničním studentům na VŠB – TU Ostrava, kteří mají v rámci svého pobytu zájem o získání hlubších znalostí v oblasti prevence a připravenosti na závažné průmyslové havárie s dopadem na životní prostředí. Závažné environmentální havárie způsobené únikem nebezpečných chemických látek či směsí představují významné riziko ohrožení pro ŽP. Předběžným posouzením rizik, za použití uznávaných evropských metodik, je možné, v rámci prevence, těmto mimořádným událostem ve světě předejít nebo se na ně včas připravit. Inovace předmětu „Vliv havárií na životní prostředí“ v oblasti přípravy cvičení přispěje ke zkvalitnění výuky pro studenty stávající a zvýšení atraktivity tohoto předmětu pro studenty budoucí. Naplnění této koncepce bude dosaženo zpracováním „Pracovních listů“ v elektronické podobě dostupné pro každého studenta včetně přípravy cvičení v laboratoři a drobného nákupu potřebných laboratorních pomůcek. Návrh projektu navazuje na výsledky získané z řešení projektu v roce 2018 a pokračuje v inovaci předmětu prostřednictvím návrhu nové koncepce výuky cvičení k tomuto předmětu s cílem zvýšení atraktivity pro studenty FBI např. cvičením v laboratoři F303.
Zpět na seznam