Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Měřicí metody a metrologie
Kód
RPP2019/47
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na rozvoj a inovaci předmětu Měřicí metody a metrologie, který je v současné době zařazen v učebních plánech navazujícího magisterského studia Fakulty bezpečnostního inženýrství, v rámci oboru Technická bezpečnost osob a majetku. Tento předmět je vyučován jako povinně volitelný v prezenční i kombinované formě studia. Součástí předmětu jsou přednášky, experimentální cvičení v laboratoři a exkurze do metrologické laboratoře podniku. Inovace je zaměřena na doplnění teoretické části v přednáškách o některé aktuální pasáže a dovybavení laboratoře, ve které probíhají cvičení studentů spojená s řešením laboratorních úloh zaměřených na vyhodnocení experimentu a stanovení nejistot. Hlavním cílem inovace předmětu je tedy významně prohloubit znalosti studentů jak na teoretické úrovni, tak i zajistit praktické zkušenosti při experimentálním měřením a vyhodnocením získaných dat.
Zpět na seznam