Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program MPS
Předmět výzkumu
Problematika nebezpečnosti nanočástic na pracovištích, jejich vliv na zaměstnance, je vysoce aktuální. Tato problematika je důležitou součástí strategických a koncepčních dokumentů rezortu s ohledem na oblast BOZP. Byl v minulosti řešen projekt TB03MPSV005 Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP (2016, TA ČR, program BETA), jehož výstupem byla modifikovaná metoda pro měření filtrační účinnosti, případně celkové netěsnosti osobních ochranných prostředků pro záchyt nanočástic. Cílem tohoto projektu je tvorba rozšířeného způsobu hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích napříč odvětvími, zejména se zaměřením na zpracovatelský průmysl viz klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Bude se zde zohledňovat typ prostředí - uzavřené prostory, prostory s řízenou atmosférou. V návaznosti budou specifikovány možnosti prevence před negativnímu dopady nanočástic na zdraví zaměstnanců, snížení rizik v daném směru, celkově posílení úrovně BOZP.
Zpět na seznam