Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Posuzování rizik
Kód
RPP2019/36
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Cílem předkládaného projektu je vytvořit studijní materiály pro využití studenty výukové jednotky - cvičení povinného předmětu Posuzování rizik, který bude vyučován na Katedře ochrany obyvatelstva pro obor Bezpečnostní plánování pro studenty prezenční a kombinované formy. Předmět je transformován z již probíhajícího předmětu Analýza a nebezpečí rizik II. Předmět Posuzování rizik vyvstal z potřeby území analyzovat a hodnotit rizika reagující na změnu klíčových rizik (např. blackout, sucho atd.) související s neustálou proměnou bezpečnostního prostředí v území. Výukové materiály, které budou prezentovány na cvičení povedou systémově a koordinovaně analyzovat a hodnotit rizika studenty na základě získaných informací z dostupných informačních zdrojů i přímým pozorování na předem vybraném území v podobě fyzické návštěvy studenty na konkrétním území.
Zpět na seznam