Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Úvod do environmentální bezpečnosti
Kód
RPP2019/35
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Strategicky plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 uvádí jako 3. cíl: Být centrem prvotřídního vzdělávání. Mezi změny, kterých chce město dosáhnout, mimo jiné uvádí: 1) Zlepšit vztahy mezi školami a zaměstnavateli, aby došlo k modernizaci výuky podle potřeb zaměstnavatelů. Také „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FBI VŠB-TU Ostrava na období 2016-2020“ má mezi prioritními cíli uveden záměr aktualizovat studijní obory s poptávkou na trhu práce. Aby pedagog mohl dosahovat výše uvedeného, je potřeba mít pro výuku informace a materiály, které odrážejí aktuální dění a vývoj v dílčích oblastech lidského života, v souvislosti řešení tohoto projektu zejména těch, které jsou předmětem vzdělávání na fakultě. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO v rámci Katedry bezpečnosti práce a procesů nabízí studentům vzdělávání zejména v oblasti bezpečnosti práce. Dnes se ale okruh zdraví a bezpečnosti (práce) seskupuje pod zkratku HSE, Healthy Safety Environmental, kde je důležitým prvkem také životní prostředí (ŽP). Oblast environmentální bezpečnosti je jednou z dynamicky se vyvíjejících oblastí, a proto je pro předmět „Úvod do environmentální bezpečnosti“ potřeba zajistit aktuální studijní materiály. Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu a je povinný.
Zpět na seznam